М.І. Паніна Вивчення іменника як частини мови на уроках


Скачати 165.56 Kb.
НазваМ.І. Паніна Вивчення іменника як частини мови на уроках
Дата24.12.2013
Розмір165.56 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
М.І.Паніна

Вивчення іменника як частини мови на уроках

у 6 класі
(Методичні орієнтири)


Дана робота складається з теоретичного та практичного блоку. Вона допоможе молодим спеціалістам з української мови талітератури застосувати інтерактивні вправи на уроках щодо впровадження інноваційних техно логій. Матеріал уроків спрямований на розвиток в учнів основних компетентностей.


Вступ

Рідна мова є, без перебільшення, основним предметом у системі навчально-виховної роботи в школі. Її особливе місце інших навчальних дисциплін визначається тим, що саме від загально мовної і мовленнєвої компетентності школярів( уміння читати, слухати, розповідати, запитувати і відповідати, переказувати почуте й прочитане, висловлювати свої думки в усній і письмовій формі) безпосередньо залежать їхні успіхи в опануванні знань з інших навчальних дисциплін, зростання їхнього загального культурного рівня, кругозору. У плані цілеспрямованого розвитку творчої особистості дитини особистісно зорієнтоване навчання на сучасному етапі вдосконалення якості освіти в Україні є досить актуальним і перспективним, оскільки його метою є формування людини як неповторної індивідуальності.

Саме в цьому я вбачаю застосування на уроках інтерактивних вправ та методів різного виду -

це «Аукціон», «Мікрофон», інтегровані ігри, командне рішення проблем, взаємоперевірка певного виду робіт простим олівцем та їх оцінювання за критеріями, розробленими вчителем, дискусія, інтерактивний театр, метод проектів, рішення проблемних завдань, робота в групах, робота в парах, додаткова робота зі словниками різного виду, робота з тестовими завданнями , що розробляються самими учнями за комп’ютерними програмами в позаурочний час на гуртку «Цікава інформатика» та інш.

Такий підхід до навчання зумовлює творчий розвиток особистості – майбутнього будівника Української держави.


Тема уроку. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників

Мета уроку. Повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення відмін іменників, їх виділення та розрізнення у реченнях. Поглиблювати вміння опрацьовувати матеріал таблиці, підручника, займатися самоосвітою.

Розвивати зв’язне мовлення учнів. Сприяти уточненню й збагаченню словникового запасу школярів. Відпрацьовувати навички роботи в групах, уміння аналізувати й робити висновки. Залучати учнів до роботи зі словниками. Виховувати почуття патріотизму, любові до рідного краю, до матері.

Основні компетентності: пізнавальна, комунікативна, творча, соціальна.
Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання уроку. Комп’ютери, програвач, таблиці, підручники, орфоепічний словник, мікрофон, лоти, дерев’яний молоток, прислів’я та приказки.
Хід уроку

І. Організація класу до роботи.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1.Гра «Аукціон»
Лот №1.Що таке іменник?

Лот №2. Які теми ми вже вивчили? Яку тему вивчаємо зараз?

Лот №3. Навести приклади слів, які пишуться через дефіс.

Лот №4. Як пишуться слова з пів, напів, полу? Навести приклади.

Лот №5. Що таке морфологія?

Лот №6. Які іменники належать до назв істот?

Лот №7. Назвати самостійні частини мови.

Лот №8. Назвати службові частини мови.

Лот №9. Скільки відмінків в українській мові? Назвати їх разом із запитаннями.

(Роздаю лоти тим учням, які дали правильну відповідь. Під час виставлення оцінок на уроці добавляю ще один бал за кожен отриманий лот.)
2. Перевірка домашнього завдання.
Ст.100, вправа 247.
3.Індивідуальна робота за комп’ютерами.

Троє учнів працює за програмою, оцінки виставляє комп’ютер.
4.Словниковий диктант «Я - вчитель»
Учні зі своїми текстами диктанту, складеного за орфографічним словником підручника «Рідна мова»(6 кл.), розміщеного на с. проводять словниковий диктант. Один учень зі свого зошита зачитує слова, називає орфограми. Всі інші учні виконують взаємоперевірку робіт, виправляючи помилки простим олівцем.
5.Перевірка індивідуальної роботи учнів, які вдома працювали за «Орфографічними зошитами» на ст.14, №1, №2.
6. Підсумок другого етапу уроку.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
1.Проблемні завдання і запитання.
Провідміняйте іменники вулиця, степ, мати, хлоп’я. Прослідкуйте за змінами відмінкових закінчень і зробіть висновок: чому, на вашу думку,

слова, які вживаються в одних і тих же відмінках, мають різні закінчення?
2.Оголошення теми уроку учнями.
3. Повідомлення вчителя про те, що учні повинні знати і вміти на уроці.

(див. додаток)
4.Робота в групах.
Опрацьовування нового матеріалу за таблицею «Поділ іменників на відміни», розміщеної на сторінці 35 «Український правопис у таблицях»
Пояснення нового матеріалу одним учнем із будь-якої групи за

таблицею, яку розміщено на дошці.

Відміни
1 2 3 4

Ч.р. Ч.р. Ж.р. С.р.

Ж.р. С.р.

Сп. р. нульове нульове -а,-я

-а -о,-е,

-я -а, -я мати (-ат,-ят, -ен)


5.Первинне закріплення нового матеріалу.
а) Опрацювання теоретичного матеріалу на ст. 102 підручника;

б)Усне виконання вправи 255.
6. Фізкультпауза під музичний супровід.
7. Робота в групах.

Дослідження-аналіз.
Завдання розміщені на картках для кожної групи окремо.

Школа, межа, завдання, дівча, гість, індича, Україна, документ, теля, Надія, міліметр, лоша, гуся, село, суддя.

1.Прочитати, виписати іменники 1 відміни(2 відміни, 4 відміни)

2.Чітко вимовити підкреслені слова, поставити в них наголос (робота за орфоепічним словником).

3.Поставити слова в О. в, виділити в них закінчення та орфограми.
8.Робота із прислів’ями та приказками.

Грудень рік кінчає, а зиму починає.

За рідний край і життя віддай.

Матері миле кожне дитя.

- Як ви розумієте зміст прислів’я?

- Виписати іменники, визначити їх відміну, відмінок та виділити закінчення.

9.Робота з краєзнавчим матеріалом. Вибірковий диктант

Із збірка поезій Р.Баштан «Без тебе» зачитую вірш

За щирість і любов

За щирість і любов, за мову солов’їну,

За край, чарівний край, що зветься Україна.

За біль, за сміх, за плач, за дикий вітер в полі…

Але, прошу ,пробач. Про все лихе – доволі!
Вибрати іменники, визначити їх відміну і відмінок.
10.Підсумок уроку.
1.Інтерактивний метод «Мікрофон»
Даю дітям в руки мікрофон і кожен учень по черзі називає по одному іменнику 1 відміни (2, 3, 4 - за вибором учителя)
2.Підсумок уроку.

Розвивальний підсумок.

 • Чого ви навчились на уроці?

- На яку сходинку піднялися?

 • В чому ви стали розумнішими?

Змістовий підсумок

- На які запитання, що були поставлені на початку та під час уроку ви змогли дати відповідь?

ІV.Домашнє завдання.

Опрацювати параграф 27, виконати вправу 156.

Урок № 2

Тема уроку. Відмінювання іменників першої відміни

Мета уроку Навчити учнів відмінювати іменники першої відміни та

розрізняти групи іменників. Формувати загально

пізнавальні вміння

знаходити іменники першої відміни в тексті, правильно

вживати відмінкові закінчення

Розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, мову, уяву. Виховувати шанобливе ставлення до української символіки, почуття патріотизму.

Обладнання уроку. Таблиця «Відмінювання іменників першої відміни», індивідуальні картки, тематичні ілюстрації «Українська символіка», касета з записом пісні «Ще не вмерла України», магнітола.
Хід уроку

І. Організація класу до роботи.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Перевірка домашнього завдання.

2.Гра «Аукціон»

(Лоти, які учні засвоїли добре – відкладаю, а доповнюю завдання новими лотами,

зокрема, Лот № Які іменники належать до 1 відміни?Навести приклади.

Лот № Які іменники належать до 2 відміни? Навести приклади.

Лот № Які іменники належать до 3 відміни? Навести приклади

Лот № Які іменники належать до 4 відміни? Навести приклади)

3. Індивідуальна робота за карткамиКартка №1

Виписати з тексту іменники першої відміни.

Нас не можуть ні грози, ні бурі по дорозі до щастя спинить.(Сос.) Степ, оповитий тишею, диха пахощами росяних трав. (Панч.) В космічному оркестрі підвладно все одній руці. (Тич.) Серед села вдова жила у новій хатині, білолиця,Кароока і станом висока. (Шевч.)


Картка №2

Заповнити таблицю. До кожної відміни дібрати по 4 приклади

І відміна

2 відміна

3 відміна

4 відміна
Картка №3

Записати 3 -4 прислів’я про роль книжки в житті людини. Підкреслити іменники, визначити їх відміну та рід.4.Словниковий диктант. (Див. завдання на попередньому уроці)

5.Взаємоперевірка диктанту.

6. Підсумок етапу уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Робота в парах за таблицею «Відмінювання іменників 1 відміни»

Проблемне завдання.

- Які закінчення мають іменники мякої та мішаної групи у О. в. ? Подумати і визначити тему уроку.

 1. Визначення учнями теми уроку.

 2. Пояснення нового матеріалу одним – двома учнями. Зачитування основних завдань уроку.Знати. Відмінкові закінчення

іменників першої відміни.


Вміти. Правильно вживати

відмінкові закінчення

іменників першої відміни у

мовленні.
 1. Робота за підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу на сторінках 105 - 107

 2. Виконання учнями вправ за підручником стор. 106, впр.261(п.), впр. 261 (п.), впр. 263 (у.)

 3. Фізкультпауза

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Творча робота

1.1Перекласти слова українською мовою та визначити їх рід і порівняти його з родом російської мови. Підкреслити іменники першої відміни, виділити в них закінчення.

Адрес, боль, жизнь, корь, обувь, отечество, работа, Сибирь, степь, школа, мысль, открытие, мех, мел, мужество, семья, потолок, пословица, надпись, накипь, цыплёнок, препятствие, ружьё, картофель, кисть.

1.2Робота за підручником стор.108, впр.266(у., розгадування кросворду)


 1. Гра «Хто більше?» Завдання. Записати за 3 хвилини якнайбільше іменників першої відміни твердої групи для 1 ряду, іменників першої відміни м’якої групи для 2 ряду, іменників першої відміни мішаної групи для 3 ряду.

 2. Прослуховування гімну України.

  1. Бесіда про значення національного гімну України.

  2. Письмо по пам’яті.

А зараз, будь ласка, з першого куплету по пам’яті (ми вивчали цю пісню на уроці української літератури) запишіть іменники, визначте їх рід, відміну і групу

3.3 Перевірка роботи

4. Робота в групах. Провідміняти слова, які записані в завданні для кожної групи.

1група – мрія, Маша, українка

2 група – Софія, ноша, пісня

3 група – колегія, земля, лапа

V. Підсумок уроку.

1.Інтерактивний метод «Мікрофон»

- Назвати іменники першої відміни в Орудному відмінку однини

VІ. Домашнє завдання.

«Орфографічний зошит» стор. 32 - 33

підручник стор.105 – 107, впр. 268

Урок № 3
Тема уроку. Відмінювання іменників другої відміни

Мета уроку Навчити учнів відмінювати іменники другої відміни та правильно вживати відмінкові закінчення іменників другої відміни у своєму мовленні. Розвивати в учнів орфографічну грамотність, мову, уяву, пам'ять, творчі здібності. Вдосконалювати навички самоосвіти. Виховувати любов до рідного краю.

Обладнання уроку. Таблиця «Відмінювання іменників другої відміни», індивідуальні картки із завданням .

Хід уроку

І.Організація класу до роботи

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Перевірка домашнього завдання.(стор. 105 – 107, впр.268)

2.Гра «Аукціон»

(доповнюю завдання новими лотами:

Лот № Продовжити думку: іменники першої відміни у Кличному відмінку мають закінчення … Навести приклади.

Лот № Продовжити думку: іменники першої відміни в Орудному відмінку мають закінчення… Навести приклади.

3.Індивідуальна робота за перфокартками


Картка №1

Записати закінчення іменників

Н.в. Надія каша доля

Р.в. Наді- каш- дол-

Д.в. Наді- каш- дол-

Зн.в. Наді- каш- дол-

О.в. Наді- каш- дол-

М.в. Наді- каш- дол-

Кл.в. Наді- каш дол-Картка №2

Записати закінчення іменників

Н.в. земля круча родина

Р.в. земл- круч- родин-

Д.в. земл- круч- родин-

Зн.в. земл- круч- родин-

О.в. земл- круч- родин-

М.в. земл- круч- родин-

Кл.в. земл- круч- родин-Картка №3

Записати закінчення іменників

Н.в. колія доброта тиша

Р.в. колі- доброт- тиш-

Д.в. колі- доброт- тиш-

Зн.в. колі- доброт- тиш-

О.в. колі- доброт- тиш-

М.в. колі- доброт- тиш-

Кл.в. колі- доброт- тиш-
4.Словниковий диктант (дивись завдання на попередньому уроці)
4.1 Взаємоперевірка робіт

5. Перевірка вчителем домашніх завдань в «Орфографічних зошитах» (стор.32 – 33)

6. Підсумок етапу уроку

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1.Робота в групах.

Проблемне завдання

- Провідміняйте подані іменники. Прослідкуйте за змінами відмінкових закінчень і зробіть висновок про те, над якою темою ми будемо працювати?

2. Визначення учнями теми уроку.

3. Ознайомлення із завданнями уроку.

Знати. Відмінкові закінчення

іменників другої відміни.


Вміти. Правильно вживати

відмінкові закінчення

іменників другої відміни у

мовленні. Працювати з

орфографічним словником


4.Пояснення нового матеріалу одним – двома учнями (за бажанням учнів). Гра «Я - вчитель». При поясненні учні повинні наводити свої приклади, бажано , згадуючи ті художні твори, які вони вивчали на уроках української літератури.

5. Робота за підручником.

5.1. Опрацювання теоретичного матеріалу на стор. 109 - 111

5.2. Виконання вправ на закріплення нових знань стор. 109, вправа 269, 270, стор. 110, впр.272, стор.112, впр. 276

6. Проблемне завдання вчителя.

Діти, як, на вашу думку, правильно сказати та написати такі слова:

слуху чи слуха, кілометра чи кілометру, погляда чи погляду. Цей матеріал ви вивчали в 4 класі початкової школи на уроках української мови. Так, правильно, слід звертатися до словників.

7.Фізкультпауза.

8.Виконання вправ за підручником стор.114, впр. 280, впр. 283

9. Робота в парах з орфографічними словниками

У вас на кожній парті є завдання, яке потрібно виконати разом з

товаришем, працюючи зі словником.(завдання у всіх однакові)Дані іменники поставити у Р.в. та О.в. однини.

Листопад, вихір, мотор, рокіт, граніт, плуг, каменяр, цукор, млин, договір, простір, бір, папір, сокіл, ніс, вітер, колір.

ІV. Підсумок уроку.

1.Інтерактивний метод «Мікрофон»

- Назвати іменники другої відміни середнього роду

- Назвати іменники другої відміни чоловічого роду

VІ. Домашнє завдання.

«Орфографічний зошит» стор. 37 - 38

підручник стор. 115, впр.287
Урок №4
Тема уроку. Відмінювання іменників третьої та четвертої відмін
Мета уроку. Ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників третьої та четвертої відмін. Вчити правильно вживати їх у мовленні. Вдосконалювати навички роботи в групах, парах. Розвивати пам'ять, мову, мислення, увагу. Виховувати в учнів інтерес до самоосвіти, самовдосконалення, віру у свої сили; любов і повагу до рідної матері.
Обладнання уроку. Таблиця «Відмінювання іменників третьої та четвертої відмін», індивідуальні картки, комп’ютери, тематичні ілюстрації, фотовиставка «Наші мами»

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання. (стор.115, впр. 287)

2.Гра «Аукціон»

(Лоти, які учні засвоїли добре – відкладаю, а доповнюю завдання новими лотами,

Лот № Як перевірити закінчення іменників другої відміни у Р. в. однини? Навести приклади

Лот № Які закінчення мають іменники другої відміни в Д. в. однини? Навести приклади

3.Індивідуальна робота учнів за комп’ютерними тестами.

4. Індивідуальна робота за картками.Картка №1

Розподіліть іменники за відмінами

Космонавт, інженер, чех, шахтар, курча, відро, музика, комп’ютер, освіта, школа, мати, індича, теля, задирака, горе, наука, мистецтво, життя, тінь, ціль, єнот, молодість, лоша, читання.

Провідміняти виділене слово


Картка №2

Списати речення. Підкреслити іменники. Визначити їх відміни

Горе тому, хто посмів підняти руку на першу посмішку дитини. (Рил.) Микола швидко знайшов гусеницю й поклав пташеняті в рот. (Коп.) Хай не по імені, лиш братом один одного назива, нехай людині служить атом і миру – сила бойова. (Рил.)

Картка №3

Списати речення. Підкреслити іменники. Визначити їх відміни

Того вовка ще малим вовченям узяв у лігві дядько. (Донч.) Ми читаємо з картини: яке глибоке щастя – жить, буть гідним імені людини, народу й людськості служить! (Рил.)

Марко відчув безнадійність розшуків орляти. (Трубл.)


5. Самодиктант.

Завдання. Записати 10 іменників другої відміни у Р. в. і О. в. однини.

6.Перевірка домашніх завдань в «Орфографічних зошитах» (стор. 37 – 38)

7.Перевірка самодиктанту (3 – 4 учні)

8.Підсумок етапу уроку.

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу

1.Індивідуальна робота за таблицею «Відмінювання іменників третьої та четвертої відмін »

Проблемне завдання. Прослідкуйте. Які закінчення мають іменники третьої відміни в О. в. однини? Які зміни при відмінюванні іменників четвертої відміни ви спостерігали? ку тему ми будемо вивчати сьогодні на уроці?

2.Формулювання учнями теми уроку.

3.Ознайомлення з таблицею

Знати. Відмінкові закінчення

іменників третьої та

четвертої відмін.
Вміти. Правильно вживати

відмінкові закінчення

іменників третьої та

четвертої відмін у мовлен-

ні.

4.Робота за підручником

4.1.Опрацювання теоретичного матеріалу на стор. 117 - 119

4.2.Виконання вправ за підручником на стор. 118, впр.291, стор.119, впр.297. впр.298

5.Фізкультпауза

6.Творча робота

- Відредагувати текст вправи 293 на стор. 118 підручника
ІV.Розвиток зв’язного мовлення

1.Бесіда за змістом новели В.О.Сухомлинського «Про двох матерів – Чорнокосу та Білокосу», яку вивчали на позакласному читанні на уроці української літератури

- Про що мріяли матері?

- Як поставилась Чорнокоса мати до того, що син Білокосої матері працює хліборобом?

- Як ви думаєте, як же вдалося Чорнокосій матері виховати такого сина?

- На якого б сина ви хотіли бути схожими? Чому?

- Якою б ви хотіли бачити свою матір: Чорнокосою чи Білокосою?

2.Творча робота

- Написати міні – твір на тему «Яким йбутнє моєї мами?»

3. Зачитування декількох учнівських робіт

4.Робота з фотовиставкою «Наші мами», яку учні підготували заздалегідь

5. Творча робота

Спишіть. Поставте слово мати (що в дужках)у потрібному відмінку. Підкресліть всі іменники, визначте їх відміну.
Умій відчути себе (мати), умій бачити в її очах ласку і спокій, щастя і радість, тривогу і бентегу, розгубленість і прикрість. Якщо ти в дитинстві не навчився бачити в очах (мати) її душу, ти на все життя залишився моральним калікою. (Сухомл.) Тебе (мати ) всяк назива, бо ніжніше назвати не вміє… І мови (мати) своєї ніхто не забува. Сяють очі (мати) і гордістю і любовю.(Сос.)
V.Підсумок уроку

1. Гра «Спіймай м’яч». Називаю будь – який іменник і той, кому кидаю м’яч, називає його в О.в. однини

VІ.Домашнє завдання

«Орфографічний зошит» стор. 24, 25, №№ 1 - 4

підручник стор.118, впр.292

Останнім часом в Україні відбувається поступове становлення нового педагогічного мислення. Воно можливе лише за умови аналізу та усвідомлення учителями помилок, допущених у минулому. На даному етапі розвитку освіти в Україні слід зорієнтувати вчителя на нову стратегічну методологію навчання і виховання молодого покоління. На мою думку, зараз необхідно поставити дитину на позицію суб’єкта своєї власної життєдіяльності. Учень сам, своїми власними силами повинен знайти способи вирішення тих проблем, які перед ним постають. І до такого рішення їх повинен підвести педагог. Сучасній школі та державі потрібен такий учень, який прагне до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації.

Працюючи на уроці , вчитель повинен так направити навчальний процес, щоб учень отримав тільки задоволення від своєї діяльності.

Для реалізації таких завдань сучасній школі потрібен вчитель нової формації, нового мислення, людина, яка чітко уявляє всю відповідальність за майбутнє своєї країни, людина, яка сміливо може відмовитися від тих застарілих стереотипів, які гальмують процес навчальної діяльності.

Працюючи вчителем із двадцятирічним педагогічним стажем, хочу проаналізувати деякі методичні тонкощі роботи.

Насамперед хочу зазначити, що така робота потребує творчого підходу до процесу навчання. Кожен урок – це нове відкриття для особистості, це сходинка, якою вона рухається тільки вгору. Цьому сприяє застосування інтерактивних технологій, інноваційних вправ.

Наприклад, вивчаючи у 6 класі тему «Іменник» застосовую гру «Аукціон». На листівках записую запитання і завдання. Родзинкою є те, що в кожного учня повинні бути тільки свої приклади. А запитання вони за 2 -3 уроки вже запам’ятовують, бо вони повторюються. Кожен

урок поповнюються новими лотами по мірі вивчення тем. Ті лоти, на які учні дають досконалі відповіді, відкладаю для наступних шестикласників. При виставленні оцінок під час уроку додаю бал за кожен лот.

Ще одним, я вважаю, цінним методом є робота в групах, коли учні аналізують, сперечаються, досліджують і доходять до певної думки (навіть, якщо ця думка невірна). А яке задоволення вони отримують від своєї праці? Скільки в них радості, почуття самозадоволення, гордості за свої здібності, за свій талант, за свою винахідливість?

Не менш важливим є підсумок уроку. На цьому завершальному етапі роботи головною, домінуючою повинна бути теж діяльність учнів.

Наведу основні напрямки, за якими доцільно здійснювати загальну та індивідуальну рефлексію діяльності учнів на уроці:

Діяльнісний підсумок уроку.Що ми з вами встигли зробити?

- Розвивальний підсумок уроку. Чого ви навчилися,на яку сходинку піднялися, у чому стали розумнішими, дорослішими, сильнішими?

-Змістовий підсумок уроку. На які запитання, що Були поставлені на початку та в процесі уроку, змогли дати відповідь, які з визначених проблем змогли вирішити?

- Емоційний підсумок уроку. Кому з учнів ви хотіли б подякувати за співпрацю, емоційну підтримку вашої роботи, конкретні результати, можливо окремим учням, А, можливо, й усьому класові?*
* Коваль Л. Технологія взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку//Початкова школа. – 2006. -№10.

Схожі:

На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
На уроках української мови
Посібник "Дидактичний матеріал з розвитку мовлення на уроках української мови у 4 класі"
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Урок розробила
Очікувані результати: учні повинні розпізнавати частини мови, визначати граматичні ознаки; формувати комунікативну, інформаційну...
Тема. Вигук як особлива частина мови
Мета: домогтися засвоєння учнями визначення вигуку, ознайомити з граматичними ознаками вигуків як особливої частини мови
Комп‘ютер на уроках англійської мови
Використання комп‘ютерів в навчальній та позакласній діяльності сприяє підвищенню мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку...
Урок 1 Тема: Числівник як частина мови
Розшифруйте назву самостійної частини мови, яку ми сьогодні будемо вивчати (Шифр написано заздалегідь на картках. Картки видаються...
Прислівник як частина мови Мета
Мета: ознайомити семикласників із частиною мови – прислівником. Поглибити і засвоїти матеріал про загальне значення цієї частини...
Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови з теми «Україна»
А пише, що вивчення іноземних мов у середніх навчальних закладах має практичну мету навчання учнів мовленнєвої діяльності іноземною...
Вивчення лексикології та фразеології у шкільному курсі
Реалізація ідеї вивчення мови як цілісного явища перш за все вимагає комплексного підходу до вивчення слова на уроці. Свідоме оволодіння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка