Тема уроку


Скачати 198.79 Kb.
НазваТема уроку
Дата11.12.2013
Розмір198.79 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Психологія > Урок
ПЛАН УРОКУ

з предмета

«Професійна етика та культура спілкування»
Тема уроку: Професійний імідж. Значення зовнішнього вигляду.

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям іміджу, сформулювати поняття про імідж ділової людини, поглибити знання учнів щодо вимог до зовнішнього вигляду ділової людини; розвивати естетичний смак; виховувати любов учнів до обраної професії.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу з використанням інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання.
Обладнання: комп’ютерна презентація, дидактичний матеріал, комп’ютер, інтерактивна дошка.

Використана література:

Ю.І.Пелеха. Ділова етика. Навч.-метод. посіб. – К.: Вид. Європейського університету, 2004.

Епіграф:

По одягу зустрічають,

по розуму проводжають
Народна творчість

ХІД УРОКУ
І. Організаційна частина: перевірка готовності учнів до заняття, наявності напису теми на дошці, присутності учнів на уроці, психологічне налаштування.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів:

Бесіда:

1. Хто скаже, що таке конфлікт?

Конфлікт – особливий вид взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які супроводжуються негативними психологічними проявами.

2. В чому полягає суть конструктивного та деструктивного конфліктів?

Деструктивний конфлікт переводить причини, що призвели до конфлікту, на “особистості”.

Конструктивний конфлікт базується не на “особистостях”, а на виявленні об’єктивних причин незгоди.

3. Які ви знаєте види конфліктів?

Види конфліктів:

 • внутрішньоособистісні та зовнішньоособистісні (міжособистісні, конфлікти між особистістю та групою);

 • прямі та непрямі;

 • індивідуальні (внутрішньособистісні та зовнішньоособистісні) і групові.

4. Чим можуть бути спричинені міжособистісні та виробничі конфлікти?

Міжособистісні конфлікти, зокрема, можуть бути спричинені:

 • відмінностями в психологічних характеристиках людей (темперамент, характер та ін.);

 • хибним образом конфлікту” – конфліктна ситуація відсутня (хибне трактування думок, висловлювань, вчинків однієї людини іншою, відсутність взаєморозуміння).

 • різницею в поглядах та уявленнях;

 • різницею в цілях та інтересах конфліктуючих сторін.

Причини виробничих конфліктів:

 1. Хибне конструювання управлінських зв’язків (коли ні функції, ні влада, ні відповідальність, ні обов’язки, ні ресурси чітко не визначені – один киває на іншого.)

 2. Несправедливий розподіл ресурсів (фінансових, матеріальних).

 3. Протилежні вимоги до процесу виробництва, організації (необхідність перевиконати план і необхідність економити електроенергію, збільшення обсягів виробництва і покращення якості продукції тощо).

 4. Відсутність чіткого розподілу функціональних обов’язків між керівниками, керівниками і підлеглими. Наприклад: одному підлеглому вказівки даються багатьма керівниками.

5. Що таке динаміка конфлікту?

Динаміка конфлікту — це послідовна зміна його стадій, що характеризують конфлікт з моменту його виникнення до вирішення.

6. Назвіть чотири стадії розвитку конфлікту?

Виділяють чотири основні стадії конфлікту:

Перша — виникнення конфліктної ситуації. На цій стадії зароджується протиріччя, яке може ще не усвідомлюватись учасниками та свідками.

Друга — усвідомлення конфлікту. Конфліктуючі сторони починають розуміти, що перебувають у конфліктних, суперницьких стосунках із відповідним емоційним забарвленням.

Третя — зовнішній вияв конфлікту, його апогей. Відбувається відкрите зіткнення протилежних сторін, кожна з яких діє відповідно до своїх намірів та прийнятих рішень.

Четверта — вирішення, завершення конфлікту. На цій стадії учасники оцінюють наслідки своїх дій, співставляють досягнутий результат із раніше наміченою метою. Залежно від висновків конфлікт припиняється (затухає) або ж розвивається далі; в останньому випадку він заново проходить через другу, третю та четверту стадії, але вже на новому рівні.

7. Назвіть способи поведінки у конфлікті.

1) співробітництво — дії спрямовані на пошук рішення, що задовольняє обидві сторони, спільне обговорення розбіжностей;

2) протиборство — прагнення наполягти на своєму шляхом відкритої боротьби, застосування примусу та інших засобів тиску;

3) поступливість — орієнтованість на повне задоволення вимог партнера;

4) уникнення — прагнення вийти з ситуації, не поступаючись, але й не наполягаючи на своєму, утримуючись від суперечок, від викладення своєї позиції, уникаючи відповідальності за прийняте рішення;

5) компроміс — прагнення врегулювати розбіжності, поступаючись у чомусь в обмін на поступки іншої сторони, прийняття «середніх» рішень, що задовольняють обидві сторони повною мірою.

8. Які вам відомі методи вирішення конфліктів?

1. “Зняти маски” (ревнивця, егоїста, диктатора, заздрісника, агресора тощо) і “стати самим собою”.

2. Виявити і усвідомити справжню причину конфлікту.

3. Відмовитися від принципу “перемога за будь-яку ціну”. В конфліктах не перемагають, їх залагоджують.

4. Знайти декілька можливих варіантів вирішення конфлікту.

5. Оцінити варіанти і вибрати найкращий.

6. Переконати іншу сторону конфлікту у тому, що даний варіант є найоптимальнішим (“говорити, щоб нас почули”, уміти “слухати” іншу сторону).

7. Усвідомлювати й оберігати цінність взаємовідносин.
ІII. Мотивація навчальної діяльності:

З'ясування емоційної готовності до уроку.
Дуже часто ми чуємо вислів: «По одягу зустрічають, по розуму проводжають», на скільки це так, ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.
IV. Оголошення теми, мети, зачитування епіграфа:

Епіграфом до нашого уроку буде відоме всім прислів’я «По одягу зустрічають, по розуму проводжають».
V. Опрацювання навчального матеріалу:

Міні-лекція викладача з елементами бесіди та повідомлення учня.

Англійське слово „імідж" означає не що інше, як „образ". Імідж -це штучне створення неперевершеного образу. Зайве переконувати, наскільки важливим для ділової людини є створення і під­тримка власного позитивного „образу", тобто іміджу. Зрозуміло, що формується він поступово, завдяки наполегливій і постійній праці над собою, своїми професійними, діловими, особистими якос­тями, знаннями, манерами, одягом, зовнішністю і т. ін. Здобуває­ться імідж, як правило, з часом, з досвідом роботи.

Як свідчать психологічні дослідження, у 85 випадках зі 100 люди після першого знайомства створюють для себе образ лю­дини на основі її зовнішнього вигляду. Змінити перше враження згодом важко. Отже, навіть найрозумнішій, найдобрішій, товариській і доброзичливій людині, унікальному фахівцю, врешті, навіть генію, необхідно бути уважним до сво­го вигляду, якщо він хоче налагодити гарні стосунки з оточуючими.

Імідж є найважливішим чинником успіху у професійній діяльності, адже імідж - це комплекс вражень, які справляє людина на оточуючих.
Заслуховування повідомлення учня.

Вам було доручено провести пошукову роботу і підготувати повідомлення на тему «Види іміджу». Хто хоче доповісти?
Міні-лекція викладача з елементами бесіди.

Ніхто не буде заперечувати, що стиль одягу чоловіка впливає на його успіх у ділових колах, а правильно підібраний костюм сприяє створенню його іміджу.

Розвиток ділового стилю в чоловічому одязі подібний, швидше, до спокійної річки, ніж до примхливого потоку. Ділові кола не надто страждають від випадкових впливів, і тому костюм бізнесмена досить консервативний. Чоловік повинен бути:

 • солідним і впевненим у собі;

 • діловим і привабливим;

 • порядним, що викликає довіру;

 • не без претензії на вишуканість і елегантність.

Для офіційних відвідувань традиційно використовують фрак і смокінг.

Фрак — напівофіційний чоловічий сюртук з вирізаними спереду полами і довгими вузькими фалдами ззаду. Обов'язкове доповнення до фрака — чорні штани з шовковою стрічкою на бічних швах. До фрака також слід одягати білий пікейний жилет, білу накрохмалену сорочку з твердим коміром, білу краватку-метелик, чорні шкарпетки і лаковані чорні черевики. За правилом, задні фалди повинні доходити до підколінних западин. На жилеті може бути 3 ґудзики, повністю застебнуті, коли фрак навпаки розстебнутий.

Слід пам'ятати, що фрак, доповнений чорним сукняним жи­летом і чорною краваткою-метеликом — форма одягу офіціантів.

Смокінг - чоловічий офіційний вечірній костюм, зазвичай чорний, з шалевим коміром, оброблений з лицьового боку шовком. Смокінг буває однобортний і двобортний. Зі смокінгом носять білу сорочку із твердим коміром, чорний жилет і краватку-метелик, хустинку для нагрудної кишені, штани з однією шовковою смужкою, темні шкарпетки і чорні лакові черевики. Смокінг не можна одягати на заходи, що починаються до 17 години.

Бесіда:

1. То ж які костюми одягають на офіційні заходи?

2. В яких випадках фрак вважається одягом офіціанта?

3. На які заходи не можна одягати смокінг?

Міні-лекція викладача з елементами бесіди.

Чоловік також може з'явитися на будь-якому урочистому заході або на офіційній церемонії у класичному костюмі неяскравого кольору. Важливо тільки, щоб цей костюм був не заношеним, бездоганно чистим, ретельно випрасува­ним, а також доповненим свіжою сорочкою і гарною краваткою в тон.

Сорочка може бути будь-якого кольору, головне — одно­тонна. Але в надто урочистих випадках краще одягти білу. Краватку можна вибрати будь-яку, але не яскравих кольорів.

Обов'язковою приналежністю класичного чоловічого ко­стюма є піджак. Його необхідно одягати, збираючись робити будь-який візит.

Нижній ґудзик піджака ніколи не застібують. Інші обов'яз­ково повинні бути застебнуті за офіційних обставин — на три­буні, під час входу до будь-якого приміщення і т.д. Танцювати також слід тільки у застебнутому піджаку. Розстебнути його можна тільки в тому випадку, якщо ви сидите за столом або у глядацькій залі.

Знімати піджак на офіційних заходах можна тільки після того, як це зробив господар, почесний гість — тобто, головна особа на прийомі.

Лише в гостях у близьких знайомих можна зняти піджак, не чекаючи, поки це зробить господар. Але, звичайно, отри­мавши на це його дозвіл.

Пізно восени, узимку, навесні, ввечері краще носити тем­ний піджак. Удень та влітку — світлий, у спеку — бавовняний. Костюм може бути однотонним, а також картатим або у дрібну смужку, але без різких контрастів.

Для ділових переговорів рекомендовано одягати одно­тонні костюми сірого, темно-сірого, темно-синього або чорно­го кольорів. Найбільш поширений у діловому світі костюм-двійка, але можна носити і костюм-трійку.

Чорний костюм призначений для найбільш урочистих ви­падків.

Усі інші деталі одягу добирають відповідно до костюма. Особливої уваги приділяють вибору краватки.

Краватка — обов'язкове доповнення до однотонної со­рочки. До картатого костюма, костюма у смужку пасує однотонна краватка. А до однотонного костюма — строката або з візерунком.

Якщо сорочка не світла однотонна, потрібно подбати про те, щоб краватка гармоніювала з її кольором. До яскравої со­рочки з візерунком пасує тільки однотонна краватка. В будь-якому випадку краватка повинна бути темнішою за сорочку. Варто використовувати комплект з однакових за кольором краватки і носової хусточки (кінчик якої визирає з на­грудної кишені).

Ширина краватки повинна бути прямо пропорційна розміру піджака, тобто чим ширша в плечах людина, тим шир­шою повинна бути краватка. Не можна допускати, щоб крават­ка звисала нижче пояса. Але і занадто коротко теж погано. Во­на повинна трохи не доходити до пряжки пояса штанів.
Практична вправа. Зав’язування краватки.

Міні-лекція викладача з елементами бесіди.

Строката сорочка не пасує до костюма з візерунком.

Ніколи не надягайте сорочку в смужку з картатим кос­тюмом, і навпаки, картату сорочку з костюмом у смужку. Чим темніший костюм, тим світлішою повинна бути сорочка.

Як біла сорочка пасує до будь-якого костюма (окрім білого), так і чорні черевики пасують до костюма будь-якого кольору. Коричневе взуття погано виглядає з темним костюмом. Світле взуття слід носити тільки зі світлим костю­мом улітку, спортивне — тільки до спортивного одягу.

Шкарпетки добирають залежно від кольору костюма і взуття, вони повинні виконувати функції своєрідного колірного переходу від штанів до взуття. В ідеалі шкарпетки повинні бути темнішими за штани, але світлішими за черевики.

Бесіда:

1. Яких кольорів рекомендований костюм для ділових переговорів?

2. Якою повинна бути довжина та ширина краватки?

3. Як поєднуються між собою костюм, сорочка та краватка?

Ювелірні вироби. Список прикрас для чоловіків обмежується обручкою або печаткою, годинником, запонками, шпилькою для краватки. Годинник повинен бути плоским, простим чи золотим на золотому ланцюжку або шкіряному ремінці.

Запонки повинні бути простими, маленькими і не привертати до себе увагу. Добре мати золоті чи срібні запонки-кульки. Якщо хочеться носити запонки з каменем, то він має бути дорогоцінним.

Дорогі запонки і шпильки для краватки, годинник, що надягаються на урочисті заходи, служать свідченням професійних успіхів, високого матеріального статку ділової людини.

Браслети і ланцюжки на руках, сережки, ланцюжок на шиї не відповідають іміджу ділової людини. Чим більший ланцюжок, тим більшу підозру і навіть презирство викликає діловий партнер у представників західних ділових кіл.

Ремінь може бути будь-яким, але з простою пряжкою.

Записник краще всього з якісної шкіри темно-коричневого кольору.

Атташе-кейс (дипломат). Незамінним предметом для ділової людини повинен стати темно-коричневий шкіряний без металевих прикрас дипломат. Чорний та сірий купувати не варто.

Потрібно також пам’ятати, що не можна, щоб із кишень виглядала ручка, олівець, гребінець, окуляри тощо, кишені не повинні випинати.

Одеколон. Для чоловіків квіткові аромати зовсім неприйнятні. Запах чоловічого одеколону повинен відчуватися тільки в межах 15 см. Відчуття запахів у жінок краще, тонкіше, ніж у чоловіків. Тому, вибираючи одеколон, варто запитати поради в жінки, а ще краще – у декількох жінок.

Бесіда:

1. Які вироби ми можемо віднести до чоловічих прикрас?

2. Які прикраси не відповідають іміджу солідної ділової людини?

3. Якого кольору повинні бути записник та дипломат?

4. В межах кількох сантиметрах повинен відчуватися запах чоловічого одеколону?
Міні-лекція викладача з елементами бесіди та повідомлення учня.

Зовнішній вигляд, стиль - це один з найбільш важливих інструментів для досягнення успіху в будь-якій області: як у кар'єрі, так і в особистому житті, а тому жінка, що знайшла свій справжній стиль, має більше шансів досягти успіху в житті, так як вона сама створює свій образ в очах оточуючих, змушує людей звертати увагу на свої достоїнства і не звертати уваги на недоліки.

Жоден жіночий гардероб не може вважатися повним без вечірнього туалету. Хоча б один варіант для виходу в світ обов'язково повинен бути присутнім у кожної дами.

Вечірні сукні - це завжди феєрія розкоші, вишуканості й елегантності: дорогі тканини, витончені силуети і жіночність. Сукня для урочистих заходів створена для того, щоб підкреслити жіночу чуттєвість і сексуальність. Вони дивують кроєм і декором, зачаровують своїм шиком.

Вечірнє вбрання прийнято одягати після двадцятої години. Як правило, вечірні сукні більш відкриті, ніж сукні для денних прийомів. Вони можуть бути і звичайної довжини, але останнім часом знову спостерігається тенденція до довгого вечірнього вбрання. Основне правило - чим більш урочистий і офіційний характер має прийом та чим у більш пізній час він проводитиметься, тим ошатніше належить бути одягненою.

До декольтованої сукні з повністю відкритими плечима годиться, накидка, короткий жакет або широкий шарф.

Коктейльні сукні одягають на вечірки, презентації, світські та урочисті заходи, які починаються до дев’ятнадцятої години.

Коктейльна сукня може бути приталеною і пишною, щедро декорована воланами або драпіруванням, і простою. Чудово виглядають комбіновані варіанти: приталений верх і широка летюча спідниця, сукня-бюстьє та сукні з завищеною лінією талії. Єдине правило - відкритими мають бути або декольте, або ноги, іншими словами - чим більше декольте, тим довше спідниця. І навпаки.

Важливу роль в оформленні сукні грають аксесуари.

З прикрас краще всього вибрати дорогу і витончену авторську біжутерію або гарнітур із напівкоштовних каменів, при цьому з комплекту вибирати не більше двох предметів, наприклад, сережки і каблучки. Чим простіша сукня, тим цікавішими мають бути прикраси і навпаки.

Туфлі підбирають у тон сукні, повністю закриті на витонченому каблучку. Колготки тілесного кольору прозорі, матові. Для сумочки головна вимога - мініатюрність і зручність носіння - руки на коктейлі повинні бути вільні. У прохолодний час сукня може бути доповнена коротким вечірнім піджаком або болеро, палантином, шаллю.

Маленька чорна сукня - один із різновидів коктейльної або вечірньої сукні чорного кольору довжиною до колін, яку можна вдягнути не тільки вдень на роботу в офіс, але і на урочистий прийом, доповнивши сукню аксесуарами.
Заслуховування повідомлення учня.

Біографічна довідка про Коко Шанель.
Міні-лекція викладача з елементами.

Маленьку чорну сукню змоделювала в 1926 році Коко Шанель у пам'ять про загиблого коханого. До того моменту чорний колір, що асоціювався зі скорботою, не користувався успіхом, але з приходом маленької чорної сукні став дуже популярний. Сукня, створена Шанель, прикривала коліна, оскільки вона вважала коліна самою негарною частиною жіночого тіла. Її також відрізняли простий напівкруглий виріз, довгі вузькі рукави і відсутність надмірностей, таких як бахрома, ґудзики, оборки. Дозволити собі маленьку чорну сукню могла будь-яка жінка, навіть з досить невисоким прибутком. Адже маючи одну таку сукню, можна було за допомогою аксесуарів створити безліч комбінацій і кожен раз виглядати по-різному.

Сучасний варіант сукні значно відрізняється від класичного: довжина стала більш коротшою, різні типи комірів, використання мережив, оборок і інших декоративних елементів. Маленька чорна сукня присутня в колекціях більшості модельєрів.

Однією з найвідоміших маленьких чорних суконь вважається проста сукня від Юбера Живанши, яку носила героїня Одрі Хепберн у фільмі «Сніданок у Тіффані» (1961).
Бесіда:

 1. О котрій годині слід вдягати вечірню та коктельну сукні?

 2. Що потрібно одягати, якщо сукня декольтована та з відкритими плечима?

 3. Хто винайшов коктельну сукню і в якому році?


Міні-лекція викладача з елементами бесіди та повідомлення учня.

У діловому світі надають перевагу класично­му стилю. На ділову зустріч жінка може з'явитися у спідниці з блузою, у сукні звичайної довжини або просто у костюмі. Фасон повинен бути строгий, рукава — довгі або «трирукар», виріз — невеликий. Спідниця – не коротша, ніж 10 см над коліном, а краще – 10-15 см нижче коліна.

Рекомендований стандарт для ділового гардеробу - костюм зі спідницею або сукня-костюм. Якщо піджак однобортний, його можна не застібати. Двобортний піджак повинен бути завжди застібнутим. Існують різні точки зору щодо брюк і брючних костюмів у гардеробі ділової жінки. Так, деякі фахівці з дрес-коду вважають, що в брючному костюмі жінка виглядає недостатньо авторитетно. Сукня також не створює такий сильний професійний імідж, як костюм. Водночас, сукня, пошита в стилі пальта (ґудзики спереду розташовані зверху вниз) має більш діловий вигляд, ніж сукня стилю блузки (ґудзики спереду розташовані лише до лінії поясу).

Одяг ділової жінки не повинен відволікати співроз­мовника від ділової розмови. Через це міні-спідниці, глибокі вирізи та яскраві кольори є небажаними. Найбільш доречні кольори — темно-синій, рудувато-корич­невий, бежевий, темно-коричневий, сірий, світло-синій.

Вбрання та аксесуари мусять бути однієї кольорові гами. Не слід поєднувати в ансамблі більше двох кольорів. Добре, як­що основні предмети одягу відрізняються за кольором від до­даткових, але якщо, наприклад, до чорної сукні одягти чер­воні туфлі, червоний шарфик, капелюшок та ще й червоні рукавички, не говорячи вже про червону сумочку — це буде недоречно. Цілком достатньо двох червоних предметів.

У діловій, офіційній або урочистій обстановці колготи або панчохи завжди обов'язкові. Колір колготок має гармоніювати з кольором взуття, інакше ноги візуально вкорочуються, навіть у спекотну пору на офіційні заходи необхідно з’являтися в колготках.

Взуття: тільки класичні закриті туфлі. У діловому гардеробі жінки не допустимі ні туфлі з відкритим носком або п’ятою, босоніжки. Туфлі на підборах середньої висоти (5 см) можна, втім, краще замінити їх балетками, адже сучасні модні бренди випускають багато елегантних і стильних моделей балеток.

Вибір одягу з урахуванням індивідуальних особливостей:

 1. Недоліки фігури добре маскує яскравий, помітний візе­рунок - він заважає роздивитися пропорції тіла, помітити надмірно широку талію чи сутулість.

 2. Високим жінкам не бажано носити дуже маленькі сумочки, а мініатюрним — надто великі.

 3. Повні жінки, як і чоловіки, виглядають стрункішими в одязі у вертикальну смужку.

 4. Худорлявим жінкам краще носити пишні спідниці.

 5. Одяг повинен відповідати віку і характеру.


Заслуховування повідомлення учня.

Як змінює нашу зовнішність одяг різних кольорів.
Бесіда:

 1. Які ви знаєте види жіночого ділового одягу?

 2. Якою повинна бути довжина спідниці та рукавів?

 3. Чи обов’язкові колготи на офіційних заходах?

 4. Назвіть вимоги до взуття ділової жінки.


Міні-лекція викладача з елементами бесіди.

Ювелірні вироби та біжутерія. Бути діловою жінкою не означає відмовитися від прикрас. Каблучки, сережки, браслети, ланцюжки – все це завжди підкреслює зовнішність жінки. Проте слід пам’ятати, велика кількість прикрас не відповідає іміджу ділової жінки.

Не рекомендується одночасно надягати прикраси з різних матеріалів чи витриманих у різних стилях, наприклад, срібний ланцюжок і пластмасові прикраси; золоті та срібні прикраси.

Дорогі ювелірні прикраси не варто носити на роботі, в офісі досить декількох предметів біжутерії.

Біжутерія ділової жінки повинна бути тільки високої якості, виробництва престижних фірм. Велика кількість дрібни­чок справляє неприємне враження, свідчить про відсутність смаку і зовсім не узгоджується з іміджем не тільки ділової жінки, але й жінки елегантної й освіченої.

Прикраси не повинні дзвеніти, заважати рухатися, працювати, як, наприклад, кулони на довгому ланцюжку, що часто заважають при роботі з оргтехнікою. Каблучка не має бути з великим каменем.

Аксесуари. Годинник має бути простим, невеликих розмірів та дещо схожим на чоловічий.

Аташе-кейс (дипломат), сумка, гаманець, записник. Незамінним предметом ділової жінки повинен стати аташе-кейс, навіть якщо доведеться носити в ньому лише сніданок. Він повинен бути шкіряним, темно-коричневим, простим, без яскравих металевих прикрас. Але якщо ви вирішили носити на службу жіночу сумочку, то вона повинна бути з якісної шкіри. При цьому варто уникати ярликів дизайнерів на сумках.

У ділової жінки записник та гаманець повинні бути одного кольору (темно-коричневого або з натуральної шкіри), без візерунків.

У жінок є одна риса, яка дратує абсолютно всіх чоловіків за будь-яких обставин: це коли жінка починає шукати щось в своїй сумочці, перебирає всі речі всередині. Потрібно пам'ятати: у вашій сумочці також повинен бути порядок.

Зачіска ділової жінки повинна бути відносно компакт­ною. За робочих обставин вигадливі зачіски небажані. Не слід фарбувати волосся в яскраві, ультрамодні кольори — це шко­дить діловому авторитету. Колір волосся повинен гармонувати з кольорами шкіри й очей. Короткі, наближені до чоловічих, зачіски не всім до лиця. Найбільш доречним для ділової жінки є волосся середньої довжини.

Волосся, пофарбоване в темний колір, додає зовнішності суворості, а світловолосі жінки здаються молодшими.

Макіяж. Косметика, макіяж підкреслюють характер жінки. Ділова жінка завжди повинна виглядати бадьорою, рішучою, упевненою в собі. Створити таке враження можуть допомогти косметичні засоби.

Макіяж повинен бути непомітним (мінімум туші для вій, тіні, помади – і не занадто яскраві) і звичайно гармонувати з кольором волосся, розрізом, кольором очей, формою обличчя.

Узимку косметичні засоби варто вживати активніше, ніж улітку.

Якщо ви висмикуєте брови, то намагайтесь надавати їм природнього вигляду, а якщо у вас дуже світлі брови, підмальовуйте їх олівцем.

Нігті повинні бути доглянутими, акуратної форми, короткі, покриті лаком світлих відтінків. Нігті лаком покривають через кожні 2-3 дні.

Щоб ваші пальці виглядали довшими, треба трохи звузити нігті ближче до кінців і використовувати ніжно-рожеві, тілесні лаки. Довгі червоні нігті, навпаки, візуально вкорочують пальці і привертають увагу.

Окуляри. Якщо ви носите окуляри, треба дуже серйозно підійти до підбору оправи. Бар’єр між вашими очима і глядачами має бути якнайменшим. При цьому форма оправи має підходити до вашого обличчя. Дизайн має бути простим і не блискучим, можна використовувати окуляри без оправи на нижній частині лінз. Хороший вибір – окуляри під колір волосся.

Бесіда.

1. Які ви запам’ятали рекомендації стосовно прикрас?

2. Доповненням до ділового іміджу жінки є аксесуари. Назвіть їх, та опишіть.

3. Вимоги до зачіски та кольору волосся ділової жінки?

4. Яким повинен бути макіяж ділової жінки?
Міні-лекція викладача з елементами бесіди та повідомлення учня.

Парфуми. Купуючи парфуми недостатньо просто оцінити їхній аромат. Необхідно перевірити, як він поєднується з ароматом вашої шкіри (у кожної людини вона має свій, неповторний запах). Для цього рекомендується капнути парфуми на руку, розтерти, а лише потім оцінювати їх.

В ідеалі потрібно використовувати всю косметику однієї серії (дезодорант, мило, туалетна вода, крем і пудра для обличчя).
Заслуховування повідомлення учня.

У чому полягає різниця між парфумами, туалетною водою та одеколоном?
Користуючись дуже довго одним ароматом, ви перестаєте його відчувати, і може скластися враження, що оточуючі також його не відчувають, і ви все більшу порцію виливаєте на себе. У такому випадку краще змінити парфуми.

Ніколи не змішуйте аромати. Якщо у вас відсутній дезодорант з аналогічним ароматом парфумів, краще скористайтесь дезодорантом без запаху. Якщо ви ввечері виходите “у світ” і хочете скористатись іншими парфумами, обов’язково прийміть душ та помийте голову, щоб ліквідувати “денний запах”.

Діловим жінкам користуватися парфумами слід стримано, запах має бути ледь відчутним. Аромат ваших парфумів не повинен відчуватися на відстані, більшій ніж 45 см. Жінкам рекомендується користуватися французькою парфумерією солідних фірм з ледь вловимими квітковими ароматами. Це завжди справляє позитивне враження.
VІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Інтерактивна вправа мікрофон:

 • Сьогоднішній урок був для мене корисним, тому що...


VII. Підбиття підсумків уроку.

Заключне слово викладача.

Пам'ятайте і про те, що в поняття стилю входить не тільки зовнішній вигляд. Хода, мова, манера триматися, можуть підкреслити той образ, який ви бажаєте створити, але можуть і зруйнувати його.

Відома народна мудрість "По одягу зустрічають, по розуму проводжають" підтверджує, що зовнішній вигляд не є самодостатнім у формуванні сприятливого іміджу людини. Він не може компенсувати духовну та інтелектуальну бідність, відсутність гарних манер, неосвіченість. Однак, відповідність зовнішнього вигляду офіційному статусу особи - один із важливих, хоч і не основних показників його культури.
VII. Оцінювання учнів.
VIII. Домашнє завдання.

Повторити та узагальнити матеріал з тем: «Концепція стресу», «Конфлікти і засоби їх подолання», підготуватися до лабораторно-практичної роботи.


Викладач І.М.Калинюк

Схожі:

УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
ТЕМА УРОКУ
ТЕМА УРОКУ: Українська національно демократична революція: тріумф чи трагедія українського народу
УРОК 13 Тема уроку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка