З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко


НазваЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Сторінка3/4
Дата06.04.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4
ТЕМА 8. Політична культура і політична свідомість.

Семінарське заняття № 9 – 2 год.

План

 1. Політична свідомість: поняття, структура, функції.

 2. Зміст і структура політичної культури.

 3. Функції та типи політичної культури.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: політична свідомість”, “політична культура”, “ідеологія”, “політична ідеологія”, “політична психологія”, “фемінізм”.
Рекомендована література до Теми 8: [2.1, 2.7, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8, 4.17, 4.20, 4.43, 4.48, 4.56, 4.58, 4.64, 4.81, 4.83, 4.91]

Тема 9. Політична ідеологія та політико-ідеологічні течії.

Семінарське заняття № 10 – 2 год.

План

 1. Лібералізм: історія, ідеологія, практика. Основні ідеї неолібералізму.

 2. Соціально-політичні ідеї та цінності консерватизму. Неоконсерватизм як політико-ідеологічна течія.

 3. Комунізм як ідеологія. Соціалізм і сучасна соціал-демократія.

 4. Фашизм як політична ідеологія та політична система.

 5. Націоналізм: світогляд, ідеологія, політичний рух.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “лібералізм”, “консерватизм”, “соціалізм”, “комунізм”, “соціал-демократизм”, “фашизм”, “націоналізм”, “клерикалізм”, “фундаменталізм”, “екстремізм”, “радикалізм”, “анархізм”, “національна ідея”.
Рекомендована література до Теми 9: [2.1, 2.7, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8, 4.17, 4.20, 4.43, 4.48, 4.56, 4.58, 4.64, 4.81, 4.83, 4.91]

Тема 10. Проблеми політичного лідерства

Семінарське заняття № 11 – 2 год.

План

 1. Сутність політичного елітизму і ґенеза цього поняття. Класичні теорії еліт (В. Парето, Г. Моска, Р Міхельс).

 2. Походження, види і функції еліти.

 3. Природа і соціальна сутність політичного лідерства. Соціальна роль та функції політичного лідера.

 4. Ознаки та типологія політичного лідерства.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “політична еліта”, “циркуляція (кругообіг) еліт”, “залізний закон олігархічних тенденцій”, “політичний лідер”, “політичний імідж”, “авторитарне лідерство”, “харизматичне лідерство”, “демократичне лідерство”.
Рекомендована література до Теми 10: [2.4, 2.6, 3.1, 3.9, 3.15, 3.16, 4.16, 4.32, 4.50, 4.71, 4.87]

Тема 12. Політичні конфлікти. Проблеми урегулювання політичних конфліктів

Семінарське заняття № 12 – 2 год.

План

 1. Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів.

 2. Основні засоби врегулювання конфліктних ситуацій.

 3. Конфлікт і консенсус у суспільстві.

 4. Політична криза.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “конфлікт цінностей”, “конфлікт інтересів”, “конфлікт ідентифікації ”, “детермінація політичної діяльності”, “політичні відносини”, “політичний конфлікт.
Рекомендована література до Теми 12: [2.2, 2.4, 2.7, 2.12, 3.2, 3.9, 3.17, 4.42, 4.53, 4.57]

Тема 13. Міжнародна політика. Політичні організації та рухи, їх вплив на глобальні проблеми сучасності

Семінарське заняття № 13 – 2 год.

План

 1. Світове співтовариство та його структура.

 2. Поняття світової та міжнародної політики. Основні цілі, завдання і принципи сучасної міжнародної політики.

 3. Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин.

 4. Поняття геополітики та її структура. Генезис геополітики.

 5. Україна в сучасному геополітичному просторі.

 6. Загальна характеристика політичної глобалістики.

 7. Політичні шляхи вирішення глобальних проблем сучасності.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “світове співтовариство”, “світова політика”, “міжнародна політика”, “міжнародні відносини”, “національні інтереси”, “геополітика”, “геополітичний простір”, “глобалістика”, “політична глобалістика”, “глобальні проблеми сучасності”, “глобальні політичні трансформації”.
Рекомендована література до Теми 13: [2.1, 2.4, 2.7, 2.15, 3.5, 3.3, 3.9, 4.18, 4.42, 4.37, 4.54, 4.62]

Тема 14. Демократія в політичному житті сучасного світу.

Семінарське заняття № 14 – 2 год.

План

 1. Народження і ґенеза демократії. Зовнішні та внутрішні, об’єктивні й суб’єктивні передумови демократії.

 2. Основні підходи до розуміння та аналізу демократії. Сучасні концепції демократії.

 3. Основні цінності та принципи демократії.

 4. Головні критерії та основні ознаки демократичності суспільства. Пряма (безпосередня) і представницька форми демократії, їх сильні і слабкі сторони.


Семінарське заняття № 15 – 2 год.

План

 1. Засоби масової інформація як “четверта влада” демократичного суспільства.

 2. Політична відповідальність та функції ЗМІ у демократичному суспільстві.

 3. Вплив засобів масової інформації на політичні відношення.

 4. Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “демократія”, “консолідована демократія”, “поліархія”, “громадянськість”, “свобода”, “конституціоналізм”, “плюралізм”, “гендерна рівність”, “пряма демократія”, “представницька демократія”, “засоби масової інформації”, “четверта влада”, “громадська думка”, “суспільні функції ЗМІ”, “інформаційне суспільство”.
Рекомендована література до Теми 14: [2.1, 2.4, 2.7, 2.15, 3.6, 3.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21, 4.28, 4.31, 4.42, 4.52, 4.59, 4.69, 4.72, 4.76, 4.80, 4.90]
Тема 15. Демократія та громадянське суспільство.

Семінарське заняття № 16 – 2 год.

План

 1. Поняття та особливості громадянського суспільства

 2. Функції та атрибути громадянського суспільства.

 3. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії.

 4. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “громадянське суспільство”, “правова держава”, “національна держава”, “соціальна держава”.
Рекомендована література до Теми 15: [2.1, 2.4, 2.7, 2.17, 3.4, 3.6, 3.9, 4.7. 4.3, 4.15, 4.24, 4.26, 4.92]

6. Завдання для самостійної роботи
Тема 3. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Контрольні питання:

 1. Політичні вчення у курсах професорів Києво-Могилянської академії. Соціально-політичні погляди Ф. Прокоповича.

 2. Проблеми державно-політичного устрою в Конституції П. Орлика (1710 р.).

 3. Проблеми соціалізму та нації у творчості І. Франка.

 4. Політичні концепції вчених української діаспори ХХ ст. (О. Бочковський, І. Лисяк-Рудницький, М. Сціборський та ін.).


Самостійна робота над основними поняттями: “самостійництво”, “український націоналізм”, “інтегральний націоналізм”, “національна ідея”.
Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.7, 2.11, 2.13, 2.16, 2.18, 3.9, 3.3, 4.49, 4.55, 4.60, 4.70 ]

Тема 5. Політична система суспільства. Держава, як базовий елемент політичної системи.

Контрольні питання:

 1. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах: порівняльний аналіз

 2. Тенденції трансформації політичних систем у суспільствах перехідного періоду

 3. Кризовий розвиток політичної системи України та шляхи його подолання

 4. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України

 5. Розвиток політичної культури як засіб забезпечення стабільності політичної системи України


Рекомендована література до Теми 5: [2.1, 2.7, 2.17, 3.9, 3.3, 4.25, 4.84]

Тема 6. Політичні партії та рухи. Партійна система в Україні.

    1. Заповнити таблицю на тему “Політичні партії України на сучасному етапі”

    2. Заповнити таблицю на тему “Громадські об’єднання України на сучасному етапі”.Назва

Рік

заснування

Лідери

Основні засади діяльності


Рекомендована література до Теми 6: [1.1, 2.1, 2.7, 2.17, 3.9, 3.18, 4.2, 4.39, 4.46, 4.64, 4.89]

Тема 8. Політична культура і політична свідомість.

Скласти термінологічний словник за темою. Ключові поняття: “політична свідомість”, “політична культура”, “ідеологія”, “політична ідеологія”, “політична психологія”, “фемінізм”, “лібералізм”, “консерватизм”, “соціалізм”, “комунізм”, “соціал-демократизм”, “фашизм”, “націоналізм”, “клерикалізм”, “фундаменталізм”, “екстремізм”, “радикалізм”, “анархізм”, “національна ідея”.
Рекомендована література до Теми 8: [2.1, 2.7, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8, 4.17, 4.20, 4.43, 4.48, 4.56, 4.58, 4.64, 4.81, 4.83, 4.91]

Тема 9. Політична ідеологія та політико-ідеологічні течії.

Контрольні питання:

 1. Зародження та еволюція ідеології націоналізму в Україні.

 2. Сучасний клерикалізм та його різновиди.

 3. Політична доктрина соціалізму: марксистський і соціал-демократичний підходи.

 4. Перспективи неофашизму у постсоціалістичних країнах.


Рекомендована література до Теми 9: [2.1, 2.7, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8, 4.17, 4.20, 4.43, 4.48, 4.56, 4.58, 4.64, 4.81, 4.83, 4.91]

Тема 13. Міжнародна політика. Політичні організації та рухи, їх вплив на глобальні проблеми сучасності.

Скласти термінологічний словник на тему “Міжнародні організації сучасного світу”.
Контрольні питання:

 1. Поняття світового політичного процесу та його суб’єкти.

 2. Національні інтереси та національна безпека України.

 3. Геополітичний аналіз сучасних міжнародних відносин.

 4. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій.


Рекомендована література до Теми 13: [2.1, 2.4, 2.7, 2.15, 3.5, 3.3, 3.9, 4.18, 4.42, 4.37, 4.54, 4.62]

Тема 14. Демократія в політичному житті сучасного світу.

Написання есе на тему «Характеристика головних загроз сучасній демократії (популізм, суспільний безлад, псевдодемократія, “говорильня”, уседозволеність, безвідповідальність тощо)».
Контрольні питання:

 1. Дотримання прав та свобод людини як ознака демократичного суспільства

 2. Класифікація прав людини.


Рекомендована література до Теми 14: [2.1, 2.4, 2.7, 2.15, 3.6, 3.9, 4.12, 4.21, 4.28, 4.31, 4.42, 4.52, 4.69, 4.76, 4.80]

ТЕМА 15. Демократія та громадянське суспільство.

Контрольні питання:

 1. Громадянське суспільство на заході і в Україні: порівняльно-політологічний аналіз.

 2. Розвиток правової свідомості й утвердження громадянськості.

 3. Громадянське суспільство і держава: питання співвідношення та взаємодії.

 4. Становлення і утвердження інституту громадянства.


Рекомендована література до Теми 15: [2.1, 2.4, 2.7, 2.17, 3.4, 3.6, 3.9, 4.7. 4.3, 4.15, 4.24, 4.26, 4.92]
7. Індивідуальні завдання
Тема 2. Історія світової політичної думки

Написати реферат на одну із запропонованих тем: (кожен студент обирає окремий варіант)

 1. Політичні ідеї Стародавнього Сходу

 2. Політичні ідеї Стародавнього Китаю: проблеми управління державними справами у соціально-політичних поглядах Конфуція та основні політичні ідеї у вченні легізму.

 3. Політичне вчення Аристотеля.

 4. Політичне вчення Платона.

 5. Політична думка Стародавнього Риму (Цицерон, Сенека, Марк Аврелій).

 6. Політико-правові погляди Фоми Аквінського.

 7. Принципова новизна політичних ідей Ніколо Макіавеллі.

 8. Політичні ідеї утопічного соціалізму Т. Мора і Т. Кампанелли.

 9. Розробка ідей та принципів лібералізму у творчості І. Канта.

 10. Політичні погляди Ж. Бодена.

 11. Розробка теорії суспільного договору мислителями Нового часу.

 12. Розвиток ідей правової держави в XVII – XIX століттях.

 13. Ідеї правової держави та громадянського суспільства в політичних вченнях Нового часу.

 14. Політико-правова концепція Гегеля. Етатизм Гегеля.

 15. Проблема громадянського суспільства у творчості Гегеля.

 16. Протистояння консерватизму та лібералізму в кінці ХІХ – на початку ХХ століть.

 17. Історична доля політичних ідей марксизму.

 18. Марксизм і зародження соціал-демократії.

 19. Теорія правової держави Г. Єлінека.

 20. Відмінність політичних позицій представників утопічного соціалізму і марксизму.

 21. Політична теорія марксизму і соціальна практика ХХ ст.

 22. Теорія політичного утилітаризму Бентама.

 23. Аналіз переваг і недоліків демократії А. Токвілем.

 24. Вплив позитивізму на становлення політології як самостійної науки.

 25. Розробка проблем свободи у марксистському вченні та доктрині лібералізму.

 26. Відмінності у розумінні сутності і походження держави у представників теорії суспільного договору, марксизму, теорії насильства (завоювання).


Тема 7. Сучасні моделі виборчих систем

Підготувати доповідь на тему: “Виборчі системи сучасного світу” (кожен студент описує виборчу систему окремої країни світу)
Тема 11. Сучасні політичні технології.

Виконати підбір матеріалів з сучасних українських засобів масової інформації на тему “Створення негативного іміджу кандидата під час виборчої кампанії”.
Тема 14. Демократія в політичному житті сучасного світу.

Виконати підборку матеріалів із сучасних ЗМІ на тему «Чорний піар»

9. Методи навчання
Методами навчання філософії є:

 1. Аналіз.

 2. Синтез.

 3. Системний підхід.

 4. Біхевіористичний метод.

 5. Метод співпадіння історичниго і логічного.

 6. Компаративистський метод.10. Методи контролю
Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Політологія» передбачено:

- для денної форми навчання – залік.

11. Розподіл балів, які отримують студенти:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру

Модуль 11)

Модуль 2 (М2)

Залік (З)

Поточний контроль 1 (ПК1)

модульний контроль (МК1)

Поточний контроль 2 (ПК2)

модульний контроль (МК2)

Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Аудиторна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

30

15

15

30

15

15

60

40

60

40

М1=ПК1+МК1≤100

М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100

Підсумкова оцінка (П)=

М12

100

2

Підсумкова оцінка у випадку складання заліку(П) =

ПК1+ПК2

+З≤100

40

2


12. Критерії оцінювання

12.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи

студентів на семінарських заняттях

БАЛИ

ПОЯСНЕННЯ

5

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

4

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0

Відсутність на занятті


12.2. Критерії оцінювання самостійної роботи

студентів

Самостійна робота оцінюється від «1» до «15».

 • Відповіді на контрольні питання – 15 балів.

 • Складання есе – 15 балів.

 • Написання реферату – 5 балів.

 • Складання списку літературних джерел 5 балів.

 • Складання таблиці – 15 балів.

 • Складання термінологічного словника – 15 балів


12.3. Критерії оцінювання індивідуальної роботи

студентів

Індивідуальна робота оцінюється від «1» до «15» балів.

 • Складання есе – 15 балів

 • Розкриття сутності основних категорій обраної проблеми – 15 балів.

 • Написання реферату – 5 балів.

 • Складання списку літературних джерел 5 балів.

 • Підборка матеріалів до теми – 10 балів


13. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи, практики

для заліку

90-100

А

Відміннозараховано

83-89

В

добре

75-82

С

68-74

D

задовільно

60-67

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

14. Питання для підготовки до підсумкового контролю


 1. Виникнення політології як науки і навчальної дисципліни. Етапи розвитку політології .

 2. Предмет та категорії політології.

 3. Політологія в системі соціально-гуманітарних дисциплін

 4. Структура та функції політології.

 5. Уявлення про політику в країнах Стародавнього Сходу

 6. Політичні доктрини античності.

 7. Політична думка середніх віків (теологічна концепція)

 8. Політичні ідеї епохи Відродження

 9. Макіавеллі і макіавеллізм

 10. Ранній утопічний соціалізм: Т. Мор Т.Кампанелла

 11. Концепції політики і влади епохи Просвітництва

 12. Англійські просвітники XVII ст.

 13. Раціоналістичне трактування політики у роботах французьких просвітників XVIII ст..

 14. Ідеї американських просвітників другої половини XVIII – початку XIX ст.

 15. Плюралізм політичних концепцій ХІХ - початку ХХ ст.

 16. Політичні погляди І.Канта та Г.В.Ф. Гегеля

 17. «Просвітницький» соціалізм Марксизм і політика

 18. Реформізм і соціал-демократія у ХІХ ст.

 19. Генезис політичних ідей Київської Русі Політичні ідеї мислителів Київській Русі Ренесансні ідеї в українській суспільно-політичній думці в XVI -XVIII ст.

 20. Брестська унія і полемічна література

 21. Києво-Могилянська академія і розвиток суспільно – політичної думки XVIII ст.

 22. Феномен Українського козацтва Конституція 1710 р.

 23. Українське раннє просвітництво

 24. Українська суспільно-політична думка в кінці XVIII  першій половині XIX ст.

 25. Кирило-Мефодіївське товариство

 26. Проблеми демократії, держави і політичних відносин в суспільній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 27. Політична думка в Україні на початку ХХ ст.

 28. Історичний розвиток, сутність, об’єкт та суб’єкт політичного прогнозування.

 29. Типологія політичних прогнозів.

 30. Принципи та функції політичних прогнозів.

 31. Методи та етапи політичного прогнозування.

 32. Поняття та структура влади.

 33. Основні компоненти влади: суб’єкт, об’єкт, ресурси

 34. Принцип розподілу влади. Система стримувань і противаг.

 35. Легальність, легітимність, ефективність політичної влади.

 36. Поняття політичної системи, її структура

 37. Функції політичної системи

 38. Типологія політичних систем

 39. Політичний режим.

 40. Тоталітарний політичний режим.

 41. Авторитаризм.

 42. Держава як політичний інститут.

 43. Форми державного правління та державного устрою

 44. Правова держава і громадянське суспільство

 45. Генезис і сутність політичної партії

 46. Функції політичних партій

 47. Типологія політичних партій

 48. Партійні системи: сутність, різновиди

 49. Партії і партійна системи в Україні

 50. Сутність виборчої системи

 51. Типи виборчих систем

 52. Політична свідомість: поняття, структура, типи, функції

 53. Типологія політичної свідомості.

 54. Політичної культура: зміст і структура

 55. Функції та типи політичної культури.

 56. Політична соціалізація особистості: сутність, інститути,етапи

 57. Поняття, функції політичної ідеології.

 58. Функції ідеології

 59. Лібералізм як політична ідеологія

 60. Консерватизм. як політична ідеологія

 61. Соціалістична ідеологія

 62. Націоналістична ідеологія

 63. Політичне лідерство: сутність, типологія, функції

 64. Сутність, типологія політичних еліт

 65. Політична еліта в Україні

 66. Сучасні теорії конфліктів.

 67. Сутність політичного конфлікту.

 68. Типи політичних конфліктів.

 69. Шляхи попередження та передумови врегулювання політичних конфліктів.

 70. Міжнародні відносини: сутність, суб’єкти, сучасні принципи

 71. Зовнішня політика держави як відображення її національних інтересів.

 72. Основні тенденції сучасного світового політичного процесу

 73. Глобалізація-головна тенденція світового політичного процесу.

 74. Глобальні проблеми сучасності

 75. Геополітика.

 76. Поняття демократії та основні критерії демократичного режиму

 77. Основні підходи до розуміння демократії

 78. Основні цінності сучасної демократії.

 79. Передумови поширення демократії в сучасному світі.

 80. Роль і види політичних технологій

 81. Політичний вибір та політична участь

 82. Виборчі технології

 83. Ґенеза уявлень і понять про людські права

 84. Сучасне розумінні прав людини.

 85. Україна: права людини на сучасному етапі

 86. Дотримання прав людини як ознака демократії

 87. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього.

 88. Поняття, структура і функції громадянського суспільства.

 89. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії

 90. Становлення громадянського суспільства в Україні
1   2   3   4

Схожі:

З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській...
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО МВ НА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ
Гладка Людмила Іванівна
Контролюючим органом навчально-методичної роботи є Методична рада університету. Головними напрямками роботи Методичної ради є
Р. М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи; Н. М. Гладка
На часі формування пакету нормативно-правових актів з питань організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними...
Основні напрямки методичної і наукової роботи
Використання ГІС у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних об'єктів
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка