Уроку. Тематичне оцінювання №2


Скачати 101.25 Kb.
НазваУроку. Тематичне оцінювання №2
Дата01.04.2013
Розмір101.25 Kb.
ТипУрок


Тема уроку. Тематичне оцінювання № 2.

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Піраміда».

І. Тематична контрольна робота № 2


Варіант 1

 1. Знайдіть площу поверхні трикутної піраміди, у якої кожне ребро дорівнює см. (3 бали)

 2. Основою піраміди є рівнобедрений трикутник, у якого основа і ви­сота дорівнюють по 8 см. Всі бічні ребра нахилені до основи під ку­том 45°. Знайдіть бічне ребро. (3 бали)

 3. У правильній чотирикутній піраміді двогранний кут при основі до­рівнює,  . Знайдіть повну поверхню піраміди, якщо відстань від основи її висоти до бічної грані дорівнює d. (3 бали)

 4. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетом а і прилеглим до нього гострим кутом . Бічна грань, що містить інший катет цьо­го трикутника, перпендикулярна до основи, а дві інші — нахилені до неї під кутом . Знайдіть бічну поверхню піраміди. (3 бали)

Варіант 2


 1. Знайдіть площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, у якої плоский кут при вершині дорівнює 30°, а бічне ребро — 10 см. (3 бали)

 2. Основа піраміди — трикутник зі сторонами 5 см, 5 см і 6 см, а всі двогранні кути при сторонах основи дорівнюють по 60°. Знайдіть довжину висоти піраміди. (3 бали)

 3. У правильній чотирикутній піраміді висота утворює з бічною гран­ню кут . Відрізок, що сполучає основу висоти із серединою апофе­ми, дорівнює b. Знайдіть повну поверхню піраміди. (3 бали)

 4. Основою піраміди є правильний трикутник зі стороною а. Одна біч­на грань піраміди перпендикулярна до основи, а дві інші — нахи­лені до неї під кутом . Знайдіть бічну поверхню піраміди. (3 бали)

Варіант 3


 1. Знайдіть площу поверхні чотирикутної піраміди, у якої кожне реб­ро дорівнює см, а в основі лежить квадрат. (3 бали)

 2. Бічні ребра піраміди дорівнюють гіпотенузі прямокутного трикут­ника, що лежить в її основі, і дорівнюють 12 см. Знайдіть висоту піраміди. (3 бали)

 3. У правильній чотирикутній піраміді кут між апофемою і площи­ною основи дорівнює . Бісектриса цього кута перетинає висоту піраміди в точці, яка розміщена на відстані d від апофеми. Знай­діть бічну поверхню піраміди. (3 бали)

 4. Основою піраміди є рівнобедрений трикутник з основою а і ку­том  при вершині. Вічна грань, що містить основу цього трикут­ника, перпендикулярна до основи, інші нахилені до неї під кутом . Знайдіть бічну поверхню піраміди. (3 бали)Варіант 4


 1. Знайдіть площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, у якої плоский кут при вершині дорівнює 90°, а бічне ребро — 10 см. (3 бали)

 2. Основа піраміди — рівнобедрений трикутник, у якого основа 6 см, а висота 9 см. Бічні ребра дорівнюють по 13 см. Знайдіть висоту пі­раміди. (3 бали)

 3. У правильній чотирикутній піраміді апофема утворює з висотою кут . Серединний перпендикуляр, проведений до апофеми, пере­тинає висоту піраміди в точці, що знаходиться на відстані l від вер­шини піраміди. Знайдіть бічну поверхню піраміди. (3 бали)

 4. Основа піраміди — правильний трикутник. Одна бічна грань піраміди перпендикулярна до основи, а дві інші — нахилені до неї під кутом . Висота піраміди дорівнює Н. Знайдіть бічну поверхню піраміди. (3 бали)


Відповідь. Варіант 1. 1. 3 см2; 2. 5 см; 3. ; 4. .

Варіант 2. 1. 75 см2; 2. см; 3. 16b2 sin(sin + 1); 4 .

Варіант 3. 1. см2; 2. 6см; 3. ; 4. .

Варіант 4. 1. 150 см2; 2. 12 см; 3. 8l2 sin2 соs; 4. .

Тематичне оцінювання можна також провести за текстами тестів, наведених нижче.
II. Тести

При тематичному оцінюванні враховуються тільки ті шість із вико­наних завдань, яким відповідає найбільша кількість балів.

Варіант 1


І рівень

1. Якщо сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 3 см, а апофема 1 см, то бічна поверхня піраміди дорівнює:

а) 1 см2; б) 3 см2; в) 1,5 см2; г) 4,5 см2. (1 бал)

2. У зрізаній n-кутній піраміді кількість плоских кутів дорівнює:

а) 3n; б) 4п; в) 6п; г) 12п. (1 бал)

3. Сторону основи і висоту правильної чотирикутної піраміди збільшили у 2 рази. При цьому площа бічної поверхні піраміди збільшиться у:

а) рази; б) 2 рази; в) 4 рази; г) 10 разів. (1 бал)

II рівень

1. Якщо периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см, а апофема — 1 см, то двогранний кут при основі піраміди до­рівнює:

а) 30°; б) 60°; в) аrсtg 2; г) аrсtg. (1 бал)

2. Якщо ребро правильного тетраедра дорівнює 2 см, то його повна по­верхня дорівнює:

а) см2; б) 2см2; в) 4 см2; г) 4см2. (1 бал)

3. Якщо в правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює а і утворює з площиною основи кут 45°, то апофема піраміди дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (1 бал)

III рівень


1. Якщо площа бічної поверхні правильної п-кутної піраміди складає площі її повної поверхні, то двогранний кут при основі піраміди дорівнює:

а) 30°; б) 60°; в) аrссоs; г) аrссоs. (2 бали)

2. Висота правильної n-кутної піраміди дорівнює 1 см. Для того щоб січна площина, яка паралельна основі піраміди, ділила бічну по­верхню пополам, її треба провести від вершини піраміди на відстані:

а) 0,5 см; б) см; в) см; г) см. (2 бали)

3. Якщо бічне ребро правильної чотирикутної піраміди в раз біль­ше сторони основи, то кут між бічним ребром і площиною основи дорівнює:

а) 30°; б) 45°; в) 60°; г) аrсtg 2. (2 бали)

IV рівень


1. Відстань між мимобіжними ребрами правильного тетраедра з реб­ром 2 см дорівнює:

а) 1 см; б) см; в) см; г) 2 см. (3 бали)

2. Якщо в основі піраміди лежить ромб із гострим кутом  і сторо­ною а та всі бічні грані піраміди нахилені до основи під кутом , то бічна поверхня піраміди дорівнює:

а) ; б) а2sіп соs; в) ; г) . (3 бали)

3. Якщо в правильній чотирикутній піраміді сторона основи вдвічі більша висоти піраміди, то двогранний кут між сусідніми бічними гранями дорівнює:

а) 90°; б) 60°; в) 45°; г) 30°. (3 бали)
Варіант 2

І рівень

1. Якщо периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см, а апофема — 1 см, то площа бічної поверхні піраміди дорівнює:

а) 1 см2; б) 2 см2; в) 0,5 см2; г) 4 см2. (1 бал)

2. Якщо піраміда має п многогранних кутів, то в неї:

а) п ребер; б) 2n ребер; в) (2n – 1) ребер; г) (2n – 2) ребер. (1 бал)

3. Сторону основи і висоту правильної трикутної піраміди зменшили у 2 рази. При цьому площа повної поверхні піраміди зменшиться в:

а) рази; б) 2 рази; в) 4 рази; г) 8 разів. (1 бал)

II рівень

1. Якщо сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 3 см, а апофема — 1 см, то двогранний кут при основі піраміди дорівнює:

а) 30°; б) 60°; в) аrсt g 2; г) аrсtg . (1 бал)

2. Якщо повна поверхня правильного тетраедра дорівнює 2см2, то його ребро дорівнює:

а) см; б) см; в) 2 см; г) 3 см. (1 бал)

3. Якщо в правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює а і утворює з площиною основи кут 60°, то висота піраміди дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (1 бал)

III рівень

1. Якщо площа повної поверхні правильної п-кутної піраміди в 3 рази більша площі її основи, то двогранний кут при основі піраміди до­рівнює:

а) аrсsin ; б) аrссоs ; в) 30°; г) 60°. (2 бали)

2. Якщо січна площина, яка паралельна основі правильної n-кутної піраміди, ділить її бічне ребро у відношенні 1:2, рахуючи від вер­шини піраміди, то бічна поверхня одержаної зрізаної піраміди від­носиться до бічної поверхні піраміди, як:

а)1:2; б) 2:3; в) 3:4; г) 7:8. (2 бали)

3. Якщо бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює сто­роні основи, то бічне ребро утворює з площиною основи кут:

а) 30°; б) 45°; в) 60°; г) аrсtg . (2 бали)

IV рівень

1. Висота правильного тетраедра з ребром см дорівнює:

а) 1 см; б) см; в) см; г) 2 см. (3 бали)

2. Якщо в основі піраміди лежить ромб із гострим кутом  і сторо­ною а та всі бічні грані піраміди нахилені до основи під кутом , то висота піраміди дорівнює:

а) aсоs tg; б) аsіn tg; в) аsіn сtg; г) асоs сtg. (3 бали)

3. Якщо в правильній чотирикутній піраміді апофема дорівнює стороні ос­нови, то двогранний кут між протилежними бічними гранями дорівнює:

а) 30°; б) 45°; в) 60°; г) 90°. (3 бали)
Таблиця відповідей

Рівень

Номер завдання

Варіант 1

Варіант 2

І

1

г

б

2

в

г

3

в

в

II

1

б

а

2

г

а

3

б

б

III

1

б

г

2

г

в

3

в

б

IV

1

б

г

2

г

б

3

а

в


III. Домашнє завдання

Якщо тематичне оцінювання проведено у формі контрольної темати­чної роботи, то вдома виконати тести, і навпаки. Можна також запропо­нувати індивідуальні завдання, які подано нижче.

Індивідуальні завдання до теми «Піраміда»

Знайдіть площу основи та площу бічної поверхні правильної n-кутної піраміди, якщо:

1) п = 3, висота піраміди дорівнює Н, а бічне ребро утворює з осно­вою кут  ;

2) п = 3, висота піраміди дорівнює Н і утворює з бічним ребром кут ;

3) п = 3, висота піраміди дорівнює Н, а бічна грань утворює з осно­вою кут γ;

4) п = 3, радіус кола, вписаного в основу, дорівнює r, а бічна грань утворює з основою кут γ;

5) п = 3, радіус кола, вписаного в основу, дорівнює r, а бічне ребро нахилене до основи під кутом  ;

6) п = 3, радіус кола, вписаного в основу, дорівнює r, а бічне ребро утворює з висотою піраміди кут ;

7) п = 3, радіус кола, описаного навколо основи, дорівнює R, а бічне ребро утворює з основою кут  ;

8) п = 3, радіус кола, описаного навколо основи, дорівнює R, а бічне ребро утворює з висотою піраміди кут ;

9) п = 3, радіус кола, описаного навколо основи, дорівнює R, а бічна грань утворює з основою кут γ;

10) n = 3, сторона основи дорівнює а, а бічне ребро нахилене до основи під кутом ;

11) п = 3, сторона основи дорівнює a, а бічне ребро утворює з висотою піраміди кут ;

12) n = 3, сторона основи дорівнює а, а бічна грань нахилена до основи піраміди під кутом γ;

13) n = 3, бічне ребро дорівнює b і утворює з площиною основи кут ;

14) n = 3, бічне ребро дорівнює b і утворює з висотою піраміди кут ;

15) n = 3, бічне ребро дорівнює b, а бічна грань утворює з основою кут γ;

16) n = 4, висота піраміди дорівнює Н, а бічне ребро нахилене до осно­ви під кутом ;

17) n = 6, висота піраміди дорівнює Н, а бічне ребро нахилене до осно­ви під кутом ;

18) n = 4, висота піраміди дорівнює Н, а бічне ребро утворює з висо­тою піраміди кут ;

19) n = 6, висота піраміди дорівнює Н, а бічне ребро утворює з висо­тою піраміди кут ;

20) n = 4, висота піраміди дорівнює Н, а бічна грань нахилена до осно­ви під кутом γ;

21) п = 6, висота піраміди дорівнює Н, а бічна грань нахилена до осно­ви під кутом γ;

22) п = 4, сторона основи дорівнює а, а бічне ребро нахилене до основи під кутом ;

23) n = 6, сторона основи дорівнює а, а бічне ребро нахилене до основи під кутом ;

24) n = 4, сторона основи дорівнює а, а бічне ребро утворює з висотою піраміди кут ;

25) n = 6, сторона основи дорівнює а, а бічне ребро утворює з висотою піраміди кут ;

26) n = 4, сторона основи дорівнює а, а бічна грань нахилена до основи під кутом γ;

27) n = 6, сторона основи дорівнює а, а бічна грань нахилена до основи під кутом γ;

28) n = 4, сторона основи дорівнює а, а плоский кут при вершині піра­міди дорівнює ;

29) n = 6, сторона основи дорівнює а, а плоский кут при вершині піра­міди дорівнює ;

30) n = 4, сторона основи дорівнює а і утворює з бічним ребром пірамі­ди кут .


Таблиця відповідей Закінчення таблиці

Роганін геометрія 11 клас, урок 18

Схожі:

Уроку. Тематичне оцінювання № Мета уроку: перевірка навчальних досягнень...
Тематичне оцінювання №6 можна провести шляхом виконання те­матичної контрольної роботи
Уроку Дата Тема уроку
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)
Уроку. Тематичне оцінювання №8
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Комбінації геометричних тіл»
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. (З бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №3
Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №5
Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої дорівнює 4 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут...
Уроку. Тематичне оцінювання
Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з ка­тетами 5 і 12 см. Висота призми 5 см. Знайдіть площу повної поверхні...
Урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Тема: Підсумковий урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Уроку
Календарно тематичне планування уроків англійської мови на 2012-2013 навчальний рік в 11 класі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка