На уроках української мови в початкових класах


НазваНа уроках української мови в початкових класах
Сторінка1/6
Дата13.06.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
  1   2   3   4   5   6


ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДКАБІНЕТ

Слобідко-Охрімовецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Дидактичний матеріал для роботи

зі словниковими словами

на уроках української мови

в початкових класах

Бурима

Леся

Людвігівна

вчитель

початкових

класів


Віньковецький район

2011

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДКАБІНЕТ

Слобідко-Охрімовецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Дидактичний матеріал

для роботи зі словниковими словами

на уроках української мови

в початкових класах

Бурима Леся Людвігівна

вчитель початкових класів

Віньковецький район

2011

Рецензенти:

Г. І. Дурдас – методист відділу освіти Віньковецької

райдержадміністрації

М. І. Підлісняк – директор Слобідко-Охрімовецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст., вчитель предметів природничо-математичного циклу

Словниковий струмочок. Дидактичний матеріал для роботи зі словниковими словами на уроках української мови в початкових класах /

Уклала Л. Л. Бурима. - Віньківці, 2011. – 61 с.

Збірка містить добірку нестандартного матеріалу для організації ефективної роботи зі словниковими словами на уроках української мови в 1- 4 класах.

Для вчителів початкових класів, методистів, студентів педагогічних факультетів.

Зміст
Вступ……………………………………………….5
Методичні рекомендації………………………………7
Списки словникових слів……………………………10
І. Використання різних засобів навчання під час

роботи над словниковими словами………………...11
ІІ. Хвилинки-цікавинки з використанням

словникових слів на уроках української мови……25
ІІ. Вивчення словникових слів із використанням

інтерактивних технологій навчання……………......31
ІV. Матеріали і завдання для роботи над

словниковими словами на уроках української

мови………………………………..................................40
Висновки………………………………………………. 58
Список використаної літератури……………………60
Вступ

Вітя - світла голова,

Вітя вчить нові слова
Беручи до уваги наступність і послідовність опанування учнями матеріалів, що актуалізовані у сучасних навчальних програмах для учнів 1-4 класів відповідно до оновленого Державного стандарту початкової освіти, необхідно створювати сприятливі умови для формування мовленнєвої діяльності учнів, працювати над розвитком їх мовленнєвих здібностей, розвивати орфографічні навички, збагачувати лексичний запас учнів. Такий підхід учителя впливає на саморозвиток та самовираження дитини, а це - підґрунтя для формування особистості в майбутньому.

Програма з української мови приділяє велику увагу словниковій роботі, результатом якої є розвиток мовлення учнів, підвищення їхньої грамотності. Адже курс української мови – це не тільки окремий навчальний предмет, а й основний засіб опанування всіх інших шкільних дисциплін. Тому вчителі початкових класів повинні чітко усвідомлювати відповідальність за уміння школярів грамотно використовувати слова в усному і писемному мовленні. Це стосується і розуміння значення слів, якими їм доводиться оперувати, і правильної вимови їх, зокрема наголошування, і орфографічної зіркості і доречної слово сполучуваності та слововживання.

Важливою частиною роботи з орфографії в школі І ступеня є засвоєння списку слів, вимову і правопис яких учні мають запам’ятати. Написання таких слів переважно не можна пояснити правилами сучасного правопису, тому що воно склалося історично (написання «и» в слові «криниця» або «е» в слові «пшениця»).

До словникових у початкових класах віднесено і ряд слів на правила, які вивчають і в старших класах (деякі прислівники,числівники), слова іншомовного походження ( аеродром, метро, телефон, тощо).

Списки слів за класами складають:

1 клас - 39 слів

2 клас – 34 слова

3 клас – 49 слів

4 клас – 60

Перевірка засвоєння цих списків є обов’язковою частиною контролю за сформованістю правописних умінь і навичок.

Успішне засвоєння учнями програмного матеріалу залежить від багаторазового виконання послідовних, систематичних вправ та використання відповідної наочності. У 1 класі це можуть бути окремі предмети, «Картинний словник» або малюнки предметів із зображенням словникових слів. Наприклад, на малюнку зображено годинник. Під малюнком надруковано «годинник». У слові червоним кольором виділені орфограма – нн – і наголос.

Питання про словникові слова та роботу щодо їх засвоєння не є новим у методичній літературі, проте, воно не втратило актуальності й сьогодні. Тому у програмах з української мови, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для середньої загальноосвітньої школи, для кожного класу початкової ланки освіти передбачено вивчення слів, що найчастіше використовуються.

Формування навичок грамотного письма залишається важливим завданням уроків української мови. Слова контрольного орфографічного списку повинні бути в центрі тому, що правильно побудована робота над словниковими словами справді збагачує лексичний запас учнів і сприяє їхньому мовленнєвому розвитку в усній та писемних формах. Але набуття навичок правильного користування словниковим словом – процес тривалий, його не можна досягти на одному уроці ( тим більш, що словникових слів налічується 182) зробити процес засвоєння таких слів більш ефективним – складне завдання, тому що багатьом школярам молодшого шкільного віку запам’ятати ці слова дуже важко, нерідко й зовсім несила. Враховуючи вікові особливості дитячої психіки молодшого школяра і те, що довільне запам’ятовування – спершу єдина, а потім провідна форма пам’яті – вважаю актуальним складання методичних рекомендацій щодо «Організації роботи зі словниковими словами в початковій школі» так, щоб вони «самі» запам’ятовувались учнем якомога швидше, краще і з докладанням мінімальних зусиль.Методичні рекомендації

Робота зі словниковими словами є доцільною на всіх етапах уроку: під час актуалізації опорних знань, вивчення нового матеріалу, на етапі закріплення, а також під час застосування інтерактивних вправ « Мозковий штурм», «Мікрофон», тощо. Учитель повинен спрямувати свою роботу так, щоб працюючи над темою уроку, словникові слова органічно вписувались у тему .

Учні запам’ятовують вимову і правопис слів лише в тому випадку, якщо вчитель дотримується певної послідовності у своїй роботі.

 1. Створення проблемної ситуації – загострення уваги учнів як до лексичного значення слова, так і до його написання.

 2. Пояснення лексичного значення слова, ( із врахуванням підготовки учнів, із наочністю або описово, словесно).

 3. Наголошення на особливостях правопису – зорове сприймання на дошці, картці з малюнком ( у підручнику), вміщення картки з цим словом у таблицю « Пиши правильно», що постійно оновлюється.

 4. Звуко-буквений аналіз слова, перше переписування, попередження помилок, наголошення на різниці між написанням і вимовою.

 5. Складання словосполучень, речень та запис їх у зошити.

 6. Визначення певних граматичних понять ( рід, число, відмінок іменників)

 7. Виконання вправ із підручника і виділення словникових слів, творче переписування ( вставити пропущені букви)

 8. Словникові, малюнкові, вибіркові розподільні диктанти; переписування слів на орфографічних хвилинках (4-6 слів)

 9. Самодиктанти – учень самостійно записує слова які запам’ятав.

 10. Творчий самодиктант виявляє найбільші знання окреслених програмою слів, тому перевіряє усвідомлення учнями лексичного значення слова та його граматичну передачу. Обсяг диктанту в 5-10 слів, читається як завдання до кросворду.

 11. Мовні ігри, ребуси, кросворди тощо. Мовні ігри не тільки сприяють всебічному розвитку, а й пробуджують інтерес до знань, виховують прагнення вивчати рідну мову.


На уроках української мови з метою перевірки навички написання слів, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти, пропонуються різні види диктантів:
1. Зоровий диктант із попереднім промовлянням.

Учні читають відповідно до правил орфографії, промовляють написане на картці слово з виділеною орфограмою та записують його у робочий зошит.

2. Малюнковий диктант

1) Учитель демонструє картку-малюнок, діти називають зображений предмет, визначають яку букву – [е] чи [и] писати в ненаголошеному складі, та записують слово.

2) Учитель демонструє картку-малюнок, діти називають зображений предмет, записують слово, визначають наголос, підкреслюють букву, що позначає ненаголошений і голосний.

3) Учитель демонструє картку-малюнок, діти самостійно (без попереднього обговорення) записують слово, визначають наголос, підкреслюють букву, що позначає ненаголошений голосний, який не перевіряється наголосом.

3. Вибірковий диктант ( малюнковий, слуховий, зоровий)

Учитель пропонує дітям або картки-малюнки, або картки–слова з пропуском букв, що позначають ненаголошені голосні, або слова на слух і завдання:

 • В перший стовпчик записати слова-назви тварин;

 • У другий – слова-назви рослин

 • Записати тільки словникові слова


4. Диктант із використанням загадок.

Учитель читає загадку, діти відгадують її, пояснюють, за якими ознаками вони здогадалися про відгадку, потім записують слово-відгадку і виділяють орфограми.

Диктант із використанням загадок можна поєднати з творчим. Наприклад: учням пропонується відновити вірш С. Жупанина «Хто молодець?», доповнивши його назвами днів тижня, і записати лише ті з них, які є словниковими словниками.
ХТО МОЛОДЕЦЬ?

Вранці ми із добрим ділом

Привітали _______( понеділок)

Ніченька минула скоро,

Трудовий іде_____(вівторок)

Спритна, вміла, молода

Вже настала______(середа).

Йде четвертий день тепер,

Називається______(четвер).

Діло добре ладиться,

Як настала_______(п’ятниця).

Вдома скрізь кипить робота,

Як почався день- ____ (субота).

А субота з хлібом сіллю

Привела сестру _____(неділю).

Ось і тижневі кінець,

Хто трудився – молодець.
5. Диктант із пам’яті:

1) записати із пам’яті словникові слова, які є назвами професій;

2) записати із пам’яті словникові слова, в яких у ненаголошеному складі потрібно писати букву е.

6. Диктант із коментарем.

Учитель називає словникове слово, один з учнів коментує його написання, а решта дітей записує слово в зошити.

7. Творчий диктант

Учитель пропонує учням замінити розгорнутий вислів одним словом.

Наприклад:

1) підземна залізниця (метро)

2) перший осінній місяць (вересень)

8. Ребусовий диктант.

Учитель демонструє картку-ребус, діти вгадують його, пояснюють, як «прочитали» ребус, називають слово і записують слово-відгадку у зошит.

9. Диктант спільнокореневих слів.

Учитель називає словникове слово, а учні добирають і записують декілька спільнокореневих слів, виділяють орфограми.

10. Диктант «Слова-синоніми».

Учитель називає слова-синоніми до «важких» слів. Учні добирають синоніми і записують слова парами.

Педагог -…

Косоокий -…

Пахучий - …

11. Контрольний диктант.

Учитель добирає текст. Який містить декілька слів зі словника.Списки словникових слів
Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам’ятати у 1 класі:

1 клас

Бджола , бабуся, виразно, влітку, ворота, годинник, гумка, ганок, грунт, ґудзик, джміль, дзиґа, дзьоб, дідусь, загадка, зозуля, ім’я, їжак, кватирка, Київ, корисний, лелека, лінійка, лялька, новий, одинадцять, олень,олівець, папір, парасолька, подруга, посередині, Україна, українська, фартух, цукерка, цукор, чотирнадцять, якір. (39 слів)
2 клас

Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам’ятати у 2 класі:
Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диктант, диван, дитина, духмяний,дятел. Жайворонок, завдання, заєць,календар, килим, медаль, метро,неділя, ознака, помилка, понеділок, портфель, предмет, середа, театр, учитель, читання,

Червоний, черговий, черевики, четвер, шістнадцять, шофер, ясен. (34 слова)
3 клас

Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам’ятати у 3 класі:

Абрикос, адреса, айстра, автомобіль, агроном, акваріум, апельсин, апетит, асфальт, банкір, бензин, бетон, бібліотека, велосипед, верблюд, вогнище, вокзал, горизонт, гриміти, грім, депутат, дециметр, директор, електрика, кипіти, кошеня,кишеня, колектив, комбайнер, комбайн, комп’ютер, коридор, космонавт,криниця, кукурудза, метал, минулий, очерет, пиріг, президент, пшениця, радіо, сантиметр, секунда, спасибі, тривога, фермер, хвилина, черемха, черешня. (49 слів)
4 клас
Список слів, вимову і правопис яких учні повинні запам’ятати у 4 класі:

Аеродром,будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, влітку, восени, вперед, вранці, вчора, гардероб, гектар, гвинтівка, до побачення, держава, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон,назад, напам’ять, океан, попереду, посередині,портрет, праворуч,п’ятдесят, п’ятдесяти, п’ятсот, революція,республіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, терпуг. Трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесят, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярина. (60 слів)
І.Використання різних засобів навчання під

час роботи над словниковими словами

Практичний досвід показує, що працюючи з молодшими школярами, слід використовувати загадки, які на сучасному етапі стали складовими дитячого фольклору. Збірки загадок, що вийшли протягом останніх років, призначені саме для дітей.

Широко відомо, що загадки – це стислі твори, в основі яких лежать метафоричні запитання. Для того, щоб дати на них відповідь, потрібно вміти зіставити життя і явища на основі їхньої спорідненості чи подібності. Розгадування вимагає від учня не тільки певних знань, а й спостережливості, кмітливості, «уміння бачити у звичних та буденних речах багато поетичного, прекрасного».
У Галюсі є мамуся,

У мамусі є матуся,

А матусина мамуся

то Галюсина … (бабуся)


Узимку спить, літом бринить,

Понад квітами літає,

Солодкий медок збирає. (бджола)


Щоб з читання «дванадцять» мати,

Як треба текст завжди читати? (виразно)

Теплий довгий-довгий день,

Повна миска черешень,

Достигає жовтий колос

Демонструє коник голос

І суничка дозріває –

Коли це буває? (влітку)

Виїжджаємо ми з двору.

Ньо, поїхали вже коні

Стук,грюк, тра-та-та

Відчиняйте … (ворота)


Цокотунчик на руці

примостивсь на ремінці

На лиці кругленькім,

вусики тоненькі.

Як за вушка покрутить

День і ніч він цокотить.

(годинник)

Потрудилась вона гарно

Олівець працює марно . (гумка)
Що ореться на всі боки

І нове воно щороку? (грунт, поле)

Хто збирав нектар із квітів

Меду наносив в дупло?

Працював він ціле літо,

облітав усе село,

Щоб маленьких джмеленяток

Годувати чим було. (джміль)


Балерина закружляла на підлозі край стола

Притомилася, упала і в коробку спать лягла. (дзиґа)Є у дятла долото,

А не забере ніхто. (дзьоб)


Сіла пташка на дубку

Завела своє «ку-ку»!

Стрепенулись їжачок, заєць і козуля

Всіх збудив цей голосок!

То співа ….(зозуля)
Як маленьке немовля

У світ двері прочиня

То дарують йому слово

Слово це – його …..(ім’я)
Хто на кактус схожий трішки

Хоч і є у нього ніжки?

З лісу я його приніс –

він тікає знову в ліс. (їжак)

Повне сонячним теплом

Що за містом зеленіє,

Височіє над Дніпром?

То столиця наша ……(Київ)

Має він важку роботу:

Ходить , бродить по болоту

І шукає жабенят

Для маленьких пташенят. (лелека)


Точні поділки я маю

Всіх предметів визначаю

Довжину і ширину

висоту і товщину

Поруч себе олівець

Воджу тільки навпростець

між крапками йому

чітко вказую пряму.

(лінійка)
Подружку маленьку маю

Її дочкою називаю. (лялька)


Сушить білочка опеньки:

6 великих, 5 маленьких

Порахуйте всі опеньки -

І великі і маленькі. (Одинадцять)
Ходить диво по траві

Носить ліс на голові. (олень)

Довгі палички кругленькі -

сині,жовті, червоненькі.

На папері походили,

Кольори свої лишили…

Звуться палички оці

Кольорові… (олівці)
Його всі цінують, люблять і шанують

На нім і друкують, пишуть і малюють,

І виготовляють різні саморобки:

Килимки, закладки, кошики й коробки.

(папір)


Маю шапку, маю ніжку

Схожа я на сироїжку

Та стаю тоді в підмозі,

Коли дощ сипне в дорозі.

Розправляю свій картузик

І під ним ховаю друзів. (парасолька)

Дитино,глянь навкруг, яка твоя земля:

Красива, дивовижна і єдина.

Усе тут дороге: ліс, гори і поля

Бо це Вітчизна наша - … (Україна)


Рідна мені до болю - дужий я із тобою,

Батьківська, материнська, мово, моя…..(українська)
У халатах рано-вранці входять

В цех робітники

А який у вас для праці є спецодяг? (фартухи)
Смачненька, маленька,

Малим дітям солоденька. (цукерка)

Білий камінь у воді тоне (цукор)
Їжачок збирав опеньки

Три з них були ще маленькі

А великих 11, скільки разом ? (чотирнадцять)
У пароплава на борту я висну

В будь-яку погоду,

А тільки з’явимось в порту -

Я першим кидаюсь в воду. (якір)


Згідно з методикою, традиційне ознайомлення дітей з новим словом включає такі етапи:

 1. Відгадування загадки. Обґрунтування власної думки.

 2. Показ предмета або малюнка предмета, що означає словникове слово.

 3. Повторення слова хором, поодинці.

 4. Звуко-буквений аналіз слова

 5. Робота учнів у зошитах: запис слова, підкреслення орфограми, позначення наголосу.

 6. Складання словосполучень, введення нового слова в речення.

Водночас ознайомлення дітей із новим словом повинно мотивувати навчальну діяльність. Тому у навчальний процес впроваджуємо декілька нетрадиційних завдань, виконуючи які, школярі самі знаходять ті слова зі списку-мінімуму, що будуть опрацьовуватися на даному уроці.

1. Покладіть трикутники так, щоб цифри написані на них, «вишикувалися» від меншого до більшого.


Ж(2) А(3) К(4) Ї (1)
Ї Ж А К

2. Розташуйте кружечки різного діаметру у порядку збільшення (або за яскравістю кольорів)


Ь Д О З (дзьоб)

Б
3. Прочитайте слова, букви яких написані різним шрифтом (або різними кольорами)
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
На уроках української мови
Посібник "Дидактичний матеріал з розвитку мовлення на уроках української мови у 4 класі"
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗМІСТУ ОСВІТУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
На першому ступені навчання іноземної мови (в I IV класах) велике значення має
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Уроку математики в початкових класах
Робота містить рекомендації та теоретичні положення щодо особливостей побудови уроку математики в початкових класах з використанням...
У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно...
Перший урок у початкових класах проводиться за обраною загальноосвітнім навчальним закладом/методичним об’єднанням на власний розсуд...
Дидактичний матеріал по формуванню здоров’язберігаючої компетентності...
Автор: Олена Миколаївна Рябко – вчитель української мови і літератури КЗ «Гуляйпільськи колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної...
М.І. Паніна Вивчення іменника як частини мови на уроках
Дана робота складається з теоретичного та практичного блоку. Вона допоможе молодим спеціалістам з української мови талітератури застосувати...
Застосування технології розвитку критичного мислення на уроках української...
Кецова Вікторія Тихонівна, учитель-методист, учитель української мови і літератури Роганського аграного ліцею Харківської районної...
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка