Анотація з навчальної дисципліни Планування та організація діяльності підприємства


Скачати 82.43 Kb.
НазваАнотація з навчальної дисципліни Планування та організація діяльності підприємства
Дата25.02.2016
Розмір82.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Анотація з навчальної дисципліни
Планування та організація діяльності підприємства.
Мета : Формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування , раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприєммсства.

Завдання : вивчення теорії і методики внутрішньовиробничого планування і організації виробництва ; освоєння методів розрахунків техніко економічних показників діяльності підприємства та його підрозділів; набуття вмінь і первинних навичок економічного обгрунтування планових і організаційних рішень.

Предмет : методи і процеси планування та організації виробничої діяльності підприємства.

Зміст дисципліни розкривається по темам :

1.Організаційно- економічні основи та організація виробництва на підприємствах

2. Організація виробничого процесу

3. Методи організації виробництва

4. Організація трудових процесів.

5.Організація підготовки виробництва нової техніки

6.Система планів підприємства

7. Організація стратегічного планування..

8. Бізнес-планування

9. .Оперативно-календарне планування

10. Планування виробничої програми та фінансової діяльності підприємства

11. Планування виробничих витрат і цін

12. Соціально-трудове планування

13. Планування виробництва і реалізації продукції.

14.Фінансове планування

«Планування та організація діяльності підприємств»

МОДУЛЬ 1.

1. Охарактеризуйте предмет , метод і суть науки.

2 .Охарактеризуйте аграрне підприємство.

3. Назвіть типи підприємств.

4. Охарактеризуйте приватно-орендне підприємство.

5.Дайте характеристику акціонерного товариства.

6.Охарактеризуйте господарські товариства.

7. Охарактеризуйте селянське ( фермерське ) господарство.

8. Охарактеризуйте сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

9. Охарактеризуйте систему рослинництва.

10. Охарактеризуйте систему тваринництва.

11.Дайте визначення виробничого процесу та його класифікацію.

12. Охарактеризуйте одиничне,масове та серійне виробництво.

13. Охарактеризуйте потоковий та непотоковий метод.

14. Дайте визначення обороту та відтворення стада.

МОДУЛЬ 2

1.В чому суть організації праці ?

2. Назвіть і дайте характеристику напрямів організації праці.

3. В чому суть нормування праці?

4. Які Ви знаете види норм?

5. Дайте визначення робочого місця тп назвіть їх види.

6. Охарактеризуйте атестацію робочого місця.

7. В чому суть планування?

8. Назвіть особливості планування в сільскому господарстві.

9. Охарактеризуйте принципи планування.

10. Охарактеризуйте методи планування.

11. Дайте характеристику інформаційним ресурсам планування.

12. Охарактеризуйте нормативну базу планування.
МОДУЛЬ 3.

 1. Охарактеризуйте види планів.

 2. Назвіть напрями планування.

 3. Як здійснюється організація планової роботи на підприємстві?

 4. Які особливості планування за різних форм господарювання ?

 5. Як здійснюється організація виконання планів?

 6. Охарактеризуйте стратегію підприємства та її елементи.

 7. Які особливості стратегічного планування?

 8. Дайте характеристику видам стратегії.

 9. Охарактеризуйте стратегію росту ( стратегію інтенсивного росту, стратегію інтегрального рості та стратегію диверсифікації)

 10. Сутність бізнес-плану.

 11. Назвіть функції бізнес-плану.

 12. Назвіть розділи бізнес-плану.

 13. Охарактеризуйте виробничий та організаційний план.

 14. Охарактеризуйте фінансовий розділ бізнес-плану.МОДУЛЬ 4.

 1. Дайте характеристику особливостей оперативно-календарного планування.

 2. Охарактеризуйте календарне планування.

 3. Охарактеризуйте диспетчерське планування.

 4. Охарактеризуйте міжцехове та внутрішьноцехове планування.

 5. Дайте характеристику подетальній, позамовній та покомплектній системі оперативних планів.

 6. Особливості оперативного планування в сільському господарстві.

 7. Охарактеризуйте виробничу програму тваринництва.

 8. Як планується потреба в кормах ?

 9. Планування відтворення стада.

 10. Охарактеризуйте виробничу програму рослинництва.

 11. Планування і програмування врожайності.

 12. Планування насінництва.

 13. Планування захисту рослин.МОДУЛЬ 5.

 1. Охарактеризуйте мету розробки плану витрат.

 2. Охарактеризуйте методи планування витрат.

 3. Які норми і нормативи використовуються у планування витрат?

 4. Охарактеризуйте класифікацію витрат.

 5. Дайте визначення собівартості продукції та характеристику її видів.

 6. Як здійснюється групування витрат за статтями?

 7. Яка послідовність розрахунку собівартості продукції?

 8. Як розрахувати планову собівартість продукції рослинництва?

 9. Як визначити собівартість продукції скотарства ?

 10. Яка методика визначення собіварстості 1 ц молока та 1 голови приплоду?МОДУЛЬ 6.


 1. Яка мета складання плану праці ?

 2. Як здійснюється кадрова політика підприємства?

 3. Охарактеризуйте планування балансу трудових ресурсів.

 4. Як планується фонд оплати праці?

 5. Охарактеризуйте суть та принципи оплати праці.

 6. Дайте характеристику форм і видам оплати праці.

 7. Охарактеризуйте суть процесу виробництва.

 8. Дайте характеристику технологічній карті в рослинництві.

 9. Яка методика складання технологічної карти в рослинництві?

 10. Охарактеризуйте зміст і суть маркетингової політики.

 11. Охарактеризуйте маркетингову цінову політику.

 12. Як здійснюється планування асортименту продукціїї та її якості ?

 13. Як здійснюється планування каналів і строків реалізації продукції?МОДУЛЬ 7.


 1. Охарактеризуйте зміст фінансового планування.

 2. Які Ви знаєте види фінансових планів?

 3. Охарактеризуйте принципи фінансового планування.

 4. Дайте характеристику оперативному фінансовому плануванню.

 5. Планування потреби в основному капіталі.

 6. Планування потреби в оборотному капіталі.

 7. Охарактеризуйте види прибутків.

 8. Які Ви знаєте методи розрахунку прибутку?

 9. Дайте визначення рентабельності виробництва?

 10. Як визначити точку беззбитковості?

 11. Які Ви знаєте шляхи підвищення рентабельності виробництва?

Питання до екзамену з навчальної дисципліни «Планування та організація діяльності підприємств»


 1. Охарактеризуйте аграрне підприємство.

 2. Які особливості стратегічного планування?

 3. Дайте характеристику акціонерного товариства.

 4. Охарактеризуйте селянське ( фермерське ) господарство.

 5. Дайте характеристику видам стратегії.

 6. Яка послідовність розрахунку собівартості продукції?

 7. Дайте характеристику технологічній карті в рослинництві.

 8. Охарактеризуйте сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

 9. Планування потреби в основному капіталі.

 10. Охарактеризуйте систему тваринництва.

 11. Охарактеризуйте міжцехове та внутрішьноцехове планування.

 12. Назвіть типи підприємств.

 13. Які особливості планування за різних форм господарювання ?

 14. Дайте визначення виробничого процесу та його класифікацію.

 15. Охарактеризуйте одиничне,масове та серійне виробництво.

 16. Як планується потреба в кормах ?

 17. Назвіть розділи бізнес-плану.

 18. Дайте визначення обороту та відтворення стада.

 19. В чому суть організації праці ?

 20. Охарактеризуйте класифікацію витрат.

 21. Назвіть і дайте характеристику напрямів організації праці.

 22. Яка мета складання плану праці ?

 23. Дайте визначення робочого місця тп назвіть їх види.

 24. Охарактеризуйте атестацію робочого місця.

 25. В чому суть планування?

 26. Назвіть особливості планування в сільскому господарстві.

 27. Охарактеризуйте принципи планування.

 28. Дайте характеристику інформаційним ресурсам планування.

 29. Охарактеризуйте нормативну базу планування.

 30. Охарактеризуйте види планів.

 31. Охарактеризуйте господарські товариства.

 32. Охарактеризуйте виробничу програму рослинництва.

 33. Охарактеризуйте приватно-орендне підприємство.

 34. Назвіть напрями планування.

 35. Як здійснюється організація планової роботи на підприємстві?

 36. Охарактеризуйте предмет, метод і суть науки.

 37. Як здійснюється організація виконання планів?

 38. Планування і програмування врожайності.

 39. Дайте визначення собівартості продукції та характеристику її видів.

 40. Охарактеризуйте методи планування витрат.

 41. Охарактеризуйте стратегію підприємства та її елементи.

 42. Дайте характеристику оперативному фінансовому плануванню.

 43. Охарактеризуйте стратегію росту ( стратегію інтенсивного росту, стратегію інтегрального рості та стратегію диверсифікації)

 44. Охарактеризуйте потоковий та непотоковий метод.

 45. Планування насінництва.

 46. Дайте визначення рентабельності виробництва?

 47. Охарактеризуйте виробничий та організаційний план.

 48. Охарактеризуйте фінансовий розділ бізнес-плану.

 49. В чому суть нормування праці?

 50. Дайте характеристику особливостей оперативно-календарного планування.

 51. Як здійснюється групування витрат за статтями?

 52. Охарактеризуйте календарне планування.

 53. Які Ви знаєте види фінансових планів?

 54. .Охарактеризуйте маркетингову цінову політику.

 55. Дайте характеристику подетальній, позамовній та покомплектній системі оперативних планів.

 56. Особливості оперативного планування в сільському господарстві.

 57. Охарактеризуйте виробничу програму тваринництва.

 58. Планування відтворення стада.

 59. Як здійснюється планування каналів і строків реалізації продукції?

 60. Планування захисту рослин.

 61. Охарактеризуйте мету розробки плану витрат.

 62. Які норми і нормативи використовуються у планування витрат?

 63. Охарактеризуйте методи планування.

 64. Як розрахувати планову собівартість продукції рослинництва?

 65. Яка методика визначення собіварстості 1 ц молока та 1 голови приплоду?

 66. Як здійснюється кадрова політика підприємства?

 67. Охарактеризуйте планування балансу трудових ресурсів.

 68. Як планується фонд оплати праці?

 69. Які Ви знаєте види норм?

 70. Охарактеризуйте суть та принципи оплати праці.

 71. Назвіть функції бізнес-плану.

 72. Дайте характеристику форм і видам оплати праці.

 73. Охарактеризуйте суть процесу виробництва.

 74. Яка методика складання технологічної карти в рослинництві?

 75. Охарактеризуйте систему рослинництва.

 76. Сутність бізнес-плану.

 77. Охарактеризуйте зміст і суть маркетингової політики.

 78. Охарактеризуйте диспетчерське планування.

 79. Як здійснюється планування асортименту продукціїї та її якості ?

 80. Охарактеризуйте зміст фінансового планування.

 81. Охарактеризуйте принципи фінансового планування.

 82. Планування потреби в оборотному капіталі.

 83. Охарактеризуйте види прибутків.

 84. Які Ви знаєте методи розрахунку прибутку?

 85. Як визначити точку беззбитковості?

 86. Як визначити собівартість продукції скотарства ?

 87. Які Ви знаєте шляхи підвищення рентабельності виробництва?

Схожі:

ПРАКТИКУМ з курсу “ Організація і планування виробничо-комерційної...
Нізація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємства” для студентів напряму підготовки – “Видобування нафти і газу”...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Анотація до навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Митна служба України. Структура та організація діяльності митної служби України
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Млинівський державний технікум...
Посібник складено за темами згідно навчальної програми з дисципліни «Економіка підприємства» у вигляді тестів
Система планування діяльності промислового підприємства
Змістом (сутністю) планування є постановка конкретних завдань на визначений період, а також встановлення порядку та умов їх виконання...
ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів IV курсу/ Укл ст викладач кафедри економіки...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з начальницьким складом ДПЧ-21
Тема 12: Організація дільності щодо проведення аналітичної роботи, планування заходів (квартальні плани робіт по окремим напрямкам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка