НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Сторінка2/13
Дата15.03.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 

Закінчення

1

2

3

4

5

6

10

Підготовки справ, які виникають у зв’язку із завданням шкоди, до судового розгляду

4

-

2

2

11

Підготовка справ щодо захисту честі, гідності та ділової репутації до судового розгляду

2

-

-

2

12

Підготовка справ, які виникають із спадкових правовідносин, до судового розгляду

2

-

-

2

13

Підготовка справ, які виникають із земельних правовідносин, до судового розгляду

2

-

-

2

14

Підготовка справ окремого провадження до судового розгляду

6

-

2

4

 

Разом

54

6

12

36

 

 

5. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Тема 1. Провадження у справі до судового

 розгляду в системі цивільного процесу

 

Питання для обговорення

 

1.      Загальна характеристика провадження у справі до судового розгляду

2.      Процесуальна форма провадження у справі до судового розгляду

3.      Реалізація завдань цивільного судочинства у провадженні по справі до судового розгляду

4.      Принципи цивільного процесуального права у провадженні по справі до судового розгляду

5.      Прояв принципу диспозитивності та змагальності у провадженні по справі до судового розгляду.

6.      Судові рішення у провадженні по справі до судового розгляду.

 

Спеціальний матеріал

 

Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду” від 12.06.2009 р. № 5; постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції” від 12.06.2009 р. № 2; Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затв. наказом ДСА України від 27.06.2006 р. № 8; Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затв. наказом ДСА України від 21.07.2005 р. № 84; Правила обліку нормативно-правових актів законодавства та матеріалів судової практики в місцевих і апеляційних загальних судах, органах державної судової адміністрації України, затв. наказом ДСА України від 10.02.2006 р., № 11; Інструкція про порядок виготовлення, надсилання, реєстрації, обліку та зберігання копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень, затв. наказом ДСА України від 14.05.2008 р. № 37; лист Верховного Суду України “Щодо застосування цивільного процесуального законодавства під час розгляду справ з участю іноземних посольств та представництв” від 22.06.2007 р.; лист Верховного Суду України “Щодо перевищення розумних строків розгляду справ” від 25.01.2006 р. № 1-5/45; Бангалорські принципи діяльності судді, затв. резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН № 2006/23 від 27.07.2006 р.; Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи “Про незалежність, дієвість та роль суддів” від 13.10.1994 р. № R(94)12.

 

Завдання

 

1. Ухвалою місцевого суду Київського району м. Харкова від 09.09.2009 р. було відкрито провадження у цивільній справі за позовом Р. до Н. про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, призначено попереднє судове засідання. Виявивши після цього, що позивач не в повному обсязі сплатив витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суд своєю ухвалою від 14.09.2009 р. залишив позовну заяву без руху і надав позивачу строк до попереднього судового засідання для усунення вказаного недоліку. Оскільки не виконав в зазначений строк, позивач вимоги вказаної ухвали суд у попередньому судовому засіданні постановив ухвалу про повернення позовної заяви. Ухвалою апеляційного суду Харківської обл. за результатами розгляду апеляційної скарги позивача ухвалу суду першої інстанції про повернення позовної заяви скасовано, поновлено нову ухвалу – про залишення позовної заяви без розгляду.

Дайте оцінку діям суду першої і апеляційної інстанції. Складіть ухвалу суду про відкриття провадження у цій справі і вкажіть, які процесуальні дії має вчинити суддя після її постановлення. Дайте визначення провадження у справі до судового розгляду?

 

2. К. звернувся до суду з позовом до М. про стягнення заборгованості за договором позики в сумі 100 тис. грн на підставі виданої останнім розписки. Ухвалою суду було відкрито провадження у справі та призначено попереднє судове засідання. На попередньому судовому засіданні суд запропонував сторонам укласти мирову угоду, роз’яснивши позивачу, що ухвалення на його користь рішення ще не означає його фактичного виконання, оскільки, за статистикою, в процесі виконавчого провадження фактично виконується в середньому лише кожне третє рішення, також часто затягуються строки їх виконання, через що купівельна спроможність стягуваних коштів унаслідок інфляції зменшиться. У свою чергу суддя пояснив і відповідачу, що укладення мирової угоди так само відповідає і його інтересам, оскільки інакше з нього можуть бути додатково стягнуті судові витрати, нарахування на суму боргу (інфляційні витрати, три відсотки річних), витрати виконавчого провадження і виконавчий збір. Крім того, укладення мирової угоди дозволить сторонам заощадити час та зберегти добрі стосунки між собою. Вислухавши суддю, відповідач висловив свою згоду на укладення мирової угоди, а позивач, у свою чергу, подав заяву про відвід судді, вважаючи, що він надто наполегливо примушує його до укладення мирової угоди та є упередженим. Суддя без винесення ухвали відхилив заяву позивача про відвід, пославшись на те, що в попередньому судовому засіданні такі заяви не розглядаються, одразу після чого постановив ухвалу про призначення справи до судового розгляду.

Дайте оцінку діям судді. Які завдання стоять перед суддею у провадженні до судового розгляду? Як, на Вашу думку, має діяти суддя в попередньому судовому засіданні: зберігати нейтралітет, керуючись принципами змагальності та диспозитивності, чи вживати заходів для примирення сторін? Складіть ухвалу про визнання умов мирової угоди і закриття провадження у справі.

 

3. Л. звернулася до суду з позовом до Т. про розподіл в натурі житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами і поділ земельної ділянки, посилаючись на те, що вони із відповідачем у рівних частках є співвласниками житлового будинку, що розташований на земельній ділянці площею 0,1197 га. Зараз між ними існує спір щодо володіння та користування спірним житловим будинком, а тому просила поділити в натурі спірний об’єкт нерухомості та земельну ділянку, належну їм з відповідачем на праві власності на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку. Ухвалою місцевого суду було відкрито провадження у справі. Цією ухвалою суд визнав за доцільне проведення письмової підготовки справи до розгляду і запропонував відповідачу у визначений строк подати письмові заперечення проти позову, одночасно надіславши їх копію позивачу, а останньому, у свою чергу, надати свої письмові пояснення на ці заперечення. Після обміну всіма змагальними документами суд визнав підготовку справи закінченою і призначив справу до судового розгляду.

Які принципи цивільного процесу діють у провадженні до судового розгляду? Чи правильно вчинив суд? Складіть ухвалу про процесуальні дії, які необхідно вчинити до судового розгляду.

 

4. У січні 2009 р. Р. звернулась до Московського районного суду м. Харкова з позовом до Г. про стягнення матеріальної шкоди у сумі 50000 грн та моральної шкоди у сумі 10000 грн. В обґрунтування позовних вимог зазначила, що у ніч на 30.12.2008 р. в квартирі відповідачки відбулася розгерметизація радіатора, внаслідок чого позивачка протягом усієї ночі до 8-ї ранку змушена була збирати гарячу воду, яка понад п’ять годин лилася з її стелі. Через залиття квартири зіпсовано побутову техніку загальною сумою 12000 грн, меблі на суму 25000 грн, квартира потребує ремонту на суму 13000 грн. Крім того, Р. зазнала моральних страждань, які оцінює у суму, визначену у позовній заяві, оскільки була змушена замість святкування протягом новорічної ночі лагодити внутрішньоквартирну електропроводку.

У попереднє судове засідання позивачка з’явилась разом із свідками Н. та М. і підтримала заявлені позовні вимоги, а також надала суду письмові докази на підтвердження розміру матеріальних збитків. Відповідачка визнала позов у повному обсязі. Суд допитав Н. – сусідку позивачки, яка пояснила, що залиття квартири дійсно сталось у ніч на 30.12.2008 р., оскільки того ж дня вона особисто бачила його наслідки. Потім судом було допитано М. – подругу позивачки, яка пояснила, що на прохання Р. допомагала їй повідомити знайомих, запрошених у гості до Р. на заплановане ще у листопаді святкування Нового року, про скасування цього заходу. Після цього судом було ухвалено рішення про задоволення позову, в обґрунтування якого покладено зазначені свідчення, пояснення сторін, а також обставини, підтверджені дослідженими судом письмовими доказами.

Які помилки допущені судом? Яким чином відповідно до закону суд повинен був діяти? Визначте, як співвідноситься стадія провадження у справі до судового розгляду зі стадією судового розгляду. Які учасники процесу можуть вступати у правовідносини, що виникають у провадженні до судового розгляду? Складіть мотивувальну частину рішення суду.

 

5. З. звернулась до Дніпровського районного суду м. Києва з позовною заявою про позбавлення Ж. батьківських прав у відношенні малолітньої Д. 2007 року народження, посилаючись на те, що відповідачка – матір дитини, з моменту її народження і до останнього часу не виявляє будь-якої турботи про дитину, з донькою не проживає, дома з’являється дуже рідко, обов’язку щодо її виховання та утримання не виконує, не підтримує дитини, не цікавиться її справами та не бере ніякої участі у її фізичному, духовному та моральному розвитку. Всі питання щодо виховання вирішуються позивачем – бабусею дитини, самостійно, без участі та підтримки з боку відповідача.

На попередньому судовому засіданні позивачка пояснила, що до органів опіки та піклування, так само як до інших державних органів, з приводу поведінки відповідачки не зверталась, а тому просила викликати свідків, які можуть підтвердити обставини, викладені у позовній заяві. Відповідачка позов визнала, проти позбавлення її батьківських прав не заперечувала. Суд ухвалив рішення, яким задовольнив позовні вимоги.

Чи вправі суд ухвалити рішення про позбавлення батьківських прав у попередньому судовому засіданні? Які рішення відповідно ЦПК України суд може ухвалювати у попередньому судовому засіданні? Складіть мотивовану ухвалу, яку відповідно до умов завдання повинен постановити суд.

 

6. Н. звернулась до Керченського міського суду АРК із позовом до Я. про розірвання шлюбу. На попередньому судовому засіданні відповідач зазначив, що не володіє українською мовою на рівні, достатньому для повноцінної реалізації процесуальних прав, оскільки є громадянином Азербайджану та мешкає в Україні протягом лише 2-х років. У зв’язку з цим він заявив клопотання про надання йому перекладача, а також просив скласти відповідні процесуальні документи російською мовою. Суд роз’яснив відповідачу, що вирішення питань про залучення перекладача та оплату його послуг є обов’язком особи, яка бере участь у справі, а не суду. Також зазначив, що можливості складення судових документів не державною мовою чинним законодавством не передбачено, а здійснення перекладу документів іншими мовами не входить до повноважень суду.

У попередньому судовому засіданні було оголошено перерву, після якої суд допустив до участі у справі як перекладача запрошеного відповідачем О.

Чи правильно діяв суд? Складіть відповідну ухвалу. Яким чином норми матеріального та процесуального права врегульовують питання щодо мови цивільного судочинства.

 

7. У листопаді 2009 р. до Лисичанського міського суду Луганської обл. звернувся Д. з позовом до ТОВ „Промтек” про стягнення боргу за договором про майнову безвідсоткову зворотну допомогу в сумі 37930 грн. Під час попереднього судового засідання сторони надали суду укладену письмово мирову угоду, відповідно до умов якої позивач відмовляється від позовних вимог і погоджується на закриття провадження у справі, а відповідач зобов’язується сплатити борг добровільно до 01.07.2010 р. рівними частками в сумі 7586 грн щомісячно, починаючи із 01.02.2010 р., не пізніше 25 числа кожного місяця, шляхом зарахування цих сум на відповідний рахунок позивача у Лисичанському відділенні ВАТ „Державний ощадний банк”, а також відшкодувати позивачу усі понесені ним судові витрати. Суд визнав умови мирової угоди та закрив провадження у справі.

Чи правильно вчинив суд? Складіть ухвалу, яку в цьому випадку повинен постановити суд. За яких умов суд може визнати укладену сторонами мирову угоду? Які процесуальні наслідки тягне визнання позову відповідачем та відмова від позову, заявлені під час попереднього судового засідання?

 

 

Тема 2. Попереднє судове засідання

 

Питання для обговорення

 

1.      Природа попереднього судового засідання.

2.      Процесуальний порядок попереднього судового засідання.

3.      Відмова від позову, визнання позову та мирова угода сторін.

4.      Предмет доказування.

5.      Визначення характеру спірних правовідносин та матеріального закону, що їх регулює.

6.      Фіксування попереднього судового засідання.

 

Спеціальний матеріал

 

Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції” №2 від 12.06.2009 р.; постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду” №5 від 12.06.2009 р.; Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затв. наказом ДСА України від 21.07.2005 р. № 84.

 

Завдання

 

8. К. звернулася до суду з позовом до своєї матері Б. та Семенівської міської ради, у якому просила внести зміни до свідоцтва про право власності, видане Семенівською міськрадою Чернігівської обл. на квартиру в частині осіб, які приватизували житло: включити в цю графу себе та свою неповнолітню дитину. У позові позивачка вказувала, що разом з дитиною та батьками проживала у трикімнатній квартирі державного житлового фонду з 1990 р. по 1997 р. У травні 1993 р. батьки позивачки, ще за життя її батька, подали заяву про приватизацію квартири, проте позивачка та її донька участі у приватизації квартири не брали, внаслідок чого безпідставно були позбавлені права на приватизацію житла. Квартира була приватизована, а свідоцтво про право власності на квартиру від 07.10.1999 р. було видано лише на її батьків без урахування того, що у квартирі мешкали не дві, а чотири особи. Ухвалою суду від 12.11.2009 р. відкрито провадження у справі та призначено попереднє судове засідання на 10.12.2009 р. Рішенням суду від 10.12.2009 р., ухваленим у попередньому судовому засіданні, позов задоволено на підставі його визнання відповідачкою Б. Прокурор Семенівського району Чернігівської обл. звернувся з апеляційною скаргою на зазначене рішення місцевого суду, посилаючись на його незаконність у зв’язку з порушенням судом норм процесуального права.

Що таке попереднє судове засідання? Які строки його призначення та проведення? Чи може у попередньому судовому засіданні ухвалюватися рішення суду? Дайте оцінку діям суду першої інстанції. Яке рішення має ухвалити суд апеляційної інстанції? За матеріалами даної справи підготуйте відповідні ухвали судів першої і апеляційної інстанцій, які вони мали б постановити у даному випадку.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка