Чернівецької області


НазваЧернівецької області
Сторінка1/11
Дата21.06.2013
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Додаток 1


до листа Головного управління освіти

і науки Чернівецької облдержадміністрації

від 14.06.2012 № 01-13/1666

Аналітичний звіт

про діяльність психологічної служби системи освіти
Чернівецької області

у 2011-2012 н.р.

І. Загальні відомості про науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

  1. Повна назва кабінету (центру) психологічної служби системи освіти:

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

  1. Юридична адреса, телефон, факс:

58000, м. Чернівці, вул. І. Франка, 20, каб. 1, телефон (факс) – (0372) 523336.

  1. Підрозділів немає.

  2. Кадровий склад:

У штаті НМЦППСР ІППОЧО: завідувач (ставка), три методиста-психолога (три ставки).

Розподіл посадових обов’язків між працівниками:

 1. Романовська Діана Дорімедонтівна, завідувач науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО.

Посадові обов’язки:

 • визначення змісту діяльності НМЦППСР ІППОЧО;

 • координація діяльності психологічної служби системи освіти області;

 • погодження планів роботи районних (міських) психологічних служб;

 • надання навчально-методичної та практичної допомоги фахівцям психологічної служби;

 • координація діяльності експертної комісії НМЦППСР;

 • вивчення досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти, методистів РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу;

 • експертиза корекційно-розвивальних, реабілітаційних та просвітницько-профілактичних програм, які застосовуються працівниками психологічної служби освітніх установ у роботі з дітьми та підлітками;

 • організація та проведення семінарів, конференцій, нарад;

 • участь у атестації працівників психологічної служби;

 • тренінгова робота з педагогами, психологами;

 • координація видавничої діяльності НМЦППСР ІППОЧО;

 • координація роботи обласної команди тренерів з профілактики ВІЛ/СНІДу в закладах освіти області;

 • організація та координація підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти області;

 • участь у роботі Спостережної Ради та Координаційної ради з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу при Чернівецькій ОДА;

 • психологічний супровід семінарів начальників управлінь та відділів освіти, завідувачів РМК/ММК, педагогічних працівників області;

 • координація діяльності педагогів-тренерів з формування навичок здорового способу життя за програмами «Рівний-рівному», «Діалог»;

 • просвітницька робота НМЦППСР ІППОЧО;

 • при звільненні, переведенні тощо напрацьовані матеріали (документи) передає уповноваженій особі;

 • виконання інших доручень адміністрації Інституту, які не суперечать чинному законодавству.

 1. Шурубура Станіслава Тарасівна, методист-психолог НМЦППСР ІППОЧО.

Посадові обов’язки:

 • координація та методичне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, погодження планів роботи;

 • підготовка розпорядчих документів щодо координації, організації та методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, закладів системи освіти області;

 • розробка та впровадження моделі соціально-психологічного супроводу інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми проблемами;

 • вивчення досвіду роботи працівників психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, закладів системи освіти області;

 • видавнича діяльність, підготовка методичних матеріалів для працівників психологічної служби загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів обласного підпорядкування;

 • організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, нарад керівників психологічних служб районів (міст) області;

 • організація та проведення нарад, семінарів, інтервізійних груп працівників психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування;

 • узагальнення та опис результатів соціально-психологічних моніторингових досліджень психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування (моніторингове дослідження раннього узалежнення та соціально неадекватної поведінки, моніторинг з проблеми насильства та нехтування правами дітей в школі;

 • участь в роботі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи освіти області;

 • тренінгова та психологічно-просвітницька робота з батьками, педагогами, соціальними педагогами, практичними психологами;

 • організація роботи обласної експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО, аналіз психодіагностичного та корекційно-розвивального інструментарію, просвітницьких програм роботи працівників психологічної служби;

 • організація і проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів загальноосвітніх, навчальних закладів системи освіти Чернівецької області;

 • експертне вивчення стану справ підлеглих структур, опитування педагогічного колективу щодо експрес-оцінки ефективності діяльності керівника освітнього закладу, оцінювання задоволеності учнів, педагогів, батьків аспектами освітнього процесу, дослідження ставлення учнів класу до класного керівника, психологічного клімату класного колективу, психологічного клімату в закладі на запит Головного управління освіти і науки ЧОДА;

 • координація роботи бригади мобільного соціально-психологічного консультпункту, індивідуальне консультування за запитом оперативного реагування в складних ситуаціях (непорозуміння педагогічних працівників з батьками, насильства та жорстокості, суїцидальної та інших типів ризикованої поведінки;

 • підготовка звітних матеріалів роботи НМЦППСР ІППОЧО;

 • при звільненні, переведенні тощо напрацьовані матеріали (документи) передає уповноваженій особі;

 • виконання інших доручень керівника структурного підрозділу, адміністрації Інституту, які не суперечать чинному законодавству України.

 • надання навчально-методичної та практичної допомоги практичним психологам системи освіти області та закладів інтернатного типу;

 1. Боярин Лілія Володимирівна, методист-психолог НМЦППСР ІППОЧО.

Посадові обов’язки:

 • надання навчально-методичної та практичної допомоги практичним психологам та соціальним педагогам закладів освіти області;

 • вивчення досвіду роботи практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх закладів освіти;

 • організація та проведення науково-практичних семінарів для методистів РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу;

 • підбір та розробка соціально-педагогічного інструментарію із попередження соціальної дезадаптації учнів;

 • підготовка методичних матеріалів та здійснення видавничої діяльності для соціальних педагогів закладів освіти з питань організації соціального захисту та соціального патронату учнів;

 • координація співпраці та взаємодії з відділом у справах дітей Чернівецької ОДА; обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відділенням кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернівецькій області; відділом у справах сім'ї та молоді; недержавними громадськими організаціями щодо виявлення та допомоги сім’ями СЖО;

 • підготовка розпорядчих документів щодо координації, організації та методичного забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів;

 • узагальнення та опис результатів моніторингових досліджень із соціальної роботи;

 • підготовка звітно-статистичних матеріалів діяльності НМЦППСР;

 • вивчення розвитку мережі кадрового забезпечення працівників психологічної служби освітніх закладів області;

 • тренінгова робота з педагогами, соціальними педагогами, психологами на курсах підвищення кваліфікації;

 • діагностичне вивчення функціонування педагогічних колективів освітніх закладів, експрес-оцінка діяльності керівників навчальних закладів;

 • координація виконання Концепції розвитку психологічної служби Чернівецької області;

 • експертиза корекційно-розвивальних та просвітницьких програм працівників психологічної служби;

 • консультативна робота з педагогічними працівниками, батьками та учнями в рамках мобільного соціально-психологічного консультативного пункту;

 • подача та оновлення психологічних матеріалів на сайті ГУОН, ІПППОЧО;

 • при звільненні, переведенні тощо напрацьовані матеріали (документи) передає уповноваженій особі;

 • виконання інших доручень керівника структурного підрозділу, адміністрації Інституту, які не суперечать чинному законодавству України.

4. Ілащук Олеся Василівна, методист-психолог НМЦППСР ІППОЧО.

Посадові обов’язки:

 • координація діяльності творчих лабораторій працівників психологічної служби системи освіти області;

 • методичний супровід діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ;

 • методичний супровід діяльності фахівців психологічної служби позашкільних навчальних закладів;

 • координація діяльності мобільного соціально-психологічного консультпункту;

 • вивчення діяльності консультативних центрів для батьків при ДНЗ області та надання їх працівникам методично-практичних послуг;

 • розробка та впровадження моделі діяльності працівників психологічної служби навчальних установ, що утворюють освітній округ, координація виконання Концепції психолого-педагогічного супроводу профільного навчання та профорієнтаційної роботи;

 • підготовка методичних матеріалів працівникам психологічної служби та педагогічним колективам з організації та проведення олімпіади з педагогіки та психології;

 • вивчення психологічного клімату педагогічних та учнівських колективів за допомогою психодіагностичного інструментарію;

 • рецензування та експертиза психологічних корекційно-розвивальних програм;

 • узагальнення та опис результатів моніторингових психологічних досліджень;

 • методичний супровід впровадження психотерапевтичних практик в діяльність працівників психологічної служби системи освіти області;

 • розробка психолого-педагогічного інструментарію проведення обласних семінарів начальників управлінь та відділів освіти, завідуючих РМК/ММК та інших педагогічних працівників;

 • підготовка переможців ІІІ етапу олімпіади з педагогіки та психології до участі у Всеукраїнському етапі;

 • координація впровадження предмету «Психологія» та психологічно-орієнтованих курсів в освітніх навчальних закладів;

 • при звільненні, переведенні тощо напрацьовані матеріали (документи) передає уповноваженій особі;

 • виконання інших доручень керівника структурного підрозділу, адміністрації Інституту, які не суперечать чинному законодавству України.
ІІ. Діяльність науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО

2.1. Методична робота центру, методичне забезпечення діяльності психологічної служби регіону:

2.1.1. Навчально-методичні, наукові, інформаційні розробки працівників науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО:

з/п

Бібліографічний опис розробки

Анотація

Цільова група

Кількість примірників

1.

Психодіагностика інтелектуального рівня розвитку дітей від 3 до 5 років. Методичний посібник. / Укладачі: Анатійчук М.О., Григорієва О.В., Романовська Д.Д. – Вижниця: Черемош, 2012. – 44 с.


Матеріал, поданий в книзі, вміщує адаптовані тести методики Г. Шалаєвої «Как определить интелект ребенка?», які розроблені з врахуванням цих якостей. Мета посібника – ознайомити з особливостями розвитку дітей дошкільного віку і надати практичний матеріал для діагностики інтелектуального рівня дітей від 3 до 5 років.

Практичні психологи, дефектологи, вихователі дитячих садків

100

2.

Панок В.Г., Чаплак Я.В., Романовська Д.Д. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навч.-метод.посібник / В.Г.Панок, Я.В. Чаплак, Д.Д. Романовська; за наук.редакцією В.Г.Панка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. – 232 с., рекомендованого Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України (лист № 1.4/18-2412 від 15.06.2010р.).

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні психоконсультативні стратегії діяльності психолога-практика в системі освіти України. Висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психологічного консультування


Практичні психологи, соціальні педагоги

100

3.

Стратегії соціально-психологічного супроводу учнів з девіантною поведінкою. Методичний посібник/Авт.-упор.: Д.Д.Романовська, Л.В. Боярин. – Чернівці: Вид-во «Технодрук», 2012. –128 с.


Спираючись на досягнення сучасної науки, зокрема педагогіки, психології та соціології, автори посібника розкривають найважливіші теоретичні й методи чні проблеми сучасної роботи з учнями з девіантною поведінкою. У методичному посібнику розглядаються основні стратегії соціально-психологічного супроводу учнів з девіантною поведінкою.

Практичні психологи, соціальні педагоги та класні керівники

100

4.

Соціально-психологічні основи подолання шкільної дезадаптації. Матеріали

Обласного семінару методистів психологівРМК/ММК відділів/управлінь освіти Чернівецької області/ Упорядники: Д.Д.Романовська, Л.В. Боярин, Семенко Ю.В. – Чернівці – Заставна, 2011.- 127 с.

У посібнику надруковані матеріали, напрацьовані психологічною службою Чернівецької області у 2011 році з проблеми «Соціально-психологічні основи подолання шкільної дезадаптації». Науково-теоретичні та практичні аспекти організації профілактичної та корекційної роботи з учнями розкриті в посібнику, допоможуть оновити та підвищити якість психологічного та соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу у школі.

Практичні психологи, соціальні педагоги

50

5.

Психологічні стратегії формування позитивного мікроклімату в навчальному закладі. Методичний посібник/Авт.-упор.: Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці, 2012. – 148с.

У методичному посібнику розглядаються основні психологічні стратегії і тактики формування мікроклімату в навчальному закладі. Представлено основні діагностичні методи з визначення стану психологічного мікроклімату учнівських та педагогічних колективів. Запропоновано ефективні методи формування та корегування несформованого та психологічно нездорового шкільного колективу.

Практичні психологи, соціальні педагоги, класні керівники

100

Публікації працівників науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО

5.

Романовська Д.Д. Концептуальні засади організації та проведення психологічного моніторингу в освітньому середовищі // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. Випуск 6. – Ч.: Черемош, 2011. – С.117-120.

У статті розкрито глобальні концептуальні засади організації та проведення психологічного моніторингу в освітньому середовищі

Практичні психологи, соціальні педагоги

300

6.

Романовська Д.Д. Стратегія формування морально-психологічного здоров’я учнівської молоді // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. Випуск 7. – Ч.: Черемош, 2012. – С.95-98.

У статті розкрито стратегії формування морально-психологічного здоров’я учнівської молоді.

Практичні психологи, соціальні педагоги

300

7.

Романовська Д. Експериментальне дослідження структурних компонентів особистісних стратегій діяльності психолога / Діана Романовська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 544. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.144-157.

Матеріал, поданий до посібника вміщує ґрунтовні теоретичні і практичні напрацювання щодо експериментального дослідження структурних компонентів особистісних стратегій діяльності психолога.

Студенти, викладачі ВНЗ, соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги.

200

8.

Романовська Д.Д. Діагностичні можливості опитувальника «Стратегіальне поле психолога» // Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації». - №3. – Київ: видавничо-друкарський комплекс Університету «Україна». – 2011. – С.117-122.

У статті автор розкриває діагностичні можливості опитувальника «Стратегіальне поле психолога».

Практичні психологи, соціальні педагоги, студенти, викладачі.

300

9.

Романовська Д.Д. Талаєва Ю.М. Школа виживання. Психологічний тренінг-супровід адаптації та професійного становлення молодих педагогів // Психолог – К.: «Шкільний світ» - №33, вересень 2011.- (Тематична вкладка «Практики для практики»).

Даний методичний матеріал розкриває важливість психологічного тренінгу, як супроводу адаптації та професійного становлення молодих педагогів.

Практичні психологи, соціальні педагоги, адміністрації навчальних закладів, педагоги.

5740

10.

Романовська Д.Д., Боярин Л.В. Методичні рекомендації із роз’яснення функціональних обов’язків та трудових задач соціального педагога та практичного психолога в освітньому закладі. // Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» № 6 (126) від 10 лютого 2012р.

У статті вміщено методичні рекомендації із роз’яснення функціональних обов’язків та трудових задач соціального педагога та практичного психолога в освітньому закладі.

Практичні психологи, соціальні педагоги, адміністрація закладів освіти.

11954

11.

Романовська Д.Д. Боярин Л.В. Методичні рекомендації із роз’яснення функціональних обов’язків та трудових задач соціального педагога та практичного психолога в освітньому закладі. (Продовження початок у №6 (126) від 10 лютого 2012р.) // Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» № 14 (134) від 13 квітня 2012р.

У статті вміщено методичні рекомендації із роз’яснення функціональних обов’язків та трудових задач соціального педагога та практичного психолога в освітньому закладі.

Практичні психологи, соціальні педагоги, адміністрація закладів освіти.

11954

12.

Ілащук О.В., Шурубура С.Т. Методичні рекомендації щодо формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічних та учнівських колективів. // Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» № 14 (134) від 13 квітня 2012р.

У даному матеріалі подано рекомендації щодо формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічних та учнівських колективів.

Практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги, адміністрація закладів освіти.

10913

13.

Романовська Д.Д. Коментар до діалогу «Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти області» // Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» № 11 (131) від 23 березня 2012р.

У статті вміщено детальний аналіз та коментар до діалогу «Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти області»

Практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги, адміністрація закладів освіти.

11954

14.

Романовська Д.Д. Що робити з малими бешкетниками. – Обласна газета «Погляд» №3, січень 2012. – С.12.

У даній статті автор надає рекомендації щодо роботи з «малими бешкетниками»

Батьки, практичні психологи, соціальні педагоги, класні керівники

16450

15.

Ілащук О.В. Коментар до діалогу «Психологічна допомога батькам у роботі Консультативних центрів системи дошкільного виховання» // Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» № 19 (139) від 25 травня 2012р

У статті розглянуто детальний аналіз та коментар до діалогу «Психологічна допомога батькам у роботі Консультативних центрів системи дошкільного виховання»

Батьки, адміністрація закладів, практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги

11954

16.

Романовська Д.Д. З радістю до школи: Психологічна готовність дитини до навчання після тривалих літніх канікул // Чернівецька обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини» № 33 від 2 вересня 2011р.

Матеріал, поданий у статті розкриває основні аспекти психологічної готовності дитини до навчання після тривалих літніх канікул

Батьки, практичні психологи, соціальні педагоги, класні керівники, педагоги

10412


2.1.2. Проведення (участь) у всеукраїнських, обласних методичних нарад, семінарів, конференцій з обміну досвідомТематика

Місце проведення

Доповідач

Кількість учасників

Дата

1.

Інструктивно-методична нарада-семінар методистів, що відповідають за психологічну службу відділів (управлінь) освіти, завідувачів районними (міськими) психолого-медико-педагогічними комісіями, працівників психологічної служби закладів освіти інтернатного типу, позашкілля та вищих навчальних закладів

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Романовська Д.Д.

Куцак І.М.

Боярин Л.В.

48

22.08.2011р.

2.

Проведення інструктивно-методичної наради-семінару методистів, що відповідають за психологічну службу відділів (управлінь) освіти, з питань організації та підготовки І-ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології та підготовки школярів до третього етапу

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Романовська Д.Д.

Ілащук О.В.

16

28.09.2011р.

3.

Виступ «Організація діяльності мобільних консультпунктів в сільській місцевості Чернівецької області» у науково-практичній конференції «Організаційно-функціональні моделі діяльності психологічної служби системи освіти та психолого-медико-педагогічної комісії».

м. Донецьк

Романовська Д.Д.


42

19-21.10. 2011р.

4.

Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи професійно-технічних навчальних закладів з проблеми «Профілактика насильства в сім’ї». Виступ «Психологічний супровід виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах як засіб запобігання насильства в сім’ї»


Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту

Романовська Д.Д.


30


26.10.2011р.

5.

Виступ на нараді головних спеціалістів відділів освіти районних (міських) райдержадміністрацій, завідувачів районних та міських ПМПК консультацій, логопедів та директорів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів «Психологічний супровід інклюзивної освіти в ЗНЗ»

Чернівецька спеціальна школа-інтернат № 2

Романовська Д.Д.

28

01.11.2011р.

6.

Семінар новопризначених директорів шкіл. Практикум з організації особистісно-орієнтованого управління

на базі ЗНЗ Кіцманського району

Куцак І.М.

25

10.11.2011р.

7.

Семінар для практичних психологів, соціальних педагогів шкіл-інтернатів обласного підпорядкування з проблеми «Психолого-соціальний супровід професійного та особистісного самовизначення школярів»

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Методисти НМЦ ППСР ІППОЧО

38

22.11.2011р.

8.

Семінар дефектологів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) області та консультантів-психологів районних (міських) ПМПК

Виступ «Корекція особистісного розвитку у спеціальній школі»

Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа № 3

Куцак І.М.

25

24.11.2011р.

9.

Обласна конференція «Освітній моніторинг в умовах модернізації загальної середньої освіти: теоретично-практичні аспекти»


Обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»

Романовська Д.Д.

60

30.11.2011р.

10.

Обласний семінар методистів-психологів «Соціально-психологічні основи подолання шкільної дезадаптації»

на базі ЗНЗ Заставнівського р-ну

Методисти

НМЦ ППСР

31

14.12.2011р.

11.

Виступ на семінарі директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації «Місце психологічної служби у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації»

Педколедж ЧНУ

ім. Юрія Федьковича

Романовська Д.Д.

65

25.01.2012р.

12.

Участь у круглому столі Чернівецької обласної організації «Клуб української молоді» у проекті «Дотримання прав неповнолітніх при затриманні органами правопорядку»

Народний Дім

м. Чернівці

Шурубура С.Т.

15

28.01.2012р.

13.

Робота у засіданні мережі державних та недержавних організацій з первинної профілактики ВІЛ/СНІДу Чернівецької області.

м. Косів

Івано-Франківська область

Шурубура С.Т.

14

06.02.2012-10.02.2012р.

14.

Проведення секції «Психологічний супровід морального та духовного розвитку учнівської молоді» на регіональній науково-практичній конференції «Морально-духовне виховання як основа гармонійного розвитку особистості».


Обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»,

ІППОЧО

Романовська Д.Д.

Боярин Л.В.

Ілащук О.В.

60

24.02.2012р.

15.

Робота у засіданні мережі державних та недержавних організацій з первинної профілактики ВІЛ/СНІДу Чернівецької області.

с. Тюдів

Івано-Франківська область

Шурубура С.Т.

14

27.02.2012-02.03.2012р.

16.

Робота в інтерактивній виставці з профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ.

Неполоковецький, Киселівсикий ЗНЗ Шурубура С.Т.

111

15,22.03.2012р.

17.

Проведення Круглого столу соціальних педагогів області з начальником кримінальної міліції у справах дітей у Чернівецькій області, заступником начальника служби у справах дітей Чернівецької області «Відкрита розмова»

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Чернівецької області

Романовська Д.Д.

Боярин Л.В.

22

11.04.2112р.

18.

Виступ на семінарі директорів шкіл-інтернатів з питання: «Психологічна готовність педагогів до особистісно-орієнтованого навчання».

Буковинський ліцей-інтернат з посиленою в/фіз. підготовкою

Шурубура С.Т.

23

11.04.2012р.

19.

Виступ на семінарі-навчанні начальників пришкільних, старших вихователів стаціонарних літніх оздоровчих таборів: «Особливості виховної роботи в літніх оздоровчих таборах». Виступ «Особливості психолого-педагогічної діагностики в літньому оздоровчому таборі»

Обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»

Романовська Д.Д.

80

18.04.2012р.

20.

Проведення урочистого відкриття та закриття - підсумок профілактичного «Маршруту Безпеки».

На базі готелю «Буковина»

Романовська Д.Д.

52

09.11.2012; 19.04.2012р.

21.

Виступ на обласній науково-практичній конференції «Інноваційна діяльність як умова підвищення ефективності психологічного супроводу навчально-виховного процесу» з доповіддю «Використання інноваційних технологій як умова підвищення ефективності діяльності психологічної служби системи освіти області».

м. Івано-Франківськ

Романовська Д.Д.

60

17.05.2012
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 11. 06. 2014 (протокол №2)
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
4. Наказ розмістити на інформаційному сайті Інституту післядипломної...
Чернівецької області та з метою висвітлення науково-практичних результатів щодо сучасного стану та напрямів розвитку інноваційної...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки молоді та спорту Чернівецької обласної...
ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення обласного огляду-конкурсу...
У огляді-конкурсі приймають участь працівники психологічних служб, які працюють в дошкільних навчальних закладах області та представляють...
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка