Методичні вказівки до розрахункової частини


Скачати 395.05 Kb.
НазваМетодичні вказівки до розрахункової частини
Сторінка1/3
Дата22.04.2013
Розмір395.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3

Методичні вказівки до розрахункової частини
Розрахункова частина до курсової роботи складається з комплексної контрольної роботи.

Розрахункова частина представляє собою наскрізну задачу і охоплює всі основні операції, пов’язані з вивченими темами. Кінцевим етапом контрольної роботи є заповнення фінансової звітності. Пропонується фінансову звітність заповнити лише за один місяць, а саме за березень 2012 року.

Підприємство ВАТ „Комфорт” займається виготовленням меблів і випускає гарнітур „Трембіта”, гарнітур „Елегія”, кухню „Люкс”.

До наведених господарських операцій необхідно скласти бухгалтерські проводки, в таблицях - зробити розрахунки. Замість зірочок необхідно проставити останній номер залікової книжки.

При виконанні завдання необхідно вирішити питання про первісну вартість запасів. Потрібно звернути увагу, що первісна вартість запасів складається із сум, що сплачується згідно з договором постачальнику, транспортно-заготівельних витрат та інших витрат, які, згідно з П(С)БО 9 „Запаси”, включаються у вартість запасів. Так, зокрема, при визначені вартості списаної тирсоплити потрібно розрахувати у табл. 5 суму ТЗВ шляхом розрахунку середнього процента:

Сума ТЗВ= Середній відсоток ТЗВ х вартість відпущених запасів


+ Сума ТЗВ за

поточ. місяць

Сума ТЗВ на поч. місяця=
Середній


Вартість придбаних

+ запасів у поточ. місяці за

обл. цінами

Залишок запасів на поч. місяця за обл. цінами
відсоток ТЗВ

При списані запасів, зокрема, „Дошки обрізної” (табл. 1) необхідно застосувати методсередньозваженої вартості. Оцінка за цим методом базується на припущені, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство, тобто одиниці запасів, які надійшли першими , відпускаються також першими до вичерпання партії у натуральному вимірнику.

Завдання передбачає застосування різних методів нарахування амортизації. Для цього дається виписка з рахунку 10 „Основні засоби” (табл. 2) Для кожного варіанту існує свій метод, який повинен передбачати розрахунок суми амортизації за березень місяць 2012 року. Зокрема, прямолінійний метод передбачає розрахунок суми амортизації шляхом ділення первісної вартості за мінусом ліквідаційної вартості на очікуваний термін роботи. Метод прискореного зменшення залишкової вартості передбачає, що річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкту на початок звітного року та норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об’єкту і подвоюється. Ліквідаційна сума при цьому не береться до уваги. Кумулятивний метод передбачає, що сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишається до кінця очікуваного строку використання об’єкта, на суму чисел років його корисного використання. Виробничий метод передбачає, що нарахування амортизації здійснюється на основі сумарного виробітку за весь період його експлуатації у відповідних одиницях виміру (в нашому прикладі у гривнях). При цьому передбачається, що за весь період експлуатації буде виготовлено продукції на 80 млн. грн. Кількість виготовленої продукції за березень визначається за даними журналу операцій. Результати заповнюються у табл. 4.

При заповнені табл. 6 необхідно врахувати, що бригада фрезерувальників використовує форму оплати праці із застосуванням КТУ (коефіцієнту трудової участі). Тому спочатку необхідно розрахувати заробіток кожного працівника за тарифом, а потім вже застосувати до цього заробітку КТУ. Наступним кроком є визначення коефіцієнту відрядного приробітку. Кінцевим етапом є визначення фактичного заробітку членів бригади. При утриманні із заробітку необхідно застосувати ставки, які діяли з 01.01.2012 року. Єдиний соціальний внесок склав 40,67 %

В таблиці 8 розраховується зведений облік витрат в розрізі виробів.

В таблиці 7 розраховується собівартість реалізованої продукції шляхом визначення коефіцієнту відношення фактичної собівартості продукції до ціни реалізації.

Таблиця 1

Аналітична картка обліку руху матеріалу „Дошка обрізна 20 мм.”Дата


Придбано

Вибуло

Залишок

К-сть

(м.куб)

Ціна

(грн.)

Сума

(грн.)

К-сть

(м.куб)

Ціна

(грн.)

Сума

(грн.)

К-сть

(м.куб)

Ціна

(грн.)

Сума

(грн.)

65

1150

74750

1.

03.03

90

10**


2

10.03


80
3

14.03

30

960


4

17.03

40

930


5

20.03


95
6

21.03


40
6

25.03

20

10*0


7

27.03


2*
8

29.03

50

980


Всього


Таблиця 2

Виписка з рахунку 10 „Основні засоби”*

Варіант

Дата

введення*

Вид


Первісна вартість


Прогнозована ліквідаційна вартість

Термін служби

Метод нарахування амортизації


1

05.05.2003

Будівля цеху

2467000

23000

50

Прямолінійний

2

06.05.2003

Будівля адміністрації

4560000

2000

40

Прямолінійний

3

07.08.2009

Комп’ютерна техніка

51400

1000

5

Прискорення зменшення залишкової вартості

4

08.05.2010

Верстати та обладнання

4968000

12000

10

Виробничий*

5

04.09.2007

Легковий автомобіль

156500

7900

15

Кумулятивний

6

15.10.2005

Вантажний автомобіль

296560

2500

15

Кумулятивний

7

04.10.2007

Сотові телефони

27600

250

4

Прискорення зменшення залишкової вартості

8

06.07.2005

Меблі офісні

266300

8400

15

Прямолінійний

9

08.07.2005

Виробничий інвентар та приладдя

1478000

980

10

Виробничий*

10

09.07.2006

Інструменти

спецпризначення

390000

1090

10

Виробничий*


Таблиця 3

Розшифрування сальдо 23 рахунку „Виробництво”

На 01.03.

На 01.04

НЗВ Гарнітур „Трембіта”

Сировина і матеріали

Заробітна плата з відрахуваннями

Загальновиробничі та інші прямі витрати


22060

16000

14100


2**30

15*00

5000

НЗВ Гарнітур „Елегія”

Сировина і матеріали

Заробітна плата з відрахуваннями

Загальновиробничі та інші прямі витрати


23600

14780

15500


13*00

5450

9400

НЗВ Кухня „Люкс”

Сировина і матеріали

Заробітна плата з відрахуваннями

Загальновиробничі та інші прямі витрати


12890

5670

7500


1**90

9790

3570

Всього

132100

Таблиця 4

Розрахунок амортизації за вибраним варіантомЗа період

В т.ч. березень

200320042005200620072008200920102011


2012

Таблиця 5

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат
Показники

Вартість тирсоплити

ТЗВ

1

Залишок на початок місяця


41*00


*500

2

Поступило за місяць3

Вибуло за місяць

на виготовлення Гарнітуру „Трембіта”

Гарнітуру „Елегія”

Кухні „ Люкс”4.

Залишок на кінець місяця

Таблиця 6

Розрахунково-платіжна відомість по бригаді фрезерувальників зайнятих у виробництві гарнітуру „Трембіта”

Табельний номер

Розряд

Годинна тарифна ставка

Відпрацьовано годин

Заробіток за тарифом

КТУ

Розрахунковий заробіток з КТУ

Відрядний приробіток

Фактичний заробіток членів бригаді

Утримання із зарплати

Всього на руки

101

1

10,6

140
1,2


102

2

12,3

180
0,7


103

5

12,8

165
1,5


104

4

10,6

160
1,1


105

3

13,0

150
0,8


Всього

Х

Х
Х13*20


Журнал господарських операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума

Дт

Кт

1

Надійшла на підприємство від постачальника „Дошка обрізна 20 мм.” (табл.1)

ПДВ
?

Меблева фурнітура (без ПДВ)

ПДВ42400

8480

Тирсоплита

ПДВ34**70

?

2

Отримано рахунок за транспортування тирсоплити

ПДВ
6560

?

3

Нарахована заробітна плата за розвантаження тирсоплити2760

4

Нараховано єдиний соціальний внесок?

5

Сума ввізного мита і митних зборів по оп. 71200

6

Зареєстровано збільшення статутного капіталу150000

7

Поповнено статутний капітал засновником шляхом внесення програмного забезпечення10500

8


10.03 Відпущено дошку обрізну на виготовлення ( табл. 1 )

  • Гарнітуру „Трембіта”

?

20.03 Відпущено дошку обрізну на виготовлення:

  • Гарнітур „Елегія”

21.03 Відпущено дошку обрізну на виготовлення:

  • Кухні „Люкс”

?

?

9

Придбано комп’ютерне устаткування

ПДВ32000

?

10

Отримано рахунок за підключення комп’ютерного обладнання

ПДВ
1000

?

11

Введено в експлуатацію комп’ютерне устаткування?

12

Зараховано на баланс безоплатно отриманий верстат (справедлива вартість 3*000 грн, залишкова вартість за документами – 22000 грн.)

?

13

Списано місячну суму амортизації по оп.12700

14

Списано будівельні матеріали на закінчення складу готової продукції15000

15

Нарахована заробітна плата робітникам за спорудження складу2*060

16

Нараховано єдиний соціальний внесок оп.15?

17

Отримано і сплачено рахунок за оренду машин і механізмів, задіяних в процесі будівництва

ПДВ
42370
?

18

Оплачено проценти за кредит, взятий для спорудження складу1450

19

Введено в дію будівлю складу (на 01.03 сума незавершеного будівництва склала 521,0 тис грн.)?

20

Відпущено тирсоплиту :

На гарнітур „Трембіта”

На гарнітур „Елегія”

На кухню „Люкс”
13**50

8**00

3**60

21

Списано транспортно -заготівельні витрати

по відпущеній тирсоплиті (табл. 5)

На гарнітур „Трембіта”

На гарнітур „Елегія”

На кухню „Люкс”

?

?

?

22

Отримано рахунок за поточний ремонт будівлі цеху і списано витрати по його здійсненню5**0

23

Отримано рахунок за модернізацію вантажного автомобіля і списано витрати по його здійсненню17320

24

Відпущено фурнітуру на виготовлення:

- гарнітуру „Трембіта”

- гарнітуру „Елегія”

- кухні „Люкс”
14350

30730

15180

25

Отримано рахунок за електроенергію по виробничому цеху36350

26

Списано вартість комп’ютера, знищеного внаслідок короткого замкнення1430


27

Списано знос по знищеному комп’ютеру1460

28

Отримано відшкодування від страхової компанії по комп’ютеру1200

29

Відпущено термоплиту на виробництво кухні „Люкс”
17850

30

Списано з балансу фрезерний верстат внаслідок ліквідації за залишковою вартістю
1230

31

Списано суму зносу по верстату27560

32

Нараховано ПДВ на суму залишкової вартості246

33

Нараховано зарплату робітникам, які займались ліквідацією500

34

Нараховано єдиний соціальний внесок на зарплату по оп.33?

35

Оприбутковано запасні частини356

36

Нараховано амортизацію по необоротних активах за березень 2012

  • адміністративного призначення

  • загальноцехового призначення

в т.ч. вибраного за варіантом( табл. 2,4)

18700

35300

?

37

Придбано і введено в експлуатацію програмне забезпечення для ведення складського обліку1580

38

Нараховано:

заробітну плату робітникам основного виробництва за виготовлення гарнітуру „Трембіта в т.ч. по бригаді фрезерувальників ( табл. 6)

нараховано єдиний соціальний внесок

14**00

?

39

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва за виготовлення гарнітуру „Елегія” та

нараховано єдиний соціальний внесок

110000

?

40

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва за виготовлення

кухні „Люкс” та

нараховано єдиний соціальний внесок

8*500

?

41

Нараховано заробітну плату адміністрації цеху та

нараховано єдиний соціальний внесок
10790

?

42

Нараховано заробітну плату адміністрації підприємства та

нараховано єдиний соціальний внесок
24300

?

43

27.03 Списано дошку обрізну на загально цехові потреби (табл. 1 )
?

44

Видано з каси під звіт на відрядження1500

45

Представлено авансовий звіт по відрядженню, витрати за яким списані на збутову діяльність

1450

46

Повернуто залишок невикористаного авансу в касу?

47

Списано матеріали на дослідження та розробки3650

48

Випущена з виробництва і відвантажена на склад готова продукція, в т.ч.:

- Гарнітур „Трембіта” 48 шт. за плановою собівартістю 7700 грн на 1 шт.

- Гарнітур „Елегія” 48 шт. за плановою собівартістю 6100 грн. на 1 шт.

- Кухня „Люкс” 51 шт. за плановою собівартістю 4100 грн. на 1 шт.

49

Списано загальновиробничі витрати

(всі витрати вважати змінними)?

50

Відкориговано планову собівартістю на суму фактичної собівартості (табл.8)?

51

Протягом місяця відвантажено продукцію,

в т. ч.

Гарнітур „Трембіта” 42 шт. за ціною 13700 (без ПДВ) за 1 шт.
?

ПДВ?

Гарнітур Елегія 47 шт. за ціною 11760 (без ПДВ) за 1 шт.
?

ПДВ?

Кухня „Люкс” 48 шт. за ціною 10800 (без ПДВ)
?

ПДВ?

52

Покупцями в якості часткової оплати представлений короткостроковий вексель97800

53

Відображено собівартість реалізованої продукції (табл. 7)?

54

Списана фактична собівартість продукції на фінансовий результат?

55

Нарахована амортизація складу готової продукції15000

56

Нарахована заробітна плата робітникам складу10500

57

Нараховано єдиний соціальний внесок?

58

Списано витрати на збут?

59

Списано адміністративні витрати?

60

Списано інші витрати операційної діяльності?

61

Нараховано і списано податок на прибуток від звичайної діяльності?

62

Списано фінансовий результат від операційної діяльності?

63

Списано витрати від іншої звичайної діяльності?

64

Списано доходи від іншої звичайної діяльності?

65

Визначено і списано результат від іншої звичайної діяльності?

66

Списано фінансові витрати?

67

Списано фінансові доходи?

68

Визначено і списано резльтат від фінансових операцій?

69

Списано витрати від надзвичайної діяльності?

70

Списано доходи від надзвичайної діяльності?

71

Нараховано і списано податок на прибуток від надзвичайної діяльності?

72

Визначено і списано результат від надзвичайної діяльності?


Таблиця 7
Рух готових виробів за березень


Показники

Гарнітур „Трембіта”

Гарнітур „Елегія”

Кухня „Люкс”

За цінами реалізації

За фактичною собівартістю


За цінами реалізації

За фактичною собівартістю

За цінами реалізації

За фактичною собівартістю

1. Залишок готової про-дукції на 01.03


3 шт х 10700 грн.


3 шт х

8350 грн.


5 шт. х 8760 грн.


3 шт х

7000 грн.


6 шт. х 7500 грн.


6 шт. х 4700 грн.

2. Надійшло з вироб-ництва3. % фактич-ної собівар-тості до планових цін


4. Відван-тажено виробів5. Залишок готової продукції на 01.04.

Статті витрат

НЗВ на

01.03

Витрати за місяць

НЗВ на 01.04

Фактична собівартість

випущеної з виробництва продукції

Гарнітур „Трембіта”

1. Сировина і матеріали

2. Заробітна плата з відрахуваннями на соц.страх.

3. Загальновиробничі витрати та інші прямі витрати

Всього

Гарнітур „Елегія”

1. Сировина і матеріали

2. Заробітна плата з відрахуваннями на соц.страх.

3. Загальновиробничі витрати та інші прямі витрати

Всього

Кухня „Люкс”

1. Сировина і матеріали

2. Заробітна плата з відрахуваннями на соц.страх.

3. Загальновиробничі витрати та інші прямі витрати

Всього

Таблиця 8

Визначення фактичної собівартості випущеної з виробництва продукції


  1   2   3

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Додаток А. Титульний аркуш 18 Додаток Б. Завдання до дипломного проекту 19 Додаток В. Реферат (приклад оформлення) 21 Додаток Г....
2. Методичні вказівки до розв’язування задачі
Методичні вказівки обговорені і схвалені на засіданні кафедри радіотехнологій, протокол №5 від “ 27 ” січня 2005 р
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Гурченков О. П., Терьошкіна Н.Є., Єфімова Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Програма та методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом “Розробка родовищ корисних копалин” (спеціалізація...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки розроблені к е н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки до дипломного проектування спеціаліста за спеціальністю 05010301 – „Програмне забезпечення систем”, 05010302 –...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка