ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 368.26 Kb.
НазваТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю
Сторінка1/3
Дата13.03.2013
Розмір368.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3

№11-12 від 28.02.2012р.Аудиторський висновок

(звіт незалежної аудиторської фірми)

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ»

щодо фінансової звітності


товариства з обмеженою відповідальністю

«НМТ ІНВЕСТМЕНТС»

за 2011 рік

м. Київ


Вступ
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю «НМТ Інвестментс» для представлення до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та керівництву ТОВ «НМТ Інвестментс» на підставі:

- Додатку №4 від 16.01.2012р. до Договору №49-08 на виконання аудиторських послуг від 19.12.2008р.;

- Свідоцтва про внесення до реєстру суб’єкті аудиторської діяльності №3993 від 31.05.2007р., дійсного до 31.05.2012р.

В особі:

- директора – провідного аудитора Афоніної Ірини Петрівни (сертифікат аудитора серія А №003299, виданий рішенням Аудиторської палати України №63 від 12.02.1998р., продовжений рішенням АПУ №245/3 від 26.01.2012р.);

- фахівця з питань обліку та аудиту - Денисенко Ірини Вікторівни

провели аудит фінансової звітності ТОВ «НМТ Інвестментс» за 2011 рік, яка включає баланс підприємства станом на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3), звіт про власний капітал за 2011 рік (форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма №5), з метою висловлення думки щодо дотримання вимог складання фінансової звітності.
Дата початку проведення аудиту – 16.01.2012р.

Дата закінчення проведення аудиту – 28.02.2012р.
Аудиторський висновок наданий на 18 сторінках.

Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ»


Код ЄДРПОУ

35001013


Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 76-б, к. 9


Реєстраційні дані

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» зареєстроване Голосіївською районною державною адміністрацією м. Києва 27.03.2007р. за №10681020000019400


Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво №3993, видане рішенням Аудиторської палати України за №178/10 від 31.05.2007р., чинне до 31.05.2012р.


Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішення ДКЦПФР (для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів)

Свідоцтво №696, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2420 від 27.12.2007р., чинне до 31.05.2012р.


Керівник


Афоніна Ірина Петрівна


Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора серія А №003299, виданий рішенням Аудиторської палати України №63 від 12.02.1998р., продовжений рішенням АПУ №245/3 від 26.01.2012р., термін дії до 12.02.2017р.


Контактний телефон


(044) 289-58-68


e-mail

office@niko-at.kiev.ua, niko-at@meta.uaОсновні відомості про підприємство

Повне найменування компанії з управління активами - товариство з обмеженою відповідальністю «НМТ Інвестментс» (далі – Компанія);

Скорочене найменування компанії з управління активами - ТОВ «НМТ Інвестментс»;

Код за ЄДРПОУ- 33234889;

Організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;

Свідоцтво про державну реєстрацію серії АО1 №260602, дата реєстрації 24.11.2004р.;

Орган, що здійснив державну реєстрацію - Печерська районна у м. Києві державна адміністрація;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами):

- ліцензія серія АВ №520465, дата видачі – 25.03.2010р. Термін дії – до 19.03.2015р.Місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, каб.43/3; Телефон (факс) – /044/ 253-54-06, 253-51-05;

Адреса електронної пошти – oberezhnyuk@mail.ru.

Відомості про посадових осіб:Посада


Прізвище, ім’я, по-батькові


Освіта


Кваліфікація


Пряме та/або опосередковане володіння часткою у статутному капіталі компанії з управління активами(відсотки щодо кожного)

Директор

Бережнюк Ольга Володимирівна

вища


інженер-економіст

не володіє

Головний бухгалтер


Коваленко Оксана Анатоліївна

вища


економіст

не володіє
  1. Перелік засновників:Назва


Організаційно-правова форма


Частка у статутному фонді Компанії %


ТОВ «Нові матеріали і технології в будівництві»


товариство з обмеженою відповідальністю


99.998


Антоненко Олександр Михайлович

фізична особа

0,002Перелік інвестиційних фондів, активами яких здійснює управління ТОВ «НМТ Інвестментс» та/або створені ТОВ «НМТ Інвестментс»:

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Сучасні будівельні технології» Компанії з управління активами ТОВ «НМТ Інвестментс», код за ЄДРІСІ – 233184, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ № 184 від 12 липня 2005 року;

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Стратегія будівництва» Компанії з управління активами ТОВ «НМТ Інвестментс», код за ЄДРІСІ – 233501, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ № 501 від 27 жовтня 2006 року;

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Патріот-Буд» Компанії з управління активами ТОВ «НМТ Інвестментс», код за ЄДРІСІ – 233890, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ №890 від 25 грудня 2007 року;

- Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Сучасні інвестиції» Компанії з управління активами ТОВ «НМТ Інвестментс», код за ЄДРІСІ – 2331474, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ №1474 від 16 серпня 2010 року;


Обсяги перевірки

Аудит проводився за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, каб.43/3, шляхом вибіркової перевірки наявності або відсутності суттєвих розбіжностей між даними наданих первинних документів, матеріалів синтетичного і аналітичного обліку та показниками фінансової звітності з використанням чинних в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА №700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», Законами України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р., «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р., «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р., «Про власність» від 07.02.1991р., «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р., «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001р., «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обліку цінних паперів в Україні» від 10.12.1997р., нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006р. №341; Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку від 19.12.2006р. №1528, Методичними рекомендаціями при підготовці аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків), затвердженими Протоколом засідання Аудиторської Палати України від 23.02.2001р. №99, Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування від 11.01.2002р. №12 (в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1570), Положенням про порядок подання компанією з управління активами інформації стосовно підтвердження відповідності складу та структури активів інститутів спільного інвестування після закінчення терміну, встановленого для досягнення їх нормативів діяльності від 12.11.2003р. №487, Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 09.01.2003р. №3, Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПРФ від 02.07.2002р. №201 (в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008р. №1441) та іншими обліковими нормами і законодавством у сфері обліку та аудиту України.
Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти складені з дотриманням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації звіту. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
Перевірка проведена на предмет організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Компанією згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV та Порядку представлення фінансової звітності, затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2000р. №419, на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Використовуючи принцип вибіркової перевірки до уваги приймалися тільки суттєві операції в діяльності Компанії:

- для визначення суттєвості окремих об`єктів обліку, що належать до активів, зобов`язань і власного капіталу Компанії, - 5% підсумку всіх активів, усіх зобов`язань та власного капіталу відповідно;

- для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) Компанії.

Вибірковою аудиторською перевіркою розглядались наступні питання:

- повнота та відповідність фінансової звітності ТОВ «НМТ Інвестментс» встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні;

- підтвердження відповідності даних фінансової звітності Компанії даним обліку;

- висловлення думки стосовно фінансової звітності ТОВ «НМТ Інвестментс» за 2011 рік.
До предмету перевірки не входив пошук зловживань та дій, переслідуваних законом; нашою метою була перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «НМТ Інвестментс» та складання фінансової звітності за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.
Дані нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на додержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудиторська перевірка була запланована і проведена для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність ТОВ «НМТ Інвестментс» не містить суттєвих викривлень.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів для обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам з організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, діючим протягом періоду перевірки. Крім того, шляхом тестування здійснено оцінку відповідності даних звітності даним бухгалтерського обліку.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийняті аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Виконавець перевірки не несе відповідальність по заборгованостям та розрахункам Компанії.

До предмету перевірки не входила перевірка податкового обліку Компанії.

Відповідальність управлінського персоналу

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні несе керівництво ТОВ «НМТ Інвестментс» в особі директора, а саме:

Директор - Бережнюк Ольга Володимирівна (наказ №10/07-2007 від 10.07.2007р.).

Головний бухгалтер – Коваленко Оксана Анатоліївна (наказ №17/01/11 від 17.01.2011р.).
Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Оцінювання вартості похідних фінансових інструментів належить до обов’язків управлінського персоналу.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Відповідність бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Порядок організації і ведення бухгалтерського обліку ТОВ «НМТ Інвестментс» визначений в «Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ «НМТ Інвестментс» на 2011 рік», затвердженого Наказом №04/01-2011 від 04.01.2011р., і протягом періоду, що перевірявся, не змінювався. Бухгалтерський облік господарської діяльності Компанії здійснюється за автоматизованою формою з використанням програмного забезпечення «1С: Підприємство» версія 7.7.

Для ведення бухгалтерського обліку ТОВ «НМТ Інвестментс» використовує план рахунків, затверджений наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій».

Бухгалтерський облік в Компанії здійснюється в основному згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-XIV на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Дані фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку, а окремі форми звітності одна одній.

Висновки щодо окремих компонентів фінансової звітності ТОВ «НМТ Інвестментс»

згідно вимог рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006р. №1528

Протягом 2011 року ТОВ «НМТ Інвестментс» здійснювало професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

В ході аудиту було досліджено облікову політику підприємства. Облікова політика підприємства, обумовлена в «Положенні про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ТОВ «НМТ Інвестментс» на 2011 рік», затвердженого Наказом №04/01-2011 від 04.01.2011р., в основному відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Протягом року облікова політика не змінювалась. Обумовлені в Положенні про облікову політику підприємства принципи бухгалтерського обліку, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.
Змістовна частина аналітичних даних фінансової звітності ТОВ «НМТ Інвестментс» надана у Додатку №1 до аудиторського висновку.
В результаті проведеної перевірки були отримані показники фінансового стану, відображені у Додатку №2 «Довідка про фінансовий стан ТОВ «НМТ Інвестментс» до аудиторського висновку.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів станом на 01.12.2011р. оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами, відповідно Додатку №4 від 16.01.2012р. про проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «НМТ Інвестментс» за 2011 рік до Договору №49-08 на виконання аудиторських послуг від 19.12.2008р. Через характер облікових запасів Компанії ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Існують ознаки того, що вартість очікуваного відшкодування фінансових інвестицій, відображених в балансі на 31 грудня 2011 року, не відповідає сумі їх балансової вартості. У зв’язку з відсутністю оцінки зменшення корисності активів, згідно вимог п.7 П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» відповідно вимог пунктів 8 та 9 Розділу II Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПРФ від 02.07.2002р. №201 (в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008р. №1441) ми не змогли визначити чи існувала необхідність в проведенні яких-небудь коригувань вартості фінансових інвестицій на 31 грудня 2011 року та чистого прибутку за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року.


Висновок незалежного аудитора

Ми провели аудит фінансової звітності Компанії, складеної у відповідності з вимогами П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», затверджених наказом МФУ від 31.03.1999р. №87, та у відповідності до наказу МФУ від 29.11.2000р. №302 «Про Примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2000р. №904/5125.
Фінансова звітність містить:

- баланс станом на 31.12.2011р. (форма №1);

- звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма №2);

- звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3);

- звіт про власний капітал за 2011 рік (форма №4);

- примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма №5).
Аудит проведено з метою висловлення думки відносно правильності складання фінансової звітності ТОВ «НМТ Інвестментс» та дотримання ним нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю для цілей підготовки і достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень в результаті шахрайства чи помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; а також застосування облікових оцінок, що відповідають обставинам. Оцінювання вартості похідних фінансових інструментів належить до обов’язків управлінського персоналу.
Ми несемо відповідальність за висловлення думки стосовно цієї звітності на підставі аудиторської перевірки.
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати та здійснювати аудиторську перевірку з тим, щоб отримати обґрунтовану впевненість в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів відносно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності. Оцінюючи ці ризики, аудитор розглядає заходи в сфері внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВ «НМТ Інвестментс» за операціями з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Фонду станом на 31.12.2011р. та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Директор І.П. Афоніна

ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» (сертифікат серія А,

№003299 від 12.02.98р.)

Додаток №1

до аудиторського висновку

від 28.02.2012р.

Змістовна частина аудиторського висновку

1. Інвентаризація
Згідно Наказу про проведення інвентаризації №28/11-11-1 від 28.11.2011р. в Компанії проводилась повна інвентаризація активів і зобов’язань ТОВ «НМТ Інвестментс» та Фондів, якими управляє Компанія з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 01.12.2011р. з обов’язковим складанням інвентаризаційних описів.

Інвентаризація проводилась в такі строки:

- товарно-матеріальні цінності на складах, у незавершеному виробництві та залишків готової продукції, а також відвантажені і такі, що перебувають у дорозі - з 1 по 10 грудня 2011р.;

- грошові кошти у касі, грошові документи та цінні папери - з 1 по 8 грудня 2011р.);

- бланки суворої звітності – 3 грудня 2011р.;

- основні засоби, незавершені ремонти основних засобів, бібліотечні фонди, нематеріальні активи, фінансові інвестиції – з 1 по 14 грудня 2011р.;

- розрахунки з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами – з 1 по 8 грудня 2011р.;

- витрати майбутніх періодів та забезпечення майбутніх витрат і платежів – з 1 по 7 грудня 2011р.
Результати інвентаризації, проведеної з 01.12.2011р. по 14.12.2011р. оформлені Протоколом інвентаризаційної комісії №1 від 14.12.2011р., який затверджений керівником Компанії та відомістю результатів інвентаризації. В результаті інвентаризації розходження не виявлені.
Проведення інвентаризації в основному відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996 та Інструкції Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. №69.

2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу
Облік основних засобів відображається у фінансовій звітності згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. №92.


Основні засоби, тис.грн.


01.01.2011р.

31.12.2011р.


Первісна вартість

27

27

Знос

25

25


Залишкова вартість

2

2


В 2011 році ТОВ «НМТ Інвестментс» переоцінку основних засобів не здійснювало.

Нарахування амортизації по основним засобам підприємства здійснюється методом, передбаченим податковим законодавством згідно п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Станом на 31.12.2011р. на балансі ТОВ «НМТ Інвестментс» по рядку 020 «Незавершені капітальні інвестиції» рахується 2тис.грн. (придбання нематеріальних активів).

3. Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться на балансових рахунках 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається виходячи з первинних документів, по цінам та в кількості зазначених в них.

Станом на 31.12.2011р. на балансі ТОВ «НМТ Інвестментс» рахуються виробничі запаси в сумі 2тис.грн. (сировина і матеріали).

Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246, зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 25.11.2002р. №989.

  1   2   3

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮРАУДИТСЕРВІС» 91055, м. Луганськ, вул. Дзєржинського, буд. 33
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ТРЕЙД КОМПАНІ»»
С интез-Аудит-Фінанс Аудиторська фірма
Аудиторської палати України №98 від 26. 01. 2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України №224/3 від 23. 12. 2010 року,...
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою...
«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка