МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ


Скачати 49.23 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Дата15.06.2013
Розмір49.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ №_____

про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту


Міністерство надзвичайних ситуацій України в особі тимчасово виконуючого обов’язки начальника Управління МНС України в Миколаївській області генерал-майора служби цивільного захисту МАЗІЛІНА Олександра Миколайовича, з одного боку,

та громадянин (ка) України ____Іванов Іван Іванович, 15 червня 1973 р.н.,______

(прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, а також спеціальне звання,

молодший сержант служби цивільного захисту ,пожежний 3-ої самостійної___

посада, яку займає, та особистий номер, якщо вони є)

державної пожежної частини Заводського району м. Миколаєва Головного_____ управління МНС України в Миколаївській області___________________________
що проживає 54003, м. Миколаїв, вул. Акіма 1, кв. 10_________________________

(місце проживання)

______________________________________________________________________
паспорт ЕР № 097695, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в _________

(серія, №, коли і ким видано)

Миколаївській області, 20 травня 1991 року________________________________
з іншого боку, відповідно до пунктів 19-30 Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 629, уклали цей Контракт про таке:
1. Громадянин (ка) України _____________Іванов Іван Іванович_____________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________
ознайомився (ознайомилась) із законами та іншими нормативно-правовими актами України, які регулюють порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, і добровільно бере на себе зобов’язання дотримуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати вимоги Присяги, статутів, накази начальників, свої службові обов’язки, пройти первинну підготовку, підвищувати свою професійну майстерність, мати позитивні результати з фізичної підготовки.
2. Управління МНС України в Миколаївській області зобов’язується забезпечувати громадянинові (ці)

__________________________Іванову Івану Івановичу________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________________________________________________________________
створення необхідних умов для несення служби;

додержання його (її) особистих прав і свобод та прав членів його (її) сім’ї, включаючи одержання пільг, гарантій та компенсацій, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, які визначають порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту;
призначення його (її) на посаду відповідно до професійної освіти, присвоєння спеціальних звань, просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;
фінансове і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України.
3. Контракт укладено на ________________3 (три)_____________ роки (ів).

(числом та прописом)
4. Не пізніше як за 2 місяці до закінчення строку дії Контракту сторони зобов’язуються повідомити одна одну про намір укласти Контракт на новий строк.
5. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи Управління МНС України в Миколаївській області, а особа рядового та начальницького складу, яка проходять службу за контрактом, звільняється зі служби:
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;
у зв’язку із скороченням штатів – у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
у зв’язку із систематичним невиконанням умов Контракту особою рядового і начальницького складу;
у зв’язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду.
6. Контракт може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи особи рядового або начальницького складу, яка проходить службу за контрактом:
за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на службі;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;
у зв’язку із скороченням штатів – у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.94 № 150 „Про затвердження Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом”;
у зв’язку із систематичним невиконанням умов Контракту керівництвом.
7. Контракт також може бути припинено (розірвано) достроково з ініціативи будь-якої сторони у судовому порядку.

8. Контракт укладено у двох примірниках, один з яких видано громадянину (ці), а другий залучено до матеріалів його (її) особової справи.
9. Інші умови Контракту

Громадянин (ка) України ______ Іванов Іван Іванович________________________
9.1. зобов’язується пройти первинну підготовку співробітника підрозділів МНС України
9.2. в період проходження служби проходити спеціалізацію, підвищення кваліфікації, перепідготовку у навчальних закладах МНС України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Умови Контракту можуть бути змінені або доповнені тільки за згодою сторін у письмовій формі.
11. Реквізити сторін:
__ Іванов Іван Іванович_______ Тимчасово виконуючий обов’язки

(особистий підпис, прізвище, ім’я, по батькові, (посада, найменування органу чи підрозділу

__54003, м. Миколаїв,________ начальника Управління МНС України

місце проживання громадянина (ки) цивільного захисту, спеціальне звання,

__ вул. Акіма 1, кв. 10________ в Миколаївській області

особистий підпис, прізвище, ім’я, по батькові начальника)

____(підпис)________________ генерал-майор служби цивільного захисту

О.М. Мазілін
„_04_”_квітня_____ 2011 року „____”_____________ 20 ___ року

М.П.

12. Контракт набирає чинності з „____”_________________ року.
13.Чинність контракту припинено „____”________________ року у зв’язку з:

__________________________________________________________________

(підстави припинення Контракту, дата виключення особи рядового або начальницького складу зі списків особового складу,

__________________________________________________________________

номер наказу)
__________ _____________________

(посада, найменування органу чи підрозділу

__________ _____________________

цивільного захисту, спеціальне звання,

_______________________________

особистий підпис, прізвище, ім’я, по батькові начальника)

_______________________________
М.П.
Примітка. Пункт 9 Контракту заповнюється в разі виникнення нових обставин або прийняття сторонами додаткових зобов’язань, які не суперечать законодавству.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з функціональної підготовки з працівниками...
ТЕМА № Класифікація надзвичайних ситуацій. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001. Наказ МНС України №119 від 22....
ПЛАН-КОНСПЕКТ
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – головний...
ПЛАН КОНСПЕКТ Для проведення занять з гуманітарної підготовки з особовим...
Тема: №1 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи...
ПЛАН КОНСПЕКТ Для проведення занять з гуманітарної підготовки з начальницьким...
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – головний...
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
ТЕМА Головні вимоги Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З «ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»
Основні причини виникнення надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру. Рівні надзвичайних ситуацій
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДК 019 2001
РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, Міністерством України з питань надзвичайних...
НАКА З
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
СПІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ
Міністерство надзвичайних ситуацій, Державна інспекція техногенної безпеки та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України...
ПАМ'ЯТКА ПІДМІНИМ РАДІОТЕЛЕФОНІСТАМ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка