Тема: Робота в середовищі електронних таблиць


Скачати 58.91 Kb.
НазваТема: Робота в середовищі електронних таблиць
Дата23.03.2013
Розмір58.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Лабораторна робота
Тема: Робота в середовищі електронних таблиць.

Мета: навчитись створювати функції та використовувати їх в обчисленнях даних в ЕТ Excel.

Методичне забезпечення: інструкції до лабораторної роботи, ПК з ЕТ Excel.

Короткі теоретичні відомості:


Функція – це створена формула, яка виконує операції над заданим значенням та повертає нове значення.
 • Вручну (ввести з клавіатури)

 • За допомогою Майстра функцій

Способи введення функцій

 • Виділити необхідну комірку

 • Формулы/Вставить функцию

 • У вікні Мастер функций Шаг 1 из 2 вибираємо необхідну категорію функцій та саму функцію

 • В наступному вікні вводимо аргументи функції

Послідовність введення функції за допомогою майстра

 • За допомогою головного меню програми Формулы/Вставить функцию

 • За допомогою кнопки

 • Поставити знак = і в полі імені вибрати зі списку Другие функции

Способи відкриття вікна «Майстра функцій»

 • Знак дорівнює (=)

 • Ім’я функції

 • Аргументи функції (значення, імена, посилання на комірку, текст та ін)

Структура функції:ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ!!!


####

ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

#ИМЯ?

Microsoft Excel не зміг розпізнати адресу комірки, що використовується в формулі;

#ДЕЛ/0!

у формулі робиться спроба поділу на нуль;

#ЧИСЛО!

порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці;

#Н/Д

таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку;

#ЗНАЧ!

використаний недопустимий тип аргументу.


Базова структура робочого аркуша Ехсе1, яка складається з рядків і стовпців, дозволяє легко впорядкувати дані і виконувати обчислення. Проте проаналізувати введену на робочому листі інформацію або представити її в зручному для дослідження вигляді достатньо важкою.

Побудова діаграм дозволяє відобразити числові дані графічно, що допомагає з першого погляду виділити тенденції і вловити основне значення інформації. Діаграми, в яких порівнювані набори даних (що змінюються в часі і за категоріями) представлені у вигляді стовпців, областей і секторів круга, часто забезпечують прості відповіді на складні питання.

Створена нова діаграма розміщується на окремому аркуші або впроваджується як об'єкт діаграми в робочий аркуш з даними. Робота з діаграмою на окремому аркуші надає максимум простору для редагування та форматування. З іншого боку, впровадження діаграми в робочий аркуш дозволяє легко побачити дані, що послужили джерелом для її побудови.

Ехсеl автоматично підтримує зв'язки між даними робочого аркуша й їхнім графічним поданням на діаграмі. Тому, якщо ви зміните число або текст в діапазоні даних, відповідно зміниться стовпець, сектор або будь-який інший графічний елемент діаграми.

Практичне завдання:

 1. Запустити програму Excel .

 2. Створити запропоновану таблицю, обрахувати максимальну ціну 1 м, мінімальну ціну за 1 м, середню та загальну суми:Вказівки щодо виконання:

 1. В комірку F2 для підрахунку загальної суми придбаного товару ввести формулу: =D2*E2.

 2. За допомогою маркера автозаповнення скопіювати формулу в суміжні комірки включно до комірки F8.

 3. Знайти максимальну ціну 1 метра тканини, для цього:

 • Виділити комірку Е9 →відкрити пункт меню ФормулыВставить функцию.

 • У вікні, що з’явиться вибрати категорію Статистические, функцію МАКС (права панель вікна), і натиснути кнопку ОК → ввести діапазон даних (Е2:Е8) → ОК.

 1. Знайти мінімальну ціну 1 метра тканини.

 • Аналогічним чином знайти мінімальну ціну

 1. Знайти середню суму, на яку було придбано товар:

 • Використати категорію Статистические (ліва панель), функцію СРЗНАЧ (права панель вікна), і натиснути кнопку ОКвибрати діапазон даних (F2:F8).

 1. Знайти загальну суму, на яку було придбано товар, для чого:

 • Використати категорію Математические → функцію СУММ.

 • Вибратии діапазон даних (F2:F8).

 1. Вивести на екран число, що підрахує кількість клітинок, які містять цифру 100.

 • Виділити комірки А13 та В13.

 • Об’єднати та відформатувати виділені комірки аналогічно значенню Загальна сума.

 • До об’єднаних комірок увести такий текст Кількість придбаного товару по 100 метрів.

 • Виділити комірку D13.

 • Відкрити пункт меню Формулы.

 • Вибрати команду Вставить функцию.

 • У вікні, що з’явиться вибрати категорію Статистические (ліва панель), функцію СЧЕТЕСЛИ (права панель вікна), і натиснути кнопку ОК.

 • У наступному вікні програми-майстра необхідно в перше поле ввести діапазон комірок (D2:D8), а в друге поле ввести умову підрахунку, в нашому випадку 100.

 • Натиснути кнопку ОК.

 1. Вивести на екран число, яке підрахує кількість товару, що має ціну за один метр не більше 30 грн:

 • Виділити комірки А14 та В14.

 • Об’єднати та відформатувати виділені комірки аналогічно значенню Кількість придбаного товару по 100 метрів.

 • До об’єднаних комірок увести такий текст Загальна кількість товару по ціні за 1 м до 30 грн.

 • Виділити комірку Е14.

 • Відкрити пункт меню Формулы.

 • Вибрати команду Вставить функцию.

 • У вікні, що з’явиться вибрати категорію Статистические (ліва панель), функцію СЧЕТЕСЛИ (права панель вікна) і натиснути кнопку ОК.

 • У наступному вікні програми-майстра необхідно в перше поле ввести діапазон комірок (Е2:Е8), а в друге поле ввести умову підрахунку, в нашому випадку <=30.

 • Натиснути кнопку ОК.
 1. Дана функція y(x)= x*x-3. Потрібно обчислити значення функції у(х) для значень аргумента на відрізку [-5; 5] з кроком 1,5.

 2. Дана функція y(x)= image1090x2-3x+2. Потрібно обчислити значення функції у(х) для значень аргументу х=-5;-4,5;-4;…7;7,5;8.


Контрольні запитання:

 1. Яке призначення програми Excel?

 2. Як визначається адреса комірки та діапазону комірок?

 3. Які операції форматування та редагування даних доступні в Excel?

 4. Що таке функція?

 5. Опишіть послідовність створення функції за допомогою майстра функцій.

 6. Яку структуру має функція?

 7. Які розповсюдженні функції ви знаєте?

 8. Що таке діаграма? Яке призначення діаграм в Excel?

Схожі:

Урок з інформатики для учнів 11 класу
Тема: Введення, редагування та форматування даних. Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного...
Конструювання нестандартних та особливих компонентів електронних...
Виконання досліджень характеристик котушок на навчально-дослідному лабораторному стенді для фізичного моделювання електронних пристроїв...
Конструювання нестандартних та особливих компонентів електронних...
Виконання досліджень характеристик котушок на навчально-дослідному лабораторному стенді для фізичного моделювання електронних пристроїв...
Тема: Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій
Урок №9 Тема уроку: «Використання формул. Абсолютні та відносні посилання....
Мета уроку: сформувати навички обчислювати за допомогою формул у середовищі табличного процесора; сформувати поняття абсолютного,...
УРОКУ   Тема: Загальні відомості про електронні таблиці
Мета: познайомити учнів з поняттям електронних таблиць та функціями програми Excel
Тема: «Робота в середовищі текстового редактора»
Мета: сформувати навички роботи в середовищі текстового редактора Microsoft Word
Тема. Побудова діаграм та графіків пі час роботи з ЕТ
Мета. Навчитись створювати діаграми та графіки на основі табличних даних в системі електронних таблиць Excel
Тема. Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій
Мета. Навчитись застосовувати логічні функції до аналізу даних в системі електронних таблиць Excel
Самостійна робота (реферат)
Самостійна робота (реферат) готується за допомогою текстового процесору MS WORD 2010 у вигляді файлу типу. DOCX та за допомогою процесору...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка