Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 41.63 Kb.
НазваЩодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата30.04.2013
Розмір41.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт незалежного аудитора)

щодо повноти та достовірності фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Сонячне місто»

станом на 31 грудня 2012 року
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

На думку аудитора, за винятком впливу на фінансову звітність питання, про яке йдеться у параграфах «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто», код ЄДРПОУ 34693628, станом на 31.12.2012 року, а також результат його діяльності за рік, що минув, на зазначену дату, складена в повному обсязі, інформація достовірно, та умовно-позитивно відображає фінансовий стан підприємства в усіх суттєвих аспектах, згідно з визначеною концептуальною основою, відповідає встановленим вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, принципам прийнятої облікової політики підприємства, стандартам бухгалтерського обліку.

Фізична особа-підприємець

Повідомлення з питань аудиту

щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто»

станом на 31 грудня 2012 року, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

На думку аудитора, інформація за видами активів, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичну класифікацію активів Товариства за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.
Аудитор підтверджує, що вклади учасників, фактично внесені до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» грошовими коштами, складають 18400 тис. грн.

На думку аудитора, інформація про власний капітал та фінансові результати, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичний стан формування фінансових результатів та власного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

На думку аудитора, інформація про зобов’язання, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичний стан формування зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

На думку аудитора, в фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображено суму доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

Підтверджую, що принципи облікової політики при веденні бухгалтерського обліку Товариства застосовувались в основному вірно та не змінювались протягом періоду, що перевірявся.

Вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» станом на 31.12.2012 року складає 18192 тис. грн., що є меншим за вартість статутного капіталу та не відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.

На думку аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» має задовільний фінансовий стан.

ВИСНОВОК

Класифікація та оцінка активів Товариства відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розмір зобов’язань у фінансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власного капіталу визначені підприємством об’єктивно та адекватно. Облік правдиво та неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» станом на 31.12.2012 року. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одна одній та даним бухгалтерського обліку.

Підтверджую, що фінансова (бухгалтерська) звітність, а саме: Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повністю відображають фінансову інформацію про Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» станом на 31.12.2012 року до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та умовно-позитивно відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та принципами облікової політики Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто».

Фінансову звітність, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сонячне місто» станом на 31.12.2012 року підтверджую.Схожі:

Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
ДКЦПФР №313 від 13. 02. 07 р., на підставі договору №28/07 від 12 березня 2007 року була проведена перевірка повноти та достовірності...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка