НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Сторінка5/13
Дата15.03.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

33. Н.П. звернулась до суду з позовом до О.З. про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 20 056 грн та моральної шкоди в розмірі 50000 грн, заподіяної у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Свої вимоги позивачка обґрунтовувала тим, що 13.02.2009 р. внаслідок порушення правил дорожнього руху з боку відповідача на неї був здійснений наїзд автомобілем “№ISSA№ MURA№O” – державний номер АХ 3224 АА, який належить О.З. Після відкриття провадження у справі до суду надійшла заява Н.П. про забезпечення позову, яку суд розглянув та задовольнив, наклавши арешт на цей автомобіль.

Відповідач звернувся із апеляційною скаргою, в якій просив апеляційний суд ухвалу про забезпечення позову скасувати, посилаючись на те, що суд неправильно застосував норми матеріального та процесуального права. На його думку, судом не було враховано, що вартість автомобіля перевищує ціну позову, крім того, автомобіль, на який накладено арешт, придбано у шлюбі з С.З. Відповідно до ст. 60 СК України кожна річ, набута за час шлюбу, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, проте позову до С.З. пред’явлено не було, а заходами забезпечення позову її права істотно порушені, оскільки фактично вона позбавлена права користування своїм майном.

Розглянувши скаргу відповідача, апеляційний суд задовольнив її частково: змінив ухвалу суду першої інстанції, забезпечивши позов шляхом заборони відчуження автомобіля, вказавши, що посилання відповідача на те, що вартість автомобіля перевищує розмір позовних вимог, у даному випадку не є підставою для того, щоб взагалі не вживати заходів по забезпеченню позову, однак обрання саме такого способу забезпечення позову не створить порушення прав інших осіб, у тому числі дружини відповідача.

Чи правильне рішення прийняв апеляційний суд? Чи може апеляційний суд вийти за межі заявлених у скарзі вимог? Складіть відповідну скаргу та ухвалу апеляційного суду.

 

34. У січні 2009 р. кредитна спілка “Надія” звернулася до суду з позовом до О.С. про стягнення боргу за договором кредиту у сумі 7974 грн 24 коп. 14.03.2009 р. позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на 2-х кімнатну квартиру, співвласником якої був відповідач. 17.03.2009 р. заяву задоволено, постановлено ухвалу про накладення арешту на вказану квартиру.

29.04.2009 р. Т. подав до суду заяву про скасування заходів забезпечення позову. В обґрунтування заяви посилався на те, що 12.03.2009 р. на підставі нотаріально посвідченого договору придбав указану квартиру, а заходи забезпечення позову вжиті за кредитним зобов’язанням колишнього співвласника квартири О.С. Посилаючись на те, що на час постановлення ухвали власником квартири був він, просив скасувати заходи забезпечення позову, зняти арешт з квартири. Розглянувши заяву Т., суд її задовольнив, заходи забезпечення позову – скасував.

Кредитна спілка “Надія” звернулась до апеляційного суду зі скаргою, в якій просила ухвалу скасувати як таку, що постановлена із порушенням норм матеріального і процесуального права, а висновки суду не відповідають обставинам справи. В обґрунтування скарги було зазначено, що, задовольняючи заяву Т. про скасування заходів забезпечення позову, суд першої інстанції виходив із того, що квартира, на яку накладено арешт, належить саме йому. Однак цього висновку суд дійшов із порушенням норм процесуального права, оскільки відповідно до ст. 154 ЦПК України питання про скасування забезпечення позову суд вирішує за заявою осіб, які беруть участь у справі, а Т. стороною у справі не був і участі у розгляді справи не брав. Крім того, згідно зі ст. 59 Закону України „Про виконавче провадження” від 21.04.1999 р. № 606-Х1У особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутись із позовом про визнання права на майно і звільнення майна з-під арешту, а Т. із відповідним позовом не звертався.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд? Відповідно до умов завдання складіть мотивовану ухвалу апеляційного суду.

 

 

Тема 5. Докази та забезпечення доказів

 

Питання для обговорення

 

1. Доказування у провадженні до судового розгляду.

2. Надання доказів, розкриття доказів сторонами.

3. Витребування доказів.

4. Порядок призначення і проведення судових експертиз.

5. Забезпечення доказів.

6. Підстави забезпечення доказів.

7. Види забезпечення доказів.

 

Спеціальний матеріал

 

Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994 р. № 4038-XII; постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду” від 12.06.2009 р. № 5; постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції” від 12.06.2009 р. № 2; постанова пленуму Верховного Суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30.05.1997 р. № 8, Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затв. наказом Мін’юсту України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5, Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затв. наказом Мін’юсту України від 24 грудня 2003 р. № 170/5, Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затв. наказом Мін’юсту України від 15 квітня 1997 р. №149/7, Реєстр атестованих судових експертів, Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затв. наказом Мін’юсту України, ДСА України від 27 червня 2008 р. № 1092/5/54. Конвенція з питань цивільного процесу 1954 р., Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 р., Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 р.

 

Завдання

 

35К. звернулася до суду з позовом до Р. та ВАТ “Українська страхова компанія “Дженералі Гарант” про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП його автомобілю. У попередньому судовому засіданні позивачка пояснила, що свій автомобіль вона вже відремонтувала за власний кошт і заявила клопотання про долучення до матеріалів справи довідки зі спеціалізованої станції технічного обслуговування автомобілів з описом характеру пошкоджень і кошторисом ремонту автомобіля та квитанції про його оплату. Суддя своєю ухвалою відмовив у задоволенні цього клопотання, пославшись на неналежність зазначеного доказу. Рішенням суду, ухваленим за наслідками розгляду справи по суті, у задоволенні позову було відмовлено за його недоведеністю. Ухвалюючи рішення, суд виходив з того, що автомобіль позивачки дійсно зазнав в результаті ДТП технічних пошкоджень, але позивачка не надала суду належних доказів про розмір понесених нею затрат на ремонт автомобіля. Будучи незгодною з цим рішенням, позивачка подала апеляційну скаргу. Рішенням апеляційного суду скаргу було задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано і постановлено нове рішення про задоволення позову.

Дайте оцінку діям судів першої і апеляційної інстанцій. Складіть процесуальний документ, який має ухвалити в даному випадку суд апеляційної інстанції.

 

36. Н. звернувся до суду з позовом до Л. про стягнення 18000 грн боргу. У позовній заяві вказував, що 22 квітня 2008 р. відповідачка купила трикімнатну квартину. Для її купівлі позивач передав відповідачці 20000 грн як дарунок, а 18000 грн вона взяла у позивача у борг і зобов’язалася повернути влітку 2008 р. У попередньому судовому засіданні позивач також пояснив, що письмові докази укладення спірного договору позики відсутні, однак для підтвердження цих обставин позивач просив викликати у судове засідання свідків (працівників міліції), дослідити таємно зроблений аудіозапис розмови відповідачки з ними, а також призначити судово-технічну експертизу для встановлення того, чи належить відповідачці зафіксований у аудіозаписі жіночій голос.

У зв’язку з відмовою відповідачки від проведення вказаної експертизи суд визнав установленим факт належності відповідачці вказаного жіночого голосу. Також викликані у судове засідання свідки підтвердили, що на плівці зафіксована їх розмова з відповідачкою і що у їх присутності вона визнавала укладення з позивачем договору позики.

Крім того, суд виходив з того, що заява відповідачки на ім’я прокурора з приводу перевірки обставин проведення аудіозапису її розмови з працівниками міліції, копію якої вона надала до суду, підтверджує факт розмови відповідачки з працівниками міліції. Тому суд дійшов висновку, що факт передачі позивачами відповідачам коштів для придбання квартири мав місце та задовольнив позов у повному обсязі. Будучи незгодною з ухваленим рішенням, відповідачка подала апеляційну скаргу.

Дайте оцінку діям суду першої інстанції. Яке рішення має ухвалити апеляційний суд? Складіть ухвалу, яку мав постановити суд першої інстанції за результатами розгляду клопотань позивача про виклик свідків і призначення експертизи.

 

37. С. звернувся до місцевого суду Дніпровського р-ну м. Херсона із заявою про забезпечення доказів, у якій просив витребувати у ЗАТ “Українська страхова компанія “Княжа” матеріали страхової події, що мала місце 10 вересня 2008 р. о 3-00 год на автодорозі “Устинівка-Петрово-Жовті Води” за участю автомобіля TOYOTA YARIS. Мотивуючи вимогу, заявник повідомив, що зазначеним доказом може визначити розмір страхового відшкодування, який необхідний йому для пред’явлення відповідного позову. Суд, розглянувши вказану заяву, задовольнив її: витребував у ЗАТ “Українська страхова компанія “Княжа” матеріали страхової події, допустив ухвалу до негайного виконання, копію ухвали направив для виконання державній виконавчій службі.

Дайте оцінку діям судді. Яким вимогам повинна відповідати заява про забезпечення доказів? Назвіть способи забезпечення судом доказів, порядок розгляду заяви про забезпечення доказів та порядок виконання ухвали суду. Чи може бути оскаржена така ухвала? Складіть заяву про забезпечення доказів.

 

38. 23 жовтня 2009 р. від З. до місцевого суду надійшла заява про забезпечення доказів шляхом призначення автотоварознавчої експертизи для визначення вартості пошкоджень автомобіля, яких він зазнав внаслідок ДТП за участю його автомобіля і автомобіля Р. Ухвалою суду від 2 листопада 2009 р. у порядку забезпечення доказів була призначена автотоварознавча експертиза. 28 грудня 2009 р. суддя за власної ініціативи постановив ухвалу про повернення заяви З., мотивуючи її тим, що відповідно до ст. 133 ЦПК України у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом 10 днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів, однак позивач у встановлений законом строк позовної заяви не подав. З. подав апеляційну скаргу на зазначену ухвалу суду.

Дайте оцінку діям судді. Яке процесуальне рішення має прийняти суд апеляційної інстанції? Складіть ухвалу про забезпечення доказів шляхом призначення автотоварознавчої експертизи.

 

39. У квітні 2009 р. М. звернувся до місцевого Жмеринського міськрайонного суду з позовом до арбітражного керуючого Ш. про стягнення моральної шкоди за невиплату заробітної плати. У попередньому судовому засіданні позивач подав заяву про забезпечення доказів, у якій просив витребувати: із Жмеринської міжрайонної прокуратури копію протесту прокурора від 9 грудня 2008 р. про скасування дій комітету кредиторів ВАТ “Жмеринський завод “Сектор” та зобов’язання арбітражного керуючого цього товариства виконати судове рішення про виплату заробітної плати; з Вінницької філії АКБ “Укрсоцбанку” довідку про рух коштів зазначеного підприємства по рахунку № 26001050218180; з господарського суду Вінницької обл. справу № 5/530-03 про банкрутство ВАТ “Жмеринський завод “Сектор”; а також допитати свідками С. і З. Ухвалою суду частково задоволено заяву М. про забезпечення доказів, прийнято рішення про виклик у судове засідання свідками С. та З., у задоволенні решти вимог заяви про забезпечення доказів відмовлено з посиланням на неналежність та недопустимість цих доказів. У апеляційній скарзі М. просить скасувати ухвалу суду і передати питання на новий розгляд до суду першої інстанції.

Чи підлягає апеляційному оскарженню зазначена ухвала місцевого суду? Як має вчинити апеляційний суд? Складіть відповідну ухвалу апеляційного суду.

 

40. А. звернувся до місцевого суду Микитівського р-ну м. Горлівки із заявою про забезпечення доказів, у якій вказував на те, що за час шлюбу з громадянкою Б. з 1988 по 2007 роки на ім’я останньої в різних установах банків були відкриті грошові рахунки. Для подання позову про визнання права власності на 1/2 частку вкладів йому необхідні відомості для визначення позовних вимог. Відмовляючи в задоволенні заяви, суд послався на те, що заявник фактично просить витребувати інформацію, яка становить банківську таємницю, крім того заявник просить витребувати інформацію з 14 банків, 13 з яких знаходяться за межами територіальної підсудності цього суду.

Дайте оцінку діям судді. Складіть процесуальне рішення, яке, на Вашу думку, має ухвалити суддя у даному випадку.

 

41. Н. звернулась до суду із позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири, посилаючись на те, що зазначеного договору не укладала та не підписувала.

Під час попереднього судового засідання представник позивачки заявив клопотання про призначення почеркознавчої експертизи та клопотання про забезпечення доказів шляхом витребування вільних зразків підпису Н. із державної нотаріальної контори, районного управління пенсійного фонду, районного відділення Приватбанку та із ДВБТІ.

Суд відмовив у задоволенні клопотання про забезпечення доказів через те, що позивачка та її представник не звертались до зазначених установ, не з’ясували наявність таких доказів, не зазначили обставин, які підтверджуватимуться цими доказами, не підтвердили неможливості їх отримання, як цього вимагає ч. 2 ст. 137 ЦПК України.

Чи правильно вчинив суд? Складіть відповідну ухвалу.

 

42. 02.02.2009 р. К. звернувся до суду із заявою про забезпечення доказів шляхом огляду на місці. Заяву мотивував тим, що 31.01.2009 р. у його сусідів, які мешкають поверхом вище, прорвало трубу та протягом 12-ти год його квартиру заливало гарячою водою, про що 01.02.2009 р. КП “Жилкомсервіс” було складено відповідний акт. Заявник звертається до суду із позовом про стягнення матеріальної та моральної шкоди, але, оскільки днями збирається робити ремонт, то огляд зіпсованих речей та стану квартири стане неможливим, просив суд забезпечити докази у вказаний у заяві спосіб.

Яким чином повинен діяти суд? Складіть ухвалу.

 

43. Кредитна спілка “Лозівський взаємний кредит” звер-нулася до місцевого Лозівського міськрайонного суду Харківської обл. з позовом до А., М., третя особа – Українська товарна біржа, про визнання договору купівлі-продажу автомобіля BMW-735 недійсним, який був предметом застави за кредитним договором і незаконно, тобто без згоди заставодержателя, відчужений. У попередньому судовому засіданні представником позивача було заявлено клопотання про допит відповідачки М. за місцем її проживання (Тернопільська обл.), оскільки вона не з’явилася у попереднє судове засідання і у подальшому, ймовірно, також не з’явиться, а факти, які вона може повідомити, зокрема у яких відносинах вона знаходиться з А. та чи знала вона про знаходження спірного автомобіля у заставі, матимуть значення при розгляді справи.Суддя клопотання задовольнив: доручив місцевому Тернопільському міськрайонному суду допитати в якості співвідповідача М., на час виконання судового доручення провадження по справі зупинив, ухвалу постановив виконати в якомога коротші строки, направивши суду протокол допиту.

Дайте оцінку діям судді. Чи може бути видане судове доручення про допит особи, яка бере участь у справі? Чи підлягає оскарженню ухвала про судове доручення? Складіть відповідне судове доручення.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка