МЕТОДИЧН


НазваМЕТОДИЧН
Сторінка1/33
Дата15.03.2013
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей

Дніпропетровськ УДХТУ 2006


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей


Затверджено на засіданні

кафедри історії та українознавства

Протокол № 7 від 15 червня 2006 р.

Дніпропетровськ УДХТУ 2006
Методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей / Упор.: Н. А Городнюк, І. І. Заваруєва, Л. М. Кулакевич, І. М. Лівенко. – Д.: УДХТУ, 2006. – 75 с.

Упорядники:

Н. А. Городнюк, канд. філол. наук, доцент („Основні норми українського правопису”, “Правопис слів іншомовного походження”);

І. М. Лівенко, канд. філол. наук, ст. викладач („Особливості лексичного складу мови”, “Синтаксичні особливості професійного мовлення”);

Л. М. Кулакевич, канд. філол. наук („Правопис префіксів”, „Правопис і відмінювання власних назв людей”, „Особливості використання граматичних категорій”, „Зовнішнє оформлення тексту”);

І. І. Заваруєва („Правопис великої літери”, „Написання складних слів-термінів”, „Вживання скорочень у текстах”).
Відповідальний за випуск Н. А. Ковальова, канд. іст. наук, доцент
Навчальне видання


Методичні вказіки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
Укладачі: Городнюк Наталія Андріївна

Заваруєва Інна Іванівна

Кулакевич Людмила Миколаївна

Лівенко Ірина Миколаївна


Редактор Л. М. Тонкошкур

Коректор Л. Я. Гоцуцова


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Друк офсетний.

Папір друк. № 2. Умов. друк. арк. 0,89. Облік.-вид. арк. 1,0.

Тираж 100 прим. Зам. № . Свідоцтво

УДХТУ, 49005, м. Дніпропетровськ-5, просп. ім. Гагаріна, 8.

Дільниця оперативної поліграфії Інком центру
ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 5

І. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ МОВИ 5

Однозначні і багатозначні слова 5

Синоніми 6

Омоніми 7

Пароніми 8

2. ОСНОВНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 9

Вживання апострофа в українських словах 9

Вживання і правопис м’якого знака 9

Чергування голосних звуків 10

Чергування приголосних звуків 11

Спрощення у групах приголосних 11

Подвоєння приголосних 12

Подовження приголосних 12

3. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 12

Правопис голосних в іншомовних словах 13

Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження 14

Апостроф та м’який знак у словах іншомовного походження 14

4. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ 15

Правопис українських префіксів 15

Правопис іншомовних префіксів 16

5. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ-ТЕРМІНІВ 16

6. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ 18

7. ВЖИВАННЯ СКОРОЧЕНЬ У ТЕКСТАХ 20

Абревіатури 21

Складноскорочені слова 21

Змішані (комбіновані) скорочення 21

Умовні графічні скорочення слів 22

8. ПРАВОПИС І ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ЛЮДЕЙ 23

Відмінювання прізвищ 23

Відмінювання і правопис імен 28

Особливості творення та відмінювання форм по батькові 30

Правопис слов’янських прізвищ українською мовою 31

9. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ 35

Категорія роду у назвах осіб 35

Особливості форм родового відмінка однини 35

Вживання форм давального відмінка 36

Вживання кличного відмінка 37

10. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ 38

Дієприкметникові звороти 39

Дієприслівникові звороти 40

Складні випадки керування у словосполученнях 41

Особливості використання прийменникових словосполучень 41

Пунктуаційні особливості текстів 43

11. ЗОВНІШНЄ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ 44

Правила набору текстів на комп’ютері 44

Особливості комп’ютерного перекладу та редагування 45

Оформлення списків літератури 47

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 50

І. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ МОВИ 50

ІІ. ОСНОВНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 55

ІІІ. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 58

ІV.ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ 62

V. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ-ТЕРМІНІВ 64

VІ. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ 66

VІІ. ВЖИВАННЯ СКОРОЧЕНЬ У ТЕКСТАХ 67

VІІІ. ПРАВОПИС І ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ЛЮДЕЙ 69

ІХ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ 73

Х. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ 76

ДОДАТОК 79
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка