ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №90 від 06. 12. 2010 р


Скачати 56.91 Kb.
НазваЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №90 від 06. 12. 2010 р
Дата22.06.2013
Розмір56.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
№ 90 від 06.12.2010 р.


 

1 Замовник:

1.1 Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070812

1.3 Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500

1.4 Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

1.4.1 Прізвище, ім’я, по батькові: Дмитрієв Валерій Юрійович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та перспективного розвитку, голова комітету з конкурсних торгів

Адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, ректорат, 87500

Номер телефону: (0629) 44-66-45, 44-66-55; 44-65-78; Номер телефаксу: (0629) 52-99-22

Адреса електронної пошти: dmitriev_v_u@pstu.edu

1.4.2 Прізвище, ім’я, по батькові: Обухова Наталя Олександрівна

Посада: спеціаліст з державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, відділ матеріально-технічного забезпечення, кабінет товарознавця, 87500

Номер телефону: (0629) 44-65-78; Номер телефаксу: (0629) 52-99-22 Адреса електронної пошти: obukhova2007@rambler.ru

1.5 Головний розпорядник коштів:

Повне найменування: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00027677


2 Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України

3 Предмет закупівлі:

3.1 Найменування предмета закупівлі: "Продукти нафтоперероблення рідкі" (23.20.1)

3.2 Кількість товарів, вид робіт або послуг: А-95 — 3000 літрів; А-92 — 6000 літрів

4 Інформування про процедуру закупівлі:

4.1 Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua

4.2 Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.pstu.edu

4.3 Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" № 44 (432) від 01.11.2010 р., номер оголошення у бюлетені 40682

4.4 Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" № 47/14 (435/14) від 23.11.2010 р., номер повідомлення у бюлетені 06683 (ПАЛ)

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу: Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" № 49 (437) від 06.12.2010 р., вхідний реєстраційний номер 10112Я99869

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції

5.1 Кількість учасників процедури закупівлі 2 (два) учасника

5.2 Найменування:

5.2.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовнефтепродукт";

5.2.2 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід";

5.3 Ідентифікаційний код:

5.3.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовнефтепродукт", Ідентифікаційний код 308133205398;

5.3.2 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід", Ідентифікаційний код 36842343

5.4 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи):

5.4.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовнефтепродукт" - 87557, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 341, тел.: (050) 3484322, (062) 3874982;

5.4.2 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід", 87557, Донецька область, вул. Таганрозька, 341, тел. (0629) 53-46-34, 53-44-90;

6 Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 15.11.2010 року до 1200 (до дванадцятої години)

6.2 Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час): 15.11.2010 р. о 1300 (о тринадцятій годині)

6.3 Кількість отриманих цінових пропозицій: 2 (дві) пропозиції

6.4 Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення: жодної

6.5 Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції:

6.5.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовнефтепродукт" - 66150,00 грн., в т.ч. ПДВ (шістдесят шість тисяч сто п'ятдесят грн., 00 коп.);

6.5.2 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід" - 65250,00 грн., в т.ч. ПДВ (шістдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят грн., 00 коп.);

6.6 Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ): Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід" - 65250,00 грн., в т.ч. ПДВ (шістдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят грн., 00 коп.);

6.7 Дата акцепту пропозиції: 19.11.2010 р.

7 Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1 Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід"

7.2 Ідентифікаційний код: 36842343

7.3 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання / реєстрації (для фізичної особи), телефон, факс: 87557, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 341, (0629) 53-46-34, 53-44-90

8 Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 01.12.2010 р. 65250,00 грн., в т.ч. ПДВ (шістдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят грн., 00 коп.);

9 Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю -

10 Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася: -

10.1 Дата прийняття рішення -

10.2 Підстави -

11 Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1 Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

11.1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовнефтепродукт";

11.1.2 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід";

11.2 Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -

11.3 Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

11.3.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовнефтепродукт";

11.3.2 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНП-Схід";

11.4 Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

12 Інша інформація:

12.1 причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури запиту цінових пропозицій, з обґрунтуванням її вибору: згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій по товарам та послугам, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 200 тис. грн.

12.2 обґрунтування підстав відмови в участі у процедурі закупівлі: -

12.3 відомості щодо зупинення процедури закупівлі у зв’язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника: -

13 Склад комітету з конкурсних торгів :

Дмитрієв В.Ю. Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та перспективного розвитку, голова комітету з конкурсних торгів

Андрусенко К.П. Головний бухгалтер, заступник голови тендерного комітету

Греков С.С. Проректор з забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно-господарської роботи, член комітету з конкурсних торгів

Курутіна Н.І. Провідний юрисконсульт, член комітету з конкурсних торгів

Малишева Л.І. Провідний економіст, член комітету з конкурсних торгів

Абрамов О.Є. Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, член комітету з конкурсних торгів

Шишкін В.В. Начальник науково-дослідної частини, член комітету з конкурсних торгів

Обухова Н.О. Спеціаліст з державних закупівель, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів
Проректор з науково-педагогічної роботи,

економіки та перспективного розвитку,

голова комітету з конкурсних торгів В.Ю. Дмитрієв

Схожі:

РІЧНИЙ ПЛАН ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Підрозділ/и (особа/и) яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім. О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
ПРОТОКОЛ розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс» ім О. С. Круподьорова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка