Методичні рекомендації щодо застосування вимог основних керівних документів стосовно організації роботи з особовим складом в підпорядкованих підрозділах. Загальні положення. Порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на службу


НазваМетодичні рекомендації щодо застосування вимог основних керівних документів стосовно організації роботи з особовим складом в підпорядкованих підрозділах. Загальні положення. Порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на службу
Сторінка2/8
Дата19.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

5.6 Висновок атестаційної комісії оформлюється протоколом та про прийняте рішення із зазначенням номеру протоколу та дати проведення засідання комісії робиться відповідний запис в пункті 19 подання «Висновок атестаційної комісії».
5.7 Протоколи атестаційної комісії зберігаються в наглядовій справі роботи
атестаційної комісії підрозділу.

6. Присвоєння спеціальних звань
6.1 Порядок присвоєння та позбавлення спеціальних звань, пониження та поновлення у спеціальних званнях визначається статтями 58-78 Положення про порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту.
6.2. Особам, прийнятим на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, присвоюються спеціальні звання рядового і начальницького складу начальниками органів і підрозділів цивільного захисту, яким надано право призначення на посади відповідно до Номенклатури посад.
6.3. Присвоєння чергових спеціальних звань особам рядового, молодшого, середнього начальницького складу до спеціального звання «майор служби цивільного захисту» включно, достроково та на один ступінь вище передбаченого займаною штатною посадою особам рядового та молодшого начальницького складу здійснюється наказами начальника територіального органу управління МНС в області.
6.4. Присвоєння перших спеціальних звань служби цивільного захисту, достроково та на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою особам середнього та старшого начальницького складу, а також чергових спеціальних звань «підполковник служби цивільного захисту», «полковник служби цивільного захисту» проводиться наказами Міністра.
6.5. Для контролю за своєчасним присвоєнням чергових спеціальних звань в органах і підрозділах до 20 грудня поточного року складаються списки осіб рядового і начальницького складу, які в установленому порядку досягнуть у наступному році права на підвищення у спеціальному званні.
6.6. Для присвоєння особам рядового і начальницького складу чергових спеціальних звань, достроково або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом за займаною посадою, до управління по роботі з персоналом територіального органу управління до 10 числа місяця, що передує даті присвоєння звання надаються наступні документи:

- подання, за встановленим зразком, за погодженням із заступником начальника Головного управління за напрямком діяльності;

- довідка про складання заліків із фізичної та службової підготовки;

- копія рапорту про вищу освіту або свідоцтво про перепідготовку у навчальному закладі МНС України (для осіб рядового і молодшого начальницького складу, які подаються до присвоєння звання «прапорщик служби цивільного захисту»).

Для присвоєння першого спеціального звання середнього
начальницького складу особам рядового і начальницького складу, які призначені на відповідні посади, додатково надаються документи:

 • копії документів про вищу освіту (з додатком);

 • копія військового квитка;

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • копія свідоцтва або сертифіката про перепідготовку у ВНЗ МНС України.


6.7. Наказ Головного управління по особовому складу про присвоєння особам рядового і начальницького складу чергових спеціальних звань виходить, як правило 1-го числа кожного місяця.

6.8. Оголошення про присвоєння чергового звання особі рядового і начальницького складу здійснюється безпосереднім або прямим начальником, як правило на службових нарадах, зборах особового складу або перед строєм.
6.9. Посадові особи, з вини яких особи рядового чи начальницького складу несвоєчасно були представлені до присвоєння чергових спеціальних звань, несуть дисциплінарну відповідальність.
6.10. Подання до присвоєння чергового спеціального звання особам рядового і начальницького складу подається за 1 місяць до закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні, у послідовному порядку при відповідності чергового звання, передбаченого за займаною посадою і при наявності позитивної атестації.

Подання до присвоєння чергових спеціальних звань осіб начальницького складу, які мають дисциплінарні стягнення не проводиться до зняття стягнень. Рішення про затримку подання приймає прямий начальник від начальника органу управління районного, міського рівня і вище на підставі рішення атестаційної комісії, про що видається відповідний наказ з вказівкою причини та терміну затримки.
6.11. Особам рядового і начальницького складу, у яких під час перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за дитиною виповнились строки вислуги в присвоєних ним спеціальних званнях, присвоєння чергових спеціальних звань проводиться після виходу з цих відпусток.
6.12. Відповідно до наказу МНС України від 24.04.2007 № 278 «Про порядок представлення матеріалів до присвоєння спеціальних звань достроково або на ступінь вище передбаченого штатною посадою» подання на присвоєння спеціального звання достроково або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою, можуть надаватись до Головного управління:

- до Дня Конституції України;

- до Дня працівників цивільного захисту;

- за підсумками роботи за рік;

- за особисту мужність і відвагу, виявлену в надзвичайній ситуації під час

рятування життя.
6.13. У поданнях до присвоєння чергових спеціальних звань на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом за займаною посадою, вказуються відповідні підстави, зазначені в пункті 73 Положення про порядок проходження служби.

Присвоєння спеціальних звань достроково здійснюється у відповідності до пункту 74 Положення про порядок проходження служби, у порядку заохочення лише при наявності вагомих підстав.

За безпідставне подання документів про присвоєння спеціальних звань у порядку заохочення керівники, що підписують подання несуть дисциплінарну відповідальність.


 1. Звільнення зі служби


7.1. Особи рядового і начальницького складу звільняються зі служби з виключенням із кадрів МНС у запас або у відставку Збройних Сил України на підставах визначених у пунктах 98-99 Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Звільнення осіб рядового чи начальницького складу зі служби в органах і підрозділах МНС України у запас або у відставку Збройних Сил України проводиться у відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» ( в залежності від наявного військового звання та віку звільняємої особи) та висновку окружної військово-лікарської комісії.

Стаття 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначає граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі:

- рядовий склад – до 40 років;

- сержанти і старшини – до 45 років;

- прапорщики – до 50 років;

- молодший лейтенант – капітан – до 50 років;

- майор, підполковник – до 55 років;

- полковник – до 60 років;

- граничний вік перебування у запасі жінок – до 40 років.

7.2. При звільненні осіб рядового і начальницького складу зі служби начальники підпорядкованих підрозділів завчасно надають до Головного управління наступні документи:

- рапорт особи з проханням про звільнення зі служби в органах і підрозділах цивільного захисту із зазначенням причин звільнення;

- подання до звільнення за встановленим зразком;

- висновок військово-лікарської комісії або рапорт про відмову від проходження обстеження військово-лікарською комісією (за винятком осіб, які подаються до звільнення за підпунктами 6, 8 пункту 99 Положення);

- два аркуші бесіди;

- атестаційний лист;

- матеріали службового розслідування, копія дисциплінарного наказу та інші додаткові матеріали (для осіб, які подаються до звільнення за підпунктом 6 пункту 99 Положення);

- довідки органів та закладів, що підтверджують право на звільнення через сімейні обставини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
7.3. Перелік сімейних обставин, через які можливе звільнення осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року № 150:
- смерть дружини (чоловіка) особи рядового чи начальницького складу, якщо на його вихованні залишилися одна неповнолітня дитина або декілька дітей;
- розірвання шлюбу, якщо на вихованні співробітника залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або декілька дітей;
- взяття шлюбу співробітника з громадянкою (громадянином) України чи особою без громадянства, яка (який) вибуває для постійного проживання за межі України, або з іноземною громадянкою (громадянином), яка (який) проживає за межами України;
- хвороба особи рядового і начальницького складу чи дружини (чоловіка), дитини, а також батьків своїх чи дружини (чоловіка), які проживають разом з ним, якщо ця хвороба перешкоджає проходженню служби в даній місцевості (згідно з медичним висновком), за неможливості переведення до іншої місцевості;
- необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) – за медичним висновком;
- наявність у особи рядового чи начальницького складу трьох і більше дітей;
- наявність у співробітників-жінок дитини віком до трьох років або дитини віком до шести років, яка потребує домашнього догляду за висновком військово-лікарської комісії, а в одиноких матерів – дитини віком до чотирнадцяти років або дитини –інваліда.
7.4. Контракт про проходження служби може бути розірвано достроково як з ініціативи керівництва органу чи підрозділу цивільного захисту так з ініціативи особи рядового і начальницького складу.

Про дострокове розірвання контракту начальник відповідного підрозділу повинен попередити особу рядового і начальницького складу не пізніше ніж за два місяці до подання документів про звільнення зі служби. У цей же строк особа рядового і начальницького складу повинна повідомити начальника відповідного підрозділу про свій намір щодо дострокового розірвання контракту.
7.5. З особами рядового і начальницького складу перед звільненням зі служби за два місяця до подання документів проводиться бесіда, у тому числі із особами, які досягають граничного віку перебування на службі або у яких закінчується строк контракту.

У ході бесіди виясняються:

- підстави до звільнення;

- термін подання до звільнення;

- умови та порядок надання соціальних пільг при звільненні;

- визначається військовий комісаріат для направлення на військовий облік;

- забезпеченість житлом та місце проживання після звільнення.
Начальник, який підписуватиме подання до звільнення дає відповіді на запитання, поставлені особою рядового чи начальницького складу, уточнює підстави звільнення, прохання співробітника, а також інші питання, пов’язані зі звільненням.

Зміст бесіди оформляється в аркуші бесіди і підписується особою, яка звільняється, особою, яка проводила бесіду та присутніми під час бесіди.

У разі відмови особи рядового чи начальницького складу підписати аркуш бесіди, складається акт про відмову, який підписується особою, яка проводила бесіду та особами, присутніми під час бесіди.
7.6. Особи рядового і начальницького складу, які за рішенням військово-лікарської комісії визнані непридатними до служби із зняттям з військового обліку або непридатними до служби в мирний час, подаються до звільненням за станом здоров’я. Документи щодо звільнення зі служби у такому випадку оформляються негайно з моменту отримання такого висновку, але, як правило, не більше ніж 10 діб.

До виконання службових обов’язків за посадою зазначені особи не допускаються, у цей період їм надається час для здачі справ та посади.
7.7. Особи рядового і начальницького складу, які за рішенням військово-лікарської комісії визнані обмежено придатними до служби, подаються до звільнення зі служби у разі відмови особи від запропонованої посади з меншим обсягом робіт. У такому випадку обов’язково оформляється аркуш бесіди.
7.8. Особи рядового і начальницького складу, які підлягають звільненню зі служби у зв’язку зі скороченням штатів у письмовій формі попереджаються керівником, у підпорядкуванні якого вони знаходяться, за 2 місяці про наступне звільнення зі служби.

Не пізніше як за два місяці до проведення таких заходів повідомляється державна служба зайнятості.

Особи, які виявили особисте бажання про звільнення зі служби у зв’язку зі скороченням штатів, подають у встановленому порядку рапорт про звільнення з визначеною датою звільнення. В аркуші бесіди також обов’язково оговорюється дата звільнення зі служби.
7.9. При звільненні зі служби осіб рядового і начальницького складу у зв’язку

із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу слід мати на увазі, що поняття «систематичність» передбачає застосування до особи заходів дисциплінарного впливу до вчинення нею проступку, після якого керівником прийнято рішення про звільнення зі служби.

У таких випадках враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені чинним законодавством і не втратили юридичної сили за давністю або зняті достроково і з дня накладення яких до видання наказу про звільнення минуло не більше одного року.
7.10. Днем звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби вважається день, з якого їх виключено наказом по особовому складу з кадрів МНС. День звільнення вважається останнім днем служби.
7.11. Особам рядового і начальницького складу в день звільнення зі служби отримують обхідний лист та розраховуються з відповідними службами підрозділу та органу управління. До управління по роботі з персоналом надаються посвідчення співробітника МНС, жетон з особистим номером (при наявності), контракт, де робиться відповідний запис про причини дострокового припинення його дії та звільнення особи зі служби.
7.12. Особам рядового і начальницького складу, які звільнені зі служби в день звільнення видаються:

- трудова книжка із внесеним у неї записом про час служби із зазначенням дати і номеру наказу про зарахування на службу та дата і номер наказу про звільнення зі служби;

- припис для постановки на військовий облік у військових комісаріатах за вибраним місцем проживання;

- військовий квиток.
8. Професійно-психологічний відбір
8.1. Професійно-психологічний відбір складається з:

- професійно-психологічного відбору кандидатів на службу;

- професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МНС України;

- професійно-психологічного відбору працівників, що направляються на підвищення кваліфікації.

8.2. Задачами професійно-психологічного відбору кандидатів є:

- визначення психологічної придатності громадян, які є кандидатами на службу та навчання;

- забезпечення раціонального розподілу громадян, які є кандидатами на службу за профілями підготовки і відповідними посадами;

- поглиблене психологічне вивчення кандидатів з ознаками ускладненої адаптації до служби і навчання з метою внесення пропозицій керівництву з проведення індивідуальної роботи з ними;

- участь у комплектуванні підрозділів з урахуванням психологічної сумісності;

- виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю.

За результатами психологічного обстеження складається відповідна довідка, що залучається до особової справи.
9. Психологічне обстеження кандидатів на керівні посади, посади з більшим обсягом роботи та при формуванні резерву кадрів

на висунення на керівні посади
9.1. Поглиблене психологічне обстеження здійснюється в обов’язковому порядку при призначенні кандидатів на керівні посади, посади з більшим обсягом роботи та при формуванні резерву кадрів на висунення.

9.2. Поглиблене психологічне обстеження складається з таких етапів:

- соціально-психологічне вивчення і узагальнення результатів психологічного супроводження проходження служби;

- психологічне діагностування кандидатів;

- узагальнення результатів психологічного обстеження та підготовка відповідної довідки, що залучається до особової справи.
10. Організація роботи з молодими працівниками
10.1. Наставники добираються з числа досвідчених працівників, які мають високий соціальний статус у колективі, високий кваліфікаційний рівень та не мають діючих дисциплінарних стягнень.

10.2. Після закінчення стажування молодого працівника в підрозділі готується наказ про організацію наставництва. Наставником складається щоденник наставника та піврічний план індивідуальної роботи з навчання та виховання підшефного, який перед затвердженням керівником підрозділу, повинен бути узгоджений з психологічною службою.

10.3. Перед початком наставництва з підрозділів до психологічної служби надаються наступні документи:

- копії наказів про початок наставництва;

- довідки-висновки про визначення психологічної сумісності наставників та підшефних;

- матеріали діагностичного тестування наставників та підшефних.

10.4. Керівний склад підрозділу та психологічна служба здійснює контроль за входженням у посади молодих працівників. Якщо молодий працівник після закінчення наставництва не набув достатніх професійних якостей, наставництво за потреби може бути продовженим ще на півроку. Після закінчення наставництва готується відповідний наказ, а звіти наставників та підшефних розглядаються на оперативних нарадах при начальнику районного відділу.
11. Організація та порядок проведення психологічної підготовки
Психологічна підготовка працівників може здійснюватись як у процесі загальної службової підготовки працівників, так і безпосередньо у професійній діяльності. Зміст психологічної підготовки працівників визначається відповідними програмами та тематичними планами, що складаються психологічною службою разом з відповідальними за службову підготовку. Заняття з працівниками з психологічної підготовки проводяться групою психологічного супроводження підрозділів під загальним керівництвом прямих начальників. Психологічна служба надає методичну, консультативну допомогу та контролює організацію і проведення психологічної підготовки в зонально закріплених підрозділах.
12. Вивчення соціально-психологічного клімату в колективах
Соціально-психологічний клімат в колективі оцінюється, як три рівні взаємин:

- взаємини між членами колективу по вертикалі (керівництво, сприйняття керівника колективом і навпаки, ступінь участі в управлінні, задоволеність нею;

- взаємини між членами колективу по горизонталі (згуртованість колективу, характер між особистих стосунків, типи і способи вирішення конфліктів);

- ставлення до праці (задоволеність працею, ефективність професійної діяльності тощо).

Психологічна служба здійснює перевірку соціально-психологічного клімату кожного колективу підрозділу не рідше одного разу на рік. За результатами перевірки складається відповідна довідка з рекомендаціями. Керівники підрозділів повинні обов’язково ознайомлюватись з довідками щодо стану соціально-психологічного клімату в колективі і відповідними рекомендаціями по його покращенню та забезпечити виконання цих рекомендацій.
13. Організація роботи з працівниками, віднесеними

до групи посиленої психологічної уваги
13.1. Робота з працівниками, віднесеними до групи посиленої психологічної уваги, організовується і проводиться згідно Положення про працівників МНС, які входять до групи особливої психологічної уваги.

Працівники, які мають психологічні проблеми на службі та в побуті, що негативно впливають на виконання службових обов’язків, повинні бути віднесені до групи особливої психологічної уваги з боку керівництва підрозділу, а саме:

 1. Працівники, які виказали суїцидальні наміри.

 2. Працівники, схильні до надмірного або регулярного вживання спиртних напоїв.

 3. Працівники, схильні до немотивованих вчинків.

 4. Працівники, які мають тривалі конфліктні відносини в сім’ї.

 5. Працівники, що безвідповідально ставляться до виконання службових обов’язків та мають декілька дисциплінарних стягнень протягом року.

 6. Молоді працівники – випускники вищих навчальних закладів МНС України та курсів первинної підготовки, що мають проблеми в адаптації до умов служби та в колективі.

13.2. Раз на квартал начальник підрозділу, складає перелік осіб, які потребують додаткової психологічної уваги. Надалі з даними працівниками на протязі півріччя проводиться посилена індивідуальна робота з боку керівного складу підрозділу та психологічної служби. Якщо протягом півріччя робота не дала позитивних наслідків, працівник залишається в групі особливої психологічної уваги на наступне півріччя.
14. Організація аналітичної роботи з питань психологічного

забезпечення та роботи з молодими працівниками
Психопрофілактична робота та робота з молодими працівниками розглядається в підпорядкованих підрозділах на оперативних нарадах при начальнику районного відділу один раз на півріччя з підготовкою відповідних довідок. Начальники підрозділів надають зі звітами за півріччя та рік аналізи стану психопрофілактичної роботи та роботи з молодими працівниками до психологічної служби Головного управління.
15. Організація ведення дисциплінарної практики
В Головному управлінні та підпорядкованих підрозділах організована робота з ведення дисциплінарної практики. Начальники підпорядкованих підрозділів в термін до 01 числа кожного місяця надають дані про притягнення до дисциплінарної відповідальності та заохочення особового складу згідно вимог Дисциплінарного статуту до психологічної служби Головного управління. В підрозділах з метою обліку дисциплінарної практики ведуться наступні документи:

- журнал обліку дисциплінарних стягнень та заохочень;

- картки обліку стягнень та заохочень на рядовий та молодший начальницький склад (наказ МНС № 272 від 04.04.2008р.).
16. Заходи заохочення, порядок застосування заходів заохочення та права начальників щодо застосування заходів заохочення до підлеглих
16.1. До осіб рядового і начальницького складу застосовуються такі заходи заохочення:

- зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

- оголошення подяки;

- нагородження цінним подарунком або грошовою премією;

- нагородження грамотою органу чи підрозділу цивільного захисту;

- занесення прізвища на дошку пошани органу чи підрозділу цивільного захисту;

- занесення прізвища на дошку пошани спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту;

- дострокове присвоєння чергового спеціального звання;

- присвоєння чергового спеціального звання на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатним розписом за займаною посадою;

- нагородження заохочувальними відзнаками спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту;

- представлення до державних та урядових нагород України.

Заохочення, крім зняття накладеного усно дисциплінарного стягнення, застосовується до осіб рядового і начальницького складу шляхом видання наказу. Наказ про застосування заходів заохочення оголошується особам рядового і начальницького складу на зборах, службових нарадах, перед строєм або особисто. Начальник має право зняти дисциплінарне стягнення не раніше ніж через три місяці з дня накладення стягнення. Такі дисциплінарні стягнення, як пониження у спеціальному званні на один ступінь та звільнення з посади можуть бути зняті з осіб начальницького складу не раніше ніж через рік з дня накладення.

16.2. Прямий начальник, який займає посаду, передбачену штатним розписом для осіб молодшого начальницького складу, має право застосовувати до підлеглих такі заходи заохочення:

 • зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

 • оголошення подяки.

Прямий начальник, який займає посаду, передбачену штатним розписом для осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу, має право застосовувати до підлеглих заходи заохочення, передбачені статтею 25 Дисциплінарного Статуту, в обсязі, визначеному керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання цивільного захисту.
17. Застосування дисциплінарних стягнень, порядок їх застосування та права начальників щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
17.1. Дисциплінарні стягнення накладаються на осіб рядового і начальницького складу за порушення ними службової дисципліни. Грубим дисциплінарним проступком вважається факт грубого порушення службової дисципліни, що не містить ознак складу злочину, а саме:

- невихід на службу без поважних причин;

- порушення встановленого керівником органу чи підрозділу цивільного захисту розпорядку дня;

- вживання алкогольних напоїв (наркотичних засобів) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп’яніння);

- порушення статутних правил несення служби;

- втрата службового посвідчення, службових документів, бланків суворої звітності;

- невиконання наказів та розпоряджень начальників, що призвело до неготовності до дій за призначенням та зриву виконання покладених на орган чи підрозділ цивільного захисту завдань;

- порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, що призвело до псування або втрати закріпленого майна, обладнання та техніки, інших матеріальних збитків, а також завдало шкоди здоров’ю особовому складу або іншим особам;

- самовільне відлучення курсантів (слухачів) з розташування навчального закладу;

- невиконання індивідуальних планів роботи науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом, ад’юнктами, докторантами.

До діянь, що є порушеннями службової дисципліни, також належать:

- порушення вимог законодавства з питань діяльності органів і підрозділів цивільного захисту;

- брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честі та гідності під час виконання службових обов’язків;

- приховування або недостовірне надання відомостей про себе, що мають значення для проходження служби (зміна місця проживання, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності);

- інші діяння, визнані порушеннями службової дисципліни законодавством та Дисциплінарним Статутом.

У разі грубого порушення службової дисципліни прямі начальники у випадках, які не допускають зволікання, мають право усувати осіб рядового і начальницького складу від виконання службових обов’язків.

Дисциплінарні стягнення, накладені на осіб рядового і начальницького складу письмовим наказом, діють протягом року, а накладені усно – протягом одного місяця з дня накладення.

Особі рядового і начальницького складу, яка має не зняте в установленому порядку дисциплінарне стягнення, не може бути присвоєно чергове спеціальне звання, вона не може бути призначена на вищу посаду до закінчення строку дії стягнення або до його зняття відповідно до Дисциплінарного Статуту.

На осіб рядового і начальницького складу за порушення службової дисципліни можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

- зауваження;

- догана;

- сувора догана;

- попередження про неповну службову відповідність;

- звільнення із служби у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту чи через службову невідповідність.

На осіб начальницького складу за порушення службової дисципліни, крім зазначених у частині першій цієї статті, можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

- звільнення з посади;

- пониження у спеціальному званні на один ступінь.

Особи рядового і начальницького складу не можуть бути двічі притягнуті до дисциплінарної відповідальності за одне й те саме правопорушення.

Прийняттю начальником рішення про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення передує службове розслідування. Службове розслідування має бути завершено протягом одного місяця з дня його призначення начальником. У необхідних випадках цей термін може бути подовжено начальником, який його призначив, або старшим начальником, але не більш як на один місяць.

Дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше ніж протягом 30 днів від дня, коли начальнику стало відомо про порушення службової дисципліни, а в разі проведення службового розслідування — від дня його закінчення, без урахування часу хвороби або перебування у відпустці порушника дисципліни.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено у період хвороби або перебування особи рядового чи начальницького складу у відпустці або якщо з дня вчинення проступку минуло більше року.

17.2. За перевищення наданих повноважень щодо накладення дисциплінарних стягнень начальник несе відповідальність згідно з Дисциплінарним Статутом та законодавством. Старший начальник не має права скасовувати або пом’якшувати дисциплінарне стягнення, накладене молодшим начальником, через суворість стягнення, якщо молодший начальник не перевищив своїх повноважень, а накладене дисциплінарне стягнення відповідає тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення. Старший начальник має право накласти більш суворе дисциплінарне стягнення, якщо накладене молодшим начальником стягнення не відповідає тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення, або скасувати дисциплінарне стягнення, якщо він визнає, що стягнення накладено безпідставно.

18. Організація соціально-гуманітарної роботи
18.1. Соціально-гуманітарна робота проводиться у відповідності з вимогами наказу МНС України № 177 від 06.03.2008, яким затверджена «Настанова з організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту».

18.2. Соціально-гуманітарна робота – неперервний процес, який включає комплекс організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних, інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких, соціальних та індивідуальних виховних заходів.

Вона спрямована на:

- на усвідомлення особовим складом мети діяльності Міністерства та системи цінностей, які вони захищають;

- розвиток та підтримання професійно необхідних психологічних якостей;

- сприяння реалізації встановлених державою соціально-економічних та правових гарантій щодо забезпечення високої готовності сил цивільного захисту;

- забезпечення статутного порядку та згуртованості колективів для виконання завдань за призначенням.

18.3. Для реалізації завдань соціально-гуманітарної роботи з особовим складом визначено її основні напрямки:

- соціальна робота (включає також ведення Соціального паспорту підрозділу);

- гуманітарна підготовка;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- індивідуальна виховна робота та профілактика правопорушень;

- культурно-просвітницька та спортивно-масова робота;

- сприяння діяльності ветеранських організацій.

18.4. Звіт про стан соціально-гуманітарної роботи надається за півріччя (рік) нарочним до УРП (каб.407) по додатку № 8 до наказу МНС України № 177 від 06.03.2008) та Соціальний паспорт по формам №№ 1-14 (копія, а оригінал зберігається у підрозділі).
19. Організація гуманітарної підготовки
19.1. Гуманітарна підготовка організовується та проводиться на підставі вимог додатку № 2 («Положення про інформаційно-пропагандистське забезпечення роботи з рядовим і начальницьким складом та працівниками органів та підрозділів ЦЗ») до наказу МНС України № 177 від 06.03.2008.

19.2. Заняття з гуманітарної підготовки проводяться протягом навчального року в установлені керівником підрозділу дні та години, відповідно до затверджених календарних планів гуманітарної підготовки. Наказом в кожному підрозділі затверджується порядок організації та проведення занять з гуманітарної підготовки, де додатками визначаються навчальні групи, керівники груп та їх помічники, місця проведення занять, їх періодичність, календарні плани гуманітарної підготовки за категоріями слухачів.

19.3. Періодичність проведення занять з гуманітарної підготовки:

- з начальницьким складом – два рази на місяць по одній годині, із розрахунку 20 годин на навчальний рік;

- з рядовим та молодшим начальницьким складом – чотири рази на місяць по одній годині, із розрахунку 40 годин на навчальний рік.

19.4. Для підготовки до занять керівникам груп гуманітарної підготовки надається не менше чотирьох годин службового часу на місяць.

19.5. Поточний контроль знань начальницького складу здійснюється за результатами семінарських занять у січні та червні.

20. Організація роботи щодо зміцнення дисципліни
20.1. Робота спрямована на зміцнення дисципліни серед особового складу та щодо забезпечення чіткого дотримання Присяги, статутних вимог проводиться у відповідності із вимогами наказу МНС України № 541 від 09.08.2007 «Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення контролю за станом дисципліни та законності в органах і підрозділах цивільного захисту» та положеннями «Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту» (який затверджено Законом України № 1068-YI від 05.03.2009).
20.2. На підставі вимог наказу МНС України № 541 від 09.08.2007 в кожному органі та підрозділі ведуться журнали:

- обліку злочинів;

- обліку подій;

- обліку правопорушень;

- обліку грубих дисциплінарних проступків.
20.3. До подій відносяться випадки, що сталися з особовим складом у діях яких відсутній склад злочину, за наявність таких ознак:

події на території розташування підрозділів МНС, у результаті яких загинули чи постраждали люди;

загибель працівника МНС при виконанні службових обов’язків;

подія з автотранспортом або плавзасобом, що призвела до загибелі чи госпіталізації з тілесними ушкодженнями працівника МНС, а також аналогічна подія стосовно громадян, з тими ж наслідками, за умови, якщо автотранспортом або плавзасобом керував працівник МНС;

травмування працівника МНС у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

вбивство працівника МНС у період проходження служби або нанесення йому тілесних ушкоджень, що спричинило смерть;

самогубство або замах на самогубство працівника МНС;

випадок загибелі (смерті) працівника МНС поза службою;

масові (5 осіб і більше) інфекційні захворювання, харчові отруєння, отруєння токсичними речовинами працівників МНС;

нез’явлення працівника МНС на місце служби та безвісне зникнення за місцем проживання без поважних причин тривалістю понад 10 діб.
20.4. До переліку грубих дисциплінарних проступків відносяться факти грубих порушень службової дисципліни, які не містять складу злочину:

невихід на службу без поважних причин;

порушення встановленого керівником органу чи підрозділу цивільного захисту розпорядку дня;

вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп’яніння);

порушення статутних правил несення служби;

втрата службового посвідчення, службових документів, бланків суворої звітності;

невиконання наказів та розпоряджень начальників, що призвело до неготовності до дій за призначенням та зриву виконання покладених на орган чи підрозділ цивільного захисту завдань за призначенням;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до псування або втрати закріпленого майна, обладнання та техніки, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю особового складу або інших осіб;

самовільна відлучка курсантів (слухачів) з розташування навчального закладу;

невиконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічними працівниками.

20.5. Аналіз стану дисципліни і законності проводиться на місць (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). Аналіз проводиться з метою оцінки результатів службової діяльності як колективу в цілому, так і окремих працівників щодо виконання вимог керівних документів МНС, підвищення позитивної мотивації працівників до служби та стимулювання їх діяльності.

20.6. Звіт про стан дисципліни та дотримання законності по таблиці № 6 до наказу МНС України № 541 від 09.08.2007 готується та надається нарочним до УРП (каб 407) з даними (за квартал, півріччя , 9 місяців, рік).

Одночасно щоквартально надається з наростаючим підсумком «Аналіз проведеної роботи щодо збереження життя та здоров’я персоналу, зміцненню дисципліни та законності, попередженню надзвичайних подій серед особового складу». 1. Перелік документів обліку та роботи з особовим складом,

які входять до номенклатури документації підпорядкованих

підрозділів цивільного захисту 1. Штат (штатний розпис) районного (міського) відділу та підпорядкованого підрозділу.

 2. Штатно-посадова книга.

 3. Посадові інструкції особового складу.

 4. Плани робіт підрозділу з включенням розділу по роботі з особовим складом.

 5. Накази по особовому складу підрозділу.

 6. Накази по особовому складу Головного управління.

 7. Журнал обліку прийнятих та звільнених співробітників.

 8. Журнал обліку контрактів особового складу з графіком укладення наступних контрактів.

 9. Наглядова справа по роботі атестаційної комісії підрозділу.

 10. Наглядова справа з матеріалами вивчення та відбору кандидатів на службу, для вступу на навчання на денну форму навчання до вищих навчальних закладів МНС України.

 11. Наглядова справа з матеріалами щодо роботи з резервом кадрів на висунення на вищі посади, присвоєння чергових спеціальних звань особам рядового і начальницького складу.

 12. Журнал обліку стягнень та заохочень особового складу.

 13. Картки обліку стягнень та заохочень особового складу.

 14. Графік щорічних відпусток особового складу підрозділу. 1. Перелік документів з організації психопрофілактичної та соціально-гуманітарної роботи, які входять до номенклатури документації підпорядкованих підрозділів цивільного захисту
 1. Наглядова справа «Психопрофілактична робота».

 2. Наглядова справа «Робота з молодими працівниками».

 3. Журнал обліку групи підвищеної психологічної уваги.

 4. Оформлений стенд з необхідними матеріалами «Куточок психологічної допомоги».

 5. Наглядова справа по організації роботи з питань збереження життя та здоров’я персоналу, зміцнення дисципліни та законності, попередження надзвичайних подій серед особового складу.

 6. Наглядова справа по організації гуманітарної підготовки.

 7. Наглядова справа «Літерна справа», в якій накопичується інформація та матеріали стосовно співробітників (в т.ч. пояснення, рапорти по порушенням дисципліни та матеріали службових розслідувань і копії дисциплінарних наказів по ним).

 8. Наглядова справа по організації роботи з ветеранами (з ветеранським організаціями).

 9. Журнали планування та обліку проведення індивідуальної виховної роботи (нового зразку за формою згідно вимог наказу МНС України № 177 від 06.03.2008).

 10. Наглядова справа та журнал Обліку та планування роботи Ради зборів.

 11. Папка або наглядова справа по соціальній роботі та Соціальний паспорт підрозділу (по формам № 1-14 наказу МНС України № и177 від 06.03.2008).

 12. Історичний формуляр підрозділу (оформлений по 8 розділам на підставі вимог наказу МНС України № 325 від 30.05.2006).

 13. Книга пошани підрозділу згідно вимог наказу МНС України № 794 від 31.10.2008.

 14. Папка начальника караулу «Керівних документів по роботі з особовим складом з питань зміцнення дисципліни та організації виховної роботи».

 15. Журнали обліку згідно вимог наказу МНС України № 541 від 09.08.2007:

- обліку подій;

- обліку злочинів;

- обліку правопорушень;

- обліку грубих дисциплінарних проступків.
23. Оформлення документів і надання їх до Головного управління здійснюється за наступними зразками:
додаток - 1 – зразок подання до призначення на посаду (звільнення з

посади), переміщення на іншу посаду, переміщення між

структурними підрозділами Головного управління,

продовження строку служби за контрактом, у зв’язку із

досягненням граничного віку перебування на службі особи

рядового чи начальницького складу;

( робиться на 2-х аркушах)
додаток - 2 – зразок подання до звільнення зі служби особи рядового чи

начальницького складу;

( робиться на 2-х аркушах)
додаток - 3 – зразок подання до присвоєння чергового спеціального звання

особам рядового чи начальницького складу;

( робиться на 1-ій сторінці)

додаток - 4 – зразок подання до присвоєння чергового спеціального звання

старший лейтенант служби цивільного захисту особам, які

закінчили вищі навчальні заклади із терміном навчання п’ять і

більше років;
додаток - 5 – зразок подання до присвоєння чергового спеціального звання

особам рядового чи начальницького складу достроково або на

один ступінь вище спеціального звання, передбаченого

штатним розписом за займаною посадою;
додаток - 6 – зразок аркуша бесіди (загальний – заповнюється при порушені

рапорту при звільнені зі служби) з особою рядового чи

начальницького складу;
додаток - 7 – зразок аркуша бесіди (заповнюється при звільнені зі служби)

з особою рядового чи начальницького складу;
додаток - 8 – зразок атестаційного листа;
додаток - 9 – зразок штатно-посадової книги;
додаток - 10 – зразок журналу обліку контрактів;
додаток - 11 – зразок журналу обліку стягнень та заохочень особового

складу;
додаток - 12 – зразок картки обліку стягнень та заохочень особового

складу.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕСТИ Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних...
Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних документів з організації роботи з особовим складом, з питань зміцнення...
ТЕСТИ Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних...
Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних документів з організації роботи з особовим складом, з питань зміцнення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні рекомендації щодо написання роботи
Положення про випускні атестаційні роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Література: Методичні рекомендації, щодо забезпечення належного санітарно-протиепідемічного стану в підрозділах ГУМНС України в Миколаївській...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо роботи кураторів-наставників навчальних...
Метою методичних рекомендацій є визначення оптимальних заходів для організації та проведення виховної та позанавчальної роботи куратора-наставника...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занятть по рятувальній підготовці з особовим складом 4-го караулу
Навчальна мета: вивчення з особовим складом основних видів аварій, їх стисла характеристика
Методичні рекомендації щодо оновлення основних напрямків роботи практичних...
Чна служба системи освіти»; ст. 22 «Соціально-педагогічний патронаж» та нової редакції Положення про психологічну службу системи...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка