Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»


НазваНавчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Сторінка1/12
Дата07.04.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Банк > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи

Кафедра суспільних дисциплін
Психологія

та

педагогіка

Індивідуальна робота студентів
Навчально-методичний посібник

для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»


Львів

2012


Психологія та педагогіка. Індивідуальна робота студентів: Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / Укл. З. В. Гіптерс. – Львів: ЛІБС УБС НБУ. – 2012. – 108 с.


Укладач: Гіптерс З. В., кандидат педагогічних наук, доцент.
Рецензенти: Скринник З. Е., доктор філософських наук, професор

Васянович Г. П., доктор педагогічних наук, професор

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін,

протокол № 1 від 31 серпня 2011 р.

Затверджено Науково-методичною радою інституту,

протокол № 1 від 28 жовтня 2011 р.
Зміст

Стор.

1.Методичні поради щодо виконання індивідуальних науково-пошукових і творчих робіт …………………………………………………………………..

Напрям І. Тематика індивідуальних науково-пошукових і творчих робіт з дисципліни «Психологія та педагогіка» «Що нового я дізнався про видатну особистість?»………………………………………………………

Напрям ІІ. Підготувати повідомлення для виступу перед студентською групою

про основні психолого-педагогічні ідеї одного з названих творів……….

Напрям ІІІ. Підготувати резюме………………………………………….

Зразок статті-повідомлення на тему

2.Тестові завдання……………………………………………………………

Значення поняття «тест» ………………………………………………….

Тест 1 «Що ви за людина?» ………………………………………………

Тест 2 «Наскільки ви уважні?» ………………………………..……………

Тест 3 «Чи впевнені ви в собі?» ………………………………………….

Тест 4 «Чи задоволені ви собою?» ……………………………………….

Тест 5 «Якою є ваша адаптивність?» …………………………………….

Тест 6 «Самооцінка вольових якостей» …………………………………

Тест 7 «Керівник чи підлеглий?» …………………………………………

Тест 8 «Ваш творчий потенціал» …………………………………………

Тест 9 «Чи схильні ви до ділового ризику?» …………………………….

Тест 10 «Чи здатні ви бути лідером?» …………………….......................

Тест 11 «Чи можете Ви бути начальником?» ……………………………

Тест 12 «Як ви переносите стрес?» ………………………………………

Тест 13 «Чи вмієте ви контролювати себе у спілкуванні?»…………….

Тест 14 «Ваш загальний рівень товариськості» …………………………

Тест 15 «Який колір Вам подобається»…………………………………...

Тест 16 «Чи стійкий у вас характер?» ………………………...................

Тест 17 «Чи люблять вас люди?» ………………………………………..

Тест 18 «Чи можете ви покепкувати зі себе?» …………………………..

Тест 19 «Чи толерантна ви людина?» ……………………………………

Секрети спілкування: від усмішки буде усім тепліше………………….

Психогеометричний тест …………………………………………………

Методика «Чи об’єктивно ви себе оцінюєте?» …………………………

Методика виявлення комунікативних та організаторських

схильностей (здібностей) (КОС-2)…………………………………………

Скарбниця мудрості ……………………………………………………….

Додатки………………………………………………………………………

Додаток 1. Приклад статті-повідомлення на тему:

«Євген Храпливий – організатор економічної освіти та хліборобського шкільництва на західноукраїнських землях»………………………………

Додаток 2.

Хрестоматія…………………………………………………….............

Володимир Мономах. Поучення /уривок/…………………………………

Іван Франко. Наука й її становище щодо працюючих класів /уривок/….

Іван Франко. Борис Граб, оповідання /уривок/…………………………..

Григорій Ващенко. Виховання волі і характеру /уривок/………………..

Григорій Ващенко. Виховна роля мистецтва /уривок/……………………

Василь Сухомлинський. Сто порад учителеві /уривок/ …………………

33. Приведіть кожного учня до вогнища захоплення…………………

70. Як спонукати людину до постійного морального розвитку

і вдосконалення…………………………………………………………

Кодекс цінностей сучасного українського виховання…………………..

Моральний кодекс банкіра………………………………………………..
Список рекомендованої методичної літератури ……………………….

Індивідуальна робота студентів
Методичні поради щодо виконання індивідуальних

науково-пошукових і творчих робіт

з дисципліни «психологія та педагогіка»

на 2011–2012 навчальний рік
Мета: розширення знань студентів у галузі педагогіки та психології, а також культурно-освітнього, економічного, політичного розвитку краю.

Завдання: Для виконання науково-пошукових і творчих робіт рекомендується обрати тему «Мій видатний земляк» – це має бути робота про свого земляка, людину, яка зробила значний внесок у розвиток економіки, педагогіки, культури, науки краю, становлення політичної самосвідомості краян, ідеї про розвиток та самостійність України. При цьому необхідно дослідити родинне дерево особистості, використати всю наявну вітчизняну та зарубіжну, зокрема діаспорну літературу, архіви, у т. ч. місцевий, а також Інтернет. Висловити власне ставлення та засвідчити знання наукових і творчих праць описаного героя науково-пошукової праці.

Підсумок: Результатом має бути написана науково-пошукова робота обсягом до 8 друкованих аркушів з фотографією особистості, про яку здійснено дослідження, а також фото автора роботи з коротким резюме. Стислу розповідь із презентацією (до 10 хвилин) студент (автор) повинен представити на одному з занять перед студентською групою як результат індивідуальної роботи. У подальшому найкращі науково-пошукові та творчі роботи після розгляду на кафедрі суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ можуть бути рекомендовані до опублікування у газеті «Банк’o» та журналах «Золотий резерв», «Вісник УБС НБУ».

Напрям І.

Тематика індивідуальних

науково-пошукових і творчих робіт

з дисципліни «психологія та педагогіка»

«Що нового я дізнався про видатну особистість?» – оберіть одну з названих особистостей:

/Максимальна оцінка за індивідуальну роботу – 10 балів/

 1. Біленький Ярослав – педагог, громадський діяч (1858–1939, народився у м. Рогатині, похований у Самборі).

 2. Волошин Августин – науковець, педагог, громадсько-політичний діяч, греко-католицький священик (1874–1946, народився у Колечині на Закарпатті, місце захоронення невідоме).

 3. Врецьона Григорій – педагог, громадський діяч, видавець (1839–1901, народився у с. Винники на Львівщині, похований у Львові).

 4. Галущинський Михайло – педагог, громадський і політичний діяч, перший комендант січового стрілецтва, голова товариства «Просвіта» (1878–1931, народився у с. Звинячі на Тернопільщині).

 5. Герасимович Іван – провідник ідей української національної освіти і культури (1876–1942, народився в м. Галичі, похований у Берліні).

 6. Дзерович Юліан-Корнило – педагог, громадський діяч, науковець, богослов, священик (1871–1943, народився в с. Смільне на Бродівщині, похований у Львові).

 7. Духнович Олександр – видатний педагог Закарпаття (1803–1875, народився в с. Тополя Гуменського округу (Словаччина), похований у м. Пряшеві).

 8. Дучимінська Ольга-Олександра – педагог, письменниця, громадська діячка (1883–1988, народилася в с. Миколаїв Бібрського повіту на Львівщині, похована у м. Івано-Франківську).

 9. Карбулицький Іларій – видатний педагог Буковини (1880–1961, народився в с. Горішні Ширівці на Буковині, похований у м. Чернівці).

 10. Коренець Денис – педагог, культурно-освітній діяч, організатор професійного шкільництва (1878–1946, народився в с. Розвадів на Львівщині, похований у Мюнхені).

 11. Рудницька Мілена – педагог, громадсько-політична і культурно-освітня діячка, публіцистка (1892–1976, народилася в м. Зборів на Тернопільщині, похована у Львові).

 12. Сімович Василь – видатний науковець та культурно-освітній діяч Буковини (1880–1944, народився в с. Гадинківцях на Тернопільщині, похований у Львові).

 13. Смаль-Стоцький Степан – науковець, педагог, економіст (1859–1938, народився у с. Немилові на Радехівщині, похований у Кракові).

 14. Филипчак Іван – педагог, письменник, активний просвітній діяч (1871–1945, народився у с. Лішня на Львівщині, місце захоронення невідоме).

 15. Ярема Яким – педагог, освітній, громадський діяч, учений, літературознавець (1884–1964, народився в с. Арламівська Воля на Львівщині, похований у Львові).

 16. Видатні економісти України.

 17. Іван Франко про економічну науку та освіту.

 18. Іван Франко про освіту і виховання молоді.

 19. «Нам пора для України жить» (І. Франко).

 20. «Правдива наука – це вироблення здібностей, а з них найвища, найдорожча – здібність власного думання» (І. Франко. «Борис Граб»).

 21. Участь членів моєї родини в «Просвіті».

 22. Участь членів моєї родини в товаристві «Рідна школа».

 23. Економісти в моїй родині.

 24. Діяльність товариства «Просвіта» в моєму краї: історія та сучасність.

 25. Моя майбутня професія і я в ній.

 26. Ощадність: історія і сучасність.

 27. Економічну освіту – інтелектуальній еліті нації.

 28. Що день майбутній нам готує?

 29. Що для мене «психологія ділового успіху»?

 30. Міжнародні зв’язки Університету банківської справи НБУ та їх значення для підготовки майбутніх фахівців.

 31. Комп’ютер у моїй майбутній професії.

 32. Мистецтво, культура, творчість у діяльності банкіра, економіста.

 33. Економічна освітаце знання, діловитість, підприємництво, економічна культура.

 34. Кооперативні товариства та їх роль в культурно-освітньому розвитку мого регіону (Або «Історико-культурний і соціальний розвиток мого краю»).

 35. Як поєднувалися в історії ідея економічного розвитку та незалежності України?

 36. Люблю тебе, мій рідний край.

 37. Культура поведінки, культура почуттів.

 38. Роль психологічних знань у самовихованні і самовдосконаленні.

 39. Самовдосконалення через самопізнання.

 40. Творчі роботи на власні, запропоновані Вами теми (проза, поезія, есе, роздуми, оригінальні думки).


Рекомендована література:

 1. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник / [Т. К. Завгородня, З. І. Нагачевська, Н. М. Салига та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 480 с.

 2. Беднаржова Т. Є. Августин Волошин – державний діяч, педагог-мислитель. – Львів: «Основа», Львівська Богословська Академія, 1995. – 248 с.

 3. Гіптерс З. В. Економічна освіта молоді в Галичині ХІХ – першої половини ХХ століть: теорія, досвід, персоналії: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 220 с.

 4. Гіптерс З. В. Педагогіка і психологія у формуванні творчої особистості майбутнього фахівця фінансово-економічного спрямування: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 496 с.

 5. Гіптерс З. В. Культурологія: словник-довідник: навчальний посібник. – К.: УБС НБУ,2008. – 407 с.

 6. Гомоннай В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (ХІХ–ХХ ст.). – Ужгород: Видавництво «Закарпаття», 1992. – 298 c.

 7. Енциклопедія Українознавства: В 10 т. – Перевидання в Україні. – Львів: НТШ, 1993.

 8. Завгородня Т. К. Проблеми педагогіки: історія, сучасність, перспективи. Збірка наукових праць. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І. Я., 2008. – 428 с.

 9. Комаринська З. М. Українські банки та їх сподвижники (кінець ХІХ – 1939 р.): Монографія. Львів: ЛБІ НБУ, 2008. – 159 с.

 10. Пенішкевич Д. І., Тимчук Л. І. Іларій Карбулицький – видатний педагог Буковини: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1999. – 43 с.

 11. Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХVIII – початок ХХ ст.): Монографія/. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.

 12. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.


Напрям ІІ.

Підготувати повідомлення

для виступу перед студентською групою

про основні психолого-педагогічні ідеї таких творів:

/Максимальна оцінка за індивідуальну роботу 10 балів/.


 1. Володимир Мономах. «Поучення».

 2. Іван Франко. «Борис Граб».

 3. Іван Франко. «Наші народні школи і їх потреби».

 4. Іван Франко. «Наука й її становище щодо працюючих класів».

 5. Григорій Ващенко. «Виховання волі й характеру».

 6. Григорій Ващенко. «Виховна роля мистецтва».

 7. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 1–5 /.

 8. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 6–10 /.

 9. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 11–15 /.

 10. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 16–20 /.

 11. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 21–25 /.

 12. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 26–30 /.

 13. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 31–35 /.

 14. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 36–40 /.

 15. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 41–45 /.

 16. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 46–50 /.

 17. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 51–55 /.

 18. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 56–60 /.

 19. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 61–65 /.

 20. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 66–70 /.

 21. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 71–75 /.

 22. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 76–80 /.

 23. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 81–85 /.

 24. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 86–90 /.

 25. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 91–95 /.

 26. Василь Сухомлинський. «Сто порад учителеві» /поради 96–100 /.

 27. Кодекс цінностей сучасного українського виховання.

 28. Моральний кодекс банкіра.


Напрям ІІІ.

Підготувати резюме

/Максимальна оцінка – 2 бали/.
При підготовці важливо висвітлити

такі основні питання:


 1. Прізвище, ім’я, по батькові,
  домашня адреса, телефони (домашній, мобільний).

 2. Вказати свої особисті дані: рік народження, роки навчання та назву навчального закладу.

 3. Зазначити свою громадянську позицію: участь у громадському житті університету, у студентському самоврядуванні.

 4. Участь у науковій діяльності кафедр: написання науково-пошукових, реферативних і творчих робіт (яких?), виступи на студентських конференціях, практика за кордоном, публікації (Які? Де? Коли?).

 5. Володіння рідною та іноземними мовами, якими, наскільки.

 6. Володіння комп’ютером.

 7. Контактність, комунікабельність, уміння вирішувати проблемні питання та розв’язувати конфлікти.

 8. Участь у художній самодіяльності, спорті, успіхи та досягнення.

Див. зразок у кн.: Методичні рекомендації щодо проходження

навчально-ознайомлювальної практики студентів

першого курсу / Укл.: З. Е. Скринник, І. І. Бегей та ін. –

Львів, ЛБІ НБУ, 2006. – 96 с. – С. 60.

А також комп’ютерний варіант зазначених «Методичних рекомендацій»

на кафедрі суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ, корп. 2, кімн. 209.

2. Тестові завдання
Розглянемо, що означає поняття «тест». Академік С. У. Гончаренко в «Українському педагогічному словнику» (с. 329) пише:

ТЕСТ (англ. test – випробування) – система прийомів для випробування та оцінювання окремих психічних рис і властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей чи інших психоло­гічних характеристик – інтересів, емоційних реакцій тощо. На відміну від інших типів наукових досліджень, тести характеризуються такими особливостями: 1) відносною простотою процедури й необхідного обладнання; 2) безпосередньою фіксацією результатів; 3) можливістю використання як індивідуально, так і для цілих груп; 4) зручністю математичної обробки; 5) короткочасністю; 6) наявністю встановлених стандартів (норм). Неодмінними для здійснення дослідження за допомогою тестування є обов’язковий для всіх досліджуваних комплекс випробувальних завдань; наявність стандартної системи оцінювання, використання при оцінюванні спеціально розроблених кількісних норм, за які правлять середні показники виконання даного тесту представницькою добіркою піддослідних за певною віковою, статевою або професійною категорією та ін. Тестові оцінки мають відносний характер. Вони вказують лише на місце, яке посідає досліджуваний щодо відповідної норми. Розрізняють тести успішності, тобто знань, умінь і навичок; тести здібностей; тести особистісні. Тести почали застосовувати з 1864 року. у Великобританії; термін «тест» запровадив американський психолог Дж. Кеттел (1890 р.). Значного поширення набули тести у психотехніці. Системи тестів базуються на різних теоретичних засадах.

Проте тести, які знаходимо в загальнодоступній літературі (науково-пізнавальні видання, газети, журнали), не завжди достатньою мірою науково обґрунтовані й часто мають не стільки пізнавальний, скільки розважальний характер. Тести ж, які можна знайти в науковій літературі, часто дуже громіздкі й не зовсім придатні для самостійного використання. Проте навіть загальнодоступні тести можуть дати нам уявлення про наші здібності, нахили, вміння та навички, тому нехтувати ними не варто.

Слід відзначити, що в самопізнанні важливо навчитися розрізняти те, якими ми є, і те, якими нас бачать інші. Той, хто цього не розрізняє, потрапляє під владу помилкової самосвідомості: він усвідомлює себе не таким, яким він є насправді, а таким, яким його сприймають інші. Так, психотерапевти помітили, що чоловіки, які мають зовнішність героїв бойовиків, частіше схильні до різного роду неврозів, оскільки їм доводиться виснажувати себе, намагаючись грати роль сміливих і сильних, хоча вони себе такими не відчувають, а оточення чекає підтвердження своїх стереотипних припущень.

Саме тому перш ніж зайнятися самопізнанням, треба морально підготуватися до цього. У кожного явища є як позитивні, так і негативні характеристики. Розвинена самосвідомість дає нам великі переваги: знання мотивів наших дій і вчинків, усвідомлення своїх потреб і бажань, можливість свідомо керувати ними, а отже, цілком і повністю контролювати свою поведінку та емоції. Проте треба бути готовим до того, що самопізнання може привести до появи почуття власної неповноцінності або надмірної пихатості, можуть з’явитися неспокій, заздрість, незадоволення самим собою та багато інших почуттів. Порівнюючи свої успіхи з успіхами інших, ми часто стикаємося з тим, що таке порівняння не на нашу користь, і тоді ми не можемо повною мірою отримати насолоду від результатів власної діяльності, таланту, стаємо не в змозі реалізувати себе, постійно заклопотані пошуками визнання інших.

Кожен, хто займається певною справою, має ясно визначити мету своєї діяльності, щоб організувати всі дії, необхідні для її досягнення, залучити інших для цього, контролювати роботу щодо отримання кінцевих результатів. Такий підхід важливий для будь-якої діяльності, а також, зокрема, і для самовиховання. При цьому важливо знати, які наслідки потрібно отримати. Яким я є зараз, яким я повинен стати в результаті роботи із самовиховання – ось питання, на які людина повинна дати відповідь. А для цього необхідно точно визначити мету самовиховання.

Серед загальних цілей самовиховання, насамперед, важливо виокремити:

Досягнення згоди зі самим собою. Для цього просто треба навчитися сприймати себе таким, яким я є насправді, зізнатися собі у власних недоліках. І це зробити виявляється не дуже просто. Адже як часто ми боїмося зізнатися собі у власній заздрісності, боягузтві, лінощах, нерозважливості тощо, а коли ці якості випливають назовні, починаємо займатися самовиправданням, доводимо самі собі, що ці якості нам не властиві, що це просто вплив зовнішніх обставин.

Досягнення гармонії з нашим оточенням. А наше оточення – це і люди, і природа, і речі. Для досягнення цієї гармонії, здавалося б, треба просто змінити наше оточення відповідно до наших уподобань. Але, на жаль, далеко не все залежить від нас. Тому для отримання свободи і злагоди з природним і речовим оточенням треба навчитися змінювати своє ставлення до цього оточення, шукати в усьому позитивні аспекти.

Самовдосконалення полягатиме в тому, щоб навчитися контролювати власні емоції, тобто усвідомити ті розумові операції, у результаті яких вони виникають.

Усунення поганих звичок. Ми повинні добре знати наші погані звички і намагатися позбутись їх, адже деякі з них можуть просто блокувати досягнення певної життєвої мети. Так, надмірна комунікативність ускладнює діяльність керівника, сором’язливість заважає нормальному спілкуванню з людьми, а балакучість і невміння зберігати таємницю виключає можливість успішної роботи в банківських та правоохоронних органах. Але і в повсякденному житті марнославство або образливість поступово роблять нас самотніми людьми, ревнощі не дають можливості побудувати щасливу сім’ю тощо.

Контроль власних потреб та керування ними. Будь-яка надмірна потреба людини перетворює її на свій додаток і тим самим гальмує інші прояви. За відсутності контролю за потребами поведінка людини стає схожою на поведінку алкоголіка — концентрація думок на певній потребі, стан внутрішньої дисгармонії та постійного незадоволення, порушення людських взаємин. Але, крім надмірно розвинених потреб, у людини можуть бути і недостатньо розвинені потреби. Так, якщо в окремої людини занадто розвинена потреба в спілкуванні, але недорозвинена потреба в усамітненні, то така людина з часом стає просто нестерпною, інші уникатимуть її і вона буде приречена на самотність (парадокс – прагнемо спілкування, а отримуємо самотність).

Розвиток здібностей. Наше завдання полягає в тому, щоб розвивати в себе не тільки загальні здібності, які потрібні скрізь і кожному, а й спеціальні здібності, які необхідні для успішного оволодіння професією економіста, фінансиста, банківського працівника, для досягнення в ній високих результатів.

Проте варто зазначити, що досягти загальних цілей одразу неможливо. Так само, наприклад, як неможливо одразу вивчити іноземну мову (особливо, коли таке вивчення відбувається самостійно, без так званого «занурення в мовне середовище»).

Досягнення у власному самовихованні загальних цілей сприятиме і полегшуватиме досягнення будь-якої окремої мети. Проте, визначаючи мету самовдосконалення, важливо відповісти собі не тільки на питання «Яким я хочу бути?», а й на питання «Для чого я хочу таким бути? Які свої потреби я хочу при цьому задовольнити?». Наприклад, ставлячи перед собою мету краще навчатися, треба визначитись і в тому, для чого мені це потрібно: щоб стати кращим у своїй групі, щоб отримати диплом із відзнакою, щоб «заробити» похвалу батьків, викладачів, навіть ректора, щоб краще оволодіти професією, чи щоб довести собі та іншим, що я не такий нерозумний, як вони гадають, і здатен на більше, ніж вони очікують.

Створити себе, створити власний образ (своє «Я») за власним сценарієм – одне із завдань самовиховання. І це – можливо!

Самовдосконалення – не є самоціллю, а засобом, за допомогою якого людина піднімається на вищий щабель і стає потрібнішою іншим людям та суспільству. Суспільство ніколи не було в змозі розв’язати всі проблеми освіти, виховання, якщо певну частку цієї роботи не перебирала на себе особистість. Справжня освіта людини, яка триває упродовж усього її свідомого життя, значною мірою є самоосвітою, а справжнє виховання вимагає невтомного самовиховання.

Навчання в інституті – це нелегке сходження до вершин мудрості. Нерозкриті можливості, нереалізовані здібності можуть стати постійною причиною невдоволення собою і навіть принести страждання. Тоді як реалізуючи себе, людина отримує незрівнянну насолоду і піднесення. «Людський світ постійно вдосконалюється, – писав Лев Толстой, – і усвідомлення цього вдосконалення складає одну з кращих радостей людини, і радість ця збільшується для кожної людини ще й можливістю участі в цьому вдосконаленні».

Прагнення до самовдосконалення – це висока духовна потреба. І усвідомити її в собі – це – як після блукання у пітьмі – вийти до світла. Тут подано тільки деякі питання самовивчення, самодослідження, що має сприяти самовихованню студента. Подальшому розширенню знань у цій галузі допоможе ознайомлення з літературою, список якої наведено, та з багатьма іншими виданнями цієї тематики. Важливо пізнати себе. Бо, як писав ще у XVIII столітті Георг Ліхтенберг, – «наші недоліки нам уже не зашкодять, коли ми про них знаємо».

Тест 1 «Що ви за людина?»
Постарайтеся чесно, не лукавлячи перед самим собою, відповісти на всі 15 запитань запропонованого тесту.

Критерії оцінок:

Відповідаючи на кожне запитання, ви можете вибирати лише один із варіантів відповідей: «ніколи» – 1 бал, «рідко» – 2 бали, «іноді» – 3 бали, «часто» – 4 бали.

Отже:

 1. Чи маєте ви здатність подивитися на себе збоку?

 2. Чи «переповнюють» вас емоції?

 3. Чи шукаєте ви схвалення з приводу ваших вчинків у всіх своїх знайомих?

 4. Чи боїтеся ви залишатися на самоті?

 5. Чи намагаєтеся ви уникати ніякових ситуацій і людей, при спілкуванні з якими відчуваєте дискомфорт?

 6. Чи виникають у вас відчуття, що ви не контролюєте хід свого життя?

 7. Чи вважаєте ви, що відчуття пригніченості – це ознака слабкості?

 8. Чи буває так, що ви собі не подобаєтеся?

 9. Чи не думаєте ви, що стовідсотково хороші взаємини з людьми у принципі неможливі?

 10. Чи впадаєте ви в депресію?

 11. Чи виникає у вас відчуття ізольованості від оточуючого світу?

 12. Чи не здається вам, що ваші знайомі не дуже добре про вас відгукуються?

 13. Чи буває у вас таке відчуття, що ви вже нікому нічого не можете зробити доброго?

 14. Чи уникаєте ви контактів з людьми?

 15. Чи відчуваєте ви невдоволення самим собою і чи затаюєте роздратування?


Про що свідчать набрані вами бали:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

До уваги студентів-заочників IІ курсу центру післядипломної освіти...
ЦПО та ПК) напрямів підготовки: 030508 – Фінанси і кредит (гр. ЗФКТ-111), 030509 – Облік і аудит (гр. ЗОАТ-112), 030510 – Товарознавство...
До уваги студентів-заочників IІI курсу центру післядипломної освіти...
До уваги студентів-заочників IІI курсу центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (ЦПО та ПК) напрямів підготовки: 030508...
До уваги студентів-заочників IІI курсу центру післядипломної освіти...
До уваги студентів-заочників IІI курсу центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (ЦПО та ПК) напрямів підготовки: 030508...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольних...
Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
До уваги студентів-заочників I курсу центру післядипломної освіти...
Облік і аудит (гр. ЗОАТ-121), 030510 – Товарознавство і торговельне підприємництво (гр. ЗТКТ-122), 050502 – Інженерна механіка (гр....
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка