Тема. Функції і формули в середовищі


Скачати 112.34 Kb.
НазваТема. Функції і формули в середовищі
Дата05.05.2013
Розмір112.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Лабораторна робота №11

Тема. Функції і формули в середовищі Microsoft Office Excel 2010. Застосування логічних функцій та їх застосування в розв’язанні професійно орієнтованих завдань.

Мета: ознайомлення та робота з функціями і формулами Excel, використання логічних функцій та їх застосування.

Обладнання: персональні комп’ютери, програмне забезпечення, роздатковий матеріал.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

Поняття формули в MS Excel

Необхідні обчислення та аналіз даних задаються за допомогою формул.

Формула може містити у собі операнди, оператори та функції. Як операнди можуть виступати константи різноманітних типів, посилання на клітинки або області таблиці, імена діапазонів.

Оператори

Excel розрізняє 4 типи операторів.

Арифметичні оператори

Використовуються для виконання арифметичних операцій та повертають як результат числове значення.

+, – додавання, віднімання,

*, / – множення, ділення,

% – визначення значення відсотку,

^ – піднесення до степеня.

Оператори порівняння

Використовуються для порівняння значень і повертають як результат логічне значення ІСТИНА або ХИБНІСТЬ.

= – дорівнює,

<, > – менше, більше,

<= – менше або дорівнює,

>= – більше або дорівнює,

<> – не дорівнює.

Текстовий оператор

Використовується для з’єднання (злиття, конкатенації) текстових значень.

& – з’єднання текстових даних.

Адресні оператори

Використовуються для побудови діапазону значень, об’єднання та перетину діапазонів.

Введення формули

Для уведення формули:

                   Помістіть покажчик клітинки на клітинку, у якій ви хочете ввести формулу.

                   Вставте як перший символ знак рівності.

                   Введіть частину формули аж до першого посилання, як звичайний текст.

                   Задайте посилання на клітинку (або діапазон клітинок). Це можна зробити або уведенням з клавіатури, або за допомогою миші, клацнувши на потрібній клітинці. Для завдання діапазону можна виділити його за допомогою миші.

                   Після уведення іншої частини формули, завершіть уведення натисканням клавіші <Enter>.

Формули масиву

Excel дозволяє будувати формули, результатом обчислення яких є не одне скалярне значення, а цілий масив (сукупність) значень. Наприклад, у множину вбудованих функцій входять функції для роботи з матрицями: обчислення добутку матриць, оберненої матриці. Можна записати і свої власні формули, що застосовуються до діапазонів клітинок, результатом обчислення яких буде діапазон клітинок. Наприклад, =F4:F9–G4:G9.

Для уведення подібних формул:

                   Виділіть діапазон клітинок, що повинні містити результати обчислення формули масиву. Розмірність виділеного діапазону повинна відповідати кількості значень, що повертаються формулою.

                   Введіть потрібну формулу, вказуючи посилання на діапазони клітинок, що повинні використовуватися в обчисленнях.

                   Завершіть уведення формули натисканням сполучення клавіш <Ctrl+Shift+Enter>.

Excel помістить формулу масиву у фігурні дужки, що є ознакою формули масиву. У клітинках виділеного діапазону будуть представлені результати обчислення формули.

Excel завжди інтерпретує масив як єдине ціле та не дозволяє змінити окремі клітинки масиву. Проте можна задати для окремих клітинок різноманітні параметри форматування. Клітинки не можуть бути переміщені з масиву, а нові клітинки – добавлені у масив.

Поняття функції в MS Excel

Меню Вставка/Функция

З’являється діалогове вікно майстра функцій. Вверху знаходиться категорія функції. Внизу можна вибрати потрібну функцію. Нижче визначення даної функції. В залежності від вибраної функції з’явиться наступне діалогове вікно, в якому потрібно ввести аргументи функції i клацнути мишкою на ОК. Функція буде введена в активну комірку таблиці. 

Найбільш вживані функції:

Математичні функції:

ABS(X) - обчислюється абсолютне значення (модуль) X.

COS(X) - обчислюється COSX;

SIN(X) - обчислюється SINX;

КОРЕНЬ(число) – повертає значення квадратного кореня

СУММ(число1;число2; ...) – знаходить суму чисел в інтервалі комірок

СТЕПЕНЬ(число;степень) – повертає результат піднесення числа до степеня.

МУМНОЖ(Массив1;Массив2) – обчислює добуток двох матриць. Результатом буде діапазон вільних комірок, в якому кількість рядків така, як у першої матриці-множника, а кількість стовпців – як у другої матриці-множника.

МОПРЕД(масив) - обчислює визначник матриці. Визначник це величина, що характеризує квадратну матрицю і може бути обчислена тільки для квадратної матриці.

МОБР(масив) – обчислює обернену матрицю. Обернена матриця використовується лише для квадратної матриці, визначник якої не дорівнює нулю.

ТРАНСП(масив) – обчислює транспоновану матрицю. У транспонованій матриці кількість рядків дорівнює кількості стовпців початкової матриці, а кількість стовпців = кількості рядків.

Статистичні функції

МАКС(число1;число2; ...) - повертає найбільше значення із списку аргументів, логічні і текстові значення ігноруються.

МИН(число1;число2; ...) - повертає найменше значення із списку аргументів, логічні і текстові значення ігноруються.

СРЗНАЧ(число1; число2; ...) - повертає середнє арифметичне своїх аргументів, які можуть бути числами, іменами, масивами або посиланнями на комірки з числами.

Ранг(число; посилання; порядок) - повертає ранг числа в списку чисел. Ранг числа це положення його величини у впорядкованому списку. Якщо список відсортувати, то ранг числа буде його позицією в списку.

ЧАСТОТА(масив даних; двійковий масив) - повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву. Для кількості значень і кількості інтервалів частотний розподіл підраховує, скільки початкових значень потрапляє в кожен інтервал.

Логічні функції

ЕСЛИ(лог_вираз;значення істини;значення хиби) - якщо умова виконується повертає значення істини, не виконується – хиби.

И(логічне значення1;лог.значення2;...) - повертає значення істини, якщо усі аргументи мають значення істина; повертає значення хиби, якщо хоча б один з аргументів має значення хиба.

ИЛИ(логічне значення1;логічне значення2; ...) – повертає значення істина, якщо хоча б один з аргументів має значення істина; повертає хибу, якщо всі аргументи мають значення хиба.
Застосування статистичних функцій для розв’язування фахових завдань

 

Excel дає можливість виконувати різноманітні обчислення в електронних таблицях над вмістом її комірок.

Обчислення виконуються згідно формул. У формулах використовуються різноманітні функції, числа, адреси комірок, дужки, а також знаки арифметичних операцій:

+ додавання;

– віднімання

^ піднесення до степеня

* множення

/ ділення

% обчислення відсотків

 

При безпосередньому записі у комірку користувач символ за символом записує формулу і її складові частини на власний розсуд.

При використанні рядка формул (рис.9.1) система допомагає користувачу вибрати потрібну функцію для формули, одержати її опис, і йому залишається лише дописати потрібні аргументи.Рис.9.1. Використання рядка формул

 

Використання майстра функцій дає відчутні переваги у безпомилковому наборі функцій і аргументів. Система знаходить помилки і допомагає їх виправити.

Щоб записати в комірку формулу, необхідно перед нею записати «=» (рис.9.2). Далі записується сама формула.Рис.9.2. Запис формули у комірку

 

Наприклад: =D4+F7 – до вмісту комірки D4 додати вміст комірки F7. Результат запишеться у комірку, яка містить цю формулу.

Для запису в формулу імені комірки не обов'язково набирати її з клавіатури.

Для внесення в формулу імені комірки досить встановити на неї курсор миші і клацнути.

Для попереднього прикладу можна виконати такі дії:

Æ набрати з клавіатури «=»;

Æ клацнути на комірці D4;

Æ набрати з клавіатури «+»;

Æ клацнути на комірці F7.

Формула повинна записуватися в комірці в один рядок.

Щоб копіювати формулу з одної комірки в інші в одному стовпчику або рядку з відповідною заміною їх номерів, треба зробити так:

 Встановити курсор миші на маркер заповнення поточної комірки, щоб він набрав вигляду «худий плюс».

 Натиснувши і тримаючи ліву кнопку миші протягнути курсор «худий плюс» до останньої комірки стовпчика або рядка.

 Відпустити кнопку миші. В усіх помічених комірках з'явиться результат обчислення за формулами, для яких шаблоном служить формула в комірці, що була першою.

У ці формули автоматично вносяться відповідні зміни номера рядка або стовпчика.

Щоб обчислити суму в кількох комірках, записаних підряд, використовують функцію СУММ (рис.9.3).Рис.9.3. Вибір функція для обчислення у кількох комірках

 

Якщо є необхідність при обчисленні відкинути дробову частину, використовують функцію ОТБР.

Будь-яка формула негайно автоматично перераховується, якщо змінюється хоча б одне з її значень.

При копіюванні формули в іншу комірку в ній автоматично змінюється відповідний номер рядка або назва стовпчика.

Використання рядка формул

Excel створює сервісні умови для запису формули в активну комірку. Якщо клацнути на символі = в рядку формул, з’явиться діалогове вікно для введення формули. Формула одночасно з'являється у поточній комірці і в рядку формул. Значення результату показується над формулою. До клацання на кнопці «ОК» формулу можна редагувати або відмінити клацанням на кнопці «Отмена». Після натискання на кнопку «ОК» у виділеній комірці з'явиться результат, у рядку формул залишиться відповідна формула, за якою було виконано обчислення.

Формула в електронних таблицях має такий загальний вигляд: = ФУНКЦІЯ(АРГУМЕНТИ)

Для складних обчислень Excel пропонує великий перелік математичних, фінансових, статистичних і логічних функцій.

Функція Excel – це спеціальне позначення дії для виконання визначеного обчислення.

Аргументами у формулах використовуються числа, адреси комірок і діапазонів комірок.

Під час обрахунку різних відомостей та документів використовуються різноманітні математичні (СУММ, СУММПРОИЗВ) та ста­тистичні функції (МАКС, МИН, РАНГ, СРЗНАЧ і ЧАСТОТА).

Функція МАКС -

повертає найбільше значення із списку аргументів, логічні і текстові значення ігноруються.

Синтаксис: МАКС(число1;число2; ...)

Число1, число2... від 1 до 255 чисел, серед яких потрібно знайти найбільше.

Зауваження:

 Аргументи повинні бути або числами, або іменами, що містять числа, масивами або посиланнями.

 Враховуються логічні значення і текстові представлення чисел, які введені безпосередньо в список аргументів.

 Якщо аргумент є масивом або посиланням, то в ньому враховуються тільки числа або посилання. Порожні комірки, логічні значення і текст в масиві або посиланні ігноруються.

 Якщо аргументи не містять чисел, функція МАКС повертає значення 0 (нуль).

 Аргументи, які є значеннями помилки або текстами, що не перетворюються в числа, призводять до виникнення помилок.

Функція МИН -

повертає найменше значення із списку аргументів, логічні і текстові значення ігноруються.

Синтаксис: МИН(число1;число2; ...)

Число1, число2... від 1 до 255 чисел, серед яких потрібно знайти найменше.

Зауваження:аналогічні до функції МАКС.

 

Функція СРЗНАЧ –

повертає середнє арифметичне своїх аргументів, які можуть бути числами, іменами, масивами або посиланнями на комірки з числами.

Синтаксис: СРЗНАЧ(число1; число2; ...)

Число1, число2 ... — від 1 до 255 аргументів, для яких обчислюється середнє.

Зауваження:

 Аргументи можуть бути або числами, або іменами, масивами або посиланнями, що містять числа.

 Враховуються логічні значення і текстові представлення чисел, які безпосередньо уведені в список аргументів.

 Якщо аргумент, який є масивом або посиланням, містить текст, логічні значення або порожні комірки, то такі значення ігноруються; але комірки, що містять нульові значення, враховуються.

 Аргументи, що є значеннями помилок або текстом, які не можуть бути перетворені в числа, викликають помилки.

Середнє значення — це середнє арифметичне, розраховане шляхом додавання групи чисел і ділення на кількість цих чисел. Наприклад, середнє арифметичне 2, 3, 3, 5, 7 і 10 знаходиться шляхом ділення 30 на 6, що дає в результаті 5.

 

Функція РАНГ по­вертає ранг числа в списку чисел. Ранг числа – це положення його величини у впорядкованому списку. Якщо список відсор­тувати, то ранг числа буде його позицією в списку.

Синтаксис: Ранг(число; посилання; порядок):

         число – число (або адреса комірки, що містить число), для якого визначається ранг;

         посилання – комірки або посилання на список чисел. Нечислові значення у посиланні ігноруються;

         порядок – число, що визначає спосіб впорядкування. Якщо значення параметра Порядок дорівнює 0 або його немає, то MS Excel визначає ранг числа так, ніби посилання було списком, відсортованим за спаданням. Якщо значення пара­метра Порядок є будь-яким ненульовим числом, то MS Excel визначає ранг числа таким чином, якби посилання було спис­ком, відсортованим за зростанням. За допомогою функції РАНГ однаковим числам надається однаковий ранг.

 

Функція ЧАСТОТА повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву. Для такої кількості значень і кількості інтервалів частотний розподіл підраховує, скільки початкових значень потрапляє в кожен інтервал.

Синтаксис: ЧАСТОТА(масив даних; двійковий масив):

         масив_даних – масив або посилання на дані, для яких обчислюються частоти; якщо масив_даних не містить значень, то функція ЧАСТОТА повертає масив нулів;

         двійковий_масив – масив або посилання на безліч ін­тервалів, в які групуються значення аргументу масив_да­них.

Якщо у двійковому_масиві немає значень, то функція ЧАС­ТОТА повертає кількість елементів в аргументі двійкового ма­сиву.

Контрольні запитання

  1. Що таке формули в MS Excel?

  2. Які ви знаєте формули?

  3. Що таке оператори?

  4. Скільки є видів операторів?

  5. Що таке аргумент?
Схожі:

УРОК 13 Тема уроку
...
Тема: Робота в середовищі електронних таблиць
Мета: навчитись створювати функції та використовувати їх в обчисленнях даних в ЕТ Excel
УРОКУ Тема: Формули та функц
Мета: навчити учнів створювати та застосовувати формули при обчисленнях в таблицях
УРОК №17 Тема уроку
Тема уроку. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції
Тема уроку
Продовжити формування понять: функція, аргумент функції, значення функції. Ввести і сформувати поняття графіка функції. Навчити учнів...
УРОК 19 Тема: Формули. Обчислення за формулами. Самостійна робота №5
Мета: Введення поняття формули. Формування навичок обчислень за формулами. Розвиток логічного мис­лення учнів шляхом розв'язування...
УРОК 25 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення формули Ньютона—Лейбніца і основних властивостей інтеграла, які випливають із власти­вості первісної і формули...
Урок №60 Тема. Функція. Область визначення функції. Область значень функції
Мета: закріпити термінологію, відпрацювати навички роботи з по­няттями функції; відпрацювати навички роботи із функцією, заданою...
Тема по програмі
Мета уроку: Навчити використовувати функцію ЕСЛИ при розв’язанні задач. Вивчити компоненти формул, навчити вводити та використовувати...
УРОК №21 Тема уроку. Площа круга та його частин
Мета уроку: виведення формули для знаходження площі круга, кругового сектора, кругового сегмента. Формування вмінь учнів застосовувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка