АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


НазваАНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка3/7
Дата15.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7


Примітка: по закінченні курсу студенти здають залік

.

Зміст РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ за темами лекцій
Змістовий модуль І. Предмет науки, методологія та значення курсу історії вчень про державу та право, політико-правові вчення в стародавній час, предмет науки, методологія та значення курсу історії вчень про державу та право, політико-правові вчення в стародавній час, виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах Стародавнього Світу, особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства, політичні та правові вчення у Західній Європі в 15-17 ст., вчення про державу і право Західноєвропейського просвітництва ХVІІІ ст.
Тема 1.

Предмет науки. Методологія та значення курсу історії вчень про державу та право. Політико-правові вчення в стародавній час.

Предмет науки. Методологія та значення курсу історії вчень про державу та право.Політико-правові вчення стародавнього часу. Становлення державно-правових поглядів у давні часи. Погляди на державу та право в стародавньому Китаї: а) вчення школи Конфуція; б) виникнення і суть Даосизму; в) вчення Лаоцзи; г) китайський легізм. Політичні і правові вчення в Стародавній Греції: політико-правова думка раннього періоду ІХ-VІ ст. до н.е. Піфагор і піфагорійці, Геракліт. Період розквіту давньогрецької політико-правової думки: а) погляди демократії; б) софісти, їх діяльність; в) погляди Сократа; г) погляди Платона ;д) державно-правові ідеї Аристотеля. Політичні і правові вчення в Стародавньому Римі. Загальна характеристика основних напрямів політичної і правової думки в Стародавньому Римі.
Тема 2.

Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах Стародавнього Світу.

Загальна характеристика політико-правової думки в державах Стародавнього Сходу: а) політико-правові вчення стародавнього Єгипту. «Напучування» фараонів. б) правові і політичні ідеї (шумеру, Аркадії, Вавілону, Ассирії). в) Стародавній Іран. Авеста як пам’ятка політичних правових ідей. Політичні правові погляди Зарашуштри. г) Стародавня Індія. Правові погляди в «Махапхараті» та «Рамаяні». д) Стародавній Ізраїль. Тора. Політичні погляди царів Давида і Соломона. Біблія (Старий Заповіт). е) Стародавня Греція. Погляди: Піфагор, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель і Епіку. є) Стародавній Рим: Цицерон, Аврелій, Флавій. Приватне і публічне право.
Тема 3.

Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства.

Загальна характеристика. Фома Аквінський «Правда Ярослава», «Руська правда», «Слово про закон і благодать». Пророк Магомет. «Загальне зерцало». Політичні і правові ідеї середньовічних єресей в Європі. Ян Гус як ідиолог антинімецького чеського національного руху. Таборити.
Тема 4.

Політичні та правові вчення у Західній Європі в 15-17ст.

Соціально-політична характеристика Відродження і реформації. а)Політично-правові ідеї Реформації: Мартін Лютер, Жан Кальвін, Томас Мор, Ніколо Маккіавелі, Жан Боден; б)соціально-правова характеристика епохи Відродження: Гуго Грацій, Бенедикт Спіноза, Томас Гобс; в)»Славна революція» в Англії, становлення конституційної монархії: Джон Локк.
Тема 5.

Вчення про державу і право Західноєвропейського просвітництва ХVІІІст. Та періоду боротьби за незалежність США

Суспільно-політична характеристика суспільства цього періоду. Державно-правові погляди Х.Вольфа. Чезаре Бекарія – родоначальник класичної школи права. Києво-Могилянська академія. Політично-правові погляди: Вольтер, Монтеск’є, Гельвецій, Гольбах, Ж.Ж. Руссо, Джеферсон, Адамс, Еммануїл Кант, Фіхте, Гегель, Фейєрбах.

Політичні і правові вчення у США періоду боротьби за незалежність. Прибічники незалежності демократії, самостійності, народного суверенітету: Бенджамін Франклін, Томас Пейн, Томас Джефферсон. Прибічники централізму і феодалізму: Джон Адамс, Гамільтон Олександр, Медісон Джеймс.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Анотація до навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Анотація з навчальної дисципліни Планування та організація діяльності підприємства
Мета : Формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності...
Художня культура (анотація дисципліни )
Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і...
МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ...
Анотація. Запропоновано скорочену та розгорнуту цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства...
Анотація до навчальної дисципліни «Політична економія»
Основна мета вивчення політичної економії – це надати студентам знання про закономірності розвитку суспільного виробництва і механізм...
Анотація навчальної дисципліни
Курс правознавства спрямований на формування та поглиблення уяви сучасної молодої людини, яка здобуває базові знання за будь-яким...
Стратій Д. А. Формування електронного портфоліо вчителя технологій засобами ІКТ Анотація
Анотація. У статті ми з’ясували засоби формування електронного портфоліо вчителя технологій, окреслили шляхи його використання в...
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА» для вивчення студентами...
Україні, повинні обов’язково вивчати студенти усіх факультетів та форм навчання. Адже в сучасних умовах все більш зростають вимоги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка