Анкета Прізвище, ім’я, по батькові


НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові
Сторінка4/7
Дата19.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипАнкета
bibl.com.ua > Література > Анкета
1   2   3   4   5   6   7

ДЕ МІЙ ДРУГ?

Мета: Активізація лексики до теми «Людина, її зов­нішність, одяг»; діалогічне і монологічне мовлення на цю тему.

Це рольова гра. Для неї обирають двох учасників, з яких один грає роль міліціонера, а другий —учня, який загубив у незнайомому місті свого друга. «Міліціонер» сідає за стіл, до нього підходить той, що загубив свого друга, і звертається за допомогою. «Міліціонер» ставить йому ряд запитань у такій послідовності: ім'я і прізвище друга, вік, де вчиться, місце проживання, зовнішність, у чому був одягнений. Уважно вислухавши відповіді на ці запитання, «міліціонер» бере в руки уявний мікрофон, умикає уявний гучномовець і передає інформацію «по радіо» в тій самій логічній послідовності. У цей час учень, якого «загубили», підходить до «міліціонера». Обидва учні дякують йому за допомогу.

Гра може продовжуватись, ролі міліціонера і учня, який шукає свого друга, виконують уже інші учасники гри.

радіо» в тій самій логічній послідовності. У цей час учень, якого «загубили», підходить до «міліціонера». Обидва учні дякують йому за допомогу.

Гра може продовжуватись, ролі міліціонера і учня, який шукає свого друга, виконують уже інші учасники гри.
ПРОБЛЕМИ Й ПОРАДИ

Мета: Складання мікродіалогів типу проблема — порада. Вживання модальних дієслів у порадах (you could, you might, you should, you ought to, you might as

well).

Клас ділять на дві групи. Кожний учень першої групи обдумує яку-небудь свою незначну проблему, стосовно якої він хотів би отримати пораду. Учитель для прикладу може висловити які-небудь свої проблеми (І can't always find time for a walk. I'd like to write a letter to my cousin, but I've lost her address ...).

Завдання учнів другої групи — порадити щось з при­воду певної проблеми, користуючись формулами порад, які вчитель пише на дошці або на роздавальних картках.

Учні вільно ходять по класу, утворюючи пари. Кожний учень першої групи повинен отримати поради стосовно своєї проблеми від 6-7 учнів другої групи.

Потім усі учні повертаються на свої місця, і в ході групової бесіди учитель з'ясовує, які проблеми мають деякі учні, які поради вони отримали, які з цих порад вони вважають найбільш слушними.

ДВАДЦЯТЬ ЗАПИТАНЬ

Мета: Вживання питальних речень; розвиток діа­логічного мовлення.

Один учень задумує який-небудь наявний у класі пред­мет, наприклад: стрічка в косі дівчинки. Він пише назву цього предмета на папірці, який віддає вчителеві. Учні повинні відгадати, що це за предмет, ставлячи по черзі запитання про його колір, форму, розмір, місцезнаходження та призначення, а ведучий учень від­повідає. Якщо після деякої кількості запитань учень, який по черзі має ставити запитання, здогадається, про що йдеться, він запитує: Is this a (the) ...? Якщо він відгадає предмет, стає переможцем в цьому раунді і сам визначає предмет для наступного раунду, якщо помилиться, ви­ходить із гри, а інші учні продовжують ставити запитання по черзі. Якщо після 20 запитань ніхто цього предмета не відгадав, переможцем стає той, хто задумав предмет. Він називає його і починає наступний раунд, загадавши інший предмет.

Наприклад (загадують стрічку в косі):

 • Is this as large as the map on the wall?

 • No, it isn't as large as the map.

 • Is it made of paper?

 • No, it is not made of paper.

 • Is it made of cloth?

— Yes, it's made of cloth.

 • Is it a pupil's thing?

 • Yes, it is.

 • Is it in front of me or behind me?

 • It's in front of you.

 • Is it square?

 • No, it is not square.

 • Is it cheap or expensive?

 • It's cheap.

 • What colour is it?

 • It's green.

 • Is it Ann's hair ribbon?

 • Yes, it is. You are the winner.


РАДІСТЬ ЧИ ПРИКРІСТЬ?

М ет а: Розвиток навичок діалогічного мовлення. Вжи­вання прикметників, які виражають позитивні чи не­гативні емоції (to feel happy, unhappy, cheerful, glad, upset, depressed about smth).

Учитель готує відповідно до кількості учнів картки для рольової гри, на яких зазначено три причини, що зав­дають радості чи прикрості. Необхідно, щоб кожна картка мала свого логічного двійника з протилежним почуттям з приводу тих самих факторів (зразки карток подано

нижче).

На уроці кожен учень отримує картку і протягом 2-3 хвилин запам'ятовує факти, що завдають радості чи при­крості. Потім учні повертають картки вчителеві. Пра­цюючи в режимі «натовп», вони розповідають один одно­му про свої радощі чи прикрощі і висловлюють слова співчуття чи радості (Oh, that's great! I'm so glad for you! Oh. I'm sorry for you! тощо).

Мета такого спілкування — знайти людину, яка поспівчуває і розрадить тебе, допоможе позбутися пригні­ченості. Відшукавши пару, учні сідають і обговорюють свої обставини: один з них продовжує скаржитись, а другий намагається його втішити. Потім в ході групової бесіди учитель з'ясовує, в котрій з пар переміг опти­містичний настрій.You feel depressed about three things:

You feel happy because:

Your mother has told you to

do the room.

You have received a four in

English.

It's raining.

You are going to do the

room.

You've received a four in

English.

It's raining.

You feel unhappy because of the three things:

You feel cheerful because of the three things:

ЯРМАРОК

Мета: Монологічне і діалогічне мовлення; повторення назв речей, тварин.
Учитель готує близько ЗО малюнків предметів і тварин, назви яких відомі учням, і кладе їх купкою на столі.

Клас ділять на дві нерівні групи. Дві третини групи гратимуть роль продавців, одна третина — покупців. «Продавці» підходять до столу і витягують три малюнки з купки. Після цього «продавці» розкладають свій «товар» і готуються його рекламувати.

Учитель у цей час пояснює «покупцям», що кожний може «купити» не більше п'яти речей. Вибір «покупки» значною мірою повинен визначатися тим, як добре «про­давці» рекламують свій «товар». Далі «покупці» підходять до «прилавків», слухають рекламу і вибирають собі «то­вар». Коли всі «покупці» купили собі зазначену кількість речей, з'ясовують, хто з «продавців» розпродав увесь «товар» або в кого залишилось найменше непроданих речей. Вони й стають переможцями, оскільки краще за інших рекламували свій «товар».

ДАВАЙТЕ ПОЗНАЙОМИМОСЬ!

Мета: Діалогічне і монологічне мовлення з опорою на особисті картки.

Клас ділять на пари, і кожен учень отримує бланк особистої картки:

Identity Card

Name

Address

Family

Favourite school subjects

Hobbies

Other interests

Учні в парах ставлять запитання один одному, щоб заповнити бланк особистої картки свого партнера.

Після цього протягом кількох хвилин учні готують усні розповіді про своїх однокласників, а відтак представ­ляють їх класу, використовуючи час від часу особисту картку як опору.
ЗАПИТАЙ МЕНЕ ПРО ЦЕ

М ет а: Діалогічне мовлення типу інтерв'ю.

Кожний учень пише троє запитань, на які він хотів би відповісти. Зміст цих запитань може бути довільним або обмеженим (наприклад, ваші думки про що-небудь, ваші захоплення, ваші стосунки з іншими, плани на майбутнє тощо).

Після цього клас ділять на пари, співрозмовники кож­ної з яких обмінюються картками і ставлять один одному свої ж запитання.

На заключному етапі проводиться групова бесіда, в ході якої з'ясовується, які запитання обрали учні , на які з них дано найцікавіші відповіді, що учні дізналися один про одного.

НАСКІЛЬКИ МИ СХОЖІ?

Мета: Діалогічне і монологічне мовлення на тему «Людина, ЇЇ зовнішність, характер, уподобання».

Учні працюють парами. Для формування пар учитель може використати прийом, описаний у грі №35. Кожен учень пише про три риси схожості і три риси відмінності від партнера. Залежно від віку та мовного рівня учні описують зовнішність, риси характеру, інтереси чи упо­добання. Вони не показують один одному, що пишуть. Після цього вони з'ясовують, в чому полягає схожість між ними, і обговорюють це, погоджуючись чи ні. Далі вони в такий самий спосіб обговорюють, в чому полягає відмінність між ними.

Закінчують гру груповою бесідою, в якій учні роз­повідають учителеві, з ким вони спілкувались, які об­говорили риси схожості й відмінності, в чому погодились один з одним, а в чому ні.
ДОПИТЛИВА МЕРІ

Мета: Удосконалення діалогічного і монологічного мовлення.

Учням заздалегідь дається завдання підготуватись пе­реказувати який-небудь фабульний текст.

На уроці вчитель викликає одного учня і пропонує йому сісти перед класом і почати розповідь. Учням даєть­ся завдання переривати його розповідь в будь-якому місці, ставлячи запитання. Учень має, використовуючи фантазію, швидко відповісти на всі запитання і про­довжити розповідь, яку знову переривають запитаннями. Виникає змагання оповідача з класом: клас перешкоджає закінчити оповідання, а він намагається, не упустивши важливих фактів, закінчити його і водночас відповісти на всі запитання.

Гра триває 7-10 хвилин. Якщо за цей час учень встигає закінчити оповідання, він стає переможцем, якщо ні, перемагає клас.

ЗНАВЕЦЬ ПРИСЛІВ'ЇВ

Мета: Повторення прислів'їв, діалогічне мовлення.

Ведучий учень виходить з класу, а інші загадують яке-небудь прислів'я. Повернувшись, учень ставить учас­никам гри по черзі різні запитання (не більше 10). Кожен з них має дати відповідь, в якій було б вжито слово, що міститься у задуманому прислів'ї. Ведучий має відгадати це прислів'я. Хто відповів на запитання останнім, ви­ходить з класу, і починається другий раунд. За відгадане прислів'я учню зараховується п'ять очок.

ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ

Мета: Дискусія на тему «Найважливіші риси вчителя».

Учитель роздає учням картки, на яких записано п'ять професійних рис учителя:

A good teacher is able to maintain discipline;

 • openly admits his mistakes or that he does not know something;

 • is interested in his pupils, asks them about their homes and tries to help where possible;

 • makes the pupils work hard and sets high standards.

Учні на власний розсуд мають пронумерувати ці риси залежно від їх важливості.

Тим часом учитель креслить на дошці таку таблицю:

Qualities

1

2

3

4

5

maintains discipline

I

II

III

IIIII

IIII

admits his mistakesis interested in his pupils
sets high standards
makes his lessons in­teresting
Далі учні називають свій номер кожної з рис, а вчитель вертикальними рисками відзначає на таблиці, скільки учнів вважають певну рису першою за важливістю, скіль­ки — другою тощо. Наприклад, з 15 учнів, що брали участь у грі, один вважає, що підтримувати дисципліну — перша за важливістю риса, двоє учнів поставили її на друге місце і т. д. У ході опитування з'ясовується, які риси вчителя більшість учнів вважають найважливішими, а які мають найнижчий рейтинг.

Далі у груповій бесіді всі риси (чи деякі з них) обго­ворюються окремо, і учні, думки яких розходяться сто­совно важливості тієї чи іншої риси, розпочинають дис­кусію, залучаючи до неї весь клас.

ВІДГАДАЙТЕ ЦЕ РЕЧЕННЯ

Мета: Діалогічне мовлення, аудіювання.

Учитель заздалегідь готує два види карток: а) з окремими реченнями (відповідно до кількості учнів у класі); б) з назвами тем для бесіди (менше, ніж учнів у класі).

Клас ділять на дві команди. Два представники кожної з команд сідають перед класом і витягують з першої купки картки з реченнями, які тримають у секреті один від одного і від своїх команд.

Учитель бере будь-яку картку з назвою теми і пропонує обом представникам поговорити на цю тему. Вони мають так повести розмову, щоб доречно було вжити речення, написані на їхніх картках.

Команди уважно слухають кожного представника і намагаються знайти «приховане» речення в учня з про­тилежної команди. Якщо їм здається, що речення від­гадано, вони зупиняють розмову словом «Stop!» і нази­вають його. За правильну відповідь команді зараховується очко. Якщо речення не відгадано, очко дістає протилежна команда. Протягом одного раунду кожна команда має право тільки двічі зупинити розмову словом «Stop!» Один раунд триває 3 хвилини.

Зразок речень на картках:

І like children.

I've never been to foreign countries.

My mother bakes a cake every Sunday.

You must be very careful when crossing the street.

I don't understand modern painting.

My brother hates porridge.

Зразок тем:

Watching TV. Profession

Family life Telephone communica-

School life tion

Fashion Sport

Air polution Shopping

ДЕ ВІН СКАЗАВ НЕПРАВДУ?

Мета: Діалогічне мовлення.

Клас ділять на групи по 5-6 гравців. Один учень з кожної групи виходить з класу, а решта учасників готує для нього п'ять запитань про шкільне життя. Важливо, щоб учні дійсно не знали відповідей на ці запитання.

Повернувшись, учні мають дати на чотири запитання правдиві відповіді, а один раз говорять неправду. Група має виявити, на яке запитання учень дав неправдиву відповідь, і довести, чому саме. Якщо група відгадала, стає переможцем, якщо ні, перемагає учень, який від­повідав на запитання.

Гра закінчується груповою бесідою, в ході якої учні розповідають учителеві, які неправдиві відповіді своїх товаришів вони відгадали, а які ні.
ВИХІДНИЙ ДЕНЬ

Мета: Монологічне й діалогічне мовлення на тему «Вихідний день».

Клас ділять на групи по 4-5 учнів. Представник кож­ної групи виходить на кілька хвилин з класу. Ті, хто залишився, намагаються уявити собі, як учень, що ви­йшов з класу, провів останній вихідний день. Вони скла­дають розповідь про це і записують її. Щоб розповіді не були занадто довгими, учні ділять день на чотири часові відрізки.

Потім запрошені до класу учні підходять до своїх груп і за допомогою загальних запитань намагаються з'ясу­вати, чи дійсно їх товариші робили у зазначений відрізок часу те, що написано в розповіді. За кожну правильно відгадану дію групі зараховується очко.

ЗАГАЛЬНІ ВИБОРИ

Мета: Розвиток діалогічного і монологічного мовлення.

Учитель оголошує учням, що сьогодні на уроці у них відбудуться жартівливі вибори «Президента» класу. Клас ділять на кілька груп. Залежно від кількості учнів у класі їх може бути від трьох до п'яти. Кожна група вирішує, яку політичну партію вона представлятиме. Це можуть бути реальні чи уявні партії, наприклад, The Dog Lovers' Party; Ice-cream Lovers' Party тощо. Учитель стежить, щоб назви партій не повторювались. Кожна група обирає кандидата в «Президенти» і готує для нього передвиборну промову (10-12 речень). Потім кандидати по черзі виступають перед виборцями і відповідають на їхні запитання. Далі проводяться вибори (відкритим чи таємним голосуван­ням), в результаті яких обирається «Президент» класу. ГАРАНТІЇ

Мета: Монологічне і діалогічне мовлення на тему «Людина. її життєві цілі і цінності».

Клас ділять на дві рівні групи. Одна з них — брокери, друга — клієнти. Брокери продаватимуть гарантії, які забезпечать покупцям досягнення певних цілей у житті. Кожен брокер отримує список гарантій з «цінами», на­приклад:

Health guarantee — 60 Friendship guarantee — 30

Popularity " — "— 30 Love " — " — 60

education " — "— 30 Long life " — " — 50

Wealth " — '— 30 Career " — " ~ 40
У списку зазначено, яку саме гарантію продаватиме кожний брокер. За 3-4 хвилини брокери готують коротку розповідь про важливість для людини гарантій, які вони продаватимуть. Клієнтам пропонується подумай, чого насамперед вони хотіли б досягти у своєму житті.

Далі брокери й покупці сідають одні напроти інших. Брокери по черзі розповідають про переваги своїх га­рантій і називають їхню піну, яку клієнти записують у свої блокноти. Потім клієнтам пропонується протягом однієї хвилини обдумати, які саме гарантії вони хотіли б купити на свої 1000 грошових одиниць. Після цього вони підходять до брокерів і «купують» ці гарантії. Брокери роблять позначки, скільком клієнтам вони «продали» свою гарантію. Результати продажу в порядку черговості гарантій записують на дошці.

Учні, які виконували роль клієнтів, пояснюють свій вибір гарантій.

Цю гру можна повторити, помінявши ролями групи учнів.

Урок№1

Підтема. Як ви себе почуваєте?

Цілі: практична: формувати мовні (вивчення ЛО, питань чи речення), мов­леннєві (читання, усне мовлення);

розвивальна: розвивати фонематичний слух, різні види пам'яті, логічного мислення; виховна: виховувати свідоме ставлення до себе, до свого здоров'я;

освітня: ознайомити учнів з можливостями використання лек­сики в нових можливостях.

Тип уроку: засвоєння лексики й розвитку навичок читання.

Обладнання: підручник, малюнки, робочий зошит.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ

►► Greeting and aim

Т. Who is on duty today?

P. I am on duty today.

T. Who is absent?

P. N. is absent. I think he is ill.

T. Look at the blackboard. (To the class.) Read the topic (One pupil reads the topic, written on the blackboard.) You are right. The topic is "Health". We begin working at this topic. By the end of this lesson you should be able to use the topical words to read the text and understand it, speak on the topic.

►► Warm-up

Робота з прислів'ям "An apple a day keeps the doctor away".

Presenting the Proverb

Read the proverb and find its best interpretation.

* Здорова їжа підтримає твоє здоров'я.

 • Якщо хочеш бути здоровим, харчуйся здоровою їжею.

 • Стеж за своїм здоров'ям сам — і ти будеш здоровий та інші.

Practicing pronunciation

Т. Give advice to your classmate, examples.

PI. To be healthy is good. Take care of your health.

P2. Eat healthy food.

P3. Drink healthy water and so on.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

►► Presenting Vocabulary

In order to listen, read and understand the dialogue you should learn the words and expressions. Guess their meanings, translate into Ukrainian. Some pictures will help you:

A fever, a sore throat, quinsy, a bad cold, a toothache, a head­ache, a stomachache, a patient, a medical care, to gargle a throat, to avoid serious complications, doctor's treatment, sneeze, cough. What's the matter?

►► Phonetic Drill

Фонетичне опрацювання лексичних одиниць у структурах: I've got a headache. I've got a fever. I've got a bad cold.

►► Vocabulary Practice

Look at the pictures. Say what's wrong with the children and what they have to do.

Example: Ann has got a bad cold. She has to stay at home.

Match the parts (1-9) with the parts (a-i) to make word-combinations. (Work book, Ex. 1, p. 37)

►► Reading

Пред'явлення тексту для читання "How do you feel?"

Pre-Reading Activities

Look at pictures (Ex. 1, p. 93).

-Where is the boy? Who is he talking to?

-What are they talking about?

- Whose note is he giving?

While-Reading Activities

Переглядове читання тексту з метою отримання загального уявлення про його зміст (skimming). Look quickly trough the text and say why the boy was not at school. Answer the questions:

 • What was the matter with the boy?

 • What did Steve's mother write?

Читання тексту з метою максимально повного та точного розуміння всієї інформації.

Post Reading Activity

Complete Mrs. Parker's note from home.

Dear Miss ...

... wasn't at school ... week, because he was ... . He had ... .

Yours sincerely, Mrs. ...

►► Physical Exercises (a song)

I

If you're happy and you know

If you're happy and you know Clap your hands

If you're happy and you know

And you really want to show

If you're happy and you know Clap your hands

II

Stamp your feet

III

Slap your knees

IV

Snap your fingers

V

Say O.K.

VI

Do all five.

►► Speaking

Divide the class into groups. Each group will share one set of pictures/ describe the pictures to their groups.

Situation

You are in the classroom. One pupil wasn't at school yesterday. You want to know the reason.

Pair work

Make short dialogues as in the examples. Ex. 3, p. 94:

A. You were absent yesterday, weren't you?

B. Yes, I was.

A. What was the matter with you?

B. I had ... . I had to consult the ... .

A. Oh, dear. Are you ... now?

B. Yes, thank you.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

►► Homework

Open your daybooks, write down your homework: ex. 4, p. 94 to read the text, to copy out the unknown words; WB ex. lb, p. 37. Write what you do when you are ill.

Then the teacher gives the pupils marks and comments them.

Урок №2

Підтема. Як ви себе почуваєте?

Цілі: практична: формувати мовні навички (будувати речення в Past Simple Passive Voice); уміння складати повідомлення з опорою на мовленнєву ситуацію;

розвивальна: розвивати пам'ять, спостережливість під час вживання граматич­них часів, уміння логічно викладати думки;

виховна: виховувати наполегливість у вивченні англійської мови, активну життєву позицію;

освітня: розвивати вміння, навички вчитися,

Тип уроку: формування вмінь і навичок читання і мовлення.

Обладнання: підручник, WB, таблиця, картки.

Хід уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ

►► Greeting and aim

Т. Good morning, children!

P. Good morning, teacher.

T. How are you?

P. We are fine. Thank you. And how are you?

T. I am fine. Thanks. Today we are going to works at the topic "Health". By the end of the lesson you should be able to practise the words and word-combinations from the topic "Health"; to understand the gist and details of the text for reading, to act out situations, to use the Past Simple Passive Voice.

►► Warm-up

Game "How many words on the topic "Health" do you know?" Write as many English words and word combinations for the topic in 5 minutes. Compare your list with your partner, correct the mistakes, count the words. Whose list is the longest?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
►► Check on homework

Revision of the words and expressions

To sneeze, to cough, to take the temperature, to have a fever, to stay in bed, to call the doctor, medicines were taken, to give a medical care, listen to the heart and lungs, to diagnose with a bad cold, to gargle the throat, to recover, to fallow the advice, to avoid serious complications, to improve, to feel better, the doc­tor's treatment.

Pronounce all the words and expressions correctly. (Слова на картках. Учні промовляють їх по ланцюжку.)

The game “Bingo’

Find words and expressions the sentences with these in the text and read aloud.

Answer the questions. (Питання на дошці або на картках)

 1. Who is this text about?

 2. Why couldn't Steve go to school?

 3. What did Mrs. Parker do?

 4. Who examined Steve?

 5. What were doctors recommendations?

 6. Why did Steve feel much better?

Read and complete the sentences. Ex. 4в, p. 95.

►► Grammar

Presenting The Past Indefinite Passive Voice

Some lessons ago we learnt The Present Indefinite Passive Voice. I draw your attentions on the fact that the Passive Voice focuses on processes rather than on people. Do you remember?

P. We form the Present Indefinite Passive Voice by means if am / is / are and the third form of the main verb.

am, is, are + V3

Potatoes are eaten everywhere in the world.

Look at the table on p. 95. How is Past Indefinite Passive Voice formed?

P. It is formed by means of was/were and the third form of the main verb.

was, were + V3

Make up sentences using the table.

Example: He was given recommendations (positive);

She wasn't prescribed medicine (negative);

Were they diagnosed with a bad cold? (question)

Language work

Ex. 4, p. 94-95.

In the text that you read at home, find and read about the examples of Past Indefinite Passive Voice:

(He was asked, the recommendations were given, medicines were taken, patients were given a good medical care, the knock was heard, Steve was diagnosed.)

Put the verbs in brackets into the Past Indefinite Passive Voice. Ex. 5, p. 96.

Example: Mother's note ... (to give) to the teacher yesterday.

Rewrite the sentences

Change the verbs from the Past Indefinite Active Voice into the Past Indefinite Passive Voice, Ex. 6, p. 96.

Example: The doctor visited Steve last week. (Active) Steve was visited by the doctor last week. (Passive)

►► Physical Activity A song + actions.

Speaking

Act out the situations. Ex. 7, p. 96.

You are in the school nurses room. The school nurse is going to do some vaccination to you. Tell her how you feel.

Conversation

T. Have you ever been to our school nurse's room?

P. Yes, of course, many times.

T. What did you do there?

P. Our nurse took my temperature when I felt sick.

T. Were you afraid of going to the nurse's room?

P. No, I wasn't. ...

Complete the sentences.

 1. Our school ... takes care of all schoolchildren.

 2. There ... some medicines in the ... room.

 3. I am not afraid of ... (vaccinations, shots).

 4. Some ... are afraid of vaccination.

 5. ... is done to save children's lives.

 6. It is important to ... vaccination in time.

Speaking about the feeling of a pupil, visiting the school nurse room.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

►► Homework

Open your daybooks, write down your homework. Ex. 9, p. 97 to write a story. WB Ex. 3, p. 38.

Урок№3

Підтема. Здоровий спосіб життя

Цілі: практична: вчити учнів відстоювати власну думку щодо здорового спо­собу життя; вдосконалювати навички читання, усного мовлення, письма;

розвивальна: розвивати вміння переносу знань і навичок у нову ситуацію; мовну догадку і пам'ять;

виховна: виховувати бажання вчитися, критичне ставлення до негативних

явищ щодо здорового способу життя;

освітня:

заохочувати учнів до роботи над собою, виробляти правильне бачення здорового способу життя.

Тип уроку: розвитку навичок читання і діалогічного мовлення.

Обладнання: підручник WB, таблиця, картки.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ ►► Greeting and Aim

Good morning, children. Glad to see you. How are you today? So today we continue working on the topic "Health". We'll practice the words, grammar, and material that you learnt at the previous les­son, read, play games and enjoy the time of our communication and learning. Lets start! Don't waste time!

►► Warm up

Game "Hurry up!"

Учні розділені на дві команди (вони шикуються у дві шеренги).

On one side of the blackboard the teacher writes a list of 10 known words for team A and the same in a different sequence on the other side for team B. The teacher calls out one of the words and one members of each team runs to the blackboard to cross out that word on his team's side of the blackboard. They do it in turn. Who will be the first to cross out all the words? For crossing the correct word each team gets one point.

1. a fever

1. to sneeze I

2. quinsy

2. a fever і

3. to gargle

3. complication \

4. treatment

4. to gargle j

5. to sneeze

5. heart

6. to cough

6. lungs

7. complication 3.complication complication complication

7. to cough |

8. heart

8. quinsy j

9. lungs

9. to recover

10. to recover

10. treatment

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

►► Check on Homework

-Look at the pictures and say what's wrong with the chil­dren and what they have to do (WB. Ex. 3, p. 38). Учні по черзі читають речення.

-Writing Situation (Ex. 9, p. 97)

You were ill two weeks ago. Write what illness you were diag­nosed with, what recommendations were given to you by the resi­dent doctor and what medicines helped you recover.

Учні зачитують свої повідомлення про свою хворобу, свій діагноз, які рекомендації були їм дані лікарем і які ліки допо­могли їм видужати.

►► Reading

Пред'явлення тексту для читання "A Health Freak". Ex. 2, p. 98.

Pre-Reading Activities

Read and pronounce correctly.

Freak, depend on, lifestyle, raw vegetables, disgusting, germs, extremely, to damage, eyesight, rarely, medical checkup, to make sure.

Look at the pictures. Say what Jack does to stay healthy.

Ex. 1, p. 97. Example: Jack always wears gloves when he writes with a pen. He wants to protect himself from germs.

While-Reading Activities

Read the text and say what facts from Jack's life impressed you most.

Учні своїми словами повідомляють або знаходять речення, в яких сказано про дивну поведінку героя оповідання.

Слова, які вони можуть використовувати:

* І am sure...

 • I think...

 • I don't agree with him...

 • It is strange that...


Post-Reading Activities.

Discussion. Discuss Jack's life style.


 1. Do you think Jack plans his daily routine correctly?

 2. Can Jack really avoid problems with his health?

 3. In what way should he change his lifestyle?

 4. Is it good to be a health freak?

Speaking


Situation

What would or wouldn't you recommend your friend to do?

 1. You ... plan your daily routine carefully.

 2. You ... do your morning exercise every day.

 3. You ... have a good diet and eat enough vegetables and fruit..

 4. You ... eat much sugar, salt, fat.

 5. You ... wear gloves when you write, but you ... wash your hands before you eat.

 6. You ... wash the raw vegetables and fruit you are going to eat to protect yourself from germs.

 7. You ... watch TV more than one hour and a half a day.

 8. You ... go to the policlinics regularly but not too often.

 9. You ... be rude to people.

10. You ... take care of your health by yourself.

Work in pairs

Put the conversation in the correct order. Ex. 5, p. 99. Listen and check your answer. (See Typescript on p. 222.) Act out the conversation.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

►► Homework

Ex. 6, p. 99, make up a story according to the situations. WB Ex. 4 a, b, p. 39. Look at the pictures and write what Jack is doing at the moment, write what you think of Jack's lifestyle.


Урок№4

Підтема. Здоровий спосіб життя

Цілі: практична: вдосконалювати мовні, мовленнєві навички (усне мовлення, письмо); навчити учнів робити повідомлення з теми, аналізувати й порівнювати навчальний матеріал;

розвивальні: розвивати вміння та навички діалогового мов­лення; формувати навички самостійної роботи, вміння концентрувати увагу, логічно викладати думки;

виховна: виховувати працелюбність, діловитість, активну життєву позицію; освітня: заохочувати учнів до роботи над собою.

Тип уроку: розвиток діалогічного мовлення і письма.

Обладнання: підручник, WB, таблиці, картки.

Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ

►► Greeting and Aim

Good morning! Glad to see you! How are you? That's nice. I see some pupils are absent. Why? (Чергові відповідають чому деякі учні відсутні.) The topic of our lesson is "Healthy way of life". At today's lesson we'll learn some new useful words and expressions on the topic. You should be able to talk on some situations, what you should do to lead a long and healthy life.

►► Warm up

Lexical Game "Sentence Expansion Exercise"

Учні розділені на дві команди. На обох боках дошки на­писана стисла модель речення.

І provide you with a model sentence. Read carefully the model sentence. Try to add a single element to expand it. Do it in turn. A second pupil adds another element and so on. Which team ex­pands the longest sentence?

For example: The doctor gave recommendations.

PI. The family doctor gave recommendations:

P2. Their family doctor gave recommendations;

P3, Their family doctor gave good recommendations;

P4. Their family doctor gave good useful recommendations
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

►► Check on Homework

Situations

Tell your classmates what you do to lead a healthy life. Talk about the day you didn't feel well. What was the matter? How were you treated? Who were you taken care by?

►► Speaking

Situations

Your friend was absent last week. Ask him why he didn't go to school. Talk about the things which helped him/her recover.
P1.Why were you absent last week?
P2. You see, I had a bad: toothache

stomachache

headache.

P1. What a pity / Poor you are / I'm sorry to hear that.
Did you go to policlinics/hospital ?

P2. Oh yes, I did. My ... called the ... and I was taken to ... .

P1. What helped you recover quickly?

P2. The doctor prescribed me ... and ... . And I tried to fol­low all doctors ... .

PI. Good for you. Glad to see you again at ... .

P2. Thanks.

Tell you classmates what you do to lead a healthy life.

Учні складають повідомлення, використовуючи лексику з теми, інформацію, яку вони отримали під час читання те­матичних текстів, діалогів та зі свого досвіду. Учитель про­понує використати вирази для особистісного ставлення до проблеми.

І think, as far as I know, I am sure, on the one hand, on the other hand, it's quite clear, as for me, I agree, 1 don't agree.

►► Writing

Контроль орфографічних навичок та рівня засвоєння ви­вченої лексики (a dictation).

If you want to be strong and healthy, if you want to keep fit, you should remember some rules:

 • Get up early and go to bed early.

 • Take regular exercise.

 • Take a cool or cold shower.

 • Never smoke.

*Clean your teeth every morning and every evening. *Wash your hands before you eat.


Учні записують закінчення речення самостійно.

Surely people should have some knowledge about health and medicine. Sometimes it's very necessary to keep to a diet. People have problems with their health because they forget the main rules:

 • Too little food makes you thin.

 • Too much food makes you fat.

 • The wrong food makes you ill.

 • The right food keeps you well.

* Too many sweets arc bad for you especially for your teeth.
Учні записують закінчення речення самостійно.

As a rule in order to remain healthy it's important for people to eat healthy food — fruit, vegetables, lots of salads.

Going in for sports is also very good to keep fit. But a lot of us don't do it regularly.

III. ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА УРОКУ

►► Homework

Ex. 7, p. 100. Write your comments to the statement "Health is the state of well-being". Revise the vocabulary.
Урок №5

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Прізвище, ім’я, по батькові

Прізвище, ім'я, по батькові

Життя та діяльність Д.І. Менделєєва
Павловича Менделєєва, що у той час посідав посаду директора Тобольської гімназії і училища Тобольського округу. Його дід по батькові...
Вказати найменування підприємства, установи, організації або прізвище,...

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, а також спеціальне звання
Порядок подання заяв в електронній формі на участь у конкурсному...
Та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного...
Додаток 8 до правил прийому в ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний...
Прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем,...
Р ЕЗЮМЕ Ім’я, по батькові, прізвище
Дата й місце народження: 13 липня 1988 року, м. Коломия Івано-Франківської області, Україна
Інформаційна картка
Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, дату його видачі і місце реєстрації
Прізвище, Ім’я по батькові
Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку (вказати обставину – одруження, народження дитини, смерть близького родича)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка