ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗМІСТУ ОСВІТУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ


Скачати 52.54 Kb.
НазваШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗМІСТУ ОСВІТУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Дата17.12.2013
Розмір52.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗМІСТУ ОСВІТУ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

1. Зміст та структура шкільного курсу з іноземної мови.

Зміст та структура шкільного курсу з іноземної мови визначають:

 • комунікативні ціліи і завдання курсу з іноземної мови;

 • варіативність змісту навчання іноземної мови в різних типах шкіл, при вивченні першої і наступної іноземних мов;

 • кількість навчального часу, відведеного на вивчення іноземної мови;

 • вікові особливості школярів на кожному з етапів навчання іноземної мови;

 • наступність між етапами навчання;

 • міжпредметні зв'язки, у тому числі з рідними й державними мовами.


На першому ступені навчання іноземної мови (в I - IV класах) велике значення має:

 • створення психологічних і дидактичних умов за яких молодші школярі будуть бажати вивчати іноземну мову;

 • стимулювання потреб в ознайомленні зі світом зарубіжних однолітків і використання іноземної мови для цих цілей;

 • формування елементарних умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою з опорою на рідну мову.


Навчання іноземній мові в початковій школі направлено на:

 • створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації до нового мовного світу, який відрізняється від світу рідної мови і культури, і для подолання в подальшому психологічного бар'єру у використанні іноземної мови як засобу комунікації;

 • ознайомлення з зарубіжним пісенним, віршованим і казковим фольклором, світом ігор і розваг;

 • придбання дітьми соціального досвіду за рахунок розширення спектру програвання комунікативних ролей у ситуаціях сімейного та шкільного спілкування з друзями та дорослими іноземною мовою;

 • формування уявлень про загальні риси і особливості спілкування рідною та іноземними мовами;

 • формування елементарних комунікативних умінь в 4-х видах мовленнєвої діяльності з урахуванням можливостей і потреб молодших школярів;

 • формування деяких універсальних лінгвістичних понять, які спостерігаються в рідній та іноземній мовах;


2. Цілі навчання іноземної мови на початковому етапі. (1 клас)

  У Державному стандарті початкової загальної освіти у освітній галузі «Мова і література» для вивчення іноземної мови в 1-му класі відведено 1 годину на тиждень – 35 занять по 35 хвилин. Зверніть увагу, не уроків, як це прийнято в школі, а занять, тому що перший рік навчання - це спеціальний пропедевтичний курс на основі комунікативного – ігрового методу навчання, метою якого є підготовка до засвоєння основного курсу.
Перед учителем, який викладає предмет «Іноземна мова», стоять наступні завдання:

 • формування мотивації щодо вивчення іноземних мов упродовж життя;

 • підготовка основи для спілкування іноземною мовою (тому процес навчання повинен відбуватися лише іноземною мовою, що сприяє створенню комунікативного середовища для навчання);

 • виховування позитивного (толерантне) ставлення до культури іншого народу, мова якого вивчається;

 • формування навичок аудіювання, говоріння, читання та письма у комплексі.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

У учнів початкової ланки вчитель формує наступні навички та вміння:

 • правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

 • оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;

 • розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

 • участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

 • уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам'ять римовані твори дитячого фольклору;

 • оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;

 • правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.Цілі, які поставлені перед предметом «Іноземна мова», має вирішувати методично грамотний вчитель, що володіє сучасними технологіями навчання іноземної мови, що знає психолого-педагогічні особливості учнів молодшого шкільного віку. Починаючи навчання з I класу, дуже важливо, щоб процеси виховання і розвитку учнів йшли в руслі сучасних методик

3. Особливості проведення уроку іноземної мови в 1 класі у світі реалізації основних вимог до Державного стандарту початкової освіти.

В першому класі навчаються діти 6-7 років. В цьому віці відбувається зміна провідної діяльності з ігрової на навчальну. Для певних дітей цей процес проходить легко і безболісно, інші – відчувають певне напруження та певні складності. Але для будь-якої дитини це переломний етап в розвитку, який пов’язано зі стресом.

В процесі викладання належить дотримуватися загальних правил роботи з першокласниками.

 • Особисті взаємовідносини «учень – вчитель». Саме вони складають основу подальшого відношення учня до предмету. саме тому на уроці повинна панувати позитивна атмосфера, а вчитель повинен бути доброзичливим до кожного учня. Діти ж в свою чергу намагатимуться радувати вчителя своїми успіхами.

 • Часта зміна діяльності. Для даного віку не є характерною довготривала концентрація уваги. Тому на уроці обов’язкові фізкультхвилинки, активна діяльність, зміна діяльності повинна проводитися кожні 5-7 хвилин

 • Ігрові методи роботи. На початку навчального року навчальний процес повинен максимально включати ігрові моменти, оскільки ці школярі лише нещодавно покинули дитячий садок і ще не встигли адаптуватися до нових умов життя.

 • Психофізичні особливості. Грамотний та ефективний урок в першому класі може бути проведений лише з урахуванням вікових психофізичних особливостей першокласників.

 • Чіткість подання матеріалу. Досягнення цілей можливо завдяки голосному та чіткому поданню інформації, з багаторазовим повторенням ключових моментів.

 • Відстеження реакції. Безперервний контакт з класом через те, що не зрозумівши матеріалу, першокласники просто побояться зізнатися, але поведінка (міміка, жести, погляди) обов’язково видасть їх.

 • Стресові ситуації. Відповідь перед класом – стрес. Додаткове питання та незнання відповіді на нього – стрес. Реакція (сміх) однокласників – стрес. шляхами вирішення є попередження про опитування, можливість повторення, максимальна тиша та дисципліна в класі.

Схожі:

Особливості вивчення фізики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
Особливістю реалізації нового змісту фізичної освіти відповідно до Державного стандарту є те, що його побудова базується на двох...
Уроку математики в початкових класах
Робота містить рекомендації та теоретичні положення щодо особливостей побудови уроку математики в початкових класах з використанням...
У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно...
Перший урок у початкових класах проводиться за обраною загальноосвітнім навчальним закладом/методичним об’єднанням на власний розсуд...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
До змісту завдань контрольної роботи включені питання, які відповідають програмному матеріалу додаткової спеціалізації „Вчитель основ...
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04....
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
І. Вступ Суспільна потреба у школі нового покоління потребує особливої...
Тому, працюючи на ІІ етапі обласної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», методичне об’єднання вчителів...
Методичні рекомендації щодо організації та змісту діяльності асистента...
Сьогодні в Україні відбувається формування нової освітньої політики, яка передбачає включення кожної дитини у загальноосвітній процес...
В. О. Огнев'юк Організація навчально-виховного процесу у початкових...
України надсилає для використання у практичній роботі інструктивно-методичний лист "Організація навчально-виховного процесу у початкових...
Шляхи підвищення педагогічної майстерності вчителів
Сучасні напрями модернізації вітчизняної освітньої системи актуалізують потребу в педагогах нового типу, які готові до реалізації...
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка