ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


НазваЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Сторінка1/5
Дата08.04.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Література > Диплом
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

О. Месевря, С. Січкар
Програма

курсу за вибором

«Письменники–лауреати Шевченківської

премії – золотий фонд української літератури»

(11 клас)

м. Черкаси

2011

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

(лист № 1.4/18 – Г – 484 від 29.06.2011р.)


Автори:
О. Месевря –

С. Січкарзавідувач лабораторії гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;
методист лабораторії гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівниківРецензенти:

В. Поліщук –

В. Пахаренко –

С. Лис –


завідувач кафедри української літератури і компаративістики, Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України.
професор кафедри української літератури і компаративістики Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук, член Національної спілки письменників України.
учитель української мови і літератури, учитель-методист Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради.


Навчальна програма складена з урахуванням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та відповідно до державної програми з літератури (Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик. О.А. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська. Керівник проекту М.Г. Жулинський. За загальною редакцією Р.В. Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005 – 201с.) з урахуванням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

Пояснювальна записка

Українська література в загальному світовому контексті свідчить про високу духовну та цивілізаційну розвиненість українського народу. Вона є невід’ємною складовою його національної культури, потужним зарядом духовної енергії. Передає загальнолюдські і національні цінності від покоління до покоління, культивує їх у людських душах, формує, збагачує духовний світ дитини, впливає на її свідомість і підсвідомість, спрямовує морально-етичний потенціал, розвиває інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

Метою викладання курсу «Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка – золотий фонд української літератури» є належне ознайомлення учнів зі своєрідною складовою літературного процесу – сучасним українським письменством від 60-х років ХХ ст. до сьогодення, а також виховання високої читацької і загальної культури.

Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі завдання:

* формувати в учнів уявлення про художню літературу як важливу складову частину системи мистецтв і духовної культури українців;

* виховувати повагу до духовних скарбів українського народу;

* виховувати здатність формувати й активно відстоювати власну точку зору, прагнення мати свій погляд на світ;

* відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу та інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму і стилю автора;

* навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів української літератури, зокрема в зіставленні з творами світової літератури та інших видів мистецтва;

* розвивати мислення школярів (абстрактне, логічне, образне, асоціативне);

* формувати в учнів бажання читати літературні твори, здатність насолоджуватися мистецтвом слова;

* відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури, прищеплювати школярам вишуканий естетичний смак;

* сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.

Програму побудовано відповідно до вимог Державного стандарту. Навчальний матеріал розподілено за такими рубриками:

* кількість годин, відведених на вивчення розді­лу (теми);

* зміст навчального матеріалу (конкретне змістове наповнення розділу (теми);

* державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів;

* додатки (мистецький контекст, міжпредметні зв’язки).

Учні мають розуміти конкретно-історичні умови розвитку сучасного письменства; знати, хто творить українську літературу сьогодні, які мистецькі напрями репрезентують сучасні літератори; знати специфіку змісту і форми творів; уміти аналізувати явища окресленого періоду, відрізняти поетику шістдесятників, сімдесятників, вісімдесятників, дев’яностівців; розуміти, що премія іноді присуджувалася з кон’юнктурних причин чи заслуг, іноді була заідеологізованою, але в своїй основі серед лауреатів бачимо золотий фонд нашої літератури – гордість України.

Факультативний курс «Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка – золотий фонд української літератури» має доповнити основний курс вітчизняної літератури, не дублюючи його. Наприклад, якщо в основному курсі вивчається роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай», то у спецкурсі – поезія збірки «Неповторність»; роман В. Барки «Тигролови» – в основному курсі, а в спецкурсі – «Сад Гетсиманський» і т.д.

Таким чином учні матимуть можливість глибше і ширше ознайомитися з доробком не лише письменників-класиків, а й сучасних авторів, творчості яких приділяється недостатньо уваги і яка особливо цікавить старшокласників.

Програма факультативного курсу розрахована на 35 годин (1 год. на тиждень). Запропонована кількість часу на вивчення теми є орієнтовною. Учитель може її змінювати (в загальних межах 35 годин).

Після кожної теми для вчителя пропонується список рекомендованої літератури. Це додаткова інформація про відповідний літературно-критичний матеріал для підготовки до уроку.

Програма дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва, спрямована на творчу співпрацю – діалог учителя, учня з художнім твором.
11 клас

35 год. (1 год. на тиждень)

Із них 1 год. – вступ, 31 год. – текстуальне вивчення творів, 1 год. – підсумок,

2 год. – тематичне оцінювання

Дата проведення

уроку

К-ть. год.

Зміст навчального матеріалу

Держані вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.

ВСТУП (1 год.)
1

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища відзнака за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні. З історії заснування премії. Перші лауреати Шевченківської премії. Критерії, за якими присуджувалась премія. Найкращі здобутки митців-лауреатів. Їхній внесок в історію вітчизняної культури – золотий фонд нашої літератури, гордість України.

Знати, що найвища премія українським митцям, Державна премія Української РСР імені Тараса Шевченка, заснована з метою увічнення пам’яті Великого Кобзаря і сприяння подальшому розвитку української літератури, як республіканська Шевченківська. Розуміти, що вона присуджувалась за високоідейні і високохудожні твори літератури.

Виховання гордості за українську літературу та шанобливого ставлення до людей творчих професій.

Україна в другій половині ХХ століття – першому десятиріччі ХХІ століття (історія України).


ПОЕЗІЯ (14 год.)
1

Микола Бажан.

«Політ крізь бурю».

Найголовніше про митця. Майстер інтелектуальної, «карбованої» поезії.

Мати уявлення про літературу воєнного періоду. Знати зміст ліро-епічної поеми «Політ крізь бурю», уміти коментувати її сюжет, переказувати найнапруженіші моменти. Розвивати вміння

Література:

В.Лавриненков. «Його позивний – «Сокол-1».

Історія:

Відомості про Велику Вітчизняну війну.

Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.«Політ крізь бурю» – ліро-епічна поема. Напруга думки, звиклої до стрімкого драматичного розвитку. Драматизм поеми.

Теорія літератури: ліро-епічна поема (повторення).

аналізувати художні особливості твору. Характеризувати образи героїв, психологічну мотивацію автором їхніх вчинків і дій.

Малярство:

С. Давидов. «Льотчик – випробувач, ветеран Великої Вітчизняної війни»
1

Ліна Костенко.

«Неповторність».

Доля письменниці. Короткий огляд творчості. Громадянська одухотвореність, глибокий ліризм, висока художня культура, багата образність, глибинність думок у поезіях збірки «Неповторність».

Знати про життя і творчість Ліни Костенко. Вміти схарактеризувати неповторний світ збірки «Неповторність». Закріплювати навички аналізу ліричного твору, його образної системи, провідних мотивів, художніх засобів.

Музика:

П.Чайковський. «Пори року»,

Л.В. Бетховен. «Місячна соната».


1

Борис Олійник.

«Сива ластівка», «У дзеркалі слова», «Дума про місто».

Мотив синівської вірності, кревного

обов’язку перед отчою землею, перед близькими, перед самим народом.

Знати про життя і твори Бориса Олійника. Вміти схарактеризувати

його у порівнянні з іншими поетами. Закріплювати навички аналізу художнього твору, його образної системи, провідних мотивів, художніх засобів. Дискутувати про


Малярство:

С. Бондаренко. «Мати», «Гуцульське подружжя»;

К.Піскорський. «Цивілізація, Місто»;

В. Петров. «Ластівка»

Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.Дивовижно розмаїтий, багатовимірний, щедрий, невичерпний у почуттях світ поета. Багатство жанрового арсеналу: балади і поеми, ліричні мініатюри і пісні, народні притчі й мандрівні сюжети. Рідкісний і неповторний талант повної влади над словом. Непохитність у найголовнішому – в праві на правду.

Теорія літератури: поглиблення поняття про ліричні жанри (пісня).

Виховання патріотичних почуттів. Плекання прагнення стати особистістю.

патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах. Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).

Формування власної думки про порушені у творах проблеми, мотиви. Вироблення життєвої позиції. Розвиток уміння її відстоювати. Шліфування навичок аргументованого, толерантного ведення дискусії.

Виховання патріотичних почуттів. Плекання прагнення стати особистістю.
1

Василь Стус.

«Дорога болю».

Трагічна доля і незвичайна поезія В. Стуса. Борець за зневажені людські права, за поганьблену національну гідність. Етапи творчості: дотюремний, тюремний, прощальний. Тернистий шлях

Знати трагічну долю поета, розповісти про неї. Вміти схарактеризувати його творчість, визначати провідні мотиви, проблемно-тематичні лінії поезії. Шліфувати навички порівняльного аналізу творів В. Стуса і Т. Шевченка. Самостійно аналізувати вірші поета, висловити власні роздуми з приводу порушених у них проблем.

Виховання національної

Кіно:

Уривок із фільму «Повернення Василя Стуса». Аудіозаписи поезії В. Стуса у виконанні автора.

Література:

Твори Т. Шевченка, В. Стуса,

Є. Маланюка.

Малярство:

Дата проведення

уроку

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:

Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки.книги «Дорога болю» до читача. Тематика творів: філософські роздуми над тим, як живе і мусить жити людина; невгасима любов до України; протест проти переслідувань, утисків усього українського. Схожість долі В. Стуса з Шевченковою.

свідомості.

М. Бідняк. «Дорога на Голгофу», «Україна, Бог і Батьківщина».

1
  1   2   3   4   5

Схожі:

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Підоплічко М. Д., завідувач відділу інновацій та перспективного педагогічного досвіду Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Месевря О.І., завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаси 2008
Укладачі: С. А. Гаряча, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти ЧОІПОПП
“Виховувати, граючи
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, завідувач лабораторії виховної роботи
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Професійно-педагогічна самореалізація педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підготувала С. Г. Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІПОПП, директор Черкаського Центру економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка