ПОЛОЖЕHHЯ про управління соціальної політики Тернопільської міської ради


Скачати 88.63 Kb.
НазваПОЛОЖЕHHЯ про управління соціальної політики Тернопільської міської ради
Дата28.03.2013
Розмір88.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №9

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51

ПОЛОЖЕHHЯ

про управління соціальної політики

Тернопільської міської ради
1.ЗАГАЛЬHІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (надалі - управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради. Управління підконтрольне і підзвітне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Тернопільському міському голові, а з питань делегованих повноважень підконтрольне органам державної виконавчої влади.

1.2.Управління в своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Тернопільського міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, іншими нормативно-правовими актами, регламентами Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.3.Управління є самостійною юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити та є правонаступником прав та обов'язків управління соціальної політики Тернопільської міської ради.

1.4.Управлінню підпорядкований:

1.4.1.Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг);

1.5.Юридична адреса управління: м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8, телефон 23-56-70. Електрона адреса управління: Ternopil@sobes-ter.gov.ua
2.ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ.

2.1.Завданнями управління є:

2.1.1.Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства при призначенні (перерахунку) і виплаті пенсій управлінням пенсійного фонду України в м. Тернополі.

2.1.2.Здійснення контролю за наданням пільг на житлово-комунальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.3Організація та координація роботи підприємств, надавачів житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та інших послуг щодо повернення цим установам витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків за надані види послуг.

2.1.4.Участь у забезпеченні відповідно до законодавства соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.5.Організація, координація та контроль за наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

2.1.6.Робота з надання адресної соціальної допомоги і підтримки громадян, у тому числі інвалідів; контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних виплат і допомог; проведення інших заходів соціального захисту населення; керівництво і контроль за роботою відповідних підрозділів з нарахування та виплати соціальних виплат і допомог.

2.1.7.Здійснення перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням соціальної допомоги.

2.1.8.Впровадження в життя державної політики з соціального захисту малозабезпечених громадян, подолання бідності, організація роботи з надання найбільш соціально незахищеним верствам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

2.1.9.Проведення роз’яснювальної роботи серед громадян міста з питань соціального захисту.

2.2. Функціями управління є:

2.2.1.Забезпечення функціонування та підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого Реєстру осіб, що мають право на пільги.

2.2.2. Внесення пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста; участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо соціального захисту населення; організація розробки та подання на розгляд міської ради цільових (комплексних) перспективних і поточних програм з питань, що належать до його компетенції.

2.2.3.Вивчення спільно з районними управліннями стану матеріально-побутового забезпечення та потреби громадян, які потребують соціального захисту; прогноз обсягів та форм допомоги за рахунок бюджету міста малозабезпеченим верствам населення і підготовка відповідних пропозицій.

2.2.4.Проведення роботи з надання додаткових до встановлених законодавством соціальних допомог і пільг громадянам, за рахунок коштів міського бюджету, позабюджетного фонду міської ради, благодійних спонсорських надходжень на міську благодійну акцію “Милосердя“.

2.2.5.Організація проведення міської благодійної акції ”Милосердя”, надання благодійної допомоги соціально незахищеним громадянам.

2.2.6.Подання пропозицій міській раді під час формування проектів міського бюджету щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту.

2.2.7.Сприяння інтеграції в суспільство бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх соціальній адаптації.

2.2.8.Сприяння волонтерським організаціям та окремим волонтерам у
наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

2.2.9.Формування бази даних громадян, які потребують соціальної підтримки, видів і розмірів наданої їм допомоги.

2.2.10.Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян та їх об'єднань, вжиття заходів щодо усунення причин виникнення скарг; проведення прийому громадян.

2.2.11.Організація через засоби масової інформації роз’яснення населенню міста нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення.

2.2.12.Забезпечення функціонування комісій з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни та розгляду конфліктних ситуацій з питань надання соціальних допомог.

2.2.13.Здійснення прийому та оформлення документів, підготовка довідок і клопотань для встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною.

2.2.14.Оформляє документи по встановленню статусу інваліда війни, учасника війни, членів сімей загиблих, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій та учасників війни, визнаних за життя інвалідами, та видача їм посвідчень.

2.2.15.Видає посвідчення ветеранам праці та інвалідам з дитинства, які одержують державну соціальну допомогу.

2.2.16.Забезпечує згідно чинного законодавства путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та інвалідів; здійснює виплату грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам війни та інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства.

2.2.17.Видає направлення на комісію ЛКК для обстеження стану здоров’я інвалідів на придбання пільгового автомобіля та виплата компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

2.2.18.Оформляє документи для направлення одиноких пенсіонерів (інвалідів) в будинки-інтернати.

2.2.19.Надає громадянам практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу по питаннях пенсійного забезпечення.

2.2.20.Посвідчує право осіб на пільги відповідно до Закону України „Про соціальний захист дітей війни”.

2.2.21.Організовує роботу щодо забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами пересування і самообслуговування, засобами реабілітації.

2.2.22.Виявляє одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстежує разом з представниками закладів охорони здоров’я житлово-комунальних служб, громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання і визначає потребу в необхідності надання різних видів послуг.

2.2.23.Готує матеріали щодо припинення надання соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством та визначає терміни її повернення.

2.2.24.Співпрацює з підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги непрацездатним громадянам.

2.2.25.Проводить обстеження матеріально-побутових умов життя одержувачів соціальних допомог з метою визначення складу сім ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи.

2.2.26 Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення і виплати пенсії управлінням пенсійного фонду України в м. Тернополі.
3.ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ.

3.1.Подавати пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради, Тернопільському міському голові щодо поліпшення ситуації в місті у сфері зайнятості, соціального захисту населення.

3.2.Проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції.

3.3.Представляти у державних та громадських установах, підприємствах, організаціях при розгляді питань, що входять до компетенції Управління.

3.4.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

3.5.Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної статистики інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

3.6.Отримувати від органів державної податкової служби, органів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контроль-ревізійної служби, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, шляхом запиту, необхідну для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сімей, які звертаються за призначенням всіх видів соціальних допомог.

3.7.Відвідувати місце роботи осіб, які звертаються за призначення соціальної допомоги, для проведення перевірки відомостей про їх доходи за умови пред’явлення рішення про проведення перевірки власнику або уповноваженому ним органу відповідального підприємства, установи, організації, фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності.

3.8.Представляти інтереси в судових органах.

3.9.Проводити у встановленому порядку наради, що належать до його компетенції.

3.10.Висвітлювати в засобах масової інформації питання, що належать до його компетенції.
4.СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ.

4.1.Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою.

4.2Начальник управління:

-здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління.

-без доручення діє від імені управління і представляє його інтереси в усіх установах і організаціях;

-затверджує посадові інструкції працівників управління;

-затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) і міського центру з нарахування і виплат допомог;

-в межах своїх повноважень видає накази, які є обов’язковими для виконання працівниками управління;

-розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;

-організовує підготовку проектів рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень Тернопільського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління;

-здійснює інші повноваження, виходячи з завдань управління.

4.3.Штатний розпис, структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління затверджується міським головою.

4.4.Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування.

4.5.Працівники Управління приймаються та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління.

4.6.До складу управління входять:

-тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

4.7.На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1.Начальник управління несе персональну відповідальність за:

5.1.1.Виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення.

5.1.2.Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.1.3.Виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень Тернопільського міського голови.

5.1.4.Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції управління, стан діловодства.

5.2.Працівники управління несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.3.Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1.Управління утримується за рахунок міського бюджету.

6.2.Управління має круглу печатку з своїм найменуванням та фірмові бланки.

6.3.Ліквідація і реорганізація управління здійснюється міською радою в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар ради І.В. Турський

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ...
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради
Управління стратегічного розвитку міста (далі – Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською...
Законності знесення зелених насаджень
Управління муніципальної міліції Тернопільської міської ради (далі управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради,...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна...
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка