ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


НазваЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Сторінка3/5
Дата08.04.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Література > Диплом
1   2   3   4   5

Василь Герасим’юк.

«Поет у повітрі».

Заглибленість у гуцульську мітопоетику. Динамізм основного

Виразно і вдумливо читати вірші, вміти схарактеризувати їхній ідейно-образний зміст, пояснити алегоричність поетичного образу. Вміти висловлювати власні

Малярство:

О. Клименко. «Радісний крик самотньої і вільної птахи в сутінках між світами»;

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.сюжету книги-сонати. Постмодерна поетика. Генетична запрограмованість на трагічне світобачення. «Аристократ метафори». Майстерність символотворення. Створення нового міфопростору, правила свого

перебування в ньому. Суб’єктивність оповіді, зречення культурних догматів та стереотипів. Переплення язичницького світогляду з християнським. Апокаліптичність світогляду.

Сприйняття сучасності через невидиме минуле. Філософічні роздуми про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.
Теорія літератури: книга-соната

думки з приводу прочитаних поезій.

Формування естетичного смаку, вміння відчувати і бачити красу

художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.

В. Замирайло. «Ангел з кадилом».
1

Василь Слапчук.

«Навпроти течії трави».

Знати непросту долю поета, розповісти про неї.

Малярство:

М. Гуйда. «Сон».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.Правда про війну в Афганістані. Джелалабадська бригада смертників. Стан ліричного героя під час війни. Болюче усвідомлення того, що радянські війська – окупаційні. Усвідомлення ліричним героєм себе онуком свого діда – борця за волю України, свого народу, хоча до діда він ще не доростає. Розуміння своєї чужинності на афганській землі, своєї гріховності, неспокутності вини перед цим народом. Зболений емоційний простір ліричного

героя після війни, прозріння й усвідомлення свого місця на землі, відповідальності за майбутнє.

Вміти схарактеризувати його творчість. Шліфувати навички аналізу поетичного твору. Пояснити власне розуміння образів-символів поезій. Розуміти умовність, метафоричність художнього втілення головних ідей, вміти пояснювати це на прикладах із творів.
Усвідомлення моральних, психологічних аспектів самоствердження людини.

Плакати, наприклад до 20-річчя від дня виведення Радянських військ із Афганістану.

Література:

А. Стовба. «Мама, я вернусь»

Пісні:

«Тиха-тиха», гуртів «Тартак» і «Гуляйгород»

Публіцистика (1 год.)

1

Микола Жулинський.

«Із забуття – в безсмертя».

Перша спроба повернути історії тих, чиї імена були

Знати основне про літературознавця, критика. Розуміти специфіку книги (водночас і літературознавче

дослідження, і хрестоматія).
Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.заборонені й

викрадені з літератури. Відтворення (на прикладах життя і смерті) історичної правди, долі всього українського народу, втягнутого у лиховісні смерчі суспільного поступу, без чого не зрозуміти ні сучасності, ні художнього процесу.

Теорія літератури: художній життєпис.

Вміти працювати з літературно-критичними статтями про письменників та літературу (складати тези, конспекти).

Уміння робити узагальнюючі висновки на основі зібраної інформації.


Драматургія (1 год.)

1

Олексій Коломієць.

«Голубі олені», «Кравцов».

Найголовніше про митця. Лірико-драматична дилогія «Голубі олені» та «Кравцов». Художнє осмислення автором

проблеми краси вірності у творі в образах Оленки і Кравцова. Романтичний та

Знати і вміти розповісти творчу біографію драматурга. Знати і розуміти зміст п’єс «Голубі олені» та «Кравцов». Аналізувати сюжет, визначати і коментувати проблеми,

порушені у творах, характеризувати образи дійових осіб. Розуміти, що кохання і вірність є найвищими

моральними цінностями.

Виховання кращих моральних людських якостей, духовності.

Ствердження цілісності

Література:

М. Стельмах. «Дума про тебе»;

Г. Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».

Малярство:

В. Максимович. «Поцілунок».

І. Марчук. «Пробудження»

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.ліричний характер зображення героїв.

Майстерність діалогів та мовної характеристики персонажів у п’єсі. Особливості письма О. Коломійця, його місце в розвитку української драматургії.

Теорія літератури: драматична дилогія.

людської особистості, безмір душевного багатства людини, де кохання – тільки одна з форм вияву духовного єства.

Проза (15 год.)
1

Олесь Гончар.

«Людина і зброя».

Зображення безмежної відданості українського народу Батьківщині, мужності, героїзму звичайних людей, їхнє прагнення будь-що захистити рідну землю, мирну творчу працю. Заклик зберегти у душах людяність, доброту, милосердя,

незважаючи на смерть і каліцтва, втрати і гіркоту поразок.

Мати уявлення про романний доробок митця. Вміти проаналізувати епічний твір, виділяти провідні ідеї, образи.

Визначати ідейну спрямованість твору, аналізувати події того часу, вчинки героїв, порівнювати їх. Уміти робити висновки, характеризувати

образи роману, спираючись на текст.

Виховання любові до Батьківщини, вірності слову й обов’язку, людяності, милосердя, прагнення розуміти іншого, допомагати йому.

Література:

О. Довженко. «Україна у вогні», «Повість

полум’яних літ».

Малярство:

С. Герасимов. «Мати партизана».

І. Євстигнєєв. «Під Сталінградом».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.Засудження війни як протиприродного явища, боягузства, бездарності, бездушності деяких командирів. Новаторство роману. Прекрасне і потворне в творі. Образи твору. Мужність і героїзм студбатівців на фронті. Мова твору.

Теорія літератури: автобіографічний роман (повторення).


1

Павло Загребельний

«Первоміст».

Художнє заглиблення в історію. Зображення непересічних, зі складною долею історичних осіб, яких автор подає у власному трактуванні, переглядаючи оцінки літописців та істориків, образи з легенд і міфів. Особливості індивідуального

Мати уявлення про митця і його спадщину. Знати зміст роману. Характеризувати особливості композиції, вміти відділити історичну достовірність і художній вимисел. Шліфувати навички аналізу образів, визначати ідейний зміст твору. Вміти обґрунтовувати власну думку

Малярство:

Галина Севрук. Панно «Київська Русь»
Література:

З. Тулуб. «Людолови»,

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.стилю прозаїка (документальна основа, розгалуженість композиції, поліфонічність сюжетних ліній, авторський голос в оповіді).

Теорія літератури: історична правда і художній вимисел (повторення).

прикладами з художнього тексту.

Формування інтересу до національної історичної романістики.

С. Скляренко. «Святослав», «Володимир»;

І. Білик. «Меч Арея»;

Р. Іваничук. «Мальви», «Черлені щити», «Манускрипт з вулиці Руської».
Григорій Тютюнник.

«Вир».

Зображення реалістичної картини життя українського села напередодні та під час Другої світової війни. Колоритні й національно виразні людські характери у творі: Тимко Вихор, Гамалія, Дорош, Гнат

Рева, Орися. Поєднання реалістичних і романтичних засобів зображення. Символічний зміст назви роману. Його висока художня майстерність.

Мати уявлення про творчу спадщину митця. Знати зміст роману, вміти коментувати його сюжет, переказувати найнапруженіші моменти. Розвивати вміння аналізувати художні особливості твору, звертаючи увагу на пейзаж, образи-символи, роль метафори. Характеризувати образи головних героїв, мотивацію автором їхніх дій і вчинків. Висловлювати власні міркування про ідейно-художні особливості індивідуального почерку митця.


Події Другої світової війни на території України (історія України).

Література:

Відображення Другої світової війни у творчості

О. Довженка,

О. Гончара,

Гр. Тютюнника.

Твори Г. Белля,

А. Камю,

О. Твардовського.

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.
1

Василь Симоненко.

«Дід умер», «Вино з троянд», «Кукурікали півні на рушниках», «Весілля Опанаса Крокви».

Духовні джерела: доля простих людей, їхні болі і радощі, перемоги і поразки; філософська мудрість життя; найпотаємніше, що возвеличує людину, підносить її до висот, облагороджує – кохання.

«Дід умер» – велика любов малого хлоп’яти до старечої мудрості, дитяча відданість щирій любові дорослої людини і страх утрати.

«Вино з троянд» – зав’язь кохання. Він і вона – одвічна таїна.

«Кукурікали півні на рушниках» – глибокий психологізм у змалюванні найпотаємніших почуттів. Уміння відстояти свою честь і гідність.

Знати прозову спадщину В. Симоненка, вміти розповідати про неї, визначати основні мотиви новел, розкривати проблематику; розвивати вміння виразного читання, критичне мислення. Формування високих моральних якостей. Дискутувати про моральні, патріотичні мотиви, порушені у творах.

Вироблення життєвої позиції. Розвиток уміння її відстоювати. Шліфування навичок аргументованого, толерантного ведення дискусії.

Малярство:

Картини

К. Білокур.

С.Світославський. «Куточок квітучого саду».

В. Лопата. «Реквієм».

Література:

О. Довженко. «Мати».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.
1   2   3   4   5

Схожі:

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Підоплічко М. Д., завідувач відділу інновацій та перспективного педагогічного досвіду Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Месевря О.І., завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаси 2008
Укладачі: С. А. Гаряча, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти ЧОІПОПП
“Виховувати, граючи
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач лабораторії виховної роботи
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІПОПП, директор Черкаського Центру економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка