Методичні рекомендації щодо застосування вимог основних керівних документів стосовно організації роботи з особовим складом в підпорядкованих підрозділах. Загальні положення. Порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на службу


НазваМетодичні рекомендації щодо застосування вимог основних керівних документів стосовно організації роботи з особовим складом в підпорядкованих підрозділах. Загальні положення. Порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на службу
Сторінка7/8
Дата19.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8


Додаток 7
ЛИСТ БЕСІДИ
”____” ____________200_ року

з(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові; посада, яку займає)

Проводив бесіду:(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові; посада, яку займає)


Присутні при проведенні бесіди:(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження:(число; місяць, рік)
На службі (з якого часу):(число; місяць, рік)
Сімейний стан:(холостий, одружений, якщо одружений вказати членів сім’ї)

Вислуга років:

календарна(років, місяців, днів)

пільгова(років, місяців, днів)Відношення до звільнення:(відношення до звільнення особи, яка звільняється)Наявність житла:(має, не має, в якому місті, потребує залишення на квартирному обліку)
Прохання (побажання) особи, яка звільняється:


Претензії до терміну подання до звільнення:


Рішення щодо терміну подання до звільнення:


Дано роз’яснення про пільги і переваги по працевлаштуванню та

матеріальному забезпеченню:


Бесіду провів:(підпис, ініціали, прізвище)


З листом бесіди ознайомлений:(підпис, ініціали, прізвище)

“___”____________ 200_ р.


Додаток 8

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

За період з червня 2005 р. до червня 2009 р.

спеціальне звання _капітан служби цивільного захисту_____
Прізвище, ім'я, по батькові _Іванюк Федір Кузмич________

ідентифікаційний номер 2937795577 посада _старший інспектор відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Центрального районного відділу м. Миколаєва Головного управління МНС України в Миколаївській області_________________

_________________________________________________________________________

дата народження _01.05.1978_року__________ освіта _вища, у 2003 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України __________________________________________________________________

спеціальність _пожежна безпека__________________________________________

наукові ступені і вчені звання _не має_________________________________

державні нагороди _не має______________________________________________
Перебування на службі _з 15.08.1998 року______________________________________
Стаж на посаді _з 12.06.2005 року_____________________________________________
Висновок попереднього атестування _займаній посаді відповідає __________________
Рекомендації атестаційної комісії попереднього атестування

(заслуговує висунення на вищу посаду старшого інспектора відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності Центрального районного відділу м. Миколаєва Головного управління МНС України в Миколаївській області)______________________


  1. Зміст атестаційного листа

В атестаційному листі зазначаються такі відомості про особу, яка атестується: теоретична та практична підготовленість, компетентність, здатність якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості; результати службової діяльності згідно з функціональними обов'язками; дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння правильно будувати свої стосунки з колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі; прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінка поза службою; володіння іноземними мовами, уміння навчати і виховувати підлеглих, вимогливість до них; культура в роботі та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівня; стан здоров'я та фізична підготовленість, здатність переносити психофізичні навантаження та труднощі служби; основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці; інші дані, які, на думку начальника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого.

Безпосередньому начальнику, який складає атестаційний лист на підлеглого, слід проаналізувати динаміку розвитку особи, яка атестується, у професійній діяльності та її поведінкових проявів, що пов'язані з накопиченням досвіду та активністю протягом періоду, що передує атестуванню.
Висновок безпосереднього начальника (керівника) _Займаній посаді відповідає (заслуговує зарахування до кадрового резерву на висунення)____________________

Заступник начальника відділу – начальник відділення з питань

НПД Центрального районного відділу м. Миколаєва ГУ МНС України

в Миколаївській області

капітан служби цивільного захисту________ _(підпис)____ ___О.О.Олексієнко____

(посада, спеціальне звання) (підпис) (прізвище)
Із змістом атестаційного листа ознайомлений
__згоден 15 червня 2009 року____ _(підпис)___________Ф.К.Іванюк________

(згоден, не згоден) (дата) (підпис та прізвище особи, яка атестується)
II. Висновок старшого начальника (керівника)
_Займаній посаді відповідає_(заслуговує зарахування до кадрового резерву на_______

висунення)________________________________________________________________
Начальник Центрального районного відділу м. Миколаєва Головного управління

МНС України в Миколаївській області

майор служби цивільного захисту________ _(підпис)____ ___І.М.Мясоєдов____

(посада, спеціальне звання) (підпис) (прізвище)
Дата _____________________

III. Результати атестування

(висновок атестаційної комісії)
_Займаній посаді відповідає_(заслуговує зарахування до кадрового резерву на_______

висунення)________________________________________________________________
Голова атестаційної комісії О.А.Мазур
Секретар атестаційної комісії О.В.Філатов
Дата _____________________
З висновком атестаційної комісії ознайомлений

__згоден 15 червня 2009 року____ _(підпис)___________Ф.К.Іванюк________

(згоден, не згоден) (дата) (підпис та прізвище особи, яка атестується)
IV. Рішення начальника, який затверджує атестаційний лист
_Займаній посаді відповідає_(заслуговує зарахування до кадрового резерву на_______

висунення)________________________________________________________________
Заступник начальника Головного управління (керівник територіального органу держпожнагляду) – начальник управління з питань наглядово-

профілактичної діяльності ГУ МНС України в Миколаївській області

полковник служби цивільного захисту________ _(підпис)____ ___С.В.Корогод____

(посада, спеціальне звання) (підпис) (прізвище)
Дата _____________________
Рішення оголошено _18 червня 2009 року_ __________згоден__________________

(дата) (згоден, не згоден)
___(підпис)__ Ф.К.Іванюк_______________

(підпис та прізвище особи, яка атестується)

Примітка: текст виділений курсивом складається власноручно!

ШТАТНО-ПОСАДОВА КНИГА№ п/п

Найменування посади

Прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний код

Наявне звання та дата його присвоєння

Число, місяць, рік народження

Освіта, який навчальний заклад, факультет закінчив (-ла), коли

Стаж служби на 01.01.20__

Дата і номер наказу про призначення на посаду

Номер особової справи

Примітка
Формат аркуша А-3 Додаток 9
Додаток 10

Ж У Р Н А Л

реєстрації Контрактів про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту з особами рядового і начальницького складу

Арбузинського районного відділу

Головного управління МНС України в Миколаївській області

(найменування органу чи підрозділу цивільного захисту)


Розпочато „ ___” __________ 20­­­­­­___ р.
Закінчено „ ___” __________ 20­­­­­­___ р.
На ____ аркушах


контракту

Прізвище, ім‘я, по батькові, спеціальне звання

Посада, структурний підрозділ

Строк, на який укладено Контракт роки (ів)

Контракт укладено

Номер і дата наказу

Припинен-ня дії контракту, дата і підстава

Примітка

з якої дати

по яку дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Додаток 11
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ СТЯГНЕНЬ ОСОБОВОГО СКЛАДУПорядк-овий номер

Прізвище, ім.`я, по батькові, спеціальне звання

Посада, загальна вислуга років, строк служби на займаній посаді

За що накладено дисципліна-рне стягнення

Дата вчинення правопорушення

Вид накладеного дисципліна-рного стягнення

Дата накладеного дисциплінар-ного стягнення, номер наказу

Хто наклав дисципліна-рне стягнення

Дата закінчення строку дії дисципліна-рного стягнення

Дата зняття дисциплінар-ного стягнення

Місце знаходжен-ня матеріалів службового розслідуванняЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАОХОЧЕНЬ ОСОБОВОГО СКЛАДУПорядковий номер

Прізвище, ім.`я, по батькові, спеціальне звання

Займана посада

За що застосовано заохочення

Вид заохочення, дата застосування, номер наказу

Ким застосоване заохочення
Додаток 12
КАРТКА ОБЛІКУ СТЯГНЕНЬ І ЗАОХОЧЕНЬ
­­­­­­­­­­­­­­(найменування установи, підрозділу)


  1. Посада_____________________________________________________________________________________________________________

  2. Звання_____________________________________________________________________________________________________________

  3. Прізвище, ім.`я та по батькові_________________________________________________________________________________________


А. ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

За що накладено стягнення

Вид стягнення

Коли накладено стягнення (дата, номер наказу)

Ким накладено стягнення

Коли і ким знято стягненнязворотна сторона

Б. ЗАОХОЧЕННЯ

За що об`явлене заохочення

Вид заохочення

Коли і ким об`явлене заохочення (дата і номер наказу)

Додаток 13

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ м. МИКОЛАЄВА
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕСТИ Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних...
Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних документів з організації роботи з особовим складом, з питань зміцнення...
ТЕСТИ Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних...
Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних документів з організації роботи з особовим складом, з питань зміцнення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні рекомендації щодо написання роботи
Положення про випускні атестаційні роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Література: Методичні рекомендації, щодо забезпечення належного санітарно-протиепідемічного стану в підрозділах ГУМНС України в Миколаївській...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо роботи кураторів-наставників навчальних...
Метою методичних рекомендацій є визначення оптимальних заходів для організації та проведення виховної та позанавчальної роботи куратора-наставника...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занятть по рятувальній підготовці з особовим складом 4-го караулу
Навчальна мета: вивчення з особовим складом основних видів аварій, їх стисла характеристика
Методичні рекомендації щодо оновлення основних напрямків роботи практичних...
Чна служба системи освіти»; ст. 22 «Соціально-педагогічний патронаж» та нової редакції Положення про психологічну службу системи...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка