ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку


Скачати 353.36 Kb.
НазваТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Сторінка1/4
Дата22.12.2013
Розмір353.36 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4уроку виробничого навчання

Професія: «Оператор комп’ютерного набору; конторський службовець (бухгалтерія)»

Код:

Кваліфікація: ІІ категорія
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.»

Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками

2012 р.

Зміст папки:


 1. Титульний лист.

 2. Дидактичні матеріали до уроку.

 3. ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ.

 4. Систематизація теоретичного матеріалу за минулий урок .

 5. Завдання з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.

 6. Перелік навчально-виробничих робіт.

 7. Конспект уроку до теми.

 8. Інструкційно-технологічна картка до теми.

 9. ЗАВДАННЯ ДО самостійної роботи.

 10. Робота з усунення типових помилок.


дидактичні матеріали до уроку 1. План уроку.

 2. Підручники:

С.В. Глушаков, А.С. Сурядний – «Домашний ПК»

Елена Кривич – «Персональный компьютер»

В.Э. Фигурнов. "IBM PC для пользователя". - М.:ИНФРА-М, 1995г.

Л.В. Еремин, А.Ю. Королев, В.П. Косарев и др. "Экономическая информатика и вычислительная техника".

В.А Баженов,В.О. Зайчук, П.П. Лізунов, О.В. Шишов – «Інформаційні технології в будівництві».

 1. Методичні посібники:

Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навчально-методичний посібник/ Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг.

 1. Завдання з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.

 2. Конспект уроку до теми.

 3. Інструкційно-технологічна картка до теми.

 4. Завдання до самостійної роботи.

 5. Робота з усунення типових помилок.

 6. Плакати: «Правила роботи учнів в лабораторії»

 7. Стенд: «Куток з охорони праці»

 8. Інструкції з охорони праці (при роботі з персональним комп’ютером).

 9. Обладнання: персональні комп’ютери


ПЛАН

УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Технологія комп’ютерної обробки інформації. Обробка табличної інформації».

ТЕМА УРОКУ: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками
МЕТА УРОКУ:
ПІЗНАВАЛЬНА:

ознайомити учнів з основними шляхами побудови таблиць.Форатуванням таблиць. Створенням діаграм. Роботи з газетними колонками.
Розвиваюча

урізноманітнити процес формування вмінь та навичок з теми „Обробка табличної інформації. ” новими видами теоретичної та практичної інформації, розвивати пізнавальну активність та самостійність, культуру навчально-виробничої праці, вміння та навички самовдосконалення в обраній професії
ВИХОВНА:

виховувати дбайливе відношення до обладнання, матеріалів, інструменту, повагу до своєї професії, дисципліну, сумлінність, відповідальність, ініціативу, наполегливість
Тип уроку:
комбінований.
Обладнання:
ПК, програмне забезпечення, пакет прикладних програм ms Office 2007.
Наочність:
Плакати «Апаратне забезпечення ПК», стенд «Історія розвитку комп’ютерної техніки», пристрої та носії інформації для індивідуальної роботи, демонстраційні матеріали, інструкційно-технологічна картка до теми: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками».

ХІД УРОКУ
І. Організаційний частина:


 • перевірка присутніх на уроці;

 • готовність робочих місць та обладнання;

 • виконання вимог охорони праці.


ІІ. Вступний інструктаж
1.Повідомлення теми та мети уроку.

2.Перевірка знань попереднього матеріалу.

Аналіз виконаних домашніх практичних завдань (Створення, завантаження та збереження файлів документів. Введення, редагування та форматування текстової інформації. Перевірка орфографії та граматики. Засоби оформлення документів. Робота з панелями інструментів.
Систематизація теоретичного матеріалу за минулий урок за допомогою усної відповіді.

3.Викладання нового матеріалу, техніки безпеки

4.Показ умінь та навичок:

 • Вставлення таблиці

 • Малювання таблиц.

 • Перетворення тексту в таблицю.

 • Форматування таблиці.

 • Створення газетних колонок.

 • Створення діаграм.


5. Закріплення матеріалу вступного інструктажу, правил з охорони праці.


 • Письмове тестування учнів з метою виявлення залишкових знань з теоретичного матеріалу уроку.

 • Пробне виконання учнями прийомів роботи, що їх показав майстер.

 • Індивідуальне виконання завдань під час роботи з інструкційними картками за темою.

 • Контроль виконання правил техніки безпеки та охорона праці при роботі у кабінеті обчислюваної техніки.


ІІІ. Розподіл завдання учням
Увімкнути комп’ютер. Запустити Microsoft Word. Створити документ Microsoft Word. Створіть наступну таблицю.
ІV. Поточний інструктаж
1. Цільові обходи майстром робочих місць

2. Перевірка правильності організації учнями робочих місць та правильність виконання трудових прийомів.

3.Послідовність та правильність виконання технологічного процесу

4.Перевірка умінь використання інструкційно-технологічних карт.

5.Перевірка умінь використання інструментів, пристосувань та обладнання.

6.Виявлення прогалин у їхні знаннях, своєчасне ліквідування їх.

7.Приймання та оцінка якості робіт в ходу виконання завдання.

8.Застосування набутих знань на практиці.
V. Заключний інструктаж
Підведення підсумків роботи учнів на уроці:

1. Аналіз правильності виконання завдання

2. Дотримання інструкційно-технологічних карт

3. Розбір типових помилок.

4. Виконання норм виробітку, раціональне використання робочого часу

5. Якість робіт кожного учня, та засоби усунення помилок

6. Досягнення мети та задач роботи.
VI. Домашнє завдання


 • Опрацювати теоретичний матеріал до теми за електронними довідниками MS Office.

 • Індивідуальні практичні завдання за дидактичною карткою.

 • Опрацювати конспект уроку.Систематизація теоретичного матеріалу

за минулий урок
З яких елементів складається вікно програми Word?

Які режими використовують для введення тексту?

Які є панелі інструментів?

Як створити новий текстовий документ?

Як створити новий абзац у текстовому документі?

Які параметри сторінки ви знаєте?

Як надрукувати текстовий документ?

Як зберегти на диску текстовий документ?

Як надати пароль документу?

Як виконати перенос слова вручну?

Опішить основні правила введення тексту?

Як перевірити правопис у документ?

Які є види списків?

Що таке багаторівневий список?

Як змінити маркер у маркованому списку?

Як змінити нумерацію пунктів списку?

Як роз’єднати один абзац на два?

Скількома способами можна змінити абзац праворуч?

Завдання з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки

під час роботи у кабінеті обчислювальної техніки

І. Виберіть 6 правильних відповідей:

У кабінеті обчислювальної техніки суворо забороняється

1. заходити у верхньому одязі

2. знімати спецодяг

3. доторкатися до екрана до тильного боку монітора

4 вмикати і вимикати без вказівки вчителя монітор

5. користуватися додатковими електроприладами

6.класти диски, книги, зошити на апаратуру

7. відкривати вікна та двері

8. працювати у вологому одязі та вологими руками

9. чіпати роз’єми кабелів, торкатися до проводів

10. користуватися папером

11. записувати на диск інформацію

12. користуватися інструкційною карткою

ІІ. Виберіть 9 правильних відповідей:

У кабінеті обчислювальної техніки потрібно

1. працювати на відстані 60-70см, зберігаючи правильну осанку

2. працювати у респіраторі

3. працювати без інструкційної карти

4. працювати учням, що носять окуляри, - в окулярах

5. радитися з комп’ютером

6. виконувати поточні вказівки вчителя

7. припинити роботу при появі незвичного звуку чи відключення апаратури

8. користуватися тільки маніпулятором

9. не допускати різких ударів на клавіатурі

10. власноруч підключати обладнання

11. розсаджувати кактуси

12. не користуватися клавіатурою при вимкненій ЕОМ

13. приносити кульки для сміття і використовувати їх як спецвзуття

14. працювати на клавіатурі чистими руками

15. не намагатися самостійно ліквідувати несправності в роботі апаратури

16. постійно змінювати робоче місце

17. перемовлятися з сусідом

18. псувати спецодяг

19. приносити свою апаратуру

20. не вставати зі своїх місць, коли до кабінету входять відвідувачі.

ІІІ. Виберіть 2 правильні відповіді:

Не можна працювати

1. при постійному контакті з апаратурою

2. при недостатньому освітленні

3. у присутності відвідувачів

4. при поганому самопочутті

5. під музичний супровід
відповіді : І-1,3, 4, 6, 8,9 ІІ-1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 20 ІІІ- 2,4

Перелік навчально-виробничих робіт

з теми «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»

1.Виконання правил санітарії та гігієни при роботі у кабінеті обчислювальної техніки.

2.Виконання правил техніки безпеки та охорона праці при роботі у кабінеті обчислювальної техніки.

3.Організація робочого місця при роботі у кабінеті обчислювальної техніки.

4. Робота із словником термінів з виробничого навчання.

5. Ознайомлення з критеріями тематичного оцінювання за темою.

6.Письмове тестування з метою виявлення залишкових знань з теорії

7. Виконання індивідуальних практичних завдань за темою з метою виявлення рівня практичного засвоєння матеріалу.

8. Виявлення проблемних розділів у вивченні теми під час усного обговорення виконаних завдань.

9. Дотримання норм щодо завершення роботи з обчислювальною технікою.

Конспект уроку до теми

«Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Таблиці в текстових документах
Для впорядкування і наочного подання в документах даних різних типів використовуються таблиці. Дані, подані в таблиці, виглядають компактно і зручні для сприймання (табл. 1.3). Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких знахо-

дяться клітинки. Стовпці, рядки, клітинки є об’єктами таблиці. Таблиця у Word 2007 може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. У клітинках таблиці можуть розміщуватися текст, числа, рисунки, формули і навіть інші таблиці. Як видно з наведеного прикладу (табл. 1.3), висота рядків і ширина стовпців таблиці може бути різною. Кілька клітинок можуть бути об’єднані в одну, а деякі з клітинок можуть бути розділені на кілька.

Орієнтація тексту в клітинці може бути горизонтальною або вертикальною. Для різних об’єктів таблиці можна встановити межі різного типу та різну заливку.

Таблиця як об’єкт текстового документа має такі властивості:

  • розмір таблиці – задається шириною таблиці в сантиметрах або у відсотках від ширини сторінки;

  • кількість стовпців і рядків у таблиці;


Таблиця Розклад уроківуроку

Дзвінки

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

8.00

8.45

Алгебра

Інформатика І група

Інозем

на

мова

ІІ група

Українська

література

Креслення

Хімія

2

8.55

9.40

Геометрія

Історія України

Рідний край

Біологія

3

9.50

10.35

Українська мова

Психологія

Хімія

Алгебра

Етика4

10.55

11.40

Українська література

Зарубіжна література

Біологія

Всесвітня

історія

Фізика

5

11.50

12.35

Фізична

культура

Алгебра

Інформа

тика

ІІ гру

па

Іноземна

мова

І група

Спец-

курс

6

12.45

13.30

Історія

Економіка

Логіка

Фізична

культура
  • вирівнювання таблиці на сторінці – може набувати таких значень: за

лівим краєм, за правим краєм, по центру;
  1   2   3   4

Схожі:

Тема програми
«Основи пожежної безпеки», тема уроку «Причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості властивості речовин. Організаційні...
План-конспект уроку на тему Тема. Програми-браузери. Правила роботи та налагодження
Мета. Познайомити учнів із принципом роботи програми-браузера, правилами роботи з ним, навчити користуватися браузерами, розповісти...
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
План-конспект уроку Тема: “Будова довідників програми та робота з ними”
Мета: навчити основних прийомів роботи з довідниками програми «1С: Торгівля+Склад»
УРОКУ з предмету Екологія Тема програми
Тема програми: Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
УРОКУ № Тема програми: Основи роботи на ПК
Добрий день дорогі діти і шановні колеги. Сьогодні ми проводимо відкритий урок з виробничого навчання. Староста групи прозвітуй хто...
УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ Тема програми: Механічна кулінарна обробка овочів та грибів
...
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Конспект інтегрованого уроку українська мова й основи здоров
Тема уроку. Закріплення знань, умінь і навичок з теми “Іменник”. Складові здорового способу життя
Уроку: Навчальна
Тема уроку: Поняття про стиснення даних. Архівація файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архіву. Додавання файлів до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка