ГРУДНЯ 2013


Скачати 265.78 Kb.
НазваГРУДНЯ 2013
Сторінка3/3
Дата24.02.2016
Розмір265.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3

Елементи операційних витрат

(в тисячах українських гривень)

Статті

2012р.

2013р.

Матеріальні затрати

1

25

Витрати на оплату праці

1018

988

Відрахування на соціальні заходи

341

325

Амортизація

474

1167

Інші операційні витрати

273

557

Всього

2107

3062

5. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Компанії та не містить результатів діяльності інших компаній.

У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які наводяться в МСФЗ 24, пов’язані являється ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", що володіє 100% Статутного капіталу Товариства.

Станом на 31.12.2013 відображена дебіторська заборгованість в сумі 89 тис. грн., строк погашення якої до 12 місяців, по відношенню до пов’язаних сторін.

6. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства.

Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна перспектива України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів і монетарної політики, які застосовує уряд, а також розвиток фіскальної, правової і політичної системи.

Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе трактування

На думку керівництва Товариства відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться Товариство у зв’язку з податковим, валютним і митним законодавством є досить високою. У випадках, коли на думку керівництва Товариства існують значні сумніви у збережені зазначеного стану Товариства, у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов’язання.

У процесі господарської діяльності Товариство не є об’єктом судових спорів і позовів.

7. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Основні фінансові інструменти підприємства включають кредиторську заборгованість, дебіторську заборгованість та інші. Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик

Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
Ризик ліквідності

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.
Управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.
8.ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ

На момент підписання звітності не виникло подій, які б вплинули на складену звітність.

Керівник ___________ Рязанов В.О.

Головний бухгалтер ____________ Лазоренко А.О.

1   2   3

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
«Права людини. Право та обов’язок»; урок з учнями 8 класу Чуднівської...
В Чуднівському районі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14. 08. 2013 року №611-р «Про затвердження плану...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 грудня 2013 року
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Сертифікат А №002563 виданий рішенням АПУ №196/2 від 27. 11. 08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
Сертифікат А №002563 виданий рішенням АПУ №196/2 від 27. 11. 08 з терміном дії до 27 грудня 2013 року
Конкурсів творчих і наукових робіт
Президента України «Діти – майбутнє України». Тож у 2013-2014 навчальному році необхідно спрямувати діяльність позашкільних навчальних...
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Україні'', рішеням обласної ради від 21. 12. 2012 року № Про обласний бюджет на 2013 рік'', враховуючи листи Міністерства фінансів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка