МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Сторінка3/4
Дата19.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4

Варіант № 17

 1. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

 2. Порядок відкриття рахунків у банках.

 3. Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.


Варіант № 18

 1. Види біржових угод.

 2. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.

 3. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України.


Варіант № 19

 1. Правила біржової торгівлі.

 2. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність.

 3. Форми і види іноземних інвестицій.


Варіант № 20

 1. Правовий статус фондової біржі.

 2. Правове становище учасників страхової діяльності.

 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій.


Варіант № 21

 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

 2. Державний нагляд за страховою діяльністю.

 3. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами).


Варіант № 22

 1. Сторони в договорі оренди.

 2. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.

 3. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам.


Варіант № 23

 1. Порядок укладання договору оренди.

 2. Види цін та порядок їх встановлення.

 3. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.


Варіант № 24

 1. Умови договору оренди.

 2. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.

 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку.Варіант № 25

 1. Припинення договору оренди.

 2. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях.

 3. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.


Варіант № 26

 1. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 3. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.


Варіант № 27

 1. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій.

 2. Фінансова звітність суб'єктів господарювання.

 3. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання.


Варіант № 28

 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

 2. Правове регулювання зберігання у товарному складі.

 3. Статистична інформація суб'єктів господарювання.


Варіант № 29

 1. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

 2. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.

 3. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту.


Варіант № 30

 1. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

 2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

 3. Поняття та зміст аудиторської діяльності.


ІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Предмет регулювання господарського права.

 2. Види та ознаки господарських правовідносин.

 3. Методи господарського права

 4. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання.

 5. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація.

 6. Припинення суб'єкта господарювання.

 7. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.

 8. Види та організаційно-правові форми підприємств.

 9. Правове становище державних підприємств.

 10. Правове становище комунальних унітарних підприємств.

 11. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

 12. Правове становище приватних та інших підприємств.

 13. Поняття і види господарських товариств.

 14. Поняття об'єднання підприємств.

 15. Види та організаційно-правові форми об'єднання підприємств.

 16. Правовий статус промислово-фінансових груп.

 17. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

 18. Правовий статус громадянина-підприємця.

 19. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.

 20. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

 21. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

 22. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування

 23. Поняття та види цінних паперів.

 24. Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.

 25. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.

 26. Припинення господарських зобов'язань.

 27. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.

 28. Поняття та ознаки господарського договору.

 29. Види господарських договорів.

 30. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

 31. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

 32. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

 33. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 34. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

 35. Адміністративно-господарські санкції.

 36. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства.

 37. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.

 38. Підстави для застосування банкрутства.

 39. Провадження у справах про банкрутство.

 40. Ліквідаційна процедура.

 41. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

 42. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції.

 43. Правове регулювання енергопостачання.

 44. Поняття та юридичні ознаки біржі.

 45. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

 46. Види біржових угод.

 47. Правила біржової торгівлі.

 48. Правовий статус фондової біржі.

 49. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

 50. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 51. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій.

 52. Правове регулювання зберігання у товарному складі.

 53. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.

 54. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

 55. Транспортні господарські договори.

 56. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

 57. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

 58. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 59. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності.

 60. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

 61. Кредитний договір.

 62. Порядок відкриття рахунків у банках.

 63. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.

 64. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність.

 65. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.

 66. Види цін та порядок їх встановлення.

 67. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.

 68. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях.

 69. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 70. Фінансова звітність суб'єктів господарювання.

 71. Статистична інформація суб'єктів господарювання.

 72. Поняття та зміст аудиторської діяльності.

 73. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту.

 74. Суб'єкти аудиторської діяльності.

 75. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.

 76. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії.

 77. Договір комерційної концесії.

 78. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність.

 79. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 80. Види зовнішньоекономічної діяльності.

 81. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 82. Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 83. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України.

 84. Форми і види іноземних інвестицій.

 85. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

 86. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

 87. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.

 88. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку.

 89. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

 90. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання.V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
5.1. Основна література:

 1. Актуальні проблеми господарського права: Зб. наук, праць (за матер, «круглого столу», м. Київ, 16 грудня 2004 р.) / Ред. кол.: О. Д. Крупчан(гол.), В. В. Луць, М. К. Галянтич та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2005. – 140 с.

 2. Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 288 с.

 3. Атаманова Ю. Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.

 4. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 5. Бобкова А. Г., Моісеєв Ю. О. Біржове право: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

 6. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні: Навчально-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.

 7. Булгакова І. В. Господарське право України : Навч. посіб. – К. : Прецедент, 2006 . – 346 с.

 8. Валітов С.С. Конкурентне право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 432 с.

 9. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.

 10. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.

 11. Вінник О. М. Господарське право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2009. – 768 с.

 12. Вінник О. М. Інвестиційне право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2009. – 616 с.

 13. Вінник О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

 14. Вінник О. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія. – К.: Атіка, 2003.

 15. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

 16. Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: Курс лекцій. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2003. — 172 с.

 17. Головань І.В. Правова робота і захист підприємців: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003.

 18. Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 19. Господарський процесуальний кодекс України: 6 листопада 1991 р.// http://zakon.rada.gov.ua

 20. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. – Х.: «Одіссей»,2005. – 608с.

 21. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424с.

 22. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с.

 23. Господарське право України: Практикум / В. С. Щербина (кер. авт. кол.), Г. В. Пронська, О. М. Вінник та ін.; За ред. В. С. Щербини. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2003. – 416 с.

 24. Господарське право: Навч. посібник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець - К.: Кондор, 2003. – 400 с.

 25. Господарське судочинство в Україні: правові засади та судова практика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 772с.

 26. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав іниелектуальної власності / Упоряд.: В.С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д.М. Притика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 904с.

 27. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Корпор. правовідносини / Упоряд.: І.Б. Шицький (кер.) та ін.; Відп. Ред. В.Т. Маляренко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 528с.

 28. Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Податк. правовідносини / Відп. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 584с.

 29. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / Упоряд. Б.М. Поляков; Відп. ред. Д.М. Притика. – Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. -568с.

 30. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банківську діяльність / Відп. ред. І.Б. Шицький. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2005. – 360с.

 31. Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито : від 21 січня 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua

 32. Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю : від 19 лютого 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua

 33. Дерев'янко Б. В., Грудницъка С. М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності: Монографія / За ред. М. К. Галянтича. – К.: Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва, 2005. – 176 с.

 34. Дмитренко Е.С. Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

 35. Журик Ю. В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія. – Кам'янець-По-дільський: ПП Мошак М.І., 2006. – 148 с.

 36. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія,2002. – 222с.

 37. Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р. // http://zakon.rada.gov.ua.

 38. Закон України Про ціни і ціноутворення: від 3 грудня 1990р. // http://zakon.rada.gov.ua

 39. Закон України Про акціонерні товариства: від 17 вересня 2008 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 40. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16 квітня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

 41. Закон України Про захист споживчого ринку України : від 25 червня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

 42. Закон України Про господарські товариства: від 19 вересня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

 43. Закон України Про споживчу кооперацію: від 10 квітня 1992р. // http://zakon.rada.gov.ua

 44. Закон України Про Антимонопольний комітет України: від 26 листопада 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua

 45. Закон України Про захист прав споживачів: від 15 грудня 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua

 46. Закон України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: від 23 березня 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua

 47. Закон України Про промислово-фінансові групи в Україні: від 21 листопада 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua

 48. Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції: від 7 червня 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua

 49. Закон України Про благодійництво та благодійні організації: від 16 вересня 1997р. // http://zakon.rada.gov.ua

 50. Закон України Про фінансовий лізинг : від 16 грудня 1997р. в редакції від 11 грудня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 51. Закон України Про місцеві державні адміністрації: від 9 квітня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

 52. Закон України Про виконавче провадження: від 21 квітня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

 53. Закон України Про Національний банк України: від 20 травня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

 54. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України: від 16 липня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

 55. Закон України Про концесії: від 16 липня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

 56. Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: від 30 червня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

 57. Закон України Про природні монополії: від 20 квітня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

 58. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності: від 1 червня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

 59. Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: від 15 грудня 1993р. в редакції від 1 червня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

 60. Закон України Про підтримку малого підприємництва: від 19 жовтня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

 61. Закон України Про банки і банківську діяльність: від 7 грудня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

 62. Закон України Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: від 21 грудня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua

 63. Закон України Про захист економічної конкуренції: від 11 січня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua

 64. Закон України Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: від 5 квітня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua

 65. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: від 12 липня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua

 66. Закон України Про кредитні спілки: від 20 грудня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua

 67. Закон України Про судоустрій України: від 7 лютого 2002р. // http://zakon.rada.gov.ua

 68. Закон України Про особисте селянське господарство: від 15 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 69. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців: від 15 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 70. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг: від 22 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 71. Закон України Про електронний цифровий підпис: від 22 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 72. Закон України Про податок з доходів фізичних осіб: від 22 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 73. Закон України Про іпотеку: від 5 червня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 74. Закон України Про кооперацію: від 10 липня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

 75. Закон України Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: від 18 березня 2004р. // http://zakon.rada.gov.ua

 76. Закон України Про третейські суди: від 11 травня 2004р. // http://zakon.rada.gov.ua

 77. Закон України Про міжнародні договори України: від 29 червня 2004р. // http://zakon.rada.gov.ua

 78. Закон України Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: від 1 липня 2004р. // ВВР. - 2004. - №51. - Ст. 553.

 79. Закон України Про міжнародне приватне право : від 23 червня 2005р. // ВВР.– 2005. - №32. - Ст. 422.

 80. Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: від 6 вересня 2005р. // ВВР. - 2005. - №48. - Ст. 483.

 81. Закон України Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг: від 11 січня 2006р. // Офіційний вісник України. - 2006. - №6. - Ст. 278.

 82. Закон України Про цінні папери та фондовий ринок : від 23 лютого 2006р. // ВВР. - 2006. - №31. - Ст. 268.

 83. Закон України Про холдингові компанії в Україні : від 15 березня 2006р. // Офіційний вісник України. - 2006. - №15. - Ст. 1065.

 84. Законодавство України про банкрутство та судова практика / Упоряд. Б.М. Поляков. – К.; Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2003. – 664с.

 85. Захист права інтелектуальної власності в господарському судочинстві / За заг. ред. В.С. Москаленка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.

 86. Защита прав и интересов предпринимателей. Сб. нормативных документов (по состоянию на 01.04.2003г.). – Х.: Конус, 2003.

 87. Карлін М. І. Правові основи підприємництва: Навч. посібник для внз / Волинський ін-т економіки та менеджменту, Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки. - 2-ге вид., випр. i доп. – К.: Кондор, 2006. – 365 c.

 88. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). Автореферат дис. …канд..юрид.наук. – Х., 2003. – 22с.

 89. Кодекс адміністративного судочинства України: від 6 липня 2005 р.// http://zakon.rada.gov.ua

 90. Кодекс України Про адміністративні правопорушення: від 7 грудня 1984 р.// http://zakon.rada.gov.ua

 91. Конституція України: від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua
1   2   3   4

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини)....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Міністерство Освіти І НАУКИ України Національний університет "Львівська політехніка"
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка