ПОЛОЖЕННЯ про Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради


Скачати 141.27 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради
Дата24.04.2013
Розмір141.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Проект
УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Двадцять дев’ята сесія VІ скликання
Про утворення Служби містобудівного

кадастру міста Синельникового
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр" та від 25.05.2011 № 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 № 170 "Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу", з метою створення та впровадження сучасних інструментів управління у сфері реалізації державної містобудівної політики, спрощення процедур надання населенню адміністративних послуг та здійснення підготовчих робіт, а також сприяння залученню інвестицій шляхом реалізації організаційно-технічних та фінансових заходів щодо створення та функціонування Містобудівного кадастру міста Синельникового, міська рада вирішила:

1. Створити Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради чисельністю 2 штатних одиниці. Внести зміни до положення відділу архітектури та містобудування.

2. Затвердити Положення про службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування (Додаток 1)

3. Фінансовому управлінню при внесенні змін до місцевого бюджету на 2013 рік врахувати витрати на придбання комп’ютерної та іншої техніки, програмних засобів, меблів та створення належних робочих місць працівникам для забезпечення функціонування Служби містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування.

4. Забезпечити належні умови зберігання і захисту інформаційних ресурсів Служби містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування.

5. Фінансовому управлінню щорічно при формуванні місцевого бюджету враховувати витрати на ведення містобудівного кадастру.

6. Відповідальним за створення служби містобудівного кадастру призначити начальника відділу архітектури та містобудування Штурман Г.Б.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування архітектури та земельних відносин ( Саратова Н.В.)
Міський голова Д.І.Зражевський

Додаток 1

до рішення міської ради
ПОЛОЖЕННЯ

про Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради
Загальні положення

1. Положення про Службу містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування міської ради (далі - Положення) розроблено на основі Типового положення про Службу містобудівного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр".
2. Служба містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування міської ради (далі – Служба містобудівного кадастру) забезпечує обслуговування території Синельниківської міської ради та входить до складу державної кадастрової системи з ведення містобудівного кадастру.
3. Структура Служби містобудівного кадастру визначається відповідно до обсягу інформації, що вводиться, обробляється, зберігається та видається на запит користувачів, типу мережі системи електронного зв'язку, що експлуатується, а також встановленого порядку звітності.
4. Служба містобудівного кадастру утворюється за рішенням Синельниківської міської ради у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради.

Штатна чисельність працівників Служби містобудівного кадастру визначається штатом відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради, що затверджується Синельниківською міською радою, а штатний розпис – штатним розписом відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради, який затверджується міським головою міста Синельникове.

Забезпечення Служби містобудівного кадастру приміщеннями, комп'ютерною та іншою технікою, меблями, програмними засобами, фінансування кадастрової діяльності здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Синельникове.

Інформація містобудівного кадастру зберігається з дотриманням умов відповідних нормативно-правових актів.
5. Завдання щодо утворення Служби містобудівного кадастру включає:

5.1. Розроблення актів, які регулюють питання щодо її утворення та функціонування, зокрема питання взаємодії із структурними підрозділами Синельниківської міської ради.

5.2. Визначення переліку інформації, що підлягає передачі, та порядку її передачі.

5.3. Формування програмно-технічних комплексів розв'язання задач та системи зв'язку.

5.4. Підготовку кадрів.
Служба містобудівного кадастру в системі територіального управління
6. Служба містобудівного кадастру діє у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради.
7. Відділ архітектури та містобудування Синельниківської міської ради здійснює керівництво Службою містобудівного кадастру з питань щодо:

7.1. Організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об'єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру.

7.2. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

7.3. Введення в роботу Служби містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру.

7.4. Участі в підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності.

7.5. Введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру.
8. Служба містобудівного кадастру в процесі своєї діяльності взаємодіє із зазначеними в пунктах 9,10 цього Положення джерелами вихідної інформації і користувачами кадастрової інформації.
9. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:

9.1. Спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних.

9.2. Інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, зйомки та вишукування.

9.3. Юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для формування містобудівного кадастру.
10. Користувачами кадастрової інформації можуть бути:

10.1. Органи, відповідальні за розв'язання задач та підготовку пропозицій з політики збалансованого в ресурсному і правовому відношенні розвитку території та поселень, визначення пріоритетів інвестування, - для виконання їх функцій.

10.2. Замовники містобудівної документації, забудовники - для надання земель під забудову, отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, завдання на проектування, технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, вишукування і проведення робіт з будівництва, формування будівельного паспорта.

10.3. Проектні, вишукувальні, науково-дослідні та будівельні підприємства - для отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт.

10.4. Спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури - для складення містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням містобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та використання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної діяльності.

10.5. Органи земельних ресурсів - для регулювання землекористування, організації встановлення меж населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць, окремих земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів за землю і нормативної оцінки земельних ділянок з урахуванням містобудівної цінності території, ведення моніторингу земель поселень.

10.6. Органи державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі - для контролю за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення.

10.7. Органи з управління та розпорядження державним майном - для проведення оцінки нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та пов'язаної з нею території.

10.8. Органи охорони навколишнього природного середовища - для розроблення природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і контролю за використанням природних ресурсів і станом навколишнього природного середовища населених пунктів, їх систем.

10.9. Фінансові установи, інвестори, страхові компанії - для визначення рентних платежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і страхування ризику інвестицій під час освоєння територій.

10.10. Служби державних кадастрів і галузеві банки даних - для взаємоузгодження ведення розподілених баз даних і отримання кадастрової інформації.

10.11. Органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

10.12. Інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи - для отримання відповідної інформації для містобудівних потреб.
Функції Служби містобудівного кадастру
11. Завданням Служби містобудівного кадастру є:

11.1. Інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на відповідній території.

11.2. Надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості.

11.3. Проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об'єктів.

11.4. Організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).
12. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, розподіляється на обов'язкову та додаткову. Обов'язкова інформація отримується з визначених джерел і забезпечує розв'язання задач. Додаткова інформація представляє собою довідкову інформацію.

Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз банку даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати вносяться у відповідну базу даних.
13. Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для формування просторово-орієнтованих даних відповідних баз даних з визначенням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або довготривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації проводиться відбір даних для забезпечення встановлених для Служби містобудівного кадастру моніторингових задач та формування їх наборів. Технологічний процес зберігання передбачає операції щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та операцій з ревізії інформації розподілених баз банку даних відповідно до встановленого графіка.
14. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулювання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях, облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із затвердженим відділом архітектури та містобудуванням Синельниківської міської ради положенням, погодженим із спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури вищого рівня.

Порядок надання інформації на запит комунікаційними каналами встановлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу.
15. Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законодавством.
16. Служба містобудівного кадастру здійснює:

16.1. Операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації.

16.2. Контроль стану кадастрової інформації.

16.3. Операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації.

16.4. Операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру.

16.5. Операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру.

16.6. Операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації.

16.7. Операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних.

16.8. Заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства.

16.9. Операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом.

16.10. Операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру.

16.11. Операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, затвердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру.

16.12. Адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей.

16.13. Розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній території.

16.14. Операції з ведення банка даних містобудівного кадастру.

16.15. Попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповідність діючим містобудівним регламентам, підготовку висновків.

16.16. Підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного паспорта.
17. Служба містобудівного кадастру додатково забезпечує:

17.1. Оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування містобудівного кадастру.

17.2. Розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт з удосконалення структури даних, програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання та надання даних тощо.

17.3. Участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру.

17.4. Підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

17.5. Вивчення попиту на кадастрову інформацію.

17.6. Участь у розвитку міжнародних відносин, створення умов для включення до міжнародних інформаційних систем, забезпечення їх сумісності і взаємодії.

17.7. Участь в організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій у систему управління територіями.
Компетенція Служби містобудівного кадастру
18. Служба містобудівного кадастру має право:

18.1. Отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які формують містобудівний кадастр, інформацію, що включена до переліку даних.

18.2. Отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення містобудівного кадастру.

18.3. Відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру.

18.4. Вносити до відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради або разом з ним до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

18.5. Передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до містобудівного кадастру вищого рівня.
19. Служба містобудівного кадастру організовує та провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, а також вказівок, інструкцій, правил, положень, стандартів та інших нормативних документів та рекомендацій, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, цього Положення, інших керівних документів та вимог до містобудівного кадастру.
20. Збір вихідної інформації та моніторинг її зміни регулюється нормативними документами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що визначають перелік та склад вихідних документів, які підлягають реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі, періодичність збору та оновлення інформації, вимог до картографо-геодезичної, проектно-графічної, цифрової та текстової інформації відповідно до її виду і об'єктів містобудівного кадастру.
21. Служба містобудівного кадастру несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства.

Структура Служби містобудівного кадастру
22. Служба містобудівного кадастру є структурним підрозділом відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради.

23. У складі Служби містобудівного кадастру утворюються та функціонують підрозділи із введення та реєстрації кадастрової інформації; обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації; підготовки та видачі кадастрової інформації; забезпечення роботи системи кадастру.

Чисельність спеціалістів із введення, обробки та видачі визначається залежно від обсягу обробки даних містобудівного кадастру. У разі покладення на Службу містобудівного кадастру завдань з розв’язання прикладних задач відповідних спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури і органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування додатково вводяться посади із розрахунку об’ємних показників зазначених робіт. Чисельність підрозділу із забезпечення роботи системи кадастру розраховується відповідно до кількості технічних засобів, операційних та спеціальних програм, об’єму адміністрування роботи сервера, локальної мережі та системи управління базою даних Служби містобудівного кадастру.
Матеріально-технічне забезпечення Служби містобудівного кадастру
24. До матеріально-технічного забезпечення Служби містобудівного кадастру належить забезпечення відповідно до структури, чисельності та обсягу робіт Служби містобудівного кадастру приміщеннями, відповідними меблями, телефонним зв'язком та програмно-технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації, визначення санкціонованого доступу і захисту, пошуку документованої інформації, формування і видачі кадастрових документів, актуалізації нормативних документів і нормативно-правових актів, діловодства.

Економічні основи діяльності Служби містобудівного кадастру
25. Утворення Служби містобудівного кадастру, створення та ведення містобудівного кадастру фінансується за рахунок коштів бюджету міста Синельникове.
26. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами про обмін інформацією.

Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно.

Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб'єктам містобудівної діяльності надається безоплатно.

Міський голова Д.І. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Схожі:

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити Службу містобудівного кадастру у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради (далі служба...
ПОЛОЖЕНН Я про відділ містобудівного кадастру управління містобудування...
Відділ містобудівного кадастру (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління містобудування...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ про управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради
Управління містобудування та архітектури (далі Управління) є виконавчим органом Нікопольської міської ради та спеціально уповноваженим...
ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання рішення районної ради від 08. 11. 2012...
«Районну цільову Програму містобудівного кадастру Коломийського району на 2013 2017 роки», яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації...
Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
«Про структуру апарату Синельниківської міської ради та її виконавчих органів на 2012 рік», зазнала деяких змін: виведено зі складу...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року №225, згідно з заявами керівництва відділу освіти Синельниківської міської...
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо порядку отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відділу містобудування та архітектури міської ради із заявою, до якої...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про...
«Про створення територіального кадастру м. Кременчука», виконавчим комітетом міської ради, було прийнято багато рішень, що стосуються...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Язані зі створенням управління містобудування та архітектури, а також видатки на навчання спеціалістів у сфері державних закупівель,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка