ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 05. 01. 00 „БАНКІВСЬКА СПРАВА”, „ОБЛІК ТА АУДИТ”, „ФІНАНСИ”, „ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА” З ДИСЦИПЛІНИ „ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” ІІІ курс V семестр


Скачати 239.86 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 05. 01. 00 „БАНКІВСЬКА СПРАВА”, „ОБЛІК ТА АУДИТ”, „ФІНАНСИ”, „ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА” З ДИСЦИПЛІНИ „ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” ІІІ курс V семестр
Сторінка1/3
Дата21.04.2013
Розмір239.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 6.05.01.00 „БАНКІВСЬКА СПРАВА”, „ОБЛІК ТА АУДИТ”, „ФІНАНСИ”, „ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА”

З ДИСЦИПЛІНИ „ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

ІІІ курс V семестр

Підсумковий контроль знань з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” у I семестрі ІIІ курсу проводиться у формі іспиту. Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань. Заплановано проведення одного змістового модуля (17 тиждень). Максимальна кількість балів за модуль – 100 балів.

Шкала кількості балів за видами контрольних заходів

з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” (І семестр ІІІ курс)

п/п

Види робіт

Максимальна кількість балів

Кількість контроль

них заходів

Загальна кількість балів

1.

Поточний модульний контроль,

що включає:50

1.1.

Відвідування занять, активність і рівень знань

4

10

40

1.2.

Самостійна робота студента (переклад текстів на фахову тематику; обсяг 10 др.стор.)

10
10

2.

Підсумковий модульний контроль

50

1

50
Усього:100

Критерії оцінювання знань студентів:

вимоги до відповіді

бали

оцінка

Повна та граматично правильна відповідь

4

5

Недостатньо розкрита тема з незначними граматичними помилками

3

4

Неповна відповідь з граматичними помилками та неправильно вжитою лексикою

2

3

Нерозкрита тема

0

2

Додаткові заохочувальні бали

Протягом семестру студенти можуть набрати додаткові заохочувальні бали, що нараховуються за:

1.

Участь в олімпіадах, конкурсах
Примітка
  • За призові місця

10  • За участь в І турі

2  • За участь в І та ІІ турах

5
2.

Написання та захист творчих робіт (рефератів)

3
3.

Науково-дослідна робота (тези, доповіді на конференціях, семінарах)

10
4.

Активна участь в роботі гуртків, клубів при Центрі іноземних мов

До 10

В кінці IV семестру студенти здають іспит.

Схвалено на засіданні кафедри іноземних мов 28 вересня 2004 року

Список тем підсумкового модульного контролю

з дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням”

для студентів ІІІ курсу (спеціальність „Банківська справа”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси”, ”Облік і аудит”)

Англійська мова

1. Європейський союз

2. Міжнародна торгівля

3. Інкотерміни

4. Транспортні документи

5. Імпорт та експорт

6. Фінансова система

7. Фінансові установи

8. Біржі, грошові ринки

9. Типи організаційних структур

10. Структура організації

11. Центральні банки

12. Типи банків

13. Національний банк України

Німецька мова

  1. Готівкові і безготівкові розрахунки

  2. Закордонні розрахунки

  3. Коливання курсу долара
  1   2   3

Схожі:

Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Банківська справа», 03050801 «Фінанси і кредит», 03050901 «Облік і аудит», 03050201 «Економічна кібернетика», 03050501 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та
Перелік матеріалів поданих на розгляд Вченої ради Засідання №5 17 грудня 2015 рік
Спецкурс з дисципліни «Іноземна мова з професійним спрямуванням» (англійська мова)
Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка