Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Сторінка7/7
Дата03.04.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7
Оцінювання орфографічних
і пунктуаційних умінь учнів

Основною формою перевірки орфографічної та пунк­туаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова,
визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки
відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним
чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.

2. Матеріал для контрольного завдання. Для контрольного диктанту використовується текст, доступний для учнів класу.

Обсяг диктанту по класах:

Клас

Кількість слів у тексті

5-й

80—90

6-й

90—100

7-й

105—115

8-й

115—135

9-й

140—160

10-й

170—180

11-й

180—190

Примітка. У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і службові слова.
Для контрольних диктантів використовують тексти, в яких кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації були представлені 3—5 при­кладами.

3. Одиниця контролю: текст, записаний учнем під дик­товку.

4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються
  однаково;

 • помилка у тому самому слові, яке повторюється у
  диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; по­милки на те саме правило, але у різних словах вважаються
  різними помилками;

 • розрізняють грубі і не грубі помилки (перелік негрубих помилок визначається програмою з мови);

 • орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

Нормативи оцінювання:


Бали

Кількість помилок

1

19—20 і більше

2

17—18

3

15—16

4

13—14

5

11—12

6

9—10

7

7—8

8

5—6

9

3—4

10

2+1 (негруба)

11

1 (негруба)

Нормативи для 1—10 балів передбачають певну мож­ливість враховувати поступ кожного учня у навчанні пра­вопису, охайність оформлення роботи тощо (наприклад, 5 балів ставиться за 11—12 помилок). Для найвищих балів такого варіювання не передбачено.

Виведення підсумкового (семестрового) бала

Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з української мови.

Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах:

 • слухання-розуміння (аудіювання);

 • говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мов­лення: усний переказ, усний твір);

 • письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий
  твір);

 • читання (вголос та мовчки);
 • відомості про мову, мовні вміння;

 • ведення зошитів.

Контрольна перевірка здійснюється як фронтально, так і індивідуально.

Фронтально оцінюють: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знан­ня та вміння.

Індивідуально оцінюють: говоріння (діалог; усний пе­реказ, усний твір) та читання вголос.

Для фронтальної та індивідуальної перевірки виділя­ються години, зазначені у відповідному орієнтовному пла­нуванні тематичного контролю за рівнем навчальних до­сягнень учнів 5—11-х класів з рідної мови.

Перевірка мовних знань та вмінь здійснюється за до­помогою завдань тестового характеру, на їх виконання відводиться 15—20 хвилин уроку. Решта часу контрольно­го уроку використовується на виконання завдань з ауді­ювання, читання мовчки чи правопису (диктант).

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок — для того, щоб кожний учень за семестр одержав, як мінімум, одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору.

Ведення зошитів оцінюється 12 балами: з мови — два рази за семестр, з літератури — один раз. При перевірці зошитів враховується наявність різних видів робіт, гра­мотність, охайність, вміння правильно оформляти роботи.

У тому разі, коли вчитель має можливість здійснити до­даткову перевірку того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один раз, а двічі на семестр), то для виведення підсумкової оцінки бе­реться кращий показник з відповідного виду роботи.

Протягом семестру учня треба оцінити за визначени­ми показниками, для кожного з яких у класному журналі відводиться окрема колонка: «мова» (кількість колонок залежить від кількості тематичних блоків), «диктант», «ауді­ювання», «діалог», «усний переказ» та/чи «усний твір», «письмовий переказ» та/чи «письмовий твір», «читання вголос», «читання мовчки».

Підсумкова оцінка виводиться таким чином: підсумо­вується кількість балів, одержаних учнем з кожного виду перевірки, і загальна сума ділиться на кількість конт­рольних робіт.


ЗМІСТ
Пояснювальна записка З

5-й клас

Лінгвістична змістова лінія 13

Комунікативна змістова лінія 18

Українознавча змістова лінія 19
6-й клас

Лінгвістична змістова лінія 21

Комунікативна змістова лінія 26

Українознавча змістова лінія 28

7-й клас

Лінгвістична змістова лінія 29

Комунікативна змістова лінія 34

Українознавча змістова лінія 35

8-й клас

Лінгвістична змістова лінія 36

Комунікативна змістова лінія .. 41

Українознавча змістова лінія 43

9-й клас

Лінгвістична змістова лінія 44

Комунікативна змістова лінія 47

Українознавча змістова лінія 48

10-й клас

Лінгвістична змістова лінія 50

Комунікативна змістова лінія 51

Українознавча змістова лінія 52

11-й клас

Лінгвістична змістова лінія 53

Комунікативна змістова лінія 53

Українознавча змістова лінія 54
Критерії оцінювання навчальних досягнень
з української мови учнів 5—11 класів шкіл
з російською мовою навчання 56


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Видавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча і культурологічна, що відбилося...
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка