НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»
Сторінка4/33
Дата03.04.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Приклади розв’язання задач до розділу 1
Задача 1. Припустимо, що покупець купує 8 одиниць товару X та 4 одиниці товару Y. Знайдіть його дохід, якщо відомо, що ціна товару X складає 2 грн., а гранична норма заміщення дорівнює 4.

Розв’язання

Дохід індивіда складається з сум, що йдуть на придбання товару X та товару Y визначається з рівняння (1.5). Нам невідома ціна товару Y, яку можна визначити з формули граничної норми заміщення:

MRC = Рх / Pу = 4, звідси Ру = Рх / 4 = 2 / 4 = 0,5 грн.

І = 8 – 2 + 4 – 0,5=18грн.
Задача 2. На основі наведених даних (табл. 1.4):

Таблиця 1.4

Кількість тістечок, шт.

0

1

2

3

4

5

6

7

Сукупна корисність

0

5

9

12

14

15

15

14


1) визначте граничну корисність третього тістечка;

2) за якого значення граничної корисності споживач отримує максимум сукупної корисності?

Розв’язання

  1. MU третього тістечка становить 3 (див. табл. 1.5);Таблиця 1.5

Кількість тістечок, шт.

0

1

2

3

4

5

6

7

Сукупна корисність

0

5

9

12

14

15

15

14

Гранична корисність

-

5

4

3

2

1

0

-1


2) значення TU є макси­мальним за MU=0, тобто максимум сукупної корисності при поїданні шостого тістечка.
Задача 3. Уявіть, що ви робите вибір між покупкою морозива та шоколадок, граничні корисності яких представлені даними таблиці 1.6:

Таблиця 1.6

Одиниці благ за порядком

1

2

3

4

5

6

Гранична корисність морозива

10

8

6

4

3

2

Гранична корисність шоколадок

8

7

6

5

4

9Визначте, яка кількість морозива та шоколадок максимізуватиме корисність, якщо ваш тижневий доход становить 9 грн., ціна одного морозива – 2 грн., однієї шоколадки – 1 грн. Визначте величину сукупної корисності оптимального набору. Перевірте правильність вашого вибору за правилом максимізації корисності.

Розв’язання

Загальне правило оптимізації вибору споживача: в межах бюджетного обмеження відношення граничних корисностей будь-якого блага дорівнює відношенню його ціни:Гранична корисність морозива та шоколадок наведена у табл. 1.7:

Таблиця 1.7

Одиниці благ за порядком

1

2

3

4

5

6

Гранична корисність морозива

10

8

6

4

3

2

Гранична корисність морозива на 1 грн.

5

4

3

2

1,5

1

Гранична корисність шоколадок

8

7

6

5

4

3

Гранична корисність шоколадок на 1 грн.

8

7

6

5

4

3

Оптимальний кошик: 4 = 4; 5 = 5; 3 = 3, але І = 9 грн.

Рівняння бюджетного обмеження визначає сукупні видатки споживача на придбання двох товарів (X, Y) в межах певного доходу (І) :
,

де Рх , Ру – ціна товару Х, У, грн;

QХ, QУ – обсяг товару Х, У, шт.
І = 5 * 1 + 2 * 2 = 9 грн; І = 1 * 2 + 4 * 1 = 6 грн. < 9 грн;

І = 3 * 2 + 6 * 1 = 12 грн > 9 грн.

Тому оптимальний кошик: 5 шоколадок + 2 морозива.
Задачі для самостійного вирішення до розділу 1
Задача 1. Студентка споживає груші та яблука. Представлені в табл. 1.8 споживчі кошики є байдужими для неї, вони всі мають однакову корисність.

Таблиця 1.8

Споживчі кошики

А

В

С

D

Кількість груш, кг

5

3

2

1

Кількість яблук, кг

1

2

3

5
  1. На основі наведених даних побудуйте криву байдужості, відклавши кількість груш на вертикальній осі, а кількість яблук – на горизонтальній.

  2. Визначте граничну норму заміни груш яблуками та її динаміку, якщо студентка послідовно змінює уподобання щодо споживчих кошиків від А до D.

Задача 2. Домогосподарка кожного дня купує буханець хліба та пакет молока за цінами відповідно 1 грн і 0,80 грн за одиницю. Останнім часом вона купує таку кількість цих продуктів, що гранична корисність останніх одиниць становить відповідно 80 та 70.

Чи можна вважати, що вона купує оптимальний набір продуктів? Якщо ні, то поясніть, як їй слід перерозподілити свої видатки між двома товарами?

Задача 3. Припустимо, що сім'я щодня купує продукти А, В, С, ціни яких становлять Ра = 2 грн, Рв = 5 грн, Рс = 10 грн. Тижневий бюджет сім'ї становить 65 грн. Граничні корисності одиниць відповідних продуктів подані у табл.1.9.

Таблиця 1.9

Продукція

МUа

МUв

МUс

МU заощадження

1

14

40

100

5

2

12

30

80

4

3

10

20

70

3

4

8

10

40

2

5

6

5

20

1

Визначте, яку оптимальну кількість кожного продукту придбає сім'я. Скільки гривень вигідніше заощадити, ніж витратити на продукти?

Задача 4. Домогосподарка вважає вершкове масло і бутербродний маргарин абсолютними замінниками: MRS = 1 для всіх рівнів споживання. Вона витрачає на покупку цих товарів 20 грн протягом місяця, пачка вершкового масла коштує 2 грн, пачка маргарину – 1 грн.

  1. Визначте оптимальний споживчий кошик.

  2. Як змінилося б рішення домогосподарки, якби пачка вершкового масла коштувала 1 грн, а пачка бутербродного маргарину – 2 грн?

  3. Яким було б її рішення, якби ціни масла і маргарину були рівні?

Задача 5.Студент полюбляє чай з цукром, при цьому він завжди додає на склянку чаю 2 ложечки цукру, при іншому співвідношенні чаю та цукру він взагалі відмовиться від його споживання. Щотижневі видатки студента на чай з цукром становлять 4 грн, ціна ложки цукру 5 коп, ціна склянки чаю – 15 коп.

Яка кількість цукру та чаю є для студента оптимальною в межах його бюджету?

2. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
2.1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво

2.2. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв'язок

2.3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

2.4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

2.5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

2.6. Альтернативні теорії вартості

2.7. Закон вартості, його сутність та функції
2.1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво
Суспільне виробництво – це основа життя і джерело прогресивного руху людського суспільства, розвитку всієї людської цивілізації. Суспільне виробництво — це організована діяльність людей із перетворювання речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку. Будь-якому виробництву притаманні певні ознаки (рис.2.1):


Рис. 2.1. Риси виробництва
Найважливішими елементами процесу виробництва у будь-якому суспільстві є праця, предмети праці, засоби праці.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка