Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи


Скачати 142.3 Kb.
НазваПідвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Дата21.03.2013
Розмір142.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Методична рада школи: основні завдання та функції
Чабан Л.П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34 Черкаської міської ради

Учитель школи – ключова постать у сучасному освітньому процесі, наставник школярів. Від його підготовки залежить якість шкільної освіти, рівен культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів. Сьогодні головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальному закладі належних умов для дослідницької, науково- експериментальної роботи вчителя та здійснення його самоосвітньої діяльності.

Ефективність організації та проведення методичної роботи у школі залежить від чіткого планування роботи методичної ради, яка є першим помічником адміністрації школи.

До складу методичної ради, як правило, входять учителі вищої категорії, адміністрація школи, голови методичних об’єднань, керівники творчих і динамічних груп, психолог школи. Таким чином, методична рада, застосовуючи колективні, групові та індивідуальні форми роботи з учителями, розв’язує наступні завдання методичної роботи школи:

 • забезпечення професійного зростання учителів та підвищення їх наукового рівня;

 • дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

 • надання консультаційної допомоги з питань впровадження особистісно зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та виховання;

 • вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів школи;

 • проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій.

Для того, щоб учитель забезпечував особистий професійний ріст, досліджував, практично осмислював, вносив свої корективи, методична рада проводить таку роботу:

 • забезпечує вчителя необхідною методичною літературою;

 • визначає час для організації методичної роботи вчителів;

 • напрацьовує систему підпорядкування та делегування повноважень у рамках організації науково-методичної роботи.

 • допомагає методичним об’єднанням, творчим групам в процесі добору необхідних матеріалів і координує роботу проектів, програм;

 • створює умови до самовдосконалення вчителя.

Така система роботи передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору вчителя. Учитель працює ефективніше, бо вмотивований своїм бажанням та особистим зобов’язанням. Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працює протягом року:

 1. Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи . Через модель методичної роботи здійснюється:

 • пізнавальна діяльність (формування свідомості педагогів, вивчення педагогічних ідей) у формі педагогічних читань, методичних «оперативок», самоосвіти, теоретичних і практичних семінарів, консультацій);

 • тематична діяльність (визнання шляхів вирішення актуальних проблем, розробка нових педагогічних ідей, технологій) у формі тематичних педагогічних рад, роботи творчих груп, тимчасових творчих модулів, роботи школи педагогічної майстерності);

 • узагальнююча діяльність (упровадження нових педагогічних технологій) у вигляді методичних тижнів, творчих звітів учителів, роботи методичного кабінету, підсумкових проблемних семінарів, конференцій).

 1. Формування основних завдань підвищення кваліфікації педагогів школи.

 2. Узагальнення системи роботи школи з педагогічними кадрами.

 3. Моральне стимулювання професійного зростання вчителів.

 4. Популяризація активних форм методичної роботи .

 5. Проведення методичних рад із використанням активних форм (управлінських: майстер-клас, проект, консиліум, анонс, прогноз, калейдоскоп, експертиза, ескіз, дослідження, портфоліо;

методичних: аукціон методичних ідей, панорама управлінських ідей, управлінські монологи, лабораторії, експертизи, скарбнички, вітальні, дослідження, огляди).

 1. Популяризація інноваційного досвіду шляхом публікацій у методичних виданнях.

 2. Розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів.

 3. Організація й активізація роботи творчих груп.

 4. Організація співпраці з ВНЗ, вирішення спільних проблем, участь учителів, викладачів у семінарах, конференціях.

 5. Організація науково-дослідної роботи з проблеми «Впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес»

 6. Створення консультативно-методичної школи молодого вчителя з призначенням наставника.

 7. Затвердження тематики засідань педагогічних рад.

 8. Затвердження вчителів школи за структурними підрозділами та визначення їх основних завдань.

 9. Затвердження методичних тем роботи методичних об’єднань, вчителів, творчих груп.

 10. Формування педагогічної культури вчителя у процесі переходу від традиційної школи до школи, що працює в інноваційному режимі:

- новизни ідей, підходів, педагогічних технологій;

цінність та актуальність отриманих результатів;

- доцільність їх практичного застосування.

18. Допомога вчителям, які атестуються, в підготовці презентації власних методичних фахових напрацювань.

19. Організація шкільних курсів з основ комп’ютерної грамоти вчителів.

20. Визначення методики і технології проведення та оцінювання діагностичних контрольних робіт, зрізів знань з метою вдосконалення результатів моніторингу.

21. Організація консультативно-методичної роботи з адаптивного впровадження інноваційних технологій, зокрема, інтерактивних, технологій створення ситуацій успіху та технологій використання творчих завдань.

Методична рада школи у процесі здійснення методичної роботи з учителями формує й розвиває вміння педагогів аналізувати особисту діяльність; концентрувати волю для досягнення поставленої мети; бачити, розуміти й усвідомлювати проблеми, визначати конкретну мету; оптимально добирати зміст, необхідні форми і методи педагогічної діяльності; проектувати й планувати власну роботу; володіти методами педагогічної діагностики; організувати власну діяльність; взаємодіяти з оточуючими.

Необхідно окремо зупинитись на питанні організації роботи над науково-методичною проблемою.

Слід зазначити, що першою вимогою до обрання проблеми є актуальність теми для діяльності педагогічного колективу. Другою вимогою має бути співзвучність теми сучасним педагогічним ідеям. Третьою є вибір теми, який проводиться колегіально. Четвертою вимогою є діалектичний зв’язок загальношкільної проблеми з темою, над якою працюють педагогічні колективи міста. П’ятою – науково-методична проблема має охоплювати як навчальну, так і виховну роботу. Шостою – науково-методична проблема має пронизувати всі форми внутрішньо шкільної методичної роботи. Зауважимо, що технологія роботи над проблемою школи складається з - підготовчого етапу; обговорення та затвердження науково-методичної проблеми; проведення інформаційно-аналітичної роботи; застосування запозиченого досвіду роботи та аналіз можливостей його використання.

Таким чином, методична рада школи спрямовує зміст форм методичної роботи на виконання чинних законів і нормативно-правових актів про освіту, сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу, створює умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції, сприяє науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчає та популяризує досвід творчих педагогів закладу, знайомить із передовими педагогічними досягненнями вчителів регіону, України, світу.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Городова Н.М. Планування роботи закладу освіти. – Харків: Вид.гр. «Основа», 2005. – 204 с.

 2. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Вид.гр. «Основа», 2005. – 240 с.

 3. Завучу на кожен день / упоряд.: Т.Борзенкова. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Шк..світ, 2010. – 360 с.

 4. Методична робота школи / Упоряд. Н.Мурашко. – Ред.загальнопед.газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк..світу»).

 5. Методична робота у школі: теоретичні засади; система роботи;досвід/ Укл. Григораш В.В.-Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 304 с.

 6. Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуски 1-4 / Укладачі: Ю.В.Буган, Г.Г.Свінних, В.І.Уруський. – Тернопіль: «Астон», 2003. -286 с.

 7. Планування методичної роботи / упоряд. М.Голубенко. – К.: Шк..світ, 2008. – 128 с.- (Б-ка «Шк..світу»)


Додаток 1 Організаційні форми науково-методичної роботи


Додаток 2 Модель методичної роботи школиДодаток 3 Основні завдання підвищення кваліфікації педагогів школи


Додаток 4 Узагальнення системи роботи школи з педагогічними кадрами


Додаток 5 Моральне стимулювання професійного зростання вчителівДодаток 6 Популяризація активних форм методичної роботи


Для узагальнення

Для розповсюдження

- творчий захист;

- методичний фестиваль;

- методична сесія;

- методичний ринг;

- педагогічний консиліум;

- методичний міст;

- педагогічний ескіз;

- методичний аукціон;

- «круглий стіл»;

- методичний калейдоскоп;

- «проблемний стіл»;

- методичний вернісаж;

- педагогічний конкурс;

- методичний діалог;

- зустріч із колегами;

- методичний полілог;

- виставки й огляди;

- педагогічний турнір;

- конференції

- панорама ідей;
- педагогічний КВК;
- ярмарок педагогічної творчості


Додаток 7 Форми роботи методичної ради школи


СтажуванняДодаток 8 ПОЛОЖЕННЯ

про науково-методичну раду Черкаської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 34

1. Загальні положення.

1.1. Науково-методична рада є дорадчо-консультатвним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема, з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

1.2. Науково-методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, обласного й міського управлінь освіти, що стосуються сфери її діяльності.

1.3. Головною метою діяльності науково-методичної ради є:

- вироблення стратегічних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання учнів;

- оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- погодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів та навчального обладнання.

1.4. Координація всіх структурних підрозділів науково-методичної служби школи; члени науково-методичної ради працюють на громадських засадах.

1.5. Науково-методична рада підпорядковується у своїй діяльності директору школи.

2. Завдання та напрямки діяльності науково-методичної ради.

2.1. Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання.

2.2. Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного програмного та інформаційного забезпечення школи.

2.3. Ознайомлення й погодження запропонованих нових навчальних планів і програм, підручників, навчальних посібників.

2.4. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду і вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику і форм поширення.

2.5. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організація науково-дослідної роботи учнів.

Науково-методична рада організовує свою діяльність за такими напрямками:

2.6. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу, вчителів окремих предметів за підсумками І семестру, року.

2.7. Участь у розробці варіативної частини робочого навчального плану, внесення змін та доповнень до державних програм.

2.8. Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності, навчально-лабораторної бази.

2.9. Розробка Положень про організацію конкурсів для вчителів.

2.10. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.

3. Організація роботи науково-методичної ради.

3.1. До складу науково-методичної ради школи входять члени адміністрації, голови методичних об’єднань, учителі-«методисти», психолог. Склад науково-методичної ради затверджується наказом директора по школі.

3.2. У складі науково-методичної ради можуть формуватися секції різних напрямків роботи (проектна, дослідницька, аналітична, наставницька тощо).

3.3. Для забезпечення роботи науково-методична рада обирає секретаря.

3.4. План роботи складає голова науково-методичної ради, розглядають його на засіданні, узгоджують із директором школи, а затверджують на засіданні педагогічної ради.

3.5. Рекомендації для членів педагогічного колективу підписують голова науково-методичної ради та секретар.

3.6. Якщо на засіданнях обговорюють питання, які стосуються інших напрямків навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних посадових осіб.

3.7. З кожного питання науково-методична рада приймає рекомендації (ухвали, постанови), які фіксуються у протоколах.

4. Права науково-методичної ради.

Науково-методична рада має право:

4.1. Пропонувати зміни з метою удосконалення навчально-виховного плану школи відповідно до нормативних документів.

4.2. Пропонувати вчителям різні форми підвищення фахової майстерності.

4.3. Рекомендувати вчителів для участі в конкурсі «Учитель року».

4.4. Готувати пропозиції та рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання.

4.5. Піднімати питання про публікацію матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений окремими вчителями, методичними об’єднаннями.

4.6. Піднімати питання про заохочення працівників школи за активну участь у роботі.
Додаток 9

План роботи методичної ради

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Черкаської міської ради

на 2010-2011 навчальний рікТематика засідань

Дата

Відповідальний

1.

1. Аналіз методичної роботи за 2009-2010 навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних кафедр, творчих і проблемних груп) на 2010-2011 навчальний рік та планування четвертого етапу роботи над проблемою школи. Затвердження планів роботи.

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою.

4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році.

5. Створення творчих мікрогруп.

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Вересень


Заступник директора з НВР


2.

1. Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій.

2. Про підготовку учнів до участі в шкільних, міських олімпіадах, конкурсах учнівських робіт МАН.

3. Ефективність уроку – результат організації діяльності учнів.

4. Організаційна робота щодо створення проектів.

5. Організація методичної роботи з учителями, які відчувають утруднення в організації навчально-виховного процесу.

6. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за вересень-жовтень.

7. Про підготовку до предметних тижнів.

8. Про підготовку до атестації вчителів.

9. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Листопад

Голова методичної ради


3.

1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

2. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах і МАН. Моніторинг знань учнів з основ наук.

3. Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

4. Заходи з управління самоосвітою педагогів.

5. Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

6. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

7. Критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.

8. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Січень

Заступники директора,

голова методичної ради,

голови МО

4.

1. Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчості педагога – до творчості учнів».

2. Використання тестових завдань як однієї з форм контролю за навчальними досягненнями учнів.

3. Взаємозв’язок класної і позакласної роботи як умова духовного зростання школяра (підготовка до педагогічної ради).

4. Підготовка до виставки «Калейдоскоп методичних ідей». Презентація проектів. Аналіз атестаційних матеріалів. Підсумки атестації педагогічних працівників.

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Березень

Адміністрація школи

5.

1. Оцінка методичної роботи за навчальний рік.

2. Підведення підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на навчальний рік.

3. Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

4. Про підготовку до серпневих нарад учителів.

5. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Травень

Адміністрація школи, керівники творчих груп


Схожі:

«Творчість вчителя основа його педагогічної майстерності»
Проблема: «Удосконалення навчально-пізнавальних інтересів учнів початкових класів через творчий розвиток вчителя та учня»
ЕЛЕКТРОННЕ ВЧИТЕЛЬСЬКЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання...
ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ як шлях формування професійної компетентності педагога
Створення моделі професійно компетентного педагога сучасної освітньої установи, розробка моделі індивідуального маршруту професійної...
Стратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення...
Постановка проблеми. Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні...
Стратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення...
Постановка проблеми. Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні...
Особистісне зростання вчителя – золотий ключик успіху освітнього округу
Методична робота в Городнявському освітньому окрузі спрямована не тільки на підвищення професійної майстерності кожного вчителя,...
Р. М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи; Н. М. Гладка
На часі формування пакету нормативно-правових актів з питань організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними...
«Погоджено» «Затверджено»
Метою змагань є подальший розвиток стрітболу та підвищення його престижу і популяризації в Україні, а також забезпечення необхідного...
Основними завданнями методичної роботи ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» є
Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічного колективу, його загальної культури, створення мотивації і умов для...
Система організації методичної роботи в Ольшаницькій загальноосвітній...
Аналіз роботи школи з реалізації певної науково-педагогічної теми за конкретний період; діагностика професійної майстерності педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка