ІНСТРУКЦІЯ


НазваІНСТРУКЦІЯ
Сторінка8/8
Дата20.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Постійного
Тимчасового

(понад 10 років)
Тимчасового

(до 10 років включно)
Разом

Найменування посади керівника

діловодної служби Підпис Ініціали, прізвище

Дата

Підсумкові відомості передано у відомчий архів
Найменування посади особи,

Відповідальної за передачу відомостей Підпис Ініціали, прізвище
Дата

______________________
Додаток 21

до пункту 7.1.18 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р


Новомиргородська районна

державна адміністрація
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату

Новомиргородської районної


державної адміністрації
Підпис ініціали, прізвище
Дата

ЗВЕДЕНА НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ


АПАРАТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

____________№ _________

на 200_ рік


Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (том, частина)

Термін зберігання справи та номер статей за переліком

Примітки


1

2

3

4

5Найменування посади керівника

діловодної служби Підпис Ініціали, прізвище
Дата


ПОГОДЖЕНО

Протокол експертної комісії


райдержадміністрації
дата, номер

ПОГОДЖЕНО

Протокол експертної комісії


архівного відділу райдержадміністрації
дата, номер

Продовження додатка 21
Підсумковий запис категорій і кількість справ,

заведених у 200_ році в апараті Новомиргородської

районної державної адміністраціїЗа термінами зберігання

Усього

У тому числі


Таких, що

переходять

З позначкою

“ЕПК”


1

2

3

4

ПостійногоТривалого (більше 10 років)Тимчасового (до 10 років)Разом:
Посада особи, відповідальної

за відомчий архів апарату РДА підпис ініціали, прізвище

“____”______________200__ року

_______________________

Додаток 22

до пункту 8.6 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р


Найменування установи ЗАТВЕРДЖУЮ
А К Т Найменування посади

_______________№ _________

__________________________

( місце складання ) Підпис Розшифровка підпису

Дата

Про виділення для знищення документів,

що не підлягають зберіганню
На підставі _______________________________________________________________

( назва і вихідні дані переліку документів

із зазначенням строків їх зберігання )
вибрані до знищення як такі, що не мають науково – історичної цінності та втратили практичне значення, документи Фонду № _____________________________________

( найменування фонду )


№ п/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або крайні дати справ

Номери описів

(номен-клатур) за (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номен-клатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітки


Разом ____________________________________ справ за ______________ роки

(цифрами і літерами )

Продовження додатка 22

Описи справ постійного зберігання за ___________ роки затверджені, а з особового складу погоджені з ЕПК _____________________________________________________

(найменування архівної

____________________________________________________________________

установи)

(протокол від ______________№__________________)
Найменування посади особи,

яка проводила експертизу

цінності документів Підпис Ініціали, прізвище
Дата

СХВАЛЕНО
Протокол ЕК

від______________№________________________


Документи у кількості справ___________________________________справ

(цифрами і літерами)

вагою______________кг здано в ___________________________________

(найменування установи )
___________________________на переробку за приймально –

здавальною накладною від ______________№________________________

Найменування посади особи,

яка здала документи Підпис Розшифровка підпису

Дата
___________________
Додаток 23

до пункту 8.11 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р

———————————————————————————————————————————————————————————————

|20|| код держархіву _________ |

| || код установи ___________ |

| |+———————————————————————————————————————————————————————— |

| || ———————————————————————— | Ф N ————————————————— | |

|30|| ———————————————————————— | Оп N ————————————————— | |

| || ———————————————————————— | Спр N ————————————————— | |

| |+———————————————————————————————————————————————————————— |

|5 || (найменування державного архіву) |

| |+———————————————————————————————————————————————————————— |

| || ————————————————————————————————————————————————————— |

320| || ————————————————————————————————————————————————————— |

|50|| ————————————————————————————————————————————————————— |

|

| || (найменування установи і структурного підрозділу) |

|35|| |

| || |

| |+————————————— С П Р А В А N_________ том N__________ |

|15|| |

| |+———————————————————————————————————————————————————————— |

Продовження додатка 23

| || ————————————————————————————————————————————————————— |

| || |
|70|| ————————————————————————————————————————————————————— |

| || ———— (заголовок справи) |

|25|| |

| |+————————— (дата) |

———+——++———————————————————————————————————————————————————————— |

| || На _________ аркуш. |

|20|| Зберігати________________ |

| || |

| || |

|——++———————————————————————————————— |

| || | Ф N ————————————————— | |

|30|| | Оп N ————————————————— | |

| || | Спр N ————————————————— | |

|——++—————+—————————————————————————+———————————————————————— |

| || | 60 | |

|20|| ——————————————————————————— |

| || |

————+—————————————————————————————————————————————————————————|

—<———————————————————————————————————————————————————————>—

230


__________________


Додаток 24

до пункту 8.19 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р
__________________________________________________________________

(найменування установи)

__________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади

керівника структурного

підрозділу
Підпис Розшифровка підпису

Дата

ОПИС N

__________________________________________________________________

(назва розділу)

——————————————————————————————————————————————————————————————————

|NN|Індекс |Заголовок| Дата |Кількість| Строк |Примітки|

|пп|справи | справи |справи|аркушів у| зберігання | |

| |(тому, | (тому, |(тому,| справі |справи (тому, | |

| |частини)|частини) |части-| (томі, |частини), стаття| |

| | | | ни) |частині) |за переліком* | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————
У цей опис включено ____________________________________ справ з N

_______

по N____, у тому числі:

літерні номери:

пропущені номери:
Найменування посади укладача опису Підпис Розшифровка підпису

Дата
Продовження додатка 24

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО

Найменування посади керівника Протокол ЕК **

діловодної служби структурного підрозділу

Підпис Розшифровка підпису __________ N _______
——————————————————————————

* Графа шоста опускається в описах справ постійного

зберігання.

** У разі наявності ЕК структурного підрозділу.

Передав __________________________________________________ справ

(цифрами і літерами)
та ___________________________________ реєстраційно-контрольних

(цифрами і літерами) карток до документів*
Найменування посади особи

структурного підрозділу Підпис Розшифровка підпису
Дата
Прийняв _________________________ справ та _____________________

(цифрами і літерами) (цифрами і літерами)

реєстраційно-контрольних карток до документів.
Найменування посади особи

архівного підрозділу Підпис Розшифровка підпису
Дата
——————————————————————————

* Передаються разом із справами канцелярії.

Формат А4 (210х297)
Форма опису справ постійного,

тимчасового (понад 10 років)

зберігання і з особового складу

структурного підрозділу установи

_____________________


Додаток 25

до пункту 8.19 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р


УКРАЇНА


НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІП Р О Т О К О Л № 5


розширеного засідання колегії районної державної адміністрації
м. Новомиргород 30 травня 2008 року

10.00 год.


Додаток 26

до пункту 8.19 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-рУКРАЇНА
РІШЕННЯ


колегії районної державної адміністрації

від _____________ 2008 року № ________

м.Новомиргород

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Ця інструкція складена на основі кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади згідно діючому...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧН ОЇ СЕСТР И
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧ А КАБІНЕТОМ
Дана посадова інструкція розроблена на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Інструкція з техніки безпеки учнів при виконанні робіт з кулінарії...
Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір)
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Міністерства енергетики та вугільної промисловості...
Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики ”
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИК А ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора. При складанні інструкції...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСН ОГО КЕРІВНИК А
Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, затвердженої...
ІНСТРУКЦІЯ про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном
Ця Інструкція визначає порядок виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, укладеної у м. Нью-Йорк 20 червня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка