УРОК 8 Тема уроку


Скачати 50.68 Kb.
НазваУРОК 8 Тема уроку
Дата12.11.2013
Розмір50.68 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
УРОК 8

Тема уроку: Періодичність тригонометричних функцій.

Мета уроку: Введення поняття періодичної функції; знаходжен­ня найменших додатних періодів тригонометричних функцій; формування умінь знаходити періоди функцій у = sin (kx + b), у = cos (kx + b), у = tg (kx + b), у = ctg (kx + b).

І. Перевірка домашнього завдання.

Проведення самостійної роботи


І в. II в.

1. Побудуйте на одиничному колі точку Рα, на яку відобража­ються початкова точка Р0 (1; 0) при повороті на α рад навко­ло центра, якщо:

. (3 бали)

. (3 бали)

2. Знайдіть

, , , . (4 бали)

2. Знайдіть

, , , . (4 бали)

3. Визначте знак добутку

sin 1 · cos 2 · tg 3. (5 бали)

3. Визначте знак добутку

сos 1 · sin 2 · ctg 3. (5 бали)
Відповідь:І в.: 1. Рис. 55. 2. , , , . 3. Плюс.

ІІ в.: 1. Рис. 56. 2. , , , .3.мінус.

II. Формування поняття періодичної функції, періодe функції.

У природі часто зустрічаються явища, які повторюються пері­одично. Наприклад, Земля при обертанні навколо Сонця періо­дично повертається У своє початкове положення через рік, два роки, три роки і т. д., тому говорять, що період обертання Земля навколо Сонця дорівнює одному року. Періодичний характер мають рухи маховика і колінчатого вала. Властивість періодич­ності мають звукові, електромагнітні явища, робота серця люди­на і т. д. Закономірності періодичних явищ описуються періо­дичними функціями, до вивчення яких ми і приступаємо.

!Функція у = f(x) називається періодичною з періодом Т 0, якщо для будь-якого х із області визначення числа х + Т і х – Т також належать області визначення і виконується рівність f(x + Т) = f(x – Т) = f(x).

Так як одній і тій самій точці Рα одиночного кола відповідає нескінченна множина дійсних чисел α + 2πk, де k Z, то

sin(α + 2nk) = sin α

cos(α + 2nk) = cos α

Звідси випливає, що 2nk періоди функції синус і косинус (k 0).

Доведемо, що число 2π є найменшим додатним періодом функ­ції у = cos х. Нехай Τ > 0 – період косинуса, тобто для будь-якого х виконується нерівність cos (х + Τ) = cos x. Взявши х = 0, одер­жимо cos Т = 1. Звідси Τ = 2nk, k Ζ. Через те що Τ > 0, Τ може дорівнювати 2π, 4π, 6π... і тому період не може бути меншим 2π.

Можна довести, що найменший період функції у = sin x теж дорівнює 2π. Нехай Τ довільний період синуса. Тоді sin(x + Τ) = sin x для будь-якого х. Взявши х = , одержимо sin = sin = 1, але sin = 1, якщо Т + = +n , n Ζ, тому Τ =n. Найменше додатне число виду n, nΖ є число 2π.

Доведемо, що найменшим додатним періодом функції у = tg х є число π. Нехай Т — додатний період тангенса, тобто tg(x+ Т) = tg х. Взявши х = 0, маємо tg Т = tg 0 = 0. Звідси Т = πn, n Ζ. Через те що найменше ціле додатне n = 1, π — найменший період функції у = tg х. Найменшим додатним періодом котангенса теж є число π. Отже, tg (α + πn) = tg α , ctg (α + πn) = ctg α.

Як правило, слова “найменший додатний період” опускають. Прийнято говорити, що період тангенса і котангенса дорівнює π, а період косинуса і синуса дорівнює 2π.

Справедливе твердження.

!Якщо функція у = f(x) періодична і має період Т, то функція у = Af(kx + b), де А, k, b постійні (k 0), також періодична, причому її період дорівнює

Доведемо це твердження.

Спочатку доведемо, що T0 = є періодом функції у = Af(kx + b):

Af(k(x + T0) + b) = Af= Af(kx ± T + b) = Af(kx + b ± T) = Af(kx + b).

Нехай T0 — період функції у == Af(kx + b), тобто

Af(k(x + T0) + b)= Af(kx + b),

Af(kx +b+ kT0) = Af(kx +b).

Позначивши kx + b = x1, маємо Af(x + kT0) = Af(x1).

Через те що найменшим періодом функції f(x) є Т, то │kT0 = Τ, звідси Т0 = .

III. Усвідомлення поняття періодичної функції.

Виконання вправ


1. Обчисліть: a) sin 1470°; б) tg 1860°; в) cos 1140°; r) ctg 1125°.

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) 1.

2. Знайдіть значення: a) sin ; б) cos ; в) tg ; г)ctg.

Відповідь: а) ; б) ; в) ; г) 1.

3. Знайдіть найменший додатний період функцій:

а) у = sin2х; б) у = 3cos 4x; в) y = 5tg; г) y=0,6ctg.

Відповідь: а) π; б) ; в) ; г) 4π.

4. Знайдіть значення sin α, якщо:

a) sin (α + 2π) = 0,3; б) sin (4π - α) = 0,2; в) sin (α + 6π) = 0,5; г) sin (α - 2π) = 0,1.

Відповідь: а) 0,3; б) -0,2; в) 0,5; г) 0,1.
IV. Підсумок уроку.
V. Домашнє завдання.

Розділ І § 5. Запитання і завдання для повторення до розділу І № 47—49. Вправа № 24 (1—3). Повторіть геометричні перетво­рення графіків функцій (таблиця 1 підручника).Роганін Алгебра 10 клас, Урок 8

Схожі:

Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
УРОК №46 Тема уроку
Тема уроку. Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки
УРОК №35 Тема уроку
Тема уроку. Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
УРОК 13 Тема уроку
...
УРОК №28 Тема уроку
...
Урок 1 Тема уроку
Тема уроку: Що означає бути щасливим. Індивідуальність людини та відчуття гармонії в собі. Чому важливо правильно оцінювати себе
Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
УРОК 33 Тема уроку
Тема уроку: Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го сте­пеня і його властивості
Уроку: Урок
Тема уроку: Історія відкриття та освоєння материка. Практична робота №8 (продовження)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка