ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


НазваЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Сторінка5/5
Дата08.04.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Література > Диплом
1   2   3   4   5

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.химерний роман, роман-дилогія, образ-символ (поглиблено)
Т. Яблонська. «Хліб», «Життя продовжується».

Т. Шевченко. «Солдат і смерть».Валерій Шевчук.

«Три листки за вікном».

Життя і творчість митця. Особливості його світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою. Композиція історичного триптиху «Три листки за вікном».

Історична основа твору. Символіка числа три. Психологія і риси суспільної поведінки людини трьох епох – ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ ст. на Україні. Оригінальне

дослідження історії зростання у боротьбі, помислах, муках і перемогах національної духовності – від

Знати основні відомості про письменника. Повторити відомості про епоху бароко і його культуру. Вдумливо і уважно прочитати твір.

Уміти збагнути характер мислення середньовічної людини, в свідомості якої моральні й понятійні категорії, час, простір, ідея були матеріалізованими.

Визначити основні сюжетні лінії, пов’язані з різними долями людей.

Виділити притчові мотиви, пояснювати їхню бароковість. Характеризувати образи, коментувати притчовий підтекст епізодів. Удосконалювати навички розшифрування символів, алегоричних образів.

Проблеми добра і зла. Утвердження ідей добротворення, краси, любові, віри в людину, в її неповторність.

Література:

Екзистенційна проза А. Камю, Ж.П. Сартра.
Епоха Бароко і його культура

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язкиперіоду чистого бароко через середньовіччя і до періоду пізнього романтизму. Символізм, притчевість, сплетіння реального і фантастичного, філософських ідей. Проблеми добра і зла.

Повість «Ілля Турчиновський». Мотив мандрів. Прагнення героя пізнати себе і світ. Роздвоєння особистості. «Петро утеклий». Пошук істини, сенсу буття людини у світі.

«Ліс людей». Морально-психологічна сутність людини-пристосуванця. Випробування героя добром і злом.

Теорія літератури: роман-триптих


1

Степан Пушик.

«Страж-гора», «Галицька брама».

Коротко про письменника.

Уміти схарактеризувати життя і творчість С. Пушика. Мати уявлення про романний доробок митця. Вміти проаналізувати епічний

Малярство:

О. Новаківський. «Гірський пейзаж», «Гора Греґіт»;

М. Бідняк.

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.Спізнений «шістдесятник». Автор романів, повістей, оповідань, нарисів, есе, літературознавчих розвідок з міфології, фольклористики, історії, краєзнавства. Занурення в

історичну тематику (переклад, реконструкція та розшифрування багатьох «темних місць» «Слова о полку Ігоревім»).

«Страж-гора» – «роман із народних уст». Наявність рис роману-хроніки, роману історичного і психологічного. Епічний характер твору, переконливість розповіді, багатий фольклорний матеріал. Образ оповідачки – талановитої людини.

«Галицька брама» – роман

твір, виділяти провідні ідеї, образи, розкривати їх, спираючись на текст. Визначати основний пафос творів. Самостійно і

вдумливо прочитати тексти, відшукуючи і пояснюючи в них роль фольклорного матеріалу, різних епох, органічне злиття народної творчості з власним світобаченням автора, фразеологічне багатство, роль символів, кольорової гами, асоціацій.

Розвиток духовних якостей творчих здібностей, уяви, фантазії.

«Завжди з Тобою. Східниця (Карпати)»,

«Карпати. Околиця Яремчі»; В. Касіян. «Гуцул».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.про історичну пам’ять українського народу. «Збірний образ часу, руху»,

мозаїчність сюжету, зміна тональностей, перехрещування

кількох часових і просторових площин.

Духовне, філософське, інтелектуальне начала. Прагнення осягнути дійсність в єдності минулого, сучасного і майбутнього. Пошук проблем, ідей загальнолюдського, глобального значення.

Теорія літератури: «роман із народних уст», роман-хроніка, історичний, психологічний роман.


1

Галина Пагутяк

«Слуга з Добромиля».

Своєрідний екскурс у минуле,

Мати уявлення про творче життя Г. Пагутяк. Розуміти особливості її світобачення. Уміти визначати жанр, аналізувати образи твору,

Пісні:

Пісня «Вона» (слова і музика

К. Москальця) у виконанні гурту «Плач Єремії».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.дзеркало нашої духовності, культури та ментальності.

Майстерне поєднання історії, містики і патріотизму. Потяг до всього незвичайного і реального. Створення особливої художньої дійсності. Витончена, прихована гра уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами. Проблеми добра і зла. Відновлення уваги до малих, зігнорованих офіційними центрами часопросторів. Застереження від духовної деградації.

Теорія літератури: історичний роман, магічний реалізм, готичний роман.

художнє відображення минулого, містичне в творі. Вміти розрізняти і пояснювати прихований зміст, підтекст, узагальнюючі ідеї у творі. Висловлювати власні судження з приводу порушених проблем.

Осмислення нашого буття, історії, спроба пізнати себе. Виховання благородства, доброти, чуйності.

Фото замку Гербурдтів у ДОБРОМИЛІ, Василіанського монастиря.

Малярство:

В. Франчук. «Повне затемнення».

Література:

Д. Білий. «Басаврюк ХХ ст.»
1

Олесь Ульяненко.

«Сталінка».

(Мала Шевченківська

Знати творчість письменника. Шліфувати вміння аналізувати епічні твори на прикладі «Сталінки»,

Література:

М. Булгаков. «Майстер і Маргарита»Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.премія)

Один із перших культових романів нової української літератури, резонансний у суспільстві. Твір про забутих людей, про забуті слова, про забуту мову. Відчуття відповідальності за всіх упосліджених, чужих у власній країні. Жорстокий обрахунок з минулим, зі сталінщиною, з імперством взагалі. Проблеми добра і зла. Образи твору. Символічність назви.

Жорстока манера письма. Мова твору. Ознаки барокового стилю. Художні деталі.
Теорія літератури: культовий роман

акцентуючи увагу на стилі оповіді, поєднанні різних стильових тенденцій, використанні художніх засобів творення образу тощо.

Вміти розрізняти і пояснювати прихований зміст, підтекст, узагальнюючі ідеї в творі. Висловлювати власні судження з приводу порушених проблем, зокрема тих, що стосуються духовності, протистоянь добра і зла в житті та в душі людини. Вміти скласти власну характеристику сучасному письменнику.

Формування сучасного погляду на світ, своє місце у ньому.

Малярство:

В. Лопата. Плакат «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».Урок – підсумок.

Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року.

Знати твори лауреатів Шевченківської премії – гордість України.

Уміти дискутувати щодо золотого фонду української літератури й висловлювати
Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.Узагальнена візія світу у творчості лауреатів Шевченківської премії. Художні особливості, новаторство.

власні міркування про вивчені твори.

Усвідомити специфіку змісту і форми зразків українського письменства. Писати твори, есе відповідної тематики.

Рекомендована література

 1. Донець Г. П. Державні премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка // Шевченківський словник. Том 1 / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Академії Наук УРСР. – К.: Головна редакція УРЕ, 1978. – С. 188.

 2. Шевченківські лауреати. 1962-2001: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський. – К.: Криниця, 2001. – 696 с. (Додаток – 12с.).

 3. Шевченківські лауреати. 1962-2007: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський. – 2-е видання. – К.: Криниця, 2007. – 768 с.

 4. Шевченківська премія, або Національна премія України імені Тараса Шевченка // Літературознавча енциклопедія / Автор-укладач Юрій Ковалів. – Т. 2. – К.: Академія, 2007. – С. 583-584.

 5. Бажан М. Твори в чотирьох томах, К. – 1984.

 6. Новиченко Л. На магістралях часу. Т. 1, ст. 5.

 7. Бажан М. Політ крізь бурю, т. 1, ст. 436.

 8. Брюховецький В.С. Ліна Костенко. Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1990. – 262 с.

 9. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1980. – 139с.

 10. Грушевський М. Історія України-Руси. – К.: Наук. думка, 1991. – Т.1. – 648с.; 1992. – Т.2. – 633с.

 11. Іваничук Р. Яничари. – Львів: Каменяр, 1992. – 188с.

 12. Ільницький М. Неповторність – це доля: Ліна Костенко. Неповторність.- К., 1980. – Прапор. – 1981. – № 3. – С. 125–130.

 13. Ковалевські Т. Ю., Семененко Л. А. Експресивно – стилістичний потенціал оказіональних плюративних форм онімів: На матеріалі поетичного мовлення // Вісник Одеського державного університету (філологія: мовознавство, літературознавство). – 1999. – № 4. – С.67 – 72.

 14. Кожевникова Н.А. Заметки о собственных именах в прозе Андрея Белого// Ономастика и грамматика. – М.: Наука, 1981. – С.222–259.

 15. Костенко Л. Неповторність. Вірші. Поеми. – К.: Молодь, 1980. – 22с.

 16. Кошарська Г. Творчість Ліни Костенко з погляду поетики експресивності. – К.: КМ Academia, 1994. – 156 с.

 17. Лазоришин И.И. Об исторической основе имени былинного героя Добрыни Никитича // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. Ономастичні студії. – Ужгород, 1996. – Вип. 2. – С.26–28.

 18. Майданов Г. “Откуда есть пошла Руская земля…” // Киевские новости. – 1998. – № 3, 6–10, 12–14.

 19. Макарова С.Я. Значение и функции имени собственного, употреблённого во множественном числе // Лексика и словообразование русского языка: Сб. науч. тр. – Рязань, 1982. – С.56–60.

 20. Отин Е.С. Из этимологических исследований донской гидронимии: К вопросу о первичном звене в коррелетивной пере Битюг: Битюг // Отин Е.С. Избранные работы. – Донецк: Донеччина, 1997. – С.237 – 250.

 21. Ільницькип М На спокій права не дано. Поезія Бориса Олійника.— К., 1980.— С. 83.

 22. Олійник Б. Двадцятий вал.— К.., 1964.—С. 51.

 23. Олійник Б. Вибрані твори: В 2 т.— К., 1985.-С. 34. Далі посилання на це видання даються тексті.

 24. Олійник Б. Істина.— К., 1976.— С. 17.

 25. Співати своїм голосом // Олійник Б. Планета поезія.—К., 1983.—С. 181.

 26. Кудрявцев М. «У згиблий час глобального без плоду…». Борис Олійник: Поезії. Поеми. – К., Дніпро. – 2005. – С. 664.

 27. Сивокінь Г. «Урок» Бориса Олійника // Творчий світ письменника: Літературно-критичні матеріали про творчість українських радянських письменників.—К., 1982.— С. 200

 28. Тичина П. Із щоденникових записів.— К., 1981.—С. 321.

 29. Стус Д. Василь Стус: життя як творчість. – К.: Факт, 2005. – 368с. іл.

 30. Стус В. Вікна в позапросторінь. – К., 1992

 31. Стус В. Дорога болю. – К., 1990

 32. Мельничук Г. Хрест правди. – 1000 незабутніх імен України. — К.: Школа, 2005. — С. 173—174.

 33. Шевченківські лауреати 1962—2001: енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 530—533.

 34. http://stus.kiev.ua/

 35. http://youtube.com/

 36. М.Слабошпицький. Поет із пекла. (Тодось Осьмачка). – Ярославів Вал. – 2003.

 37. Іванов Дмитро. Село в терновому вінку: Поезії. – Чернігів: Трійця, 2008 – 368 с.

 38. Талалай Леонід. Муза з обличчям селянки / Передмова до збірки Д. Іванова «Село в терновому вінку» / Чернігів: Трійця, 2008 – 368.

 39. Петро Скунць. Твори.

 40. Петро Іванишин. Силует митця на тлі епохи. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1999.

 41. Українська поезія Закарпаття ХХ-го століття: Науковий збірник. – Ужгород: Ліра, 2004.

 42. Cрібна голка і нить золота: вірші та поеми / за ред. автора. – Херсон: Наддніпряночка, 2010. – 300 с.: ілюстр. – (Літературні скарби Херсонщини).

 43. Танець вогню : поезії / худож. оформ. К. Стеценко. - Херсон: Айлант, 2005. – 88 с.

 44. Пролітаючи над листопадом: поезії / худож. С. Курак; фотогр.: В. Цюзь.Херсон: Айлант, 2004. – 128 с.

 45. [Вірші] // Вежі та вітрила / редкол.: В. Г. Піддубняк (голова) [та ін.]; упоряд.Т. М. Щерба. Херсон: Наддніпряночка, 2007.С. 126140.

 46. [Вірші] // Таврія поетична : альм. / ред., упоряд., бібліогр. довідки Т. М. Щерби; редкол.: М.І.Братан [та ін.]; ілюстр. А. І. Кичинського. - Херсон: Айлант, 2007. – С.71-81.

 47. На відстані сльози [Звукозапис] / [вірші у авторському виконанні]; муз. П.Двірського, М. Скорика; Херсон. Торгово-промислова палата. Херсон: Скіфія, 2007. 1 електрон. опт. диск (CDROM).

 48. [Вірші] // Гойдалки над степом: херсонські письменники дітям. / за ред. Н.Звягінцевої, А.Бардашавської, В.Загороднюка, М.Братана [та ін.].Херсон: Наддніпряночка, 2009.- С.147-149.

 49. В гості до мами: вірші, поема: для серед. та ст. шк. віку / худож. Ю. Бойченко. К.: Веселка, 1991. 94 с.: ілюстр.

 50. [Вірші] // Малючок Степовичок : антол. дит. л-ри Херсонщини / упоряд. А.Крат. Херсон: Айлант, 2004.С.28.

 51. Голобородько, Я. Ю. Мистецтво слова Анатолія Кичинського // Світ таврійських письменників: імена, долі, твори: експерим. підруч. хрестоматія / Я.Ю.Голобородько. – Херсон: Персей, 2001 – С. 349-365.

 52. Крат А. А. Анатолій Кичинський: «Поезія це театр одного актора» / Анатолій Крат // Новый фаворит. – 2006. № 4. - С. 2021.

 53. Левчук О. …Навіть тиша була вражена : [про вечір зустрічі з читачами А. Кичинського в держ. музеї ім. Т. Г. Шевченка] / О. Левчук // Літ. Україна. 2006. 2 берез. (№ 8). – С.2.

 54. Литвин М. Поет біля вогнища / М. Литвин // Слово просвіти. – 2006.– 9 лют.(№ 6).– С. 9.

 55. Нові лауреати Шевченківської премії // Освіта України. 2006. № 20. С.

 56. Піддубняк В. Над листопадом профіль золотий... / В.Піддубняк // Гривна. 2006. №22. – С. 30.

 57. Щерба Т.М. Cпівець Таврійського краю (Анатолій Кичинський) // Цілющі острови духовності: лiтература Таврiйського краю: навч.метод. посiб. Для вчителiв (розробки урокiв) / Т. М. Щерба; ілюстр. Л. Васильєва. – Херсон: Айлант, 2001. – С.132-143.

 58. Таврія поетична : альм. / ред., упоряд., бібліогр. довідки Т. М. Щерби; редкол.: М.І.Братан [та ін.], ілюстр. А. І. Кичинського. Херсон: Айлант, 2007. – С.70.

 59. Кичинський Анатолий Иванович // Элита Херсонской области: биограф. справ. / ред. С.М.Сухопаров. Херсон: СЛАЖ, 2009. – С.26

 60. Анатолій Кичинський // Письменники Радянської України. 1917-1987: біобібліогр. довід. – К.: Рад. письменник, 1988. - С.273.

 61. Висока хвиля в серце заплива…: поетичний світ Анатолія Кичинського: бібліогр. посіб.: до 50-річчя / Херсон. обл. б-ка для юнацтва, Херсон. держ.пед. Південноукр. регіональний ін-т післядипломної освіти пед. кадрів, Херсон.обл. орг. всеукр. “Просвіта”, Нац. спілка письменників України; ред. Т. Ф. Ігнатова. – Херсон: Просвіта, 2000 – 41 с. (Літературне краєзнавство).

 62. Кичинський Анатолій Іванович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2000 рік: бібліогр. покажч. / ХОУНБ ім. Олеся Гончара; уклад. Г.П. Мокрицька; ред. Л.І. Зелена. Херсон,1999. – С.33-42.

 63. Дзюба І. У дивосвіті рідної хати // Дніпро. 1965. № 5.

 64. Ільницький М. Барви і тони поетичного слова. К., 1967.

 65. Макаров А. Розмаїття тенденцій. К., 1969.

 66. Антонович М. Національні мотиви в поезії Василя Голобородька // Symbolae in honorem Volodymyri Janiw. Мюнхен, 1983.

 67. Рубан В. Київська школа // Молодь України. 1990, 2 груд.

 68. Таран Л. Тиха слава, тиха влада... // СіЧ. 1992. № 2.

 69. Кузьменко О. Поетична збірка Василя Голобородька // Сучасність. 2003. – № 6.

 70. П’янов В. Правда серця // К., 2005. – № 1.

 71. Пастух Т. Рухомий храм нечуваного віросповідання // Дзвін. – 2005. – № 4.

 72. Дзюба І. М. Енциклопедія сучасної України. – Т. 6. – К., 2006., С. 45-46

 73. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття. Книга четверта. – К: «Аконіт», 2003. – С.212-227.

 74. Інтертекстуальний характер збірки Ігоря Калинця "Тринадцять алогій" // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дні науки 2005: Том 44. Філологічні науки. – Д., 2005. – С. 3-5.

 75. Подолання смерті автора в поезії Ігоря Калинця // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 15 (110). – С. 71-75.

 76. Тарас Мельничук. Князь Роси // К.: Молодь, 1990.

 77. Зб. «Очима серця». Ув’язнена лірика // Х.: Основа, 1993.

 78. Журнал Слово і час // 2005, № 12.

 79. Журнал Вітчизна // 2001, №5, 6.

 80. Журнал Київ // 2005, №6.

 81. Газ. «Літературна Україна» // 2001., № 13.

 82. Матеріал з Вікіпедії.

 83. Воробйов М. Іскри в слідах. – К., 1993.

 84. Воробйов М. Стародавня зброя // Кур'єр Кривбасу. – 2006. – № 196.

 85. Герасим’юк Василь. Поет у п вітрі. – Львів: Кальварія, 2002.

 86. Голобородько Ярослав. Поезія як інтелектуальний універсам // Українська мова та

 87. література. – 2007.– Ч. 2-4.

 88. Дзюба І. ...І є такий поет // Герасим'юк В. Була така земля: Вибране. – К., 2003.

 89. Голобородько Я. Поетична меритократія: Василь Гера­сим'юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк. – К.: Факт, 2005.

 90. Літературознавчий словник-довідник (За ред.. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва, В.Теремка). – 2007.– Ч. 2-4.

 91. Пахаренко В. Основи теорії літератури. – К.: Генеза, 2007.

 92. Слапчук В. Навпроти течії трави. — Луцьк, 2001.

 93. Слапчук В. Мовчання, адресоване мені. — Дрогобич: Відродження, 1996. — С. 304.

 94. Слапчук В. Уламки імені // Вісник. — 1999. — 2 груд.

 95. Слапчук В. Сліпий дощ. — К., 2003.

 96. Вербич В. Весь світ у заручники взяв // Луцький за­мок. - 1998. - № 1. - С. 16.

 97. Дванадцять запитань поетові Василю Слапчукові від Євгена Барана // Березіль. — 2000. — № 8. — С. 177.

 98. Жулинський М. Що викладає поет із мозаїки болю? // Укол годинниковою стрілкою. — Луцьк: Ініціал, 1998.

 99. Кодак М. Сходинками поетичної свободи // Київ. — 2002. - № 6. - С. 156-167.

 100. Кріль Н. Сучасний літературний процес в Україні та його перспективи // Укр. мова і літ-ра в школі. — 2006. — № 1. - С. 26-27.

 101. Логвиненко О. Багряний слід від слова, посіяного на мінному полі Василем Слапчуком // Кур'єр Кривбасу. — 2002. - № 151. - С. 178-180.

 102. Стус Д. Кілька думок з проблем духовного єднан­ня поета і читача // 36. текстів «Терен». — Ч. 1. — Луцьк, 1999.

 103. Яков'юк Т. Василь Слапчук: шлях до істини // Луць­кий замок. — 1998. — 1 січ. — С. 462.

 104. Жулинський Микола: Із забуття - в безсмертя // Просвіта – К., 1990. – с. 60.

 105. Історія української літератури XIX століття: У 2 кн. Кн. 2: Підручник / За ред. акад. М. Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

 106. Литвинська С. Національна своєрідність драматургії Олексія Коломійця // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2001. – С. 107–116.

 107. Литвинська С. Елементи модерної драми в творчості Олексія Коломійця // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – Вип.6. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2001. – С. 154–167.

 108. Литвинська С. Національні та державницькі ідеї в драмах Володимира Винниченка „Між двох сил" та Олексія Коломійця „За дев'ятим порогом" // Літературознавчі студії: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2001. – С. 150–158.

 109. Литвинська С. Своєрідність реалізації ліро-епічного начала в драматургії Олекси Коломійця // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2002. – С. 107–114.

 110. Литвинська С. Історія та сучасність у драматургії Івана Франка й Олекси Коломійця (особливості проблематики і поетики) // Літературознавчі студії: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2002. – С. 183–189.

 111. Литвинська С. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру в творчості Олексія Коломійця // Вісник: літературознавство, мовознавство, фольклористика. – Вип. 12-13. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2002. – С. 104–107.

 112. Литвинська С. Олекса Коломієць – майстер комедійного жанру // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2002. – Вип. 1. – С. 139–146.

 113. Литвинська С. Ідейно-естетична концепція творчості драматурга Олексія Коломійця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2004. – Вип. 8. – С. 185–194.

 114. Литвинська С. Зрушення морально-етичних орієнтирів особистості у п'єсі О.Коломійця „Горлиця" // Актуальні проблеми слов'янознавства: Зб. наук. праць: У 2 ч. – Ч.1.– К.: КСУ, 2004. – С. 60–69.

 115. Литвинська С. Своєрідність творчої манери О.Коломійця і розвиток української драматургії 60 – 80 рр. ХХ ст. // Літературознавчі студії. – Вип. 12. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2005. – С. 288–292.

 116. Литвинська С. Екзистенційна проблематика у творчості О. Довженка та О.Коломійця // Літературознавчі студії: Зб. наук. праць. – Вип. 13. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2005. – С. 183–189.

 117. Литвинська С. До витоків творчості О. Коломійця: проблеми, традиції, новаторство // Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 – 18 березня 2005 р.: В 2 т. – Т. 2. – К.: НАУ, 2005. – С. 183–184.

 118. Литвинська С. Жанрові шукання Олексія Коломійця у світлі теоретичних поглядів Івана Франка // Літературознавчі студії: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2006. – С. 63–68.

 119. Загребельний, Олійник "Про Олеся Гончара ", 1978

 120. Григорій Коновалов "Прапороносець мужності й любові", 1968, Саратов

 121. Віталій Закруткін "Плоть від плоті народу", 1977. Київ

 122. Натан Рибак "Дорогами правди і миру"

 123. Павло Загребельний "НЕБОВИЙ КЛЮЧ".

 124. Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. Всесвітня історія: новітні часи // Підручник для 11 класу серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-е. – К.: Генеза, 2006.

 125. Slapchuk@.ua

 126. Шевченко Т.Г. Кобзар // Збірка творів. – К.: «Радянська школа», 1986.

 127. Всемирный биографический энциклопедический словарь. — М., 1998. — С. 280;

 128. Загребельний П. Первоміст: Роман. – К.: Веселка, 1982

 129. Загребельний П. Твори: В 6 т. Т. 3. – К.: Дніпро, 1980

 130. Митці України: Енциклопедичний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1992. — С. 255;

 131. Мистецтво України: Біографічний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С.2 50;

 132. Спілка кінематографістів України. — К., 1985. — С. 59;

 133. УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія. — К., 1999. — С.510;

 134. Хто є хто в Україні. — К., 1997. — С.173—174;

 135. Хто є хто в Україні. — К., 2000. — С. 160—161;

 136. Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський. — К.: Криниця, 2001. — С. 172—175.

 137. Кононенко П.П. Українська література. – К.: Вища школа, 1993.

 138. Семенчук І. Григорій Тютюнник. – К.: Дніпро, 1971.

 139. Дубина М.І. Григорій Тютюнник і його твори. – К., 1972.

 140. Тютюнник Григорій. Вир. – К.: Дніпро, 1979.

 141. Сом М. З матір'ю на самоті.—К., 1990.

 142. Яременко В. Крик двадцятого віку//Дніпро. —1995. — №1.

 143. Історія української літератури XX століття: У 2 кн./ За ред. В. Г.Дончика.—К., 1998.

 144. Захарченко Василь. Прибутні люди: романи; повість / передм. М. Ф. Слабошпицького / Василь Захарченко. – К.: Грамота, 2007. – 656 с.

 145. Москальчук В. Неопалима купина української душі (Урок-бесіда за романом “Прибутні люди” В. Захарченка) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – №1. – С. 115-123.

 146. Багряний І. Автобіографія // Слово і час. – 1994. – №2. – С.6-8.

 147. Багряний Іван. Вірю! Хрестоматія. Навчальне видання. Упорядник Вадим Усань. Фундація імені Івана Багряного. – Детройд – Харків, 2000.

 148. Багряний І. Під знаком Скорпіона. – К., 1994

 149. Енциклопедія українознавства (у 10 томах) / Головний редактор Володимир Кубійович. – Париж, Нью-Йорк: «Молоде Життя», 1954-1989.(укр.)

 150. Історія української літератури XX століття. – К., 1994. – Кн. 2 – Ч. І.

 151. Клочек Г. Романи Івана Багряного «Тигролови» і «Сад Гетсиманський». – Кіровоград, 1998. – 77 с.

 152. Ковальчук О. Новітній українець у саду страждань // Дивослово. – 1997. – №7.

 153. Малий словник історії України / Відповідальний редактор Валерій Смолій. – К.: Либідь, 1997.

 154. Новий тлумачний словник української мови (у 4 томах) / Укладачі: Василь Яременко, Оксана Ліпушко. – К.: «Аконіт», 1999.

 155. Сологуб Н. Біблійні образи в художній творчості І.Багряного // Мово­знавство. – 1993. – №1. – С.43-47.

 156. Таратута Тетяна. Вивчення творчості Івана Багряного в школі. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 80 с.

 157. Шугай О. Іван Багряний, або через терни Гетсиманського саду. – К., 1996.

 158. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. — К., 1988.

 159. Гуторов О. Незахищене серце: Характер і час Григора Тютюнника // Прапор, 1990. — № 7 — 9.

 160. Шудря М. Непідкупний голос правди: Невідоме про Григора Тютюнника // Дивослово. — 1996. — № 4.

 161. Аврахов Т. Екзистенція в художньому слові Григора Тютюнника //Українська мова і література в школі. — 1992. — № 9 — 10.

 162. Мороз Л. Григір Тютюнник: Літературний портрет. — К-, 1991.

 163. Усе для школи: Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести: 11 кл. — К., Львів, 2001.

 164. Прокопенко Я. «Чорний Ворон» про тих, хто життя віддав за Україну // г. «Понад Тікичем»: Матеріали історичної конференції, 4 вересня 2010 р. – Лисянка, 2010. – ст.1.

 165. Бобир Антін. «І повіє вогонь новий з Холодного Яру» // г. «Україна козацька», №13-14, липень 2010 р. – Київ, 2010 р. – ст.18.

 166. Основи теорії літератури. – К.: Генеза, 2007. – ст.71-72.

 167. Шкляр Василь. Чорний Ворон. – К.: «Ярославів Вал», 2009.

 168. Гром’як Р. Літературний словник–довідник. – К.: ВЦ «Академія», 1997.

 169. Матіос М. Фуршет від Марії Матіос. — Л., 2002.

 170. Матіос М. Солодка Даруся. — Л., 2005.

 171. Бойченко О. Хвала рукам, що пахнуть яйцями (про «Фуршет» Марії Матіос) // Книжник-геvіеv. — 2003. — № 7. — С. 7.

 172. Клочко Д. Пані Марія, отут і вже // Книжник-геvіеv. — 2002. - № 9 (42). - С.4

 173. Марія Матіос: «Я не Стефаник у спідниці, я — Ма­рія Матіос у спідниці» // Книжник-геvіеv. — 2003. — № 7.

 174. Родик К. Історія без токсикозу // Книжник-геvіеv. — 2005. – №8-9 (113-114).

 175. Слапчук В. Секс без оргазму // Книжник-геvіеv. — 2002. - № 9 (42). - С. 4.

 176. Сущенко Н. Про феномен прози Марії Матіос // Літ. Україна. — 2002. — 31 січ. — С. 3.

 177. Велика радянська енциклопедія.

 178. Земляк В.С. Лебедина зграя: Роман. – /Передм. М.Слабошпицького. – К.: Махаон-Україна, 2005.

 179. Земляк Василь. Лебедина зграя: Романи, оповідання/ Вступ. слово О.О.Сизоненка. – К.: Махаон-Україна, 2005.

 180. Коваль А.П. Спочатку було слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – К.: Либідь, 2001.

 181. Павлишин М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука // Канон та іконостас.– Київ: Час, 1997.– С. 143–144.

 182. Кравченко А.Є. Художня умовність в українській радянській прозі.– Київ: Наукова думка, 1988.– 128 с.

 183. Див.: Кравченко А.Є. Художня умовність в українській радянській прозі.– Київ: Наукова думка, 1988.– С.10.

 184. Див.: Ільницький М.М. Людина в історії: Сучасний український історичний роман.– Київ: Дніпро, 1989.– С.246.

 185. Див.: Берегуляк А. Магічний реалізм та літературний міф – зцілення та панацея у постколоніальному контексті? / Пер. з англ. М.Прокопович // Сучасність.– 1993.–№ 3.– С.67–75.

 186. Див.: Мороз Л.Сто рівноцінних правд. Парадокси драматургії В.Винниченка.– Київ: Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1994.– С.145.

 187. Див.: Тарнашинська Л. Свобода вибору – єдина форма самореалізації в абсурдному світі // Сучасність.– 1995.– № 3.– С. 117–127.

 188. Див.: Корогодський Р. Біля вічної ріки, або в пошуках внутрішньої людини // Дзвін.– 1996.– № 3.– С.135–154.

 189. Стус В. Листи до сина. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2001.

 190. Страж-гора: Роман / Передм. Л.Новиченка. – К.: Дніпро, 1988.

 191. Галицька брама: Роман – Ужгород: Карпати, 1989.

 192. Галич: Поезії – Київ: Молодь, 1990.

 193. Яворове листя. Твори письменників Ів. Франківщини. Книга перша: Поезії. – Коломия, 1996.

 194. Літературознавчий словник-довідник. / Роман Громяк, Юрій Ковалів. К.:Академія,1997. с.607.

 195. В.Пахаренко. Основи теорії літератури. К.: Генеза, 2007, с.71

 196. Р.Харчук. «Я то є ми…» / Культура і життя. 2010.- №9. с.14.

 197. О.Андріяшик. «Країна охоплена чумою» / Літ. Україна.2010. №22, с.3.

 198. Я.Голобородько. Перебувати над реальністю / Укр. мова та література.2009.№44. с.3-5.

 199. Т. Тебешевська-Качак. Художні особливості прози Галини Пагутяк. / Слово і час.2006. №9. с.51-58.

 200. Галина Пагутяк: «Ненавиджу описувати те, що бачу, звичайними очима…» / Поступ. 2007. №13.

 201. http\\litakcent/com\2010\05\26\ochikujuchy- na-vorona/.

 202. http\\litakcent/com\2008\05\19\ya-z-tyh-lyudey…

 203. Віктор Неборак. Слуга з Добромиля. Спроба переказу. http\\litakcent/com\2010\09\02.

 204. Д.Гамаш. Інтерв’ю з Г.Пагутяк / «Газета по-українськи».2010.17.10.

 205. О.Чаус. «Робота для жінок». 2008. 06.03.

 206. Г.Пагутяк. Автобіографія.

 207. Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі // Приватна колекція: Вибрана українська проза та есеїстика кінця XX століття. – Л.; 2002.

 208. Пагутяк Г. Кіт з потонулого будинку// Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 148.

 209. Мельник Н. Проникнення в іншу реальність (Українська магічна новела наприкінці XX ст.) // Слово і час. – 1998. – № 11.

 210. Мовчан Р. Чи легко потрапити в сад? // Дзвін. – 1990. – № 11.

 211. Ульяненко О. Хрест на Сатурні // Кур’єр Крив басу. – 2004. - №176, 177с.

 212. Ульяненко О. Сталіна: Роман – Львів: Кальварія, 2000


Для нотаток

Видання підготовлено до друку та віддруковано

редакційно-видавничим відділом ЧОІПОПП

Зам. № 1127 Тираж 100 пр.

18003, Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1


1   2   3   4   5

Схожі:

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Підоплічко М. Д., завідувач відділу інновацій та перспективного педагогічного досвіду Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Месевря О.І., завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаси 2008
Укладачі: С. А. Гаряча, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти ЧОІПОПП
“Виховувати, граючи
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач лабораторії виховної роботи
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІПОПП, директор Черкаського Центру економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка