ІНСТРУКЦІЯ


НазваІНСТРУКЦІЯ
Сторінка7/8
Дата20.04.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від 4 квітня 2008 року № 304-р

м. НовомиргородПро внесення змін до Положення

про відділ охорони здоров'я

районної державної адміністрації

Напис за встановленою формою

(6 х10) про державну реєстрацію

нормативного актаВідповідно до статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"…(далі – текст розпорядження)


Посада Підпис Ініціали, прізвище
__________________

Додаток 12

до пункту 4.6.10. Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, що підлягають затвердженню
Акти (перевірок і ревізій прийому закінчених будівництвом об’єктів, списання ; експертизи; передачі справ ; ліквідації установ)
Завдання ( на проектування об’єктів , технічних споруд, капітальне будівництво; на проведення науково –дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо )
Звіти (про виборчу діяльність , відрядження, науково-дослідні роботи тощо)

Кошториси витрат ( на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо)
Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного проектування; чисельності працівників тощо)
Переліки (посад працівників з ненормованим робочим днем; типових документальних матеріалів, що створюються в установах із зазначенням строків зберігання документів, тощо)
Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно –розвідувальних, науково-дослідних робіт; впровадження нової техніки; кооперованих поставок продукції; розподілу продукції за встановленою номенклатурою ; отримання прибутків житлово-комунальним господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової ради тощо).
Програми ( проведення робіт і заходів, відряджень тощо)
Розцінки на здійснення робіт
Статути державних підприємств (об’єднань)


Продовження додатка 12
Структура і штатна чисельність
Форми уніфікованих документів
Штатні розписи
________________________

Додаток 13

до пункту 4.6.16. Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 642-р
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, на які ставиться гербова печатка

Акти (прийому закінчених будівництвом об’єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо)
Аркуші погодження проектів нормативно – правових актів
Висновки і відгуки установ на дисертації й автореферати, що направляються до Вищої атестаційної комісії України
Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану і належну зарплату тощо )
Довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні доручення
Договори (про матеріальну відповідальність , науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень; про здійснення робіт тощо )
Завдання (на проектування об’єктів, технічних споруд, капітальне будівництво;
Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо)
Заявки (на обладнання, винаходи тощо)
Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції
Посвідчення про відрядження

Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на калькуляцію за договором, на капітальне будівництво тощо)
Листи гарантійні (на виконання робіт, послуг тощо)

Продовження додатка 13

Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями, преміями)
Протоколи (погодження планів поставок)

Реєстри (чеків , бюджетних доручень)

Специфікації (виробів, продукції тощо)
Статути державних підприємств (об’єднань)
Титульні списки
Штатні розписи Новомиргорода


_________________________

Додаток 14

до пункту 4.13.3 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462 - р
Дозволено до друку

“_____”_________200__р.


ЗАМОВЛЕННЯ № ______

Замовник _____________________________________

Найменування роботи __________________________

Кількість сторінок______________________________

Кількість примірників___________________________

_____________________


Додаток 15

до пункту 4.13.3 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р

Ж У Р Н А Л

обліку роботи розмножувального цеху
п/п

Да

та

Повне найменуван

ня

замовлення

Наймену

вання структур

ного підроз

ділу –замов

ника

Кіль кість

арку- шів

Ти

раж

Дата одер

жання дозво

лу на друку вання

Дата вида

чі замов

лення

Приміт- ки


Формат А4 (210х297)

_______________________


Додаток 16

до пункту 4.15.1. Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 14 червня 2008 року № 462-р


Ж У Р Н А Л

реєстрації посвідчень про відрядження
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Місце і мета відрядження

Дата і номер посвідчення про відрядження

Термін відряд-ження

Термін фактич-ного перебу-вання у відряд-женні


Формат А4 (210х297)

__________________________

Додаток 17

до пункту 6.2.1. Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р


ПЕРЕЛІК
документів із зазначенням строків виконання


Депутатський запит – не пізніш як у 15- денний строк з дня його одержання або інший строк, установлений Верховною Радою України

Звернення народного депутата України та депутата місцевої ради - протягом не більш як 10 днів з дня одержання

Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня-до зазначеного в них терміну або протягом 30 днів

Звіт бухгалтерський і баланс річний: розгляд, затвердження і повідомлення рішень за ними - у 15-денний строк з дня одержання

Телеграми, в яких порушуються питання , що потребують термінового вирішення, - до 2 днів, решта - протягом 10 днів.

________________________
Додаток 18

до пункту 6.3.10. Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р


ПЕРЕЛІК

документів, не виконаних ___________________________________________

(найменування та індекс структурного підрозділу)
у встановлений термін, за ____________станом на ________________200 __ р.

п/п

Звідки надійшов документ, номер і дата документа

Короткий зміст

Термін виконан-ня

Прізвище, і посада виконав-

ця

Причини невиконан-ня в строк

Стан виконання

Коли буде виконаноЗавідувач сектору контролю

апарату РДА Підпис Перший ініціал, прізвище

Дата

Примітка : Графи шоста, сьома і восьма заповнюються у структурному підрозділі.


Формат А4 (210х297)
_______________________

Додаток 19

до пункту 6.3.10 Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р
ЗВЕДЕННЯ
про виконання документів, що підлягають індивідуальному

контролю, за станом на ____________________200__ р.


№№ пп

Найменуван- ня та індекс структурних підрозділів

Документи на контролі

всього

Надій-

шло у поперед ньому місяці

З них

викона-

ні

виконуються

у термін

з продовже-ним терміном виконання

простроченіЗавідувач сектору контролю

апарату РДА Підпис Перший ініціал, прізвище

Дата

Примітка : Для організацій з документообігом понад 25 тисяч зведення

може бути доповнене графами за видами документів ( накази,

рішення колегії тощо )

Формат А4 (210х297)

__________________
Додаток 20

до пункту 7.1.5. Інструкції з діловодства в апараті Новомиргородської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області

від 18 червня 2008 року № 462-р

Найменування установи

Найменування структурного підрозділу

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
_____________№_________

(місце складання)

на ________ рік
__________________________________________________________________

Найменування розділу

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітки


Найменування посади керівника Підпис Ініціали, прізвище

структурного підрозділу
ПОГОДЖЕНО* ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК структурного ЕК архівного відділу РДА

підрозділу

_______________№__________ _______________№_______________


* У разі наявності ЕК структурного підрозділу

Формат А4 (210х297)
______________________

Продовження додатка 20
Підсумковий запис категорії та кількість справ, заведених у____________

році в установі


За строками зберігання

Усього

У тому числі

таких, що переходять

з позначкою “ЕПК”
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Ця інструкція складена на основі кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади згідно діючому...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧН ОЇ СЕСТР И
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧ А КАБІНЕТОМ
Дана посадова інструкція розроблена на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Інструкція з техніки безпеки учнів при виконанні робіт з кулінарії...
Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір)
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Міністерства енергетики та вугільної промисловості...
Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики ”
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИК А ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора. При складанні інструкції...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСН ОГО КЕРІВНИК А
Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, затвердженої...
ІНСТРУКЦІЯ про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном
Ця Інструкція визначає порядок виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, укладеної у м. Нью-Йорк 20 червня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка