Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 грудня 2013 року


НазваМережа спеціалізованих вчених рад станом на 15 грудня 2013 року
Сторінка1/16
Дата05.03.2016
Розмір2.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Мережа спеціалізованих вчених рад

станом на 15 грудня 2013 року


Установа в якій функціонує спеціалізована вчена рада

Шифр

спеціалізованої вченої ради

Спеціальності


Термін повноважень

Наказ

ВАК/МОНМСУ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»

01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»

01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»

05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження»

01.06.2011

01.06.2014

Наказ ВАК

02.06.2011 №505

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.06

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310


ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Д 20.051.06

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

15.04.2011 -15.04.2014

Наказ ВАК №305

01.04.2011

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.09

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

01.04.04 «Фізична електроніка»

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

К 41.053.07

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.09

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.10

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Донецький національний університет

К 11.051.05

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України

Д 11.184.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.11 «Магнетизм»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна

Д 26.200.01

04.00.22 «Геофізика»

27.12.2010 -27.12.2013

Наказ ВАК

27.12.2010 №492

Інститут гідромеханіки НАН України

Д 26.196.01

01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»

01.04.06 «Акустика

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»


04.07.2013 – 04.07.2016

Наказ МОН

04.07.2013 № 893

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» (ф.-м.)

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут магнетизму НАН України та НАН України

Д 26.248.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.11 «Магнетизм»

04.07.2013 – 04.07.2016

Наказ МОН

04.07.2013 № 893

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.03 «Математична фізика»


10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

01.01.07 «Обчислювальна математика»

01.02.01 «Теоретична механіка»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут математики НАН України

Д 26.206.03

01.01.04 «Геометрія та топологія»

01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

01.04.13 «Фізика металів»

05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів»

04.07.2013 – 04.07.2016

Наказ МОН

04.07.2013 № 893

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

01.04.22 «Надпровідність»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

01.02.01 «Теоретична механіка»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Д 35.195.01

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.03.2013 – 01.03.2016

Наказ МОНмолодьспорту

01.03.2013 № 310

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.01

01.02.01 «Теоретична механіка»

22.12.2010 -22.12.2013

Наказ ВАК

27.12.2010 №935

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

К 11.193.02

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

03.05.2011 -

03.05.2014

Наказ ВАК

04.05.2011№381

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

К 11.193.03

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Інститут прикладної фізики НАН України

К 55.250.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.20 «Фізика пучків заряджених частинок»

03.05.2011 -03.05.2014

Наказ ВАК

04.05.2011 №382

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.13 «Фізика металів»

27.12.2010 -27.12.2013

Наказ ВАК

28.12.2010 №985

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

26.01.2011 -26.01.2014

Наказ ВАК

31.01.2011 №81

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

01.04.03 «Радіофізика»

01.04.04 «Фізична електроніка»

04.00.22 «Геофізика»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.24 «Фізика колоїдних систем»

31.05.2013 – 31.05.2016

Наказ МОН

31.05.2013 № 654

Інститут фізики НАН України

Д 26.159.01

01.04.04 «Фізична електроніка»

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких кристалів»

26.10.2012 -26.10.2015

Наказ МОНмолодьспорту

26.10.2012 №1206

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

01.04.01 «Фізика приладів, елементів і систем»

01.04.07 «Фізика твердого тіла» 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки»

21.11.2013 – 21.11.2016

Наказ МОН

21.11.2013 № 1609

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.02

01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

01.04.05 «Оптика, лазерна фізика»

01.04.07 «Фізика твердого тіла»

10.10.2013 – 10.10.2016

Наказ МОН

10.10.2013 № 1411

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

К 26.179.02

01.04.19 «Фізика полімерів»

25.01.2013 -25.01.2016

Наказ МОНмолодьспорту 25.01.2013 № 54

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

01.04.02 «Теоретична фізика»

01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика»

03.00.02 «Біофізика»

04.07.2013 – 04.07.2016

Наказ МОН

04.07.2013 № 893
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
ГРУДНЯ 2013
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» (надалі – «Товариство») зареєстровано згідно рішення засідання...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з...
Перевірка проведена згідно договору на проведення аудиту від 18 березня 2013 року № -18/03-13
Про стан роботи із зверненнями громадян за І квартал 2013 року
Станом на 1 квітня 2013 року до райдержадміністрації надійшло 7 колективних звернень, 2 – анонімних
Про стан роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2013 року
Станом на 1 липня 2013 року до райдержадміністрації надійшло 12 колективних звернень, 2 – анонімних
Вул. Фізкультури, 28 Київ, 03680 Україна Тел.: + 380 (44) 284 18 65 Факс: + 380 (44) 284 18 66
В «Глобальна Платіжна Мережа» (надалі – Компанія), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Закону України
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ» станом на 31 грудня 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка