ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


НазваЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Сторінка2/5
Дата08.04.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Література > Диплом
1   2   3   4   5

Михайло Слабошпицький.

«Поет із пекла». (Тодось Осьмачка)

Життєпис поета. Введення творчого доробку Т.Осьмачки в духовне і суспільне життя українського народу. Уміння переконати молодого читача, що творчість Т. Осьмачки необхідна кожному, щоб на його творах виростати чесним, відважним, патріотично заангажованим, щоб через його твори осмислити наше трагічне недавнє минуле, донести, що

Мати уявлення про творчість

М. Слабошпицького.

Знати зміст роману-біографії «Поет із пекла». Вміти пояснити власне розуміння життєвої трагедії митця, сформувати власне ставлення до таких особистостей, як Т. Осьмачка.

Усвідомлення неуникного драматизму людського життя.

Виховання шанобливого ставлення до творчості письменника як до великого надбання українського народу.

Малярство:

Ієронім Босх. «Пекло музичних інструментів».

Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.мистецьке надбання його має не лише національне, а й загальнолюдське значення.

Теорія літератури: біографічний роман (повторення).


1

Дмитро Іванов.

«Село в тернову вінку».

Творча біографія митця. Майстер балади. «Перший і, можливо, останній справжній поет села». Глибина, щирість і правдивість почуттів. Мотиви поетичних творів: любов, перше кохання; людина і вічність; світ природи і філософія життя; сенс життя людини взагалі і власного зокрема. Наповнення творів реаліями сільського буття, конкретність і правдивість його відтворення. Оповідні балади, що ведуть читача у світ повоєнного дитинства, біль за сучасне і майбутнє України («Балада

Розповідати про Д. Іванова. Аналізувати стильові особливості поезій, визначати і вміти прокоментувати їхні основні мотиви. Дискутувати про патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах.

Знати основні ознаки жанру балади, вміти порівняти її класичний взірець із баладою Дмитра Іванова.

Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір). Усвідомлення філософських категорій доброти, широти світогляду і світосприйняття, моральних переваг творчої, душевно щедрої людини.

Література:

Балади О.Влизька, Л.Первомайського І. Драча «Балада про соняшник», «Балада про вузлики», «Крила».

Малярство:

В. Орловський. «Жнива»;

В. Кричевський. «Річка Псьол»;

В. Сингаївський. «Обжинки»;

М. Пимоненко. «Сінокіс», «Жнива в Україні».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.мого народження», «Балада про безсмертник», «Мамина балада», «Балада про розстріляний вітряк»).

Теорія літератури: балада (повторення).


1

Петро Скунць.

«Спитай себе».

Огляд життєвого і творчого шляху. Світоглядна еволюція. Животворні сподівання національної ідеї («Полюси землі», «Погляд», «Всесвіт, гори і я»). Дух соборності, зв'язок між Великою Україною і Карпатською Руссю («Місце народження»). Готовність до боротьби за правду («Триптих висоти»).

«Спитай себе». Нові грані таланту. Відображення динамічних рухів у суспільстві («Перепочинок у перезміну»), переосмислення минулого, критика

Уміти схарактеризувати життя і творчість П. Скунця в порівнянні з іншими поетами. Мати уявлення про поетичний доробок митця. Закріплювати навички аналізу ліричного твору, його образної системи, провідних мотивів, художніх засобів. Аналізувати стильові особливості поезій, визначати і вміти прокоментувати їхні основні мотиви. Дискутувати про патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах.

Формування власної думки про порушені у творах мотиви, проблеми. Вироблення життєвої позиції.

Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).

Малярство:

А. Чернов. «Дума про Україну»;

В. Попович. «Гірська квітка»;

М. Бідняк. «Україночка», «Буковинські барви».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.денаціоналізації («Два експромти зі свята рідної мови»), роздуми поета про сенс життя («Щастя»).


1

Анатолій Кичинський.

«Пролітаючи над листопадом», «Танець вогню». Поет європейського рівня. Поетичне чаклунство: уміння словом долати межі, що відокремлюють людину від землі, трави, дерев, іншої людини, здатність розчинитися в природі, проникнути скрізь, відчути справжню сутність речей і себе самого. Прагнення гармонії людини й природи. Музичність, звукова виразність поезії. Майстерність у творенні образів, відтворення настрою і почуття.

Знати про життєвий і творчий шлях А. Кичинського: з’ясувати його внесок у розвиток літератури та мистецтва. Уміти аналізувати поетичні твори із збірок «Пролітаючи над листопадом», «Танець вогню». Розуміти ідейно-художню цінність та символічний зміст поезій, образи.

Розвиток та удосконалення усного мовлення, аналітичного й асоціативного мислення, дослідницьких здібностей.

Виховання любові до рідного краю та поетичного слова, до творчості А. Кичинського.

Малярство:

Леся Майданець. «Українське сонце»;Наталія Гронська. «Натхнення»;

О. Куїнджі. «Вечір в Україні»;

Т. Пепа. «Зозуля на камені».Василь Голобородько.

«Ікар на метеликових крилах», «Калина об Різдві».


Знати творчу біографію

В. Голобородька. Мати уявлення про його основні твори. Розповісти про поета, його непросту долю. Проаналізувати вірші, виділити основні

Література:

Історичні думи, історичні пісні (образи славного Сагайдачного, згадки про

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.«Ікар на метеликових крилах» – занурення в образний світ народних вірувань, народної філософії та моралі. Звучання у верлібрі ритму старовинної думи. Історичні мотиви в рядках поезій.

«Калина об Різдві». Пошук відповіді на пекучі проблеми сьогодення («Чому ми такі стали сьогодні?»). Гірка і печальна історія голодомору 33 року, страхітлива

доля українського письменства («Побачення з Косинкою», «По слідах», «Телесик»). Денаціоналізація українців, яка

прирівнюється до самогубства («Самовбивці»). Дисидентська, тюремна тема, алюзії на постаті В. Стуса,

І. Світличного,

А. Горської («Калина об Різдві»)

Теорія літератури: верлібр, алюзія.

мотиви, настрої, визначити в них роль метафори та інших художніх засобів. Уміти порівнювати твори

В. Голобородька з творами Б.-І. Антонича, В.Стуса, М. Воробйова, визначити спільне і відмінне.

Обміркувати і висловити власні судження з приводу внутрішньої еміграції поета.

Берестечко), антологія світової поезії «Від Рабіндраната Тагора до Василя

Голобородька».

Л. Костенко. «Записки українського самашедшого».

Поезія П.Тичини,

В. Стуса,

Р.М. Рільке,

Т. Еліота,

Г. Лорки,

Б. Пастернака.

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.
1

Ігор Калинець.

«Тринадцять алогій», «Невольнича муза», «Пробуджена муза».

Ігор Калинець – унікальне явище

української поезії другої половини ХХ століття. Самобутність творчості, висока мистецька неповторність, вишуканість поетичного слова, новаторство, оригінальність стилю.

«Пробуджена муза» – поезії, створені під час ув’язнення та заслання. Естетика бароко.

«Тринадцять алогій». Символьний аспект уявного світу. Перетин авторських текстів із полем смислів довкола знаків. Духовні пошуки ліричного героя. Утвердження любові як єдиного шляху пізнання Всесвіту та свого місця в ньому.

Знати нелегку долю поета, розповісти про неї. Повторити відомості про епоху бароко і його

культуру. Вміти визначати тему, провідні мотиви, ідеї, проаналізувати образи-символи. Самостійно аналізувати вірші поета, висловити власні роздуми з приводу порушених у них проблем.

Виховання рис стоїцизму, активної позиції. Усвідомлення понять честі, людської гідності, незламності українського духу на прикладі життя І. Калинця.

Розвивати мислення, уміння бачити й коментувати прихований зміст символів, знаків.

Малярство:

Олександр Калинець.

«Радісний крик самотньої й вільної птахи в сутінках між світами»;

Д. Чернов. «Алегорія часу»;

Д. Стецько. «Чумацький шлях»;

С.Васильківський. «Чумацький Ромоданівський шлях».

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.Теорія літератури: бароко, необароко символ (повторення).1

Тарас Мельничук.

«Князь роси».

Життя і творчість, світоглядні переконання. Багатогранність діяльності, «некнязівська доля». Символічність назви збірки. Художні особливості поезії

Т. Мельничука. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Образ роси.

Знати основні події життєвого і творчого шляху поета, розповісти про «некнязівську долю». Розвивати навички виразно і усвідомлено читати, аналізувати поезії, їхні провідні мотиви і настрої, визначати основні ознаки індивідуального почерку. Вміти пояснити смислову і настроєву значущість художньої деталі, образу. Висловити власні думки з приводу поетичної майстерності, філософічності віршів Т.Мельничука.

Виховання любові до України, шанобливого ставлення до людей творчих професій.

Малярство:

М. Левицький. «… А тишу цю, якщо і хтось порушить, то тільки сплеск в’юнкого сонця».

Б. Ткачик. «Поранений колодязь».

В. Орловський. «Затишшя».

М. Приймаченко. «Калиновий гай»
1

Микола Воробйов.

«Слуга півонії».

Феномен поезії М. Воробйова та її місце в світовій літературі. Національні корені творчості, зокрема шевченківські. Уміння через слово бачити фарбу і

Знати основні відомості про поета. Вміти схарактеризувати його творчість. Розуміти складний і трагічний, незбагненний, кольорово-музичний, глибоко –філософський світ поета. Вміти визначати провідні мотиви лірики, самостійно аналізувати вірші, висловити власні

Література:

Поезія Гійома, Аполлінера, Богдана Рубчака, Б.Бойчука, Віри Вовк, Е.Андієвської, Василя Голобородька, Віктора Кордуна.

Дата проведення

уроку

К-ть год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.навпаки. Асоціативно-образне, метафоричне письмо. Присутність ефекту недомовленості, множинності прочитань, тлумачень. Відкриття присутності Бога. Філософічність поезії. Сполучуваність внутрішнього світу людини і Всесвіту – визначальна риса поетики. Воробйовський сюрреалізм. Природність та відкритість – визначальні властивості художнього світу поета.
Теорія літератури: сюрреалізм, герметична поезія, поезія-медитація.

роздуми з приводу порушених у них проблем.

Усвідомлення, що мистецтво – це краса, яка приносить митцеві вибухову радість творення та змушує людину повертати до справжнього життя.
1
1   2   3   4   5

Схожі:

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Підоплічко М. Д., завідувач відділу інновацій та перспективного педагогічного досвіду Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Месевря О.І., завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаси 2008
Укладачі: С. А. Гаряча, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти ЧОІПОПП
“Виховувати, граючи
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач лабораторії виховної роботи
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІПОПП, директор Черкаського Центру економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка