Законності знесення зелених насаджень


Скачати 114.59 Kb.
НазваЗаконності знесення зелених насаджень
Дата23.03.2013
Розмір114.59 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
Додаток №6

до рішенням міської ради

від 05.01.2011р. №6/4/51
положення

про управління муніципальної міліції Тернопільської міської ради
1.Загальні засади

1.1.Управління муніципальної міліції Тернопільської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підзвітним та підконтрольним Тернопільській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету і міському голові.

1.2.У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Кодексом України „Про адміністративні правопорушення”, Законами України, у тому числі: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, „Про рекламу”, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Правилами благоустрою міста Тернополя, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними документами.

1.3.Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4.Працівники управління забезпечуються спеціальними відзнаками та посвідченнями встановленого взірця, спецзасобами та автотранспортом. Взірці затверджуються виконавчим комітетом.

1.5.Управління має печатку із власним найменуванням, зразок якої затверджується міським головою.

1.6.Управління співпрацює у забезпеченні благоустрою на території міста з органами влади, правоохоронними органами, юридичними та фізичними особами.

1.7.Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управління утворюється, реорганізовується і ліквідовується Тернопільською міською радою в межах затвердженої структури та чисельності апарату ради та її виконавчих органів.

Місцезнаходження управління: м. Тернопіль, вул. Шевченка, 1.
2.Основні завдання управління

2.1.Одним із пріоритетних завдань управління є взаємодія з органам внутрішніх справ та іншими правоохоронними і контролюючими структурами з питань попередження та профілактики порушень правопорядку на території міста.

2.2.Завданнями управління є контроль за дотриманням:

-екологічних і природоохоронних рішень та програм міської ради та виконавчого комітету;

-порядку розкопок (земельних робіт) на території міста та наявності відповідних ордерів-дозволів;

-законності знесення зелених насаджень;

-встановлених вимог щодо вигляду фасадів будівель та споруд;

-порядку встановлення малих архітектурних форм та наявністю паспорту малої архітектурної форми у фізичних та юридичних осіб;

-встановленого порядку землевідведення та недопущенням самозахоплень земельних ділянок (спільно з Держземінспекцією);

-порядку збору коштів за паркування автомобільного транспорту у спеціально виділених місцях;

-перевізниками правил безпеки перевезення пасажирів;

  - порядку паркування автомобільного транспорту;

  -встановленого порядку вуличної ( в тому числі літньої) торгівлі на території міста;

  -правил вигулу собак у встановлених місцях;

  -правил перебування неповнолітніх у вечірній і нічний час в громадських місцях;

  -правил благоустрою на території міста;

-суб’єктами підприємницької діяльності заборони продажу неповнолітнім енергетиків, слабоалкогольних і алкогольних напоїв, трав’яних сумішей для паління, що містять наркотичні речовини, галюциногенів і тютюнових виробів, тощо.

  -вимог п.1 ст. 158 і п.5 ст. 160 «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (Постанова КМУ №184 від 26 вересня 2007р.) пасажирами під час проїзду на комунальному транспорті;

  -заходів з охорони громадського порядку в закладах підпорядкованих міській раді;

  -якості та повноти надання послуг жителям міста житлово-експлуатаційними та іншими комунальними підприємствами, організаціями і установами;

  -стану виконання рішень міської ради, виконавчого комітету і розпоряджень міського голови, віднесених до компетенції управління;

-стану доріг, вулиць міста та прибудинкових територій ;

-законодавчих і нормативних актів про забезпечення тиші та заборони куріння в громадських місцях.

2.3.Управління координує роботу Тернопільського міського громадського формування «Охорона порядку», опорних пунктів охорони порядку та інших громадських формувань.

2.4.Управління надає безоплатні правові консультації та допомогу громадянам міста в межа своєї компетенції.

2.5.Управління надає допомогу органам влади і управління з питань попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій і техногенних подій, а також по реалізації оборонно-мобілізаційних заходів в періоди ускладнення оперативної обстановки в місті Тернополі.

2.6.Управління виявляє порушення законодавства і складає протоколи про адміністративні правопорушення у відповідності до вимог статей 254, 255, 259 та інших Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2.7.Управління виконує інші завдання, що не суперечать вимогам законодавства і віднесені до їх компетенції.
3.Управління відповідно до покладених на нього завдань

3.1.Приймає участь:

3.1.1.у підготовці та поданні на затвердження Тернопільської міської ради програм з питань забезпечення правопорядку та підвищення їх ефективності, у межах своїх повноважень організовує виконання та подає міській раді звіти про хід і результати реалізації цих програм;

3.1.2.у розгляді проектів програм діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств і організацій з питань віднесених до його компетенції;

3.1.3.в заходах щодо координації діяльності опорних пунктів охорони порядку, в забезпеченні належного функціонування та підвищення ефективності їх роботи;

3.1.4.у підготовці проектів рішень про покращення криміногенної ситуації на території міста, боротьби з підлітковою злочинністю і бездоглядністю та наркоманією, інших напрямків правоохоронної діяльності;

3.1.5.у розгляді справ про адміністративні правопорушення з питань віднесених до його компетенції;

3.1.6.у спільних заходах з уповноваженими органами з питань профілактики та усунення порушень законодавства, рішень міської ради та виконавчого комітету.

3.2.Взаємодіє з підрозділами місцевої влади та правоохоронними структурами у сфері забезпечення правопорядку та з інших питань, віднесених до його компетенції.

3.3.Приймає участь у комісіях міської ради, пов’язаних із роботою транспорту, видачею дозволів на оренду комунального майна і земельних ділянок, здійснення підприємницької діяльності на вулицях міста, встановленням малих архітектурних форм та рекламних об’єктів, місць платного паркування автомобільного транспорту, вуличної торгівлі, тощо.

3.4.Надає консультаційну та організаційну допомогу підприємствам і організаціям комунальної власності з питань охорони, з інших напрямків, що належать до компетенції управління.

3.5.За дорученням міського голови організовує чергування в приміщеннях міської ради, організацій, установ і підприємств комунальної власності. У випадку залучення до цього інших охоронних структур контролює і координує їх діяльність.

3.6.Організовує і бере участь у проведенні міських нарад, семінарів, громадських слухань, оглядів, конкурсів з питань правоохоронної діяльності, впровадження нових форм охорони правопорядку та захисту громадян від злочинних посягань, підвищенні рівня правової культури населення та координації цієї діяльності. Проводить заходи із представниками засобів масової інформації щодо діяльності управління та створення позитивного іміджу працівників муніципальної міліції Тернопільської міської ради.

3.7.Розглядає пропозиції інших місцевих органів державної виконавчої влади та звернення громадян, громадських організацій, засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції управління, приймає щодо них рішення, проводить прийоми громадян.

3.8.Здійснює контроль за належним використанням і збереженням майна і приміщень, наданих міською радою для власного використання.

3.9.У співпраці з органами внутрішніх справ, іншими правоохоронними структурами сприяє заходам щодо дотримання законодавства у сфері зміцнення правопорядку і захисту прав громадян.

3.10. Розробляє і надає міській раді та виконавчому комітету проекти нормативно-правових актів, що стосуються компетенції управління.
4.Управління має право

4.1.Одержувати у встановленому законом порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств і установ інформацію необхідну для здійснення своїх функцій.

4.2.У відповідності до розпоряджень міського голови в межах своєї компетенції вивчати стан роботи структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств розташованих на території міста з питань дотримання екологічних, природоохоронних норм та інших напрямків діяльності.

4.3.Одержувати від державних органів, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради необхідну нормативно-методичну та інструктивну документацію, іншу інформацію з напрямків діяльності, що належать до компетенції управління.

4.4.За дорученнями міського голови проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.5.Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Тернопільської міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління.

4.6.Відповідно до покладених на управління завдань виявляти та фіксувати порушення законодавства юридичними і фізичними особами, в тому числі, допущених у сфері благоустрою, а саме:

-порушення встановлених законодавством екологічних та санітарних норм під час експлуатації об’єктів благоустрою;

-порушення режиму використання та охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

-самовільне зайняття чи захоплення території (частини території) об’єкта благоустрою на території міста;

-пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі та інших об’єктів благоустрою на території міста;

-знищення чи пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення на території міста;

-порушення правил торгівлі на ринках;

-порушення правил охорони і використання пам’яток історії та культури;

-порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів;

-порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів, порушення обов’язків по очищенню тротуарів, пішохідних доріжок у межах закріплених за ними ділянок;

-порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях у час заборонений рішеннями міської ради;

-недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку у місті;

-неналежне утримання об’єктів зовнішньої реклами відсутність або прострочення дозвільної документації;

-порушення інших норм, передбачених Правилами благоустрою міста Тернополя та іншими нормативно-правовими актами, ухваленими компетентними органами місцевого самоврядування міста;

4.7.Для досягнення мети своєї діяльності працівники управління мають право:

-отримувати пояснення від громадян та представників юридичних осіб щодо допущених ними правопорушень, виявляти і фіксувати їх;

-складати акти та протоколи про адміністративне правопорушення і направляти їх на розгляд адміністративної комісії міської ради або іншим уповноваженим органам для накладання штрафів та відшкодування завданої шкоди;

-готувати матеріали по відшкодуванню збитків, завданих об’єктам благоустрою щодо осіб, які допустили порушення законодавства у цій сфері;

-відповідно до закону здійснювати фото-звуко-відео фіксацію фактів, для встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення щодо вимог законодавства з питань благоустрою;

-забезпечувати контроль за встановленим порядком розміщення зовнішньої реклами;

-проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення правопорушень у сфері благоустрою;

-здійснювати інші повноваження, які делеговані управлінню компетентними органами місцевого самоврядування;

-під час виконання службових обов’язків на безкоштовний проїзд у міському комунальному і маршрутному автотранспорті.

-у межах своїх повноважень, в разі порушення вимог Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, звертатися до розповсюджувачів зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначені терміни. У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, посадові особи управління відповідно до вимог п.2.ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи.

-інформувати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців та громадян щодо обов'язкового виконання ними Правил благоустрою міста Тернополя.
5.Керівництво

5.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Начальник повинен мати вищу юридичну освіту та досвід служби на керівних посадах в правоохоронних органах не менше 7-10 років.

5.2.Статус працівників управління визначається відповідно до Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державних кордонів», інших законодавчих і нормативних актів та посадових інструкцій.

5.3.Начальник управління:

5.3.1.Здійснює керівництво управлінням і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

5.3.2.Розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу.

5.3.3.Погоджує з міським головою положення про структурні підрозділи управління.

5.3.4.Керує розробкою планів, програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, інших пропозицій щодо підпорядкованих йому напрямків життєдіяльності міста, звітує про їх виконання.

5.3.5.Затверджує посадові інструкції працівників управління.

5.3.6.Видає накази по управлінню, організовує і контролює їх виконання;

5.3.7.Забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.

5.3.8.Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з іншими органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

5.3.9.Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.

5.3.10.Розглядає рекомендації постійних комісій Тернопільської міської ради, повідомляє їх про результати розгляду і вжиті заходи.

5.3.11.Здійснює контроль за виконанням рішень Тернопільської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови віднесених до компетенції управління.

5.3.12.Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

5.3.13.Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх пропозиції, заяви, скарги з питань, віднесених до компетенції управління.

5.3.14.Відповідає за збереження переданих на баланс управління майна.

5.3.15.Перевіряє законність та обґрунтованість складених протоколів про адміністративні правопорушення працівниками управління.

5.3.16.Здійснює діяльність по забезпеченню контролю за виконанням Правил благоустрою міста Тернополя у взаємодії з управліннями міської ради, органами міліції, санітарно-епідеміологічною станцією, відділами землекористування та земельних ресурсів, іншими підприємствами, організаціями, установами (незалежно від форм власності) та громадянами.

5.3.17.Інформує міську раду та її виконавчий комітет про грубі та неодноразові порушення Правил благоустрою міста Тернополя керівниками підприємств, організацій, установ, приватними підприємцями та мешканцями або особами, які тимчасово проживають чи перебувають в місті.

5.4.Заступник начальника управління діє на підставі посадової інструкції.

5.5. На посаду начальника управління, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Начальник та працівники управління, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.Ліквідація

6.1.Ліквідація (реорганізація) управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника управління, а також з метою приведення його у відповідність з чинним законодавством.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконкому міської ради 19 грудня №1269 ПОЛОЖЕНН Я
Положення є створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у місті та запобігання безконтрольного знесення дерев,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Лугинської районної...
Ених насаджень за межами населених пунктів на території Лугинськго району» розроблений з метою удосконалення порядку видалення дерев,...
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Про затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень у м. Кременчуці
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 23 та здійснено заходи з передачі будівель, тротуарів та зелених насаджень дитячої міської...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Порядок використання води на полив садів, городів, присадибних ділянок, квітників, інших зелених насаджень, тротуарних доріжок і...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Ання води на полив садів, городів, присадибних ділянок, квітників, інших зелених насаджень, тротуарних доріжок і споруд, розташованих...
ПРЕДВИБОРНА ПРОГРАММА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
Миколаївська міська організація Партії зелених України є невід'ємною складовою частиною українського та світового зеленого руху
Конкурс ділових та соціальних «Зелених проектів»
Незалежний конкурс ділових та соціальних «зелених» проектів Green Awards Ukraine 2012
СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
Шановна Пан Сердюк Валентин Михайлович!
Запрошуємо Вас на відкриту робочу зустріч керівників зелених партій та рухів Білорусії, Казахстану, Російської Федерації та України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка