Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій


Скачати 86.58 Kb.
НазваМолдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій
Дата18.03.2013
Розмір86.58 Kb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Право > Курс лекцій


Національний банк України

Університет банківської справи

Львівський інститут банківської справи


ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»


для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та

економіка праці»

ЛЬВІВ – 2012
Плани семінарських занять
Семінар №1

Тема: Основи теорії держави й права (2 год.)

План

 1. Поняття держави, національної й правової держави, та їх ознаки.

 2. Теорії походження держави.

 3. Форми держави.

 4. Виникнення й розвиток української державності.

 5. Поняття, галузі, інститути, система і джерела права.

 6. Норми права, їх види, структура, застосування й тлумачення.

 7. Поняття правопорушення, законності та юридичної відповідальності.

 8. Основні етапи розвитку українського права.Література


1.Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

2.Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994.

3.Правознавство / За ред. В. Копейчикова. - К: Юрінком Інтер, 2004.

4.Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996.

5.Правознавство: Навч. посібник / За ред. С.В. Ківалова, М.П.Орзіх- К.: Т-во „Знання”, 2000.

6.Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006. права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.


Семінар №2

Тема: Конституційний процес в Україні (2 год.)

План

 1. Основи теорії конституційного права та конституції:

а) конституційне право: поняття, інститути, предмет, наука;

б) суб’єкти і джерела конституційного права;

в) поняття, функції конституції;

г) класифікація конституцій;

д) порядок ухвалення, внесення змін і доповнень до конституцій.

 1. Історичний розвиток українського конституціоналізму. Теоретичні основи конституції:

а) початки конституціоналізму та конституційного процесу в Україні;

б) конституція Пилипа Орлика – перша Конституція у світі;

в) проекти конституцій бездержавної доби;

г) конституційні акти й Конституції УНР, ЗУНР, Карпатської України, УРСР;

д) новітній конституційний процес в Україні.

Література


 1. Бегей І.І. Конституція України: історія, процедура прийняття, проблеми. – Львів: ЛБК, 1996.

 2. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 3. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К: Наукова думка, 1999.

 4. Конституція України – основа реформування суспільства. – Харків: Право, 1996.

 5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.

 7. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. конституційне право: опорні конспекти. – К., 1996.

 8. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. – Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

 9. Основи конституційного права України: Підручник. 2-е вид., стер. / За ред. В.В.Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 10. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710р. – К., 1994.

 11. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К.,2004.

 12. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

 13. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К.: Товариство “Знання”, 1993.

 14. Указ та Конституція Пилипа Орлика // Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

 15. Юридичний словник-довідник. – К., 1996.


Семінар №3, 4

Тема: Конституційний статус людини й громадянина. Конституційне регулювання виборів та референдуму

План

 1. Поняття і конституційні види прав та свобод людини і громадянина.

 2. Конституційні обов'язки людини і громадянина.

 3. Міжнародно-правові й внутрішньо-державні засоби забезпечення і захисту основних прав людини, нації, національних меншин.

 4. Забезпечення й захист основних прав національних меншин в конституціях України ХХ ст.

 5. Правовий статус та історія виборів і референдумів в Україні.

 6. Поняття і сутність виборів.

 7. Основні види виборчої системи та виборча система в Україні.

 8. Поняття і види референдуму.


Література

 1. Закон України “Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим” від 12.02.98.

 2. Закон України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, сещних, міських голів” від 14.04.98.

 3. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 24.09.97.

 4. Закон України “Про вибори Президента України” від 05.03.99.

 5. Закон України “Про всеукраїнський та міські референдуми” від 03.07.1991.

 6. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України» від 23.12.97.

 7. Коментар до Конституції України. – К., 1996.

 8. Конституція України – основа реформування суспільства. – Харків: Право, 1996.

 9. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальий посібник / Авт.-упоряд. М.І.Хавронюк., – К.: Парламент. видавництво, 1999.

 10. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 11. М.Дженіс, Р.Кей, Е.Бредлі. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. – К.: «Артек», 1997.

 12. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. конституційне право: опорні конспекти. – К., 1996.

 13. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. - К.: Наукова думка,1996.

 14. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. – Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

 15. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Н.К.Качуренко. – К.: Наукова думка, 1992.

права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

 1. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К.,2004.


Семінар №5

Тема: Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади України

План

 1. Правовий статус і порядок формування Верховної Ради.

 2. Склад, структура, керівні органи та діяльність Верховної Ради.

 3. Конституційний статус народного депутата України.

 4. Місце і роль Президента в системі державних органів України.

 5. Порядок обрання, повноваження Президента, їх припинення.

 6. Повноваження Кабінету Міністрів, їх припинення.

 7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

 8. Конституційний статус Прокуратури.

 9. Правосуддя в Україні.

 10. Конституційний суд в Україні.

Література

  1. Бегей І.І. Порадник із правознавства: семінарські заняття: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2007.

  2. Закон України “Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим” від 12.02.98.

  3. Закон України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14.04.98.

  4. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 24.09.97.

  5. Закон України “Про вибори Президента України” від 05.03.99.

  6. Закон України “Про Вищу Раду юстиції” від 15.01.98.

  7. Закон України “Про Конституційний суд України” від 16.10.96.

  8. Закон України “Про покуратуру” від 05.11.91.

  9. Закон України “Про статус суддів” від 15.12.92.

  10. Коментар до Конституції України. – К., 1996, 2000.

  11. Конституція України – основа реформування суспільства. – Харків: Право, 1996.

  12. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

  13. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти. – К., 1996.

  14. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. - К.: Наукова думка, 1996.

  15. Нор В.Т., Стецюк П.Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і відповідях. – Львів-Київ: Кальварія-Абрис, 1996.

  16. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчікова. – К.,2004.

  17. Правознавство: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка.3-тє вид., стереотипне- Львів: “Новий Світ”, 2006.

Семінар №6


Тема: Загальні засади та окремі інститути цивільного права

План


 1. Поняття цивільного права й цивільних правовідносин.

 2. Суб'єкти й об'єкти цивільного права.

 3. Поняття представництва та його види.

 4. Строки в цивільному праві. Позовна давність.

 5. Поняття, зміст, суб'єкти й об'єкти, підстави виникнення права власності.

 6. Загальна характеристика форм права власності: приватної, ної, державної.

 7. Поняття й способи захисту права власності.

 8. Поняття спадкового права.

 9. Спадкоємство за законом і заповітом.

Література

 1. Бегей І.І. Порадник із правознавства: семінарські заняття: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2007.

 2. Бойко М. Ф., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові документи. Зразки. – К.: Наукова думка, 1996, 2001.

 3. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92.

 4. Закон України «Про власність» від 07.02.91.

 5. Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

 6. Кодекси України. У 3-х книгах.- К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

 7. Молдован В.В. Основи держави і права. Курс лекцій. – К.: Юмана,1996.

 8. Основи права та правове регулювання діяльності банків. Збірник вправ.

 9. Підопригора О.А., Сумін В. О., Підопригора О.О. Цивільне право України.-К.: Юрінформ, 1994.

 10. права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

 11. Правознавство / За ред. В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 12. Правознавство: Навч. Посібник / За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх. – К.: Т-во «Знання», 2000.

 13. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.

 14. Цивільне право. Загальна частина / За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: Вентурі, 1995.Семінар №7, 8

Тема: Основи трудового права

План

 1. Загальні засади трудового права.

 2. Колективний договір.

 3. Трудовий договір.

 4. Робочий час і час відпочинку.

 5. Заробітна плата, її гарантії й компенсації.

 6. Трудова дисципліна і матеріальна відповідальність працівників.

 7. Трудові спори.

Література

 1. Бегей І.І. Порадник із правознавства: семінарські заняття: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2007.

 2. Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

 3. Правознавство / За ред. В.Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер,2004.

 4. Молдован В. В. Основи держави і права. - Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996.

 5. Трудове право України курс лекцій / За ред. П.Пилипенка.—Львів: Видавництво «Вільна Україна», 1996.

 6. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 7. Кодекс законів про працю України. № 3720-VI від 08.09.2011, ВВР, 2012.

 8. Хрестоматія з правознавства України. К.: Юрінформ, 1996.

 9. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

 10. Про охорону праці. Закон України від 14.10.92.

 11. Про оплату праці. Закон України від 25.03.95.

 12. Про колективні договори і угоди. Закон України від 01.07.93.

 13. Про відпустки. Закон України від 15.11.96.


Семінар №9

Тема: Основи кримінального права

План

 1. Поняття, принципи і джерела кримінального права.

 2. Поняття, ознаки й склад злочину.

 3. Покарання та його види.

 4. Відповідальність за окремі види злочинів (державні злочини, злочи­ни проти власності, господарські злочини, злочини проти життя, здоров'я, волі й гідності особи).

Література

  1. Бегей І.І. Порадник із правознавства: семінарські заняття: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2007.

  2. Крмінальний кодекс України.

  3. Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М.Загвльна теорія держави та права:Підручник-Львів: “Новий Світ-2000”, 2003.

  4. Правознавство / За ред. В.Копейчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

  5. Молдован В. В., Основи держави і права. Курс лекцій. - К.: Юмана, 1996.

  6. Правознавство: Навч. посібник / За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіх. – К.: Т-во «Знання», 2000.

  7. Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. Тези лекцій. – К.: Наукова думка, 1995.

  8. Хрестоматія з правознавства України. – К.: Юрінформ, 1996.

  9. Кодекси України. У 3-х книгах. - К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.Схожі:

Курс лекцій Київ 2006 Київський Національний Університет культури і мистецтв
Безклубенко Сергій Данилович. Основи філософських знань. Курс лекцій для слухачів Академії пепрукарського мистецтва та студентів...
Курс лекцій СУМИ 2003 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ...
Курс лекцій спрямований на надання студентам допомоги по вивченню навчального курсу з „Торгового права” та розрахований на студентів...
Курс лекцій «Охорона праці» Література
Жидецький В. Ц., Джигерей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. – Л.: Афіша, 2000
1 Основні права людини як загальносоціальне явище
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176...
Реферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави і права
Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
Реферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави і права
Залежність державно-правових інститутів від рівня соціально-економічного розвитку
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Евтушенко С. Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий...
Самостійна робота з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» охоплює три основні напрямки
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
План Вступ Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних...
Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка