НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Інструкція СОУ –Н ЕЕ 34. 35. 512-2012 ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 6-750 кВ Інструкція з монтажу, застосування та експлуатації


НазваНОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Інструкція СОУ –Н ЕЕ 34. 35. 512-2012 ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 6-750 кВ Інструкція з монтажу, застосування та експлуатації
Сторінка1/7
Дата17.08.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Інструкція

СОУ –Н ЕЕ 34.35.512-2012

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 6-750 кВ

Інструкція з монтажу, застосування та експлуатації

Київ 2013

ПЕРЕДМОВА

1. ЗАМОВЛЕНО:

Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики ”

2. РОЗРОБЛЕНО:

ТОВ «Підприємство «Таврида Електрик Україна» та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

3. РОЗРОБНИКИ:

С. Шевченко, П. Петров, О. Пасько, Б. Єрмоленко, О. Пучков

4. ВНЕСЕНО:

Відділ розвитку та методологічного забезпечення роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

5. УЗГОДЖЕНО:

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України

Департамент електроенергетики

міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Департамент юридичного забезпечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

ДП НАЕК «Енергоатом»

6. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України

№ _________ від « ____ » ____________ 2013 р.

з « ____ » ____________ 2013 р.7. ТЕРМІН

ПЕРЕВІРЕННЯ:

2018рік

8.на заміну ГКД 34.35.512-2002

ЗМІСТстор.
Вступ
1

Сфера застосування
2

Нормативні посилання
3

Терміни та визначення понять
4

Познаки та скорочення
5

Апарати для захисту від перенапруг
5.1

Основні положення.
5.2

Обмежувачі перенапруг нелінійні основні вимоги до застосування, експлуатації та монтажу.
5.3

Засоби грозозахисту ПЛЗ 6-20 кВ та ПЛ 35-550 кВ основні вимоги до застосування, експлуатації та монтажу.
5.4

Вентильні розрядники основні вимоги до застосування, експлуатації та монтажу
5.5

Експлуатаційний нагляд і технічна документація
5.6

Випробування обмежувачів перенапруг нелінійних, вентильних розрядників і довгоісктрових розрядників
5.6.1

Випробування обмежувачів перенапруг нелінійних
5.6.2

Випробування вентильних розрядників
5.6.3

Випробування довгоісктрових розрядників
5.7

Правила зберігання і транспортування вентильних та довгоіскрових розрядники, обмежувачів перенапруг нелінійних.
Додаток А Проведення обов'язкових пофазних випробувань з метою установлення значень струмів провідності (витоку) ВР при напрузі промислової частоти 50 Гц, яка прикладається від стороннього джерела струму.

Додаток Б Порядок розкриття та оцінювання стану імітаторів розрядників серії РВМК

Додаток В Форма паспорта-картки випробувань вентильних розрядників, довгоіскрових розрядників і обмежувачів перенапруг нелінійних

Додаток Г Бібліографія

Вступ

Інструкція ГКД 34.35.512-2002, видана в 2003 p., значною мірою застаріла, у ній недостатньо враховані сучасні тенденції розвитку та удосконалення засобів захисту електроенергетичних систем України та світу від перенапруг.

Одною з основних тенденцій є заборона використання вентильних розрядників (ВР) при новому спорудженні та реконструкції об’єктів електроенергетичної системи. Це пов’язано з практичним припиненням випуску цих захисних апаратів в Україні та світі. Спорудження повітряних ліній електропередавання з використанням захищених проводів виявило необхідність захисту подібних об’єктів від перенапруг.

У зв'язку з цим назріла необхідність у перегляді галузевої інструкції з монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг і введення її в дію для застосування при спорудженні та експлуатації електроустановок 6-750 кВ на підприємствах України не залежно від форм їх власності.

Під час переглядання інструкції використано чинні вітчизняні та закордонні нормативні документи та публікації з даної тематики за 2003-2013 pp., роботи провідних у цій галузі наукових організацій та підприємств-виробників, а також матеріали з узагальнення досвіду експлуатації вентильних розрядників (ВР) та обмежувачів перенапруг нелінійних (ОПН) 6-750 кВ у енергосистемі України.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

від 00.00.2013 р. №

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

МІНІСТЕРСТВО енергетики та вугільної промисловості УКРАЇНИ

Інструкція

«ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ У ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ 6-750 кВ. Інструкція з монтажу та експлуатації».

Інструкція.

(ПРОЕКТ)

СОУ Н ЕЕ 34.35.512

1 . Сфера застосування

1.1 Ця Інструкція визначає вимоги до порядку застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ.

1.2 Вимоги цієї Інструкції поширюються на всі види електроустановок, що використовуються в мережах з номінальною напругою 6-750 кВ при їх експлуатації, модернізації, реконструкції та новому споруджені.

1.3 Ця Інструкція призначена для проектних організацій, ремонтного персоналу електростанцій та підстанцій (або інших організацій) та персоналу служб діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг електрообладнання суб'єктів електроенергетики України, який займається експлуатацією засобів захисту від перенапруг

1.4 Ця Інструкція є обов’язковою для використання всіма суб’єктами електроенергетичної галузі незалежно від їх відомчої належності та форми власності.

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

2.1 ГОСТ 1516.1-76 (СТ СЭВ1126-88, СТ СЭВ 5797-86, СТ СЭВ 5799-86, СТ СЭВ 5800-86, СТ СЭВ 6110-87, СТ СЭВ 6111-87, СТ СЭВ 6466-88). Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. (Електрообладнання змінного струму на напругу від 3 до 500 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції).

2.2 ГОСТ 15150-69 (СТ СЭВ 458-77, СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 6136-87) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині дії кліматичних факторів зовнішнього середовища).

2.3 ГОСТ 16357-83 (СТ СЭВ 5713-86) Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия (Вентильні розрядники змінного струму на номінальну напругу від 0,38 до 600кВ. Загальні технічні умови).

2.4 ГОСТ 1516.2-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 кВ та вище. Общие методы испытаний. (Електрообладнання змінного струму напругою 3 кВ та вище. Загальні методи випробувань еклектичної міцності ізоляції ).

2.5 СОУ НЕЕ 20.302: 2007 Норми випробування електрообладнання.

2.6 Правила улаштування електроустановок, ФОРТ Харків 2011р.

2.7 ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Норми якості електричної енергії у системах загального призначення).

2.8 СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011 Методика вимірювання якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення.

2.9 СОУ-Н ЕЕ 40.12-001100227-47: 2011 Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 110-750 кВ. Настанова щодо вибору та застосування.

2.10 СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-67: 2012 Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 6-35 кВ. Настанова щодо вибору та застосування у розподільчих установках.

2.11 Методичні вказівки з вибору обмежувачів перенапруг нелінійних виробництва підприємства «Таврида Електрик» для електричних мереж 6-35 кВ, затверджені наказом Державного департаменту електроенергетики Мінпаливенерго України від 02.08.2001 №4.

3. Терміни та визначення понять

3.1 Обмежувач перенапруг нелінійний (ОПН) – апарат для обмеження перенапруг, який підключаються до електричної мережі без іскрових проміжків та робочі елементи яких виготовлені на основі високонелінійних металооксидних резисторів (варисторів). (За термінологією Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) – металооксидні обмежувачі перенапруг без іскрових проміжків.)

3.2 Розрядник довгоіскровий (РДІ) – апарат для захисту від перенапруг принцип дії якого заснований на використанні ефекту ковзного розряду, який забезпечує велику довжину імпульсного перекриття по поверхні розрядника, і запобігання за рахунок цього переходу імпульсного перекриття в силову дугу струму промислової частоти.

3.3 Вентильний розрядник (ВР) – апарат для обмеження перенапруг, який підключаються до електричної мережі через іскрові проміжки та робочі елементи якого виготовлені на основі нелінійних резисторів (варисторів).

3.4 Варистор - нелінійний резистор, за нормальної напруги промислової частоти має високий опір, а при перенапругах - має малий опір.

4. Скорочення

У цій інструкції використано такі скорочення:

АЗП - апарати для захисту від перенапруг;

АПВ – автоматичне повторне включення;

АТ – автотрансформатор;

ВВ - вакуумний вимикач;

BE- вентильний елемент;

ВН - висока напруга;

ВП - внутрішні перенапруги,

ВР- вентильний розрядник;

ВРУ - відкрита розподільна установка;

ЗРУ - закрита розподільна установка;

IE – іскровий елемент;

ІП - іскровий проміжок;

ІРМК – ізолятор розрядник на основі системи РМК;

КЛ - кабельні лінії;

КРУ – комплектна розподільна установка;

КРУЕ – комплектна розподільна установка елегазова;

НН - низька напруга;

ОПН - обмежувач перенапруг нелінійний;

ОПН-Л обмежувач перенапруг без іскрового проміжку для повітряних ліній;

ОПН-ЛІ обмежувач перенапруг із зовнішнім ІП для повітряних ліній;

ПВЛ - пересувна високовольтна лабораторія;

ПЛ - повітряна лінія;

ПЛЗП - повітряна лінія з захищеними проводами;

ПН – перенапруга електрична;

РДІ – розрядник довгоіскровий;

РДІП – модифікація РДІ петельного типу;

РДІМ - модифікація РДІ модульного типу;

РДІШ - модифікація РДІ шлейфового типу;

РМК - модифікація РДІ на основі мультикамерної системи;

РВЕ - розрядник вентильний електровозний;

РВМ - розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги;

РВМА- розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги модифікації «А»;

РВМЕ - розрядник вентильний - із магнітним гасінням дуги електровозний;

РВМГ- розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги;

РВМК- розрядник вентильний із магнітним гасінням дуги комбінований для обмеження короткочасних комутаційних перенапруг;

РВН - розрядник вентильний низьковольтний;

РВО- розрядник вентильний полегшений;

РВП - розрядник вентильний підстанційний;

РВР, РР - реєстратори спрацьовування розрядників;

РВРД - розрядник вентильний з дугою, яка розтягується;

РВС - розрядник вентильний станційний;

РУ - розподільний устрій;

ТВК- тепловізійний контроль;

ШНР- шунтуючий нелінійний резистор;

ШО - шунтуючий опір.

5 Апарати для захисту від перенапруг

5.1 Загальні положення

5.1.1 Перенапруга – це тимчасове підвищення напруги понад найбільшу допустиму робочу напругу електроустановки.

5.1.2 Перенапруги можуть виникати як із зовнішніх (розряди блискавки), так і внутрішніх (перемикання в мережі або аварійні режими та пов'язані з ними перехідні процеси) чинників.

5.1.3 У цій інструкції розглядаються тільки напруги, які становлять небезпеку для ізоляції та визначаються як перенапруги.

5.1.4 Як апарати для захисту від перенапруг (АЗП) мають використатися обмежувачі перенапруг нелінійні (ОПН), довгоіскрові або мультикамерні та, якщо застосування вищеперечісленних неможливо, вентильні розрядники (ВР).

5.1.5 Порівняно з вентильними розрядниками, ОПН мають ряд переваг, які випливають із відсутності іскрових проміжків і високої нелінійності вольтамперної характеристики їх елементів :

  • глибокий рівнь обмеження всіх видів перенапруг;

  • здібність до розсіювання великих енергій;

  • стабільність характеристик і стійкість до старіння;

  • відсутність супроводжуючого струму після загасання хвилі перенапруги;

  • простота конструкції і висока надійністю в експлуатації;

  • стійкість до зовнішніх забруднень ізоляційного корпусу;

  • здатність обмежувати внутрішні перенапруги;

  • при використанні полімерного корпусу – висока вибухобезпечність;

  • малі габарити, вага.

5.1.6 Грозозахист повітряних ліній із ізольованими проводами 6-35 кВ. має виконуватись з застосуванням довгоіскрових або мультикамерних розрядників
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ДЕМЧИШИН
Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Цей документ не може бути повністю або частково відтворений, тиражований ї розповсюджений без дозволу Державного комітету України...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСН ОГО КЕРІВНИК А
Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, затвердженої...
НАФТА
При виконанні цих робіт необхідно керуватись документом „Інструкція з монтажу і введенню в експлуатацію” АПКИ 466137. 220-10 ИМ....
1. ВСТУП
При виконанні цих робіт необхідно керуватись документом „Інструкція з монтажу і введенню в експлуатацію” АПКИ 466137. 220-10 ИМ....
ЗАТВЕРДЖУЮ
ВИРОБНИЧА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ (ВБГО)
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Ця інструкція складена на основі кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади згідно діючому...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧН ОЇ СЕСТР И
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка