Методичні рекомендації щодо застосування вимог основних керівних документів стосовно організації роботи з особовим складом в підпорядкованих підрозділах. Загальні положення. Порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на службу


НазваМетодичні рекомендації щодо застосування вимог основних керівних документів стосовно організації роботи з особовим складом в підпорядкованих підрозділах. Загальні положення. Порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на службу
Сторінка1/8
Дата19.04.2013
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
Методичні рекомендації
щодо застосування вимог основних керівних документів стосовно організації роботи з особовим складом в підпорядкованих підрозділах.
1. Загальні положення . Порядок відбору, вивчення

та прийому кандидатів на службу.


  1. Методичні рекомендації розроблені з метою упорядкування діяльності та систематизації питань у сфері кадрової політики, забезпечення своєчасного та якісного комплектування посад рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, надання практичної допомоги щодо організації роботи з особовим складом та встановлення порядку надання документів до Головного управління, їх оформлення за єдиним порядком і зразком.
  1. Матеріали на осіб рядового та начальницького складу про призначення на посаду, переміщення, присвоєння чергових спеціальних звань, звільнення зі служби ( крім матеріалів, які потребують термінового виконання ) надавати до управління по роботі з персоналом до 10 числа кожного місяця.
  1. При призначенні на посаду і переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу дотримуватися принципу соціальної справедливості, враховувати їх фахову підготовку, забезпечити використання їх за основною чи спорідненою спеціальністю або згідно з набутим досвідом, а при необхідності використання на посадах за новою для них спеціальністю призначенню повинна передувати відповідна перепідготовка.
  1. При відборі та організації попереднього вивчення кандидатів на службу неухильно дотримуватись вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС та основних відомчих наказів, які затверджують освітньо–кваліфікаційні вимоги до заняття штатних посад рядового і начальницького складу, в тому числі:

- для кандидатів на посади рядового та молодшого начальницького складу обов'язково наявність повної загальної середньої освіти;

- для кандидатів на посаду водія – наявність посвідчення водія та практичного водіння автотранспортних засобів не менше 3 – х років, документально підтвердженого;

- для кандидатів на посаду молодшого інспектора з питань наглядово-профілактичної діяльності – наявність освіти за освітньо- кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» технічного або юридичного напрямку підготовки;

- на посаду інженерно – інспекторського складу – наявність освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» інженерно – будівельного, юридичного напрямку підготовки, спеціальної освіти за спеціальністю «Пожежна безпека»;

- на посаду начальника караулу – наявність відповідної освіти за спеціальністю «Пожежна безпека», оперативно тактичного напрямку підготовки за освітньо–кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».


  1. При прийомі на службу осіб рядового та начальницького складу одночасно із призначенням на посаду присвоюється спеціальне звання у відповідності до наявного військового або спеціального звання.Не допускається призначення на посаду рядового і молодшого
начальницького складу офіцерів запасу, а також осіб які раніше мали звання середнього і старшого начальницького складу.


  1. Порядок відбору, вивчення та прийому на службу в підрозділи МНС
   України на посади рядового та начальницького складу визначається
   Законом України від 24 червня 2004 року № 1889-IV «Про правові засади цивільного захисту», Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 629 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту», наказом МНС України від 14 січня 2004 року № 14 «Про удосконалення порядку вивчення та відбору кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України».
  1. При прийняті на службу осіб в органи і підрозділи цивільного захисту до управління по роботі з персоналом територіального органу управління надаються наступні документи:

1. Паспорт ( оригінал та копія 1, 2, 11 стор. ).

2. Військовий квиток.

3. Трудова книжка.

4. Документ про освіту з додатком ( оригінал та копія ).

5. Копії свідоцтв про народження, одруження, розлучення, смерть:

- кандидата;

- близькі родичі кандидата ( батько, мати, брат, сестра рідні )

- дружини кандидата;

- близькі родичі дружини кандидата(батько, мати, брат, сестра рідні)

- діти кандидата;

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру

кандидата.

7. Характеристики за останні 5-ть років ( з міст навчання, роботи,
служби ) .

8. Фотокартки 9 Х 12 - 2 шт.

9. Довідка про відсутність (наявність) судимості (з відділу

інформаційних технологій УМВС).

10. Проходження психологічного тестування.

11. Заліки з фізичної підготовки;

12. Заява про прийняття на службу (на імя начальника Головного

управління. На посади водія, інженерно – інспекторського складу

– з обов’язковим погодженням в профільних службах).

13. Контракт – два примірники (перший примірник контракту

залучається до особової справи, другий примірник залишається у

особи, яка приймається на службу).

Крім цього, для осіб, які раніше проходили службу в МНС, правоохоронних органах, військових та інших формуваннях:

 • копія послужного списку;

 • копія останньої атестації;

 • копія подання до звільнення з останнього місця служби;

 • копія службової характеристики з останнього місця служби;

 • копія службової картки (для військовослужбовців).

Всі копії завіряються кадровим органом за попереднім місцем служби.


  1. На службу до органів і підрозділів цивільного захисту на конкурсній та

контрактній основі приймаються громадяни України:

- на посади рядового та молодшого начальницького складу – особи не старше 30 років;

- на посаду начальницького складу - особи не старше 35 років.

У виняткових випадках вік осіб, які приймаються на службу може бути вище зазначеного у цьому пункті за умов, що при досягненні ними граничного віку перебування на службі, вони будуть мати право на пенсійне забезпечення за вислугу років згідно із Законом України від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил, за винятком випадків, передбачених законодавством, а також особи які раніше засуджувалися за вчинення злочину, які негативно характеризуються за попередніми місцями проходження служби, тощо.


  1. При вивченні кандидатів на службу та роз’ясненні їм умов щодо проходження служби керівникам підрозділів звертати особливу увагу кандидатів на те, що згідно із законодавством укладення контракту про проходження служби не передбачає в подальшому дострокового припинення його дії та звільнення зі служби особи рядового чи начальницького складу за власним бажанням.

Крім того, звертати увагу кандидатів на вимогу Положення про порядок проходження служби стосовно своєчасного подання відомостей про себе, що мають значення для проходження служби (зміни місця проживання, здобуття освіти, притягнення до адміністративної відповідальності ).


  1. Кандидати на службу, які в перше призначаються на посаду рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, складають Присягу (стаття 47 Закону України від 24 червня 2004 року № 1859-IV « Про правові засади цивільного захисту»).

Всі особи, які вперше зараховуються в кадри МНС України в
обов’язковому порядку проходять первинну підготовку в навчальних
закладах МНС. До проходження особами рядового і начальницького

складу первинної підготовки категорично забороняється залучати їх до участі у практичних діях з ліквідації надзвичайних ситуацій.

2. Укладення контракту.


  1. Контракт про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту (у двох примірниках ) підписується особою, яка приймається на службу або продовжує службу за контрактом і начальником Головного управління, засвідчується гербовою печаткою і зберігається у кожної із сторін. Контракт є підставою для видання наказу по особовому складу про прийняття особи на службу і призначення її на посаду або продовження строку служби після укладення цього контракту.

Термін дії контракту встановлюється у відповідності до вимог пунктів 26 – 28 Положення про порядок проходження служби.

Про укладення контракту, закінчення строку дії контракту робиться відповідний запис в журнал обліку контрактів особового складу, який входить до номенклатури справ з діловодства у кожному підрозділі.


  1. При продовженні особі рядового чи начальницького складу строку служби за контрактом, до Головного управління надаються наступні документи (за два місяці до закінчення тривалості дії попереднього контракту):

- рапорт ( на ім’я начальника Головного управління ) з клопотанням керівника підрозділу цивільного захисту;

- подання;

- атестаційний лист;

- контракт у двох примірниках, підписаний особою рядового чи начальницького складу, якій продовжується строк служби за контрактом.
3. Граничний вік перебування на службі
3.1 Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах цивільного
захисту встановлюється:

- для осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу – до
50 років;

- для осіб старшого начальницького складу – до 55 років;

- для осіб вищого начальницького складу – до 60 років;

У разі необхідності особи рядового і начальницького складу, які мають високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займанні посаді, визнані придатними за станом здоров’я для проходження служби, можуть бути допущені на їх прохання на службі понад граничний вік
перебування на службі, але не більш як до п’яти років.
3.2 При продовженні особі рядового чи начальницького складу строку служби у зв’язку із досяганням граничного віку перебування на службі до Головного управління надаються наступні документи (за два місяці до досягнення граничного віку ):

- рапорт (на ім’я начальника Головного управління) з клопотанням
керівника підрозділу;

- подання;

- атестаційний лист;

- висновок окружної військово–лікарської комісії про стан здоров’я.
4. Перелік документів при переміщенні особи рядового і

начальницького складу по службі.


  1. При призначенні на посаду, переміщенні на іншу посаду або усунення з посади особи рядового і начальницького складу до Головного управління надаються наступні документи:

- рапорт (на ім’я начальника Головного управління) з клопотанням

керівника підрозділу;

- подання;

- атестаційний лист при призначенні на вищу або нижчу посаду, а також
матеріали службового розслідування при призначенні особи на нижчу
посаду у порядку виконання дисциплінарного стягнення, або виходячи
з професійних, ділових і моральних якостей;

- довідка про результати службової і фізичної підготовки при

призначенні на вищу посаду;
- висновок окружної військово–лікарської комісії при призначенні

особи молодшого та начальницького складу на посаду середнього
начальницького складу.


5. Атестування особового складу.
5.1 У відповідності до Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, наказу МНС України від 04 червня 2008 року № 441 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» в підрозділах МНС України створюються атестаційні комісії основним завданням яких є визначення та оцінка рівня професійної підготовки, відповідність осіб рядового та начальницького складу займаним посадам.

На атестаційній комісії розглядаються наступні питання:

- атестування осіб за кожною із займаних посад – не раніше ніж через 5 років з дня останнього атестування;

- у разі закінчення строку контракту або його розірвання однією із сторін;

- у разі систематичного невиконання умов контракту особою рядового чи начальницького складу;

- при призначенні на вищу посаду або переміщення на нижчу посаду і звільненні зі служби;

- у порядку застосування дисциплінарного стягнення при звільненні з органів і підрозділів цивільного захисту за негативними мотивами;

- у разі, якщо на особу рядового чи начальницького складу накладено дисциплінарне стягнення – попередження про неповну службову відповідність та вона протягом року не виправила своєї поведінки зразковим виконанням службових обов’язків і стягнення не відіграло виховної ролі;

- у разі, якщо під час останнього атестування особи рядового чи начальницького складу поряд з зазначенням відповідності займаній посаді отримано рекомендації про подальше службове використання за умови усунення недоліків, зазначених у тексті атестації у визначені терміни, але не більше ніж 6 місяців;

- у разі необхідності атестування особового складу незалежно від строку попереднього атестування за наказом Міністра.
5.2 Атестаційна комісія Головного управління проводить атестування:

- осіб середнього та старшого начальницького складу апарату управління, підрозділів забезпечення, підпорядкованих підрозділів;

- осіб молодшого начальницького складу підрозділів забезпечення Головного управління.

Атестаційна комісія підпорядкованих підрозділів проводить атестування:

- осіб рядового та молодшого начальницького складу підпорядкованих підрозділів.
5.3 До складу атестаційної комісії підпорядкованого підрозділу входять:

- голова комісії – з числа заступників начальника районного відділу, загону, частини;

- члени комісії – з числа осіб середнього начальницького складу підрозділу;

- секретар комісії.
5.4 Склад атестаційної комісії за посадами щороку оголошується наказом начальника підрозділу.
5.5 Залежно від оцінки рівня професійних, ділових якостей атестуємого, його службової характеристики, атестаційна комісія шляхом відкритого голосування приймає одне з таких висновків:

- займаній посаді відповідає;

- займаній посаді не відповідає.

Одночасно комісія може приймати одну з таких рекомендацій:

- заслуговує висунення на вищу посаду (із зазначенням назви посади);

- заслуговує зарахування до кадрового резерву на висунення;

- потребує направлення до вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (із зазначенням якого рівня );

- потребує направлення на навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо);

- доцільне залишення на службі понад граничний вік перебування на службі (із зазначенням строку, на який рекомендовано залишити особу на службі );

- доцільне укладання нового контракту;

- підлягає переведенню до іншого підрозділу із зазначенням його мотивів;

- підлягає переведенню з вищої посади на нижчу з викладенням причин і зазначенням того, на яку саме посаду доцільно призначати;

- підлягає звільненню зі служби після закінчення строку контракту із зазначенням причин неукладення нового контракту;

- підлягає звільненню зі служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ТЕСТИ Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних...
Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних документів з організації роботи з особовим складом, з питань зміцнення...
ТЕСТИ Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних...
Для прийняття заліків щодо перевірки знання вимог керівних документів з організації роботи з особовим складом, з питань зміцнення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
Методичні рекомендації щодо написання роботи
Положення про випускні атестаційні роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Література: Методичні рекомендації, щодо забезпечення належного санітарно-протиепідемічного стану в підрозділах ГУМНС України в Миколаївській...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо роботи кураторів-наставників навчальних...
Метою методичних рекомендацій є визначення оптимальних заходів для організації та проведення виховної та позанавчальної роботи куратора-наставника...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занятть по рятувальній підготовці з особовим складом 4-го караулу
Навчальна мета: вивчення з особовим складом основних видів аварій, їх стисла характеристика
Методичні рекомендації щодо оновлення основних напрямків роботи практичних...
Чна служба системи освіти»; ст. 22 «Соціально-педагогічний патронаж» та нової редакції Положення про психологічну службу системи...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка