Конкурсів творчих і наукових робіт


Скачати 106.36 Kb.
НазваКонкурсів творчих і наукових робіт
Дата23.09.2013
Розмір106.36 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Культура > Конкурс
В.С.Кудін,

завідувач лабораторії виховної роботи

Черкаського ОІПОПП
Актуальні питання науково-методичної роботи позашкільних навчальних закладів

Позашкільна освіта як складова системи освіти України є одним з провідних чинників розвитку особистості та її ефективної інтеграції в соціокультурне середовище. Позашкільні навчальні заклади забезпечують реалізацію потреб, запитів та інтересів вихованців у самореалізації та професійному самовизначенні, розвитку творчого потенціалу у сфері культури, мистецтва, наукових знань, техніки, життєвої практики. Сьогодні сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі свого розвитку. Це підтверджується тим, що за ініціативи Президента України 2013 рік проголошений Роком дитячої творчості, який проводиться з метою сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення на всіх рівнях потреб для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримка талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти. крім того, розвиток талантів і обдарувань учнівської молоді, підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою до 70% є – серед нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України». Тож у 2013-2014 навчальному році необхідно спрямувати діяльність позашкільних навчальних закладів області на виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012року № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості».

Наступний навчальний рік для Черкащини знаменний ще двома подіями: 60-річчям утворення Черкаської області та 200-річчям з дня народження нашого земляка Т.Шевченка. У планах роботи навчальних закладів мають бути заходи на виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року №257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка». У січні 2014 року відзначається 60-річчя утворення Черкаської області. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області». розроблені заходи облдержадміністрації на відзначення цієї знаменної для області події.

Роботу закладів позашкільної освіти області слід спрямувати на проведення:

- культурно-мистецьких та освітніх заходів в населених пунктах області;

- літературних вечорів;

- засідань за круглим столом;

- науково-практичних конференцій;

- конкурсів творчих і наукових робіт;

- творчих звітів;

- концертів;

- реалізацію проектів;

- виставок-ярмарків;

- виставок документів, літератури та матеріалів, присвячених життю та діяльності історичних постатей Черкащини та інших творчих форм роботи

Модернізація змісту освіти, впровадження новітніх технологій як технічних, так і педагогічних, вимагають від позашкільних навчальних закладів долучатися до якісних змін. Не втрачаючи своїх особистісних рис, вони шукають нові форми, методи навчально-виховної роботи, застосовують надбання науки і практики, налагоджують зв’язки з зарубіжними закладами відповідного напряму діяльності. Сьогодні, коли ми говоримо про соціалізацію дитини засобами позашкільної освіти, вимогою та необхідністю часу є впровадження нових соціально-педагогічних технологій, що формують у дитини соціальну компетентність. У таких умовах перед педагогами позашкільних навчальних закладів постають нові завдання, а саме: творчо та професійно застосовувати досягнення науки і практики, орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти аналітичною та рефлексивною культурою. Для сучасного педагога вже недостатньо просто добре орієнтуватися у своїй предметній сфері, він має володіти знаннями про новітні педагогічні технології та вміти доцільно використовувати їх у навчально-виховному процесі. Необхідність раціонального використання нових методик, прийомів і форм навчання та виховання потребує модернізації підходів до організації методичної роботи, зміни функцій методичного супроводу навчально-виховного процесу. Методична робота – це основний вид педагогічної діяльності, що представляє сукупність заходів, метою яких є оволодіння методами і прийомами навчально-виховної роботи, їх творче використання, пошуки нових, більш раціональних та ефективних, форм і методів організації навчального процесу. Методична робота спрямована на підвищення рівня науково-теоретичної, загальнокультурної, психолого-педагогічної та професійної підготовки педагогічних працівників та має певну структуру, до якої входять: педагогічна і методична рада, методична та соціально-психологічна служба, методичні об’єднання, динамічні творчі групи, школи педагогічної майстерності та молодого педагога.«Серцем» методичної роботи, яке відбиває пульс сучасного життя, педагогічною майстернею, яка спонукає педагогів до творчості, вдосконалення та постійного зростання, є методична служба. Завдання методичної служби позашкільного навчального закладу:

• науково-методичне забезпечення процесу формування і розвитку творчих здібностей вихованців закладу:

- вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я вихованців; набуття ними життєвого досвіду, умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

- створення умов для розвитку вихованців та їх участі у творчих, інтелектуальних, спортивних конкурсах і змаганнях;

• науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- вивчення стану навчально-виховного процесу, ефективності створених організаційно-педагогічних систем;

- формування творчого та інноваційного педагогічного середовища;

- впровадження новітніх педагогічних технологій, кращого педагогічного досвіду;

- підготовка навчально-методичних матеріалів;

- проведення науково-методичних заходів;

- консультативна допомога педагогам, методична підтримка їх професійної діяльності;

• науково-методичне забезпечення процесу безперервного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

- створення умов для професійного розвитку педагогів;

- залучення педагогів до науково-експериментальної роботи, розроблення науково та навчально-методичних матеріалів;

- забезпечення участі педагогів у творчих групах, конкурсах професійної майстерності, конференціях, семінарах, майстер-класах.

Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними програмами. Процес створення навчальних програм в сучасних умовах – це творча праця, яка передбачає активну дослідницьку діяльність педагога. Програми мають враховувати компетентнісний та діяльнісний підходи до навчально-виховного процесу, новітні педагогічні технології та досягнення науки, державні стандарти початкової загальної та базової і повної середньої освіти, базовий компонент дошкільної освіти, поєднувати індивідуальну і колективну форму роботи. Зміст навчальних програм має відповідати сучасним вимогам до освітнього процесу, культурним традиціям країни і регіонів, віковим особливостям учнів, науково-методичним пріоритетам педагога. Аналіз матеріалів надісланих на виставку «Освіта Черкащини - 2013» показав, що є педагогічні працівники у закладах позашкільної освіти які розробляють навчальні програми відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України: збірник програм Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості (автор-укладач Арчибасова Т.Ю.), Авторська програма «Котигорошко» (автор Журило А.М.). Але, на жаль, багатьом методистам потрібно працювати над удосконаленням програмного забезпечення у своїх закладах, затверджувати їх на регіональних рівнях. Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти за ініціативою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводиться робота щодо створення творчих груп з розробки типових навчальних програм за основними напрямами позашкільної освіти. Аналіз програмного забезпечення позашкільних навчальних закладів показав, що першочергової розробки потребують навчальні програми туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, соціального і гуманітарного напрямів. Спільно з лабораторією діяльності позашкільних навчальних закладів Інституту проблем виховання НАПН України опрацьовуються єдині вимоги до навчальних програм які будуть надіслані до колективів закладів.

У статті 29 Положення про позашкільний навчальний заклад, йдеться про обов’язок педагогічних працівників «постійно підвищувати професійний рівень і педагогічну майстерність». Сьогодні можна говорити, що безперервне фахове вдосконалення, підвищення кваліфікації – це не просто обов’язок, а вимога часу. Над вирішенням цих завдань працюють методичні служби позашкільних навчальних закладів області.

Основним нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Метою «Основних орієнтирів виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

У 2013 навчальному році проходив Всеукраїнський конкурс соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів. У області був проведений обласний етап цього конкурсу на який надійшло 16 робіт. Переможцями обласного етапу стали: колективи Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської районної ради (автор матеріалів Лисенко О.А.), Будинку дитячої та юнацької творчості м. Сміли Смілянської міської ради (автори Семененко З.В., Арчибасова Т.Ю. та Черкаської районної станції юних натуралістів Черкаського районної ради (автор матеріалів Насонова Г.О.). Дані матеріали були надіслані на Всеукраїнський етап конкурсу. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №12 від 05.03.2013 року «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу-огляду соціально-педагогічних виховних систем позашкільних закладів» матеріали Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості посіли І місце, Будинку дитячої та юнацької творчості м. Сміли та Черкаської районної станції юних натуралістів ІІ місце. Основоположна ідея виховної системи має пов’язувати усі її ланки в єдине ціле. Навчальний процес, зміст усіх навчальних предметів також підпорядковується меті виховної системи, тобто виховання відбувається засобами усіх навчальних предметів. В інакшому випадку ми можемо говорити не про наявність виховної системи, а про систему позакласної виховної роботи, яка складається із набору розрізнених заходів виховного спрямування.

Матеріали надіслані на обласний етап конкурсу свідчать про злагоджені системи виховної роботи які функціонують у закладах позашкільної освіти, але, на жаль, не у всіх закладах приділяють цій роботі належну увагу. Адже не всі райони взяли участь у конкурсі і вести мову про виховні системи інших закладів просто немає можливості.

Одним із видів підвищення кваліфікації є конкурси фахової майстерності. Завданнями Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» є виявлення і пропаганда кращого педагогічного досвіду, популяризація педагогічних здобутків, підтримка творчої педагогічної діяльності, підвищення майстерності педагогів. У 2013 році триває Всеукраїнський конкурс у номінації «Керівник гуртка». На обласний етап були надіслані матеріали 21 керівника гуртка позашкільних навчальних закладів області.

Переможцями обласного етапу стали:

у номінації туристсько-краєнавчий напрямок:

- Бараннік В.В., керівник клубу «Вік» Канівського районного будинку школярів та юнацтва канівської районної ради,

- Михайлова А. С.І, керівник гуртка «Юні історики-краєзнавці» Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради;

- Мельниченко І.І., керівник туристсько-краєзнавчого гуртка Тальнівського районного будинку дітей та юнацтва Тальнівської районної ради;

Ольшевська Л.Г., керівник турклубу «Кипарис» Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської районної ради.

У номінації дослідно-експериментальний напрямок:

- Баданюк В.М., керівник гуртка «Юні кактусоводи» Черкаського обласного еколого-натуралістичного центру, малої академії наук учнівської молоді черкаської обласної ради,

- Черчук О. В., керівник гуртка «Юні аваріумісти»Черкаського обласного еколого-натуралістичного центру, малої академії наук учнівської молоді Черкаської обласної ради.

У номінації спортивно-оздоровчий напрямок:

- Толстопят О. В., керівник гуртка «Юний кінолог» Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради;

- Дем’янчук В.В., керівник гуртка по футболу Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Жашківської районної ради;

- Сидун О.Ю., керівник гуртка по футболу Христинівського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Христинівської районної ради.

На Всеукраїнський етап надіслано 5 робіт, на очний етап Всеукраїнського конкурсу пройшли матеріали Баранника В.В., керівника клубу «Вік» Канівського районного будинку школярів та юнацтва Канівської районної ради та Толстопята О.В., керівника гуртка «Юний кінолог» Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради.

Система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і, в ідеалі, її призначення–щастя людини». Для виконання цих завдань кожен позашкільний навчальний заклад шукає свої шляхи розвитку, визначає стратегію діяльності, враховуючи найближчі та віддалені перспективи. Рух вперед передбачає певні зміни у життєдіяльності навчального закладу, ефективність яких залежить від того, наскільки скоординованою та прогнозованою буде діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу. Тож можна констатувати, що в сучасних умовах виникає необхідність запровадження стратегічного управління, яке передбачає, перш за все, планування розвитку організації, що забезпечує впевненість у досягненні задекларованого і очікуваного результату. Фаховому зростанню педагогів позашкільних навчальних закладів, їх самоосвіті сприяє участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», майстер-класів тощо.

Протягом 2012-13 року педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів області взяли участь у Всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах на яких розглядались питання впровадження інноваційних технологій (м. Рівне лютий 2013), підготовки молодих спеціалістів до роботи у закладі позашкільної освіти (м.Черкаси ЦДЮТ листопад 2012 ) функціонування системи науково-методичного забезпечення освітнього процесу, ролі позашкільного закладу у вихованні лідерських якостей особистості та формуванні суспільно-політичної еліти України (Золотоніський РЦДЮТ квітень 2013), формування і розвитку творчої особистості засобами позашкільної освіти та інші.

У 2013-2014 навчальному році діяльність методичних служб у закладах позашкільної освіти має бути спрямована на науково-методичний супровід тих процесів, що вже відбуваються в закладі та на створення такого навчально-розвивального середовища, яке формуватиме у педагогів готовність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій, до участі у педагогічних експериментах з випереджаючими, прогностичними завданнями, до залучення учнівської молоді сільської місцевості до занять у гуртках позашкільних навчальних закладів. Вимогою часу є завдання закладів освіти на задоволення освітніх потреб регіону, впровадження інновацій, пошуку нових маркетингових концепцій закладу.

Використана література:
1.Артеменко О.А., Науково-методичне та програмне забезпечення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.


2. Указ Президента України від 28 грудня 2012року № 756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості».

3. Наказ МОНМС України від 31.10.11 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Режим доступу: www.mon.gоv.ua

4. Постанова Верховної Ради України від 21.05.2013р. «Про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області». Режим доступу: www.rada.gоv.ua

Схожі:

Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів на...
Прогнозування наслідків сучасних процесів у світовій економіці є безумовно найактуальнішою задачею, яку повинна вирішувати міжнародна...
Конкурсних предметів та творчих конкурсів

Конкурсних предметів та творчих конкурсів

Конкурсних предметів та творчих конкурсів

Конкурсних предметів та творчих конкурсів

Звіт про проведену роботу
В 2013 році розпочато роботу постійно діючої виставки творчих робіт учнів школи. З 21. 01. 2013 року відбулася персональна виставка...
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «ЕНЕРГЕТИКА»
До початку роботи підсумкової конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» планується видати...
Конкурсу студентських наукових робіт з
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі Положення), затвердженого...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
Положення з написання студентських наукових робіт у вищій школі
Положення з написання студентських наукових робіт у вищій школі / відпов ред доц. І. А. Корнієнко, А. П. Супрун, Л. С. Спанатій....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка