І. Ю. Кравченко АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ


НазваІ. Ю. Кравченко АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
Сторінка1/14
Дата18.03.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


Ю.А. Верига

О.В. Клименко

І.Ю. Кравченко

АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІНавчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

студентами спеціальності

7.050106, 8.050106 «Облік і аудит»,

7.03050801 «Фінанси і кредит»

за кредитно-модульною системою

організації навчального процесу


ПОЛТАВА 2011

Автори: Верига Ю.А., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.


Клименко О.В.,

Кравченко І.Ю., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.
Рецензенти:  Кравченко І.Ю., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Прохар Н.В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Навчально-методичний посібник обговорено і

рекомендовано до друку на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
«___» ____________ 2011 р., протокол № ___
Зав. кафедри ________ к.е.н., проф. Верига Ю.А.

«УЗГОДЖЕНО»

Декан факультету фінансів і обліку
___________ доц. Педченко Н.С.

"____" __________________ 2011 р.

«УЗГОДЖЕНО»

Начальник навчально-методичного

центру управління якістю діяльності
___________ Огуй Н.І.

"____" __________________ 2011 р.
«УЗГОДЖЕНО»

Начальник навчального відділу
___________доц. Герман Н.В.

"_____"________________ 2011 р.


зміст
Вступ
Навчальна програма
Загальна характеристика дисципліни «Автоматизація складання звітності»
Тематичний план дисципліни «Автоматизація складання звітності»
Модуль 1. Теоретичні основи складання звітності підприємств з автоматизованим та частково автоматизованим веденням обліку
Тема 1. Звітність як елемент інформаційної системи підприємства.
Тема 2. Процес складання звітності як об’єкт автоматизації
Тема 3. Звітність як елемент інтегрованих та корпоративних систем обліку
Тема 4. Автоматизоване складання звітності в умовах неавтоматизованого чи частково автоматизованого обліку
Модуль 2. Електронна звітність: теорія та практика застосування
Тема 5. Електронний документооборот
Тема 6. Електронний цифровий підпис
Тема 7. Електронна звітність: проблеми та перспективи існуванняТема 8. Спеціалізовані програми для складання звітності

Індивідуальна робота студентівТермінолочний словник
Карта самостійної роботи студента
Перелік питань для підготовки до заліку
Інформаційні джерела
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
Мета заняття: навчити порядку складання та подання усіх форм бухгалтерської звітності
З основними методичними рекомендації складання бухгалтерської звітності підприємств. Завдання
Мета вивчення: ознайомитися з основними методичними рекомендації складання бухгалтерської звітності підприємств
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
1 ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Мета вивчення: ознайомитися з основними нормативно-законодавчими документами та методичними рекомендації складання фінансової звітності...
Законодавству України фінансової звітності
Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об`єднаними кредитними спілками від 25. 12. 2003 року №177 та інших...
Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності хлібопекарних підприємств України
Автор аналізує різні стадії процесу хлібопечення і рекомендує аналітичні процедури аудиту від початку виробничого процесу, до складання...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з...
Перевірка проведена згідно договору на проведення аудиту від 18 березня 2013 року № -18/03-13
Законодавству України фінансової звітності
Нацкомфінпослуг за 2012 рік з метою висловлення незалежної думки щодо їх відповідності вимогам Порядку складання та подання звітності...
Законодавству України фінансової звітності
Нацкомфінпослуг за 2012 рік з метою висловлення незалежної думки щодо їх відповідності вимогам Порядку складання та подання звітності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка