УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації


Скачати 204.84 Kb.
НазваУРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
Дата11.02.2014
Розмір204.84 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок


ПЛАН УРОКУ

ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації.

ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації. Перевірка орфографії та граматики.

ТИП УРОКУ: Урок засвоєння нових знань і вивчення нових прийомів роботи. Ознайомити учнів з функціональними можливостями та принципами роботи текстового процесора Word, з робочим вікном, панеллю інструментів, вибором команд із списку меню та застосовування їх при роботі за ПК.

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: Виконання тренувальних вправ

МТЗ: Комп'ютери - 14 шт., конспекти, робочі картки, тематичний плакат, література: Лєвін В.А. (с.377-477), Шестопалов Є.А. (с.6-10). Баженов В.А. Інформатика. Комп'ютерна техніка, 2004; Гаєвський О.Ю. Інформатика. 7-11 класи, 2005.

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина - 5 хв.

 1. Привітання та перевірка наявності учнів.

 2. Призначення чергових.

2. Вступний інструктаж - 50 хв.

 1. Ознайомлення учнів з темою, метою, планом проведення заняття.

 2. Повторення раніше вивченого матеріалу.

 3. Провести підсумок опитування.

 4. Викладення нового матеріалу за планом:

 1. Загальна інформація про текстовий редактор Word.

 2. Завантаження, створення та збереження файлів документів.

 3. Форматування та макетування сторінки:

 4. Перевірка орфографії і граматики.

3. Поточний інструктаж - 200 хв.

 1. Перевірка готовності робочих місць та робочий стан ПК.

 2. Нагадати про правила БП та дисципліни в лабораторії.

 3. Видати завдання учням і дозволити розпочати роботу.

 4. Робити цільові обходи робочих місць з метою допомоги учням.

 5. Слідкувати за правильним виконанням завдання.

 6. Допомагати невстигаючим учням.

4. Заключний інструктаж - 15 хв.

 1. Підвести підсумки роботи всієї групи та окремих учнів на протязі зміни.

 2. Виставити та повідомити оцінки.

 3. Видати домашнє завдання.

 4. Прийняти робочі місця та лабораторію після прибирання її черговими.


Закріплення навчального матеріалу:


 1. Для чого використовується текстовий редактор (процесор) Word?

 2. Що передбачають попередні установки Word?

 3. Назвати етапи створення документів?

 4. Які правила набору тексту ви знаєте?

 5. Як відбувається автоматичне збереження документів?

 6. Як здійснюється перевірка граматики та орфографії всього документа?

 7. Коли виконуються дії Знайти і замінити?

 8. Як провести пошук заданого фрагменту тексту?

Word
теми для вивчення


 1. Зовнішній вигляд редактора MS Word.

  1. Пункти меню (кількість, послідовність, включення, швидке включення, виклик списку команд, відкриття діалогових вікон).

  2. Панелі інструментів (назви панелей, які встановлені по замовчуванню; яким чином збільшується кількість панелей; як можна доповнити панелі новими інструментами; як змінити вигляд кнопок на панелі інструментів; яким чином збільшуються/зменшуються деякі значки на панелі інструментів; якими способами переміщується значок на панелі інструментів; як змінити колір панелей інструментів).

  3. Масштабно-табуляційні лінійки (їх назви та розташування; елементи лінійки; зони лінійок; доповнення новими елементами; якими способами виводяться лінійки на екран, використання лінійок для відкриття діалогових вікон: параметры страницы, табуляция).

  4. Смуги прокрутки (їх назви та розташування; елементи смуг та їх функціональне призначення)

  5. Рядок стану (місце знаходження; повідомлення та корисна інформація цього рядка; засоби виведення його на екран).

 2. Функціональні можливості

  1. Етапи створення документу

  2. Засоби макетування

  3. Засоби форматування

  4. Засоби редагування

  5. Засоби виправлення

Уся текстова інформація, що обробляється комп’ютером, міститься у текстових документах: інструкціях, діловому листуванні, рекламі, пресі. Уміння та навички роботи з текстовою документацією необхідні усім. Розглянемо детальніше основні принципи роботи з текстовою інформацією.

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО WORD

Офісний пакет Microsoft Office містить наряду з іншими програмами і текстовий редактор (процесор) Microsoft Word.

Це прикладна програма (найбільш досконалий серед існуючих програмних засобів) для створення і професійної обробки тексту за допомогою потужних можливостей панелі інструментів, контекстних меню, розгалуженої системи допомоги.

Ця програма дотримується принципу WYSWYG (What You See is What You Get) – “що бачимо, те й отримуємо”. Те, що користувач бачить на екрані, збігатиметься із роздрукованим з високою точністю.

Розробники випустили 5 версій цього редактора1: Різниця між ними несуттєва – доповнення деяких функцій, але сумісність з ОС Windows допомагає без проблем виконувати заміну одного редактора на більш новий.

В кожній версії редактора набір панелей дещо інший. Визначити існуючий перелік функцій можна, клацнувши на панелі інструментів правою кнопкою миші, відкриється список, де галочками відмічені задіяні функції.

Примітка. Для роботи з Word бажано мати уявлення про операційну систему і файлову структуру, володіти поняттями „файл”, „папка”, „вікно”, „панель інструментів”, „піктограма”, „ярлик”. Треба вміти ввімкнути комп’ютер і завантажити ОС; набирати тексти з клавіатури, зберігати їх на магнітних дисках і читати з дисків; працювати з робочим столом і з панеллю задач, використовувати вікна і їх панелі інструментів, вміти створювати папки і ярлики, копіювати і переносити файли, завантажувати програми через головне меню.

 1. ЗАВАНТАЖЕННЯ, СТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФАЙЛІВ ДОКУМЕНТІВ

Робота у Word здійснюється через: меню, панелі інструментів, швидкі клавіші.

Завантаження текстового редактора (процесора) Word здійснюється:

  • через стартове меню (Пуск → Програми → Microsoft Word )

  • через піктограму на робочому столі

  • через документ, створений у Word.

Інтерфейс програми Word містить: заголовок, системне меню, три кнопки керування вікном, панелі інструментів: Стандартна та Форматування. Спеціальні лінійки для встановлення табуляції, горизонтальна і вертикальна смуги прокручування, статусний рядок, в якому міститься корисна контекстна інформація.

Принцип роботи меню. Меню – це список команд для виконання. Є 9 пунктів меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Вікно, Довідка. При натискуванні на будь-який пункт меню відкривається список команд, який спочатку має скорочений вид, а через декілька секунд розгорнеться до повного. Темним позначені активні команди, світлим – поки що недоступні команди.

Команди, перед якими стоїть значок - винесені на панель інструментів. Окремі команди мають клавіатурний еквівалент праворуч. Галочка перед командою - означає команда “ввімкнута”; якщо праворуч команди стоїть направляючий трикутник - можна відкрити додатковий список (підменю); якщо стоїть три крапки - то має відкритись діалогове вікно, де користувач має ввести додаткові параметри. Отже, діалогове вікно використовується для введення додаткових параметрів, які уточнюють команду. Воно має свій формат, незмінні розміри, відсутня кнопка „згорнути” на панель задач. Кожне діалогове вікно має кнопки ОК, щоб увести встановлені параметри і Відміна, щоб їх відмінити. Давайте пригадаємо структуру діалогового вікна!2 (додаткова картка 1)

Робота не може бути якісно виконана, якщо не будуть дотримуватись основні вимоги до створення документа, правила набору текстів та саме збереження документу.

Створення текстового документа проводиться у такі етапи:

Порядок збереження документу: щойно створений файл зберігаємо (меню ФайлЗберегти як); файл, який вже був збережений, закриваємо, відповівши на питання текстового редактора; або ж через команду: меню СервісПараметривкладка Сохранение (виставити в полі Автосохранение кожні: 2 хв.) або ж комбінацією клавіш SHIFT+F12.

Режими роботи з документами обирають в залежності від від виду створюваного документа і подальшої роботи з ним. Потрібний режим можна встановити з меню Вигляд; з панелі, в нижньому лівому куті вікна Word.

Є такі режими:

 • Звичайний - встановлюється по замовчуванню, найбільш придатний для введення і редагування нових документів, дає на екрані найбільше корисної площі для тексту.

 • Web - документ.

 • Режим розмітки – зручний для документів на кількох сторінках, (з’являється вертикальна лінійка, видно границі сторінки, кінець однієї і початок іншої сторінки).

 • Структура – зручний для багатосторінкових документів, які мають головні і другорядні розділи. При переході в цей режим зверху з’являється нова панель інструментів (з якої можна підвищувати або понижувати рівні заголовків, міняти порядок розташування розділів).

 • На весь екран - використовується, коли потрібно якнайбільше місця для тексту, що вводиться. З вікна Word зникає все, крім тексту і кнопки Вернуть обычный режим.

 1. ФОРМАТУВАННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ СТОРІНКИ

(параметри та нумерація, границі, колонтитули, абзаци, інтервали, шрифти, заголовки)

Макетування текстового документа

Макетування текстового документа полягає у виконанні таких дій: оформлення заголовків, підзаголовків і абзаців в єдиному стилі, розбивка тексту на сторінки і їх нумерація, вставка в текст формул, написів і малюнків, оформлення колонтитулів, збирання змісту, оформлення титульних сторінок та службової інформації.
Попередні установки Word. Текст у документ вводиться з місця розташування курсору. Перед введенням тексту вибираємо основні його параметри — розмір паперу, полів, шрифту, інтервальну відстань. Параметри з “мовчазної згоди” встановлені до початку роботи з Word: набір інструментів на екрані, розмір аркуша паперу, шрифт, масштаб, вирівнювання абзаців, створення списків, перевірка орфографії і граматики та ін. Завдяки цьому кожного разу при роботі з новим документом не потрібно встановлювати параметри, які є стандартними.

Установка параметрів сторінки. Меню ФайлПараметри сторінки. Стандартні розміри:

 • машинописного аркуша - 210 х 297 мм;

 • полів: верхнього та нижнього - 20 мм, лівого - 25-35 мм; правого 10 мм.

 • Відстань до колонтитулів – 7 мм.

Нумерація сторінок. Документ, що має більше 2-х сторінок, потребує нумерації:

 • меню ВставкаНомера сторінок.

 • у полі "Розташування" вказати місце для номера сторінки…(вгорі чи внизу)

 • у полі "Вирівнювання" вказати місце розташування номера сторінки (зліва, по центру, справа).

 • натиснути кнопку ФорматФормат номера сторінкивибрати для нумерації арабські або латинські цифри та літери.

 • у полі "Нумерація сторінок" - "Начать с:" встановити номер для другої сторінки документаОК.

Після цього на сторінках документа будуть автоматично встановлюватись номера сторінок. Редагувати встановлені номера сторінок можна аналогічним способом.

Відміна нумерації сторінок:

 • на номері сторінки двічі клацнути ЛКМ - з'явиться рамка верхнього колонтитулу.

 • знову клацнути ЛКМ на номері сторінки - у колонтитулі на місці номера сторінки з'явиться маркери у вигляді чорних квадратиків.

 • натиснути клавішу Delet та кнопку "Закрити" на панелі "Колонтитули".

Застосування границь до сторінки. меню ФайлПараметри сторінкивкладка «Источник бумаги»Границі...

 • вкладка «Страница»РамкаЛКМ.

 • Вибрати настройки для лінії: тип, колір, ширину, рисунок.

 • У полі «Применить к:» відкрити список, вибрати команду «к первой странице».

Застосування границь до тексту (проведення ліній з вибраних сторін абзацу або навколо фрагменту тексту (слово, кілька слів або рядків): Меню ФорматГраниці і заливкавибрати бажані параметри (Тип лінії - набір ліній за типами, Товщину лінії — набір ліній від 0,25 до 6 пт., Колір границі — набір кольорів для забарвлення ліній границь. Щоб відкрити палітру кольорів, треба відкрити список пропозицій гами, Границю - набір можливих видів границь).

Створення колонтитулів: Меню ВидКолонтитули. Відкриється зона колонтитула, яка містить такі елементи: вставка поточного часу, дати та ін. Кожний елемент колонтитула можна форматувати - встановити розмір, колір, стиль знаків. Колонтитули - елементи документа, які повторюються на кожній сторінці і розташовуються вгорі або внизу сторінки (штамп організації, назва книги або розділу).

Форматування - - це процес задання параметрів розташування елементів тексту (графічних об'єктів, таблиць, стовпчиків, списків, спеціальних символів) у програмах обробки тексту. Він надає документові належного вигляду.

Можна форматувати:

  • окремий абзац - задати параметри розміщення абзацу відносно полів аркуша та сусідніх абзаців, визначити розміщення по ширині, міжрядковий інтервал та відступ першого рядка від лівого поля. (Меню; Формат; Абзац). Абзац у Word - це фрагмент тексту, що закінчується знаком абзацу (прихований символ, який вводиться щоразу, коли ви натискаємо клавішу Еnter) .

 • кілька абзаців або весь документ.

 • Текст: встановлюють види шрифтів, виконують форматування абзаців, встановлюють відступи та інтервали, створюють шаблони, додають у документ таблиці).

 • символи - окремі літери, слова, текстові фрагменти і полягає у виборі гарнітури і розміру шрифту, написання (курсив, напівжирний), кольору шрифту, відстані між символами (Меню; Формат; Шрифт).

Шрифти: У деяких машинописних роботах виникає потреба виділити певні елементи тексту. Шрифт задає тексту відповідний настрій, зосереджує увагу на важливих повідомленнях. Має такі параметри:

  • Вид шрифту (гарнітура).

 • Накреслення шрифту. Ctrl+B (жирний); Ctrl+І (курсив)… меню ФорматШрифтНакреслення);

 • Розмір (кегль) шрифту: меню ФорматШрифт - можна вибрати розмір шрифту від 8 до 72 пунктів та встановити свій розмір від 1 до 1638 з точністю до 0,5 (дробові числа писати через кому). Розмір 14 – розмір друкарської машинки.

 • Колір шрифту: меню ФорматШрифтКолір тексту; викликати панель інструментів Малюваннякнопка Колір шрифтуклацнути на потрібному кольорі; ПКМ команда Шрифт, на вкладці Шрифт відкрити список Колір: і вибрати потрібний колір.

 • Розрідження, зміщення (меню Формат, Шрифт, інтервал);

 • Видозмінення (меню Формат, Шрифт, Видоизменение);

 • Підкреслення (меню Формат, Шрифт, Подчеркивание);

Спеціальні ефекти: Word дозволяє роботи спеціальні ефекти з виділеним текстом: Закреслений, верхній індекс, А22= С2, нижній індекс, С2Н5ОН, а також подвійне підкреслення, з тінню, контур.

Інтервали між символами: Word дає можливість збільшити або зменшити інтервал між символами.

 • команда Шрифтвкладка Інтервалвікно Інтервал.

 • збільшити інтервал між символами - підняти значення лічильника «на»; зменшити інтервал між символами - знизити лічильника «на»ОК.

Шрифти з графічним зображенням: Крім літерних шрифтів, є шрифти з графічним зображенням. Символи такого шрифту вставляються в текст тільки послідовно по одному.

 • ВставкаСимволШрифт вибрати потрібний шрифт.

 • Знайти потрібний символ, клацнути мишею на ньому.

 • Натиснути кнопку Вставить – символ з’явиться в тексті.

 • Натиснути кнопку Закрити – зникне діалогове вікно.

 • Якщо потрібен ще один символ, повторити попередні дії.

Вставка символів, відсутніх на клавіатурі (або спеціальні символи): ВставкаСимволвкладки Символи або Спеціальні знаки, а на них відповідний символ. Якщо часто доводиться встановлювати такі символи, краще робити це з клавіатури натисканням комбінації клавіш.

 • ВставкаСимвол вибрати потрібний спеціальний символ.

 • Натиснути кнопку Клавіша…, з’явиться нове діалогове вікно Настройка клавиатуры.

 • Натиснути комбінацію клавіш (Ctrl, Alt, Shift) + довільна латинська інша, яка відображає назву символу (наприклад, Ctrl + Р).

Якщо при введенні комбінації клавіш виконається якась «чужа» команда, треба вибрати інші клавіші. кнопка Призначитиу полі Поточне сполучення клавіш з’явиться введена комбінація клавішЗакрити, далі закрити вікно Символ.

Заголовки до тексту можуть мати два способи розташування: ПРАПОРЦЕВИЙ (від лівого поля), ЦЕНТРОВАНИЙ.

 • Відокремлюються заголовки від тексту подвійним інтервалом. Наприклад, текст має полуторний міжрядковий інтервал, тоді від заголовку до тексту слід двічі натиснути клавішу Enter (це становитиме 3 інтервали).

 • Заголовки завжди оформлюються великими літерами. В кінці заголовків крапки не ставляться.

 • Заголовки бувають малі, середні та великі. Малі заголовки - до 15 символів, друкуються розрідженим шрифтом. Середні – від 15 до 40 знаків (включно із розділовими знаками). Великі заголовки - більше 40 знаків, поділяються на смислові рядки для розташування декількома рядками.

 • Підзаголовки також оформлюються за правилами заголовків але завжди друкуються малими тобто рядковими літерами.

 1. ПЕРЕВІРКА ОРФОГРАФІЇ ТА ГРАМАТИКИ

Засоби редагування текстових документів:

 • Перевірка орфографії: Щоб перевірити текст виконуємо СервісМоваВибрати мову… - у вікні, що відкриється, вибрати відповідну мовуОК. При наборі слова після натискання на клавішу пропуску або розділовий знак автоматично виконується процедура його порівняння із внутрішнім словником. Якщо слово не знайдено у словнику, воно підкреслюється червоною хвилястою лінією.

Перевірка орфографії всього документа: меню СервісПравопис (або кнопка Правопис на панелі інструментів, або F7). Почне працювати програма перевірки, яка буде послідовно читати весь текст і виводити на екран неправильні слова.

 • Перевірка граматики виконується автоматично при введенні тексту. Якщо набране речення не відповідає своєю будовою граматичним правилам, то воно буде підкреслене зеленою хвилястою лінією.

 • Тезаурус: використовують, якщо необхідно слово замінити на близьке за значенням (список слів і їх синонімів). Виділимо слово, для якого шукаються синонімиМеню СервісМоваТезаурусіз списку синонімів виберемо слово, яке найбільш відповідає змістукнопка Замінити.

 • Знайти і замінити. Перевірка правопису Word відбувається в автоматичному режимі. Слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою рискою. Встановлення опції автоматичної перевірки правопису здійснюється за командою: меню СервісПараметриПравописАвтоматична перевірка орфографії. Під час редагування багатосторінкового документу у Word корисно застосовувати вбудований засіб пошуку конкретного слова. Меню ПравкаНайти або (CTRL+ F)ввести слово для пошуку)Цим засобом можна знайти у багатосторінковому документі потрібний фрагмент (слово, кілька слів, речення), вилучити або замінити його на інший по всьому документові.

 • Російсько-український переклад окремих слів, речень і документів.

Правила набору тексту. Багато операцій текстовий редактор виконує автоматично. Щоб забезпечити йому нормальну роботу, необхідно дотримуватись таких правил:

 1. Робимо один пропуск між словами.

 2. Розділовий знак не відриваємо від слова, за яким він стоїть.

 3. Клавішу Еnter використовуємо лише для переходу до нового абзацу.

 4. Не розриваємо слова на склади для переносу на новий рядок.

 5. Не робимо порожніх рядків між абзацами;

 6. Не нумеруємо вручну частини тексту, а застосовуємо функцію текстового редактора: меню-ФорматСписок.

 7. Не нумеруємо сторінки, а застосовуємо функцію текстового редактора: меню ВставкаНомера сторінок.

 8. Вирівнюємо текст в абзацах командою: меню ФорматАбзац.

 9. Для відступів використовуємо позиції табулятора.

Перегляд документів перед друком: Щоб впевнитися у вірному макетуванні та форматуванні документу виконуємо команду: меню ФайлПопередній перегляд сторінки. На екрані з'явиться зображення документу у зменшеному вигляді. За допомогою панелі інструментів можна додаткового відкорегувати макетування документу. Перегляд документу перед друком можна здійснити, зменшивши масштаб до 50 або 30 відсотків (меню ВидМасштаб). Подача документу до друку здійснюється за командою: меню ФайлДрук. Відкриється діалогове вікно, в якому вказують кількість сторінок і примірників.


ПИТАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ


 1. Для чого використовується текстовий процесор Word?

(Текстовий процесор Word використовується для створення і обробки різноманітних текстових документів: листів, статей, рефератів, курсових і дипломних робіт)

 1. Які попередні навички необхідно мати для роботи з Word?

(Для роботи з Word бажано мати уявлення про операційну систему і файлову структуру, володіти поняттями „файл”, „папка”, „вікно”, „панель інструментів”, „піктограма”, „ярлик”. Треба вміти ввімкнути комп’ютер і завантажити ОС; набирати тексти з клавіатури, зберігати їх на магнітних дисках і читати з дисків; працювати з робочим столом і з панеллю задач, використовувати вікна і їх панелі інструментів, вміти створювати папки і ярлики, копіювати і переносити файли, завантажувати програми через головне меню)

 1. Які дії виконують за допомогою миші?

(Показати – пересуваючи мишу, помістити її курсор у вигляді стрілочки на потрібний об’єкт, що на екрані; Клацнути – помістити курсор на об’єкт, натиснути і швидко відпустити ліву кнопку, не рухаючи миші; Клацнути правою кнопкою – помістити курсор на об’єкт, натиснути і швидко відпустити праву кнопку, не рухаючи миші; Перемістити об’єкт – помістити курсор на об’єкт, натиснувши і утримуючи ліву кнопку, перетягти його на нове місце; Двічі клацнути – помістити курсор на об’єкт, два рази клацнути лівою кнопкою, не рухаючи миші).

 1. Як перемикаються український, російський і англійський регістри?
  (Cntrll+Shifr Alt Shifr).

 2. Як завантажити Word? Як виглядає вікно текстового редактора Word?

(Завантажити Word можна одним із способів, що надає Windоws: на робочому столі Windоws двічі клацнути на піктограмі Word; на робочому столі Windоws або у папці двічі клацнути на піктограмі документа, зробленого за допомогою Word; з меню Програми через кнопку Пуск панелі задач)

 1. Як розгорнути вибране меню у список команд?

(при клацанні на назві меню, воно розгортається спочатку у скорочений і через деяку мить у повний список команд; щоб примусово розгорнути короткий список команд у повний, досить клацнути на значку „ялинки” в кінці списку; натискання на кнопку- команду на панелі інструментів призводить до тієї ж дії, що і при її виконанні із меню, а використання панелей набагато полегшує подачу найбільш вживаних команд).

 1. Як побачити назву кнопки на панелі інструментів?

(щоб побачити назву кнопки на панелі інструментів, досить на неї перевести курсор миші і трохи почекати: через якусь мить біля кнопки з’явиться її назва).

 1. Які можливості для керування роботою дає Word?

(За допомогою меню; за допомогою панелі інструментів; за допомогою швидких клавіш).

 1. Що означає значок ... справа від команди меню?

(при виконанні цієї команди відкриється діалогове вікно, де користувач має змогу вказати додаткову інформацію).

 1. Що означає значок „галочка” перед командою меню?

(це діюча або „ввімкнута” команда. Щоб вимкнути або ввімкнути команду, досить на ній клацнути).

 1. Що означає значок ► справа від команди меню?

(після встановлення курсору на таку команду відкриється ще одне меню).

 1. Як згорнути і знову розгорнути вікно Word? Як завершити роботу з Word?

(згорнути вікно Word – за допомогою кнопки, а щоб повернутися до роботи досить клацнути на цьому значку. Завершити роботу – слід закрити документ і тим самим звільнити оперативну пам’ять).

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ WORD


 1. Редактор Word дозволяє редагувати декілька різних текстів в окремих вікнах, перемикання між якими здійснюємо за допомогою меню “Вікно”.

 2. Панелі інструментів можна настроювати під власні потреби (меню “Вигляд”, або клацанням ПКМ на панелі інструментів).

 3. Редактор дозволяє виділяти фрагменти тексту різними шрифтами і кольором, вставляти в документи малюнки, діаграми, таблиці, тексти з інших файлів, а також володіє масою інших можливостей.

 4. Редактор Word підтримує концепцію створення документів на листах паперу із заданими параметрами. При створенні документ автоматично форматується під вибраний лист паперу. Зовнішній вигляд документа на екрані відповідає вигляду копії документа, роздрукованої на принтері.

 5. Для полегшення і прискорення роботи використовуються параметри документа за замовчуванням, які легко можуть бути змінені користувачем. Ці параметри рекомендується змінювати так, щоб вони відповідали найбільшому числу створюваних документів.

 6. Є можливість визначати спеціальні шаблони документів, що зберігають необхідні параметри окремих груп документів. Можна, наприклад, створити шаблони «Діловий лист», «Фінансовий звіт», «Заява» і багато інших, що полегшують повсякденну роботу.

 7. Загальні параметри листа: поля — порожні відступи від тексту до зрізу аркуша. Колонтитули — області умовно-постійної інформації на кожному листі паперу. Колонтитули розташовуються в зоні верхнього і нижнего полів, можуть містити, наприклад, номери і заголовки розділів, прізвища авторів, назви фірм або організацій, номери сторінок і так далі

 8. Параметри сторінки можуть бути змінені через меню ФайлПараметри сторінки.

 9. Тексти прийнято набирати абзацами, які відділяються один від одного клавішею «Enter». В межах абзацу клавіша «Enter» не натискається, а перенесення тексту з одного рядка на іншу здійснюється автоматично, що дозволяє легко переформатувати текст на листах паперу з іншими параметрами.

 10. Прийнято набирати тексти з абзацного відступу 1-2 см, вирівнюванням тексту по ширині, перенесенням слів, без проміжків між абзацами.

 11. Культура набору текстів вимагає розставляти розділові знаки впритул до попереднього слова з подальшим пропуском, тире відділяється з двох сторін пропусками, лапки і дужки ставляться впритул до слова або фрази. Подібні вимоги витікають з того, що Word розпізнає окремі слова по пробільних проміжках. Слово може бути цілком перенесено з одного рядка на інший. Якщо деякий розділовий знак не повинен переноситися на початок наступного рядка або залишатися в кінці поточного рядка, то він має бути записаний впритул до відповідного слова.

 12. Редактор Word дозволяє здійснювати перевірку правопису для різних мов, автоматичну розстановку перенесень слів, використання тезаурусів (спеціальних словників синонімів). Включення перенесень слів слід використовувати з наступних міркувань: перенесення зменшують загальний об'єм, займаний текстом, тобто дозволяють розмістити текст компактніше, але трохи погіршують сприйняття тексту, оскільки будь-яке слово легше читається цілком, чим по частинах.

 13. Word має вбудовані засоби векторної графіки, реалізованої в режимі «Малювання». Це дозволяє вставляти в документи компактні малюнки, схеми, а також будь-які графічні обрамлення як поверх тексту, так і поза ним.

 14. Для швидкого і одноманітного форматування різних документів рекомендується застосовувати іменовані стилі. Якщо до заголовків розділів і параграфів використовувати стилі заголовків, то можливе автоматичне складання змісту для великих документів.

 15. Режим «Головного документа» дозволяє об'єднати великий документ, що складається з декількох файлів, в один загальний документ з єдиною нумерацією сторінок і заголовків, текстових стилів. При цьому окремі частини можуть як і раніше залишатися в різних файлах. Даний режим дозволяє створювати автоматичний зміст для багатофайлового документа.

 16. Спеціальним чином, позначаючи ключові слова в тексті, можна автоматично формувати алфавітні покажчики. Можна також використовувати професійний стиль виносок в тексті, використовувати багатоколоночне розбиття, буквицю, комбінування відступів і виступів, що дозволить надати документам неповторного оригінального вигляду.

 17. Цікавою можливістю редактора Word є використання Visual Basic як макромови. Це дозволяє, по-перше, автоматизувати трудомісткі операції, а по-друге, дає можливість алгоритмічним способом здійснювати складну нестандартну обробку текстів, труднодоступну при використанні будь-яких інших засобів програмування, оскільки Visual Basic може безпосередньо працювати з будь-якими об'єктами документів редактора Word.

 18. Для успішного освоєння можливостей редактора Word необхідні серйозні практичні тренування по створенню різних типів документів, а також розвиток здібностей по самостійному оволодінню конкретними можливостями, необхідними для вашої роботи.

 19. Одна з основних особливостей думаючої людини – це здатність оцінки своїх можливостей по раціональному розділенню роботи на “ручну” частину і частину, що піддається автоматизації. Часто 2-3 години, витраченої на вивчення певної можливості інструментальних засобів, дозволяють потім заощадити декілька днів тривалої рутинної роботи.


1 Word 95 (6.0, 7.0), Word 97 (8.0), Word 2000 (9.0), Word ХР (10), Word 2007.

2 назва вікна (перший рядок);

вкладки відкривають певні сторінки діалогового вікна;

поле зі списком знаходиться поточне значення і кнопка ▼, яка відкриває перелік можливих параметрів.

лічильник має у полі поточне значення (яке можна змінити) і кнопки (з трикутничками);

перемикач має вигляд групи із двох або більше круглих віконець з назвами параметрів поруч. Вибрати параметр потрібно поставивши крапку в одному віконці із групи;

прапорець має вигляд одного квадратного віконця з назвою параметра поруч. Для встановлення режиму ставимо „галочку”;

кнопка команди має прямокутну форму з назвою дії, яка виконується при клацанні мишею. Якщо назва дії закінчується „...”, то клацання на ній може відкрити ще одне діалогове вікно.


Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ уроку до Т Ур. 17 ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп’ютерної...
ТЕМАУРОКУ: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій. Виконання обчислень з даними з різних аркушів
Підсумкова контрольної роботи з предмету «Технологія комп’ютерної обробки інформації»
Заповнити стовпчик „Зібрано на 1 учня” відповідними значеннями, заокругленими до цілих
УРОКУ ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ: “ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ
Тема: Поняття комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони
Конспект уроку з інформатики
Тема. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові, векторні, фрактальні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та...
Тема уроку
Розвивати практичні навички користувача комп’ютера. Виховувати бережне ставлення до комп’ютерної техніки
“Поняття комп’ютерної презентації, її призначення”
Мета: сформувати поняття комп’ютерної презентації, слайдової та потокової презентації; скласти уявлення про програми та технічні...
У розділі BEGINNER зібрані програми для ліквідації комп'ютерної неписьменності...
Для не схильних до програмування дається завдання замість модифікацій базової програми набирати рясні коментарі до операторів цієї...
Це система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою...
Передача інформації між комп’ютерами відбувається за допомогою електричних сигналів, які бувають цифровими та аналоговими
Готовий перший елемент квантового комп'ютера
Королівському суспільстві Великобританії в Лондоні австралійські вчені заявили про створення першого елемента, що може бути використаний...
3. Засоби обчислювальної техніки та історія їх розвитку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка