ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ


Скачати 82.12 Kb.
НазваДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Дата18.03.2013
Розмір82.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


УКРАЇНА

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А О Б Л А С Т Ь

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

Про міський бюджет на 2013 рік
Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України ''Про Державний бюджет України на 2013 рік'', керуючись статтею 26 Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні'', рішеням обласної ради від 21.12.2012 року № "Про обласний бюджет на 2013 рік'', враховуючи листи Міністерства фінансів України від 7 грудня 2012 року №31-05010-14-21/29184 та № 31-050010-14-5/29185 ''Щодо розрахункових показників місцевих бюджетів на 2013 рік '', міська рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 84668,8 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 79871,2 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету – 4797,6 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – 2167,5 тис.грн. (додаток 1).

У складі доходів міського бюджету установити дотацію вирівнювання з державного бюджету в сумі 15412,5 тис.грн. Перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань від надходжень доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, в розмірі 0,05 %.

Встановити іншу додаткову дотацію з обласного бюджету в сумі 215,5 тис.грн.

В складі доходів міського бюджету затвердити субвенції з Державного бюджету у сумі 37248,4 тис.грн, в тому числі:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 28582,1 тис.грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 5399,0 тис.грн. ;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян– 1641,1 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 98,3 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом»гроші ходять за дитиною» - 683,1 тис.грн.

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 844,8 тис.грн. Перерахування субвенції міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативу щодекадних відрахувань від доходів, які є джерелом надання цієї субвенції , в розмірі 0,0053%.

В складі доходів міського бюджету затвердити субвенцію з обласного бюджету в сумі 42,0 тис.грн на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми »Здоров"я нації на 2002-2015 роки" та соціальний захист населення у 2013 році.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 84668,8 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 79849,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 4819,8 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3, 3.1).

Іншу додаткову дотацію з обласного бюджету спрямувати на утримання центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді для покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення.

Субвенцію з обласного бюджету на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров"я нації на 2002-2015 роки» та соціальний захист населення у 2013 році спрямувати за пропозиціями депутатів обласної ради на надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 22,2 тис. грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 22,2 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200,0 тис.грн.

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5.

7. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 рік у сумі 40,0 тис. гривень.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету за їх економічною структурою:

- оплата праці (код 2110);

- нарахування на оплату плату (код 2120);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

- продукти харчування (код 1230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

- соціальне забезпечення (код 2700).

9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 4214,4 тис.грн. згідно з додатком 6.

10. З метою забезпечення своєчасного використання коштів надати право Синельниківському міському голові своїм розпорядженням вносити зміни до міського бюджету на суми додатково виділених дотацій та субвенцій з інших бюджетів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів та наступним затвердженням на сесії міської ради.

Доручити Синельниківському міському голові в процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів, протягом року здійснювати своїм розпорядженням, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально –економічного розвитку, бюджету і фінансів та наступним затвердженням на черговій сесії міської ради, перерозподіл видатків в межах обсягів, затверджених рішенням міської ради.

У процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, міське фінансове управління міської ради здійснює за окремим функціональним та економічним кодом помісячний перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних асигнувань головного розпорядника коштів міського бюджету.

11. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 №256 ''Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення міської ради за рахунок субвенції з Державного бюджету'' з урахуванням змін визначити управління праці та соціального захисту населення відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, узгоджених з міським фінансовим управлінням міської ради, та здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенцій з державного бюджету за зазначеними програмами.

12. Розпорядникам коштів міського бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

- забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

13. Установити, що розподіл коштів, передбачених на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, проводиться розпорядженням міського голови за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів .

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України дозволити міському фінансовому управлінню Синельниківської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету на 2013 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами на умовах повернення.

15. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівникові міського фінансового управління за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

16. Міському фінансовому управлінню міської ради спільно з Синельниківським відділенням Дніпропетровської МДПІ, відділами та управліннями міської ради забезпечити щомісячний аналіз та виконання планових показників міського бюджету окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2013 році в обсягах, не менших ніж у 2012 році.

17. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, з метою недопущення втрат доходів міського бюджету, відповідно до вимог Податкового кодексу України завершити перегляд договорів оренди землі та привести ставки орендної плати за землю у відповідність до граничних розмірів.

18.Рекомендувати Синельниківському відділенню Дніпропетровської МДПІ: вжити заходів щодо зменшення податкового боргу до міського бюджету, який утворився станом на 01 січня 2013 року.

19. З метою збільшення надходжень до міського бюджету не допускати прийняття рішень міської ради щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.

20. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Міський голова Д.І.Зражевський


м. Синельникове

25 грудня 2012 року

№ 450-28/VІ

Схожі:

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров’я населення та стратегічно...
УКРАЇНА Нікопольська міська рада Дніпропетровської області Двадцять...
Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності
Додаток 1 Чудова комора
Є на світі чудова комора. Покладеш у неї мішок зерна – а восени дивишся: замість одного у коморі вже двадцять. Відро картоплі у чудовій...
Івано-Франківської області шостого демократичного скликання сімнадцята сесія
Взявши до уваги думку громади висловленому на зборах громадян 13. 05. 2012 р., керуючись п. 24, 42, 44 ст та 69 Закону України «Про...
Звернення учасників наради
Енергодарі відбулася Восьма нарада на тему: «Робота з громадськістю та ЗМІ на підприємствах ядерної енергетики та промисловості України»,...
Курс, спеціальність Екзаменаційна сесія Державні екзамени

Тематична контрольна робота
Вкажіть рукописну збірку І. Величковського, у якій він використовує двадцять видів курйозної поезії
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол №10 від
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної міської ради від 11. 01. 2012 №22, міська рада вирішила
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №9 від 17 вересня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка