Педагогіка і психологія вищої школи Навчально-методичний посібник


НазваПедагогіка і психологія вищої школи Навчально-методичний посібник
Сторінка1/17
Дата02.04.2013
Розмір2.35 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Психологія > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Руснак І.С.

Іванчук М.Г.

Педагогіка і психологія вищої школи

Навчально-методичний посібник

Чернівці

2011

УДК371(075.8)

ББК 74я73

П24

Друкується за ухвалою методичної ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

П 24 Педагогіка і психологія вищої школи:

Навчально-методичний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене / Руснак І.С., Іванчук М.Г. – Чернівці: «Букрек», 2011. – 176.

ISBN 978-966-423-000-8

У навчально-методичному посібнику подається інформаційно-методичне забезпечення до вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи».

У систематизованому вигляді представлено загальні питання педагогіки, дидактики і психології вищої школи, організації виховної роботи зі студентською молоддю; зазначено професійні компетенції, якими повинен володіти магістрант після вивчення даного курсу; запропоновано питання для самоконтролю і завдання для самостійної роботи студентів, індивідуальні навчально-дослідні завдання, питання модуль-контролю, глосарій.

Посібник розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

УДК371(075.8)

ББК 74я73

Навчальне виданняПедагогіка і психологія вищої школи

Навчально-методичний посібник


Підписано до друку 21.09.2011. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк офсетний.Умов.друк.арк.9,6.

Обл.-вид.арк.10,4.Зам.124-п.

ЗМІСТ

Вступ


Модуль «Педагогіка вищої школи»

Змістовий модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Тема 1.1. Загальні основи педагогіки вищої школи як науки та навчальної дисципліни (2 год.)

Тема 1.2. Вища освіта України. Система вищої освіти в Україні та управління нею.
Змістовий модуль 2

Загальні основи організації процесу навчання і виховання студентів у вищому навчальному закладі.

Тема 2.1. Дидактика вищої школи. Зміст освіти у вищих навчальних закладах.

Тема 2.2. Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі (2 год.)

Тема 2.3. Форми організації навчання та навчального процесу у вищій школі (4 год.)

Тема 2.4. Сучасні технології навчання у вищій школі (2 год.)

Тема 2.5. Контроль навчальної діяльності студентів у вищій школі та оцінювання її результатів (4 год.)

Тема 2.6. Виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі (2 год.)
Модуль 2 „ПСИХОЛОГІЯ вищої школи”

Тема. Психологія вищої школи як наука і навчальна дисципліна (2 год.)

Змістовий модуль 1

Психологічна характеристика суб’єктів педагогічного процесу у вищій школі

Тема 1.1. Студент як об’єкт і суб’єкт навчально-професійної діяльності у вищому навчальному закладі.

Тема 1.2. Студенство як соціальна група та її психологічні особливості.


Тема 1.3. Викладач як суб’єкт управління навчально-професійною діяльністю у вищому навчальному закладі.
Змістовий модуль 2

Психологічні засади організації процесу навчання і виховання у вищій школі

Тема 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою у навчально-професійній діяльності.

Тема 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів.

Контрольні питання

Практичні завдання

Орієнтовна тематика ІНДЗ

Педагогічний контроль за навчально-професійною діяльністю студентів

Критерії та норми оцінювання знань студентів

Норми оцінювання

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Бухарова Г. Д. Маркетинг в образовании: учеб пособие для студ высш...
Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури....
Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч посібник...
Тема Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки фахівця. Психологія та педагогіка як науки
ПСИХОЛОГІЯ вищої школи НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18. 2-669 від 17. 03. 2006 року)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбоплодів...
Рецензiя на навчально – методичний посібник «Організація роботи контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних типів»...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка