АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”


Скачати 285.27 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
Сторінка1/4
Дата14.03.2013
Розмір285.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”м. Черкаси, вул. Гагаріна 21. кв. 266, р/р 26006000023920 ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. Сертифікат аудитора серії А №002977 Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31.10.2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм які надають аудиторські послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свідоцтво чинне до 31.03.2016р. Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501


Звіт Незалежного Аудитора
Акціонерам ПТ "Черкаська позика"

Керівництву ПТ "Черкаська позика"

НКРРФП
Ми провели аудит фінансової звітності Повного товариства "Ломбард "Черкаська позика" (Лаєвський і компанія) що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, приміток до річної фінансової звітності та річних звітних даних які подаються до ДКРРФП з метою виконання функцій регулятора фінансового ринку.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності виходячи з оцінки висновків на основі отриманих аудиторських доказів.
Аудитор здійснив перевірку у відповідності до вимог та положень Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та до вимог Міжнародних стандартів аудиту, (далі – МСА) прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №122/2 від 18.04.2003року, в тому числі у відповідності до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності" Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для формування думки щодо того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи фінансової звітності отримання впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ризиків, аудитор розглядає аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, що застосовується, та прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, діючими в Україні, що вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності до принципів безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Повного товариства "Ломбард "Черкаська позика" (Лаєвський і компанія) станом на 31.12.2011р. її фінансові результати , рух грошових коштів та власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до прийнятих в Україні Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Аудитор провів також перевірку річних звітних даних Повного товариства "Ломбард "Черкаська позика" (Лаєвський і компанія) які подаються до ДКРРФП куди включено: загальну інформацію про ломбард; звіт про діяльність ломбарду; звіт про склад активів ломбарду;

Аудиторський висновок проведений відповідно методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік. (затверджено розпорядженням ДКРРФП України від 29 грудня 2005р. №5224 ( в редакції розпорядження ДКРРФП України від 19 жовтня 2006р. №6337).

Річні звітні дані ломбарду що додаються до висновку достовірно та справедливо відображають активи та пасиви товариства, отримані доходи та понесені витрати та представлені у відповідності до Порядку їх складання.

Під час перевірки Аудитом не були виявлені ознаки які ставлять під сумнів ПТ "Ломбард "Черкаська позика" продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Незалежний аудитор / І. М. Любченко/
16 квітня 2012р.

м. Черкаси, вул. Гагаріна 21/266

Примітки до аудиторського звіту Незалежного аудитора

про фінансову звітність Повне товариство "Ломбард "Черкаська позика" (Лаєвський і компанія) за 2011р.
1. Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва


Товариство з обмеженою відповідальністю – аудиторської фірми “Карат – Аудит”

Код ЄДРПОУ

22804749

Місцезнаходження

м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

тел. 566-882 067 4911501

Номер свідоцтва про державну

реєстрацію, дата видачі22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свідоцтво

Черкаський міськвиконком

Серія, дата видачі сертифіката

аудитора, та термін дії

Серія А, №002977, Рішенням Аудиторської Палати України №220/2 від 23.09.2010р., термін дії сертифіката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.


№ 3781 від 30.03.2006р., видано Аудиторською Палатою України. Строк дії свідоцтва - чинне до 31 березня 2016р.

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Серія А № 000404 від 08.07.2004р., видано Держфінпослуг терміном до 31.10.2015р. (розпорядження Держфінпослуг № 964 від 16.12.2010р.)
  1   2   3   4

Схожі:

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторська фірма "КАРАТ АУДИТ"
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАРАТ – АУДИТ”
А №002977 Рішенням АПУ від 23. 09. 2010р. №220/2, термін дії сертифікату продовжено до 31. 10. 2015р. Свідоцтво про внесення в Реєстр...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
«Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31. 12. 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка